DIỄN ĐÀN

 

Liên kết

 

Thống kê truy cập
  • Total: 27730065
  • Visitor Online: 3
  • Hôm nay: 3458
  • Trong tuần: 42743
  • Trong tháng: 261398
  • Trong năm: 261398
Trang chủ
TT Trích yếu văn bản Cơ quan ban hành File gắn Ngày bắt đầu xin ý kiến Xin ý kiến đến ngày
1 Tham gia ý kiến vào dự thảo Quy chế huy động, quản lý và sử dụng nguồn vốn đóng góp của nhân dân thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2017-2020 trên địa bàn tỉnh Bắc Giang Sở Kế hoạch và Đầu tư 26/09/2017 - 09 29/09/2017 - 09
2 Xin ý kiến vào dự thảo Nghị quyết HĐND tỉnh Quy định chi tiết một số nội dung thực hiện Chương trình MTQG Giảm nghèo bền vững giai đoạn 2017-2020 trên địa bàn tỉnh Bắc Giang Sở Kế hoạch và Đầu tư 08/06/2017 - 08 12/06/2017 - 08
3 Tham gia ý kiến dự thảo QĐ sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định một số nội dung về quản lý đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh Bắc Giang ban hành kèm theo Quyết định số 535/2016/QĐ-UBND ngày 14 tháng 9 năm 2016 của UBND tỉnh Bắc Giang Sở Kế hoạch và Đầu tư 20/04/2017 - 15 27/04/2017 - 15
4 Tham gia ý kiến Dự thảo Nghị quyết Quy định chính sách thu hút đầu tư vào một số khu du lịch trên địa bàn tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2017-2020. Hội đồng Nhân dân tỉnh 15/11/2016 - 16 20/11/2016 - 16
5 Dự thảo Nghị quyết Ban hành Quy định chính sách hỗ trợ khởi sự doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2017-2020 Hội Đồng Nhân dân tỉnh 21/10/2016 - 09 30/10/2016 - 09
6 Tham gia dự thảo Quyết định thay thế Quyết định số 486/2015/QĐ-UBND ngày 12/10/2015 của UBND tỉnh Sở Kế hoạch và Đầu tư 05/08/2016 - 09 08/08/2016 - 09
7 Góp ý dự thảo Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bắc Giang Sở Kế hoạch và Đầu tư 09/05/2016 - 11 16/05/2016 - 11
8 Lấy ý kiến Dự thảo Đề án tái cơ cấu kinh tế gắn với chuyển đổi mô hình tăng trưởng theo hướng nâng cao chất lượng, hiệu quả và năng lực cạnh tranh tỉnh Bắc Giang đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 Sở Kế hoạch và Đầu tư 12/04/2016 - 10 15/04/2016 - 10
9 Lấy ý kiến đóng góp vào Dự thảo Quy hoạch tổng thể phát triển Kinh tế - Xã hội Bắc Giang đến năm 2020 Sở KH và ĐT 27/08/2013 - 08 27/09/2013 - 08
10 Lấy ý kiến đóng góp vào Dự thảo kế hoạch thực hiện Nghị quyết của Chính phủ, các Nghị quyết của HĐND tỉnh Sở KH&ĐT 10/01/2013 - 14 16/01/2013 - 14