DIỄN ĐÀN

Liên kết

 

Thống kê truy cập
  • Total: 26314630
  • Visitor Online: 0
  • Hôm nay: 4097
  • Trong tuần: 33594
  • Trong tháng: 902297
  • Trong năm: 18314630
Trang chủ | Chỉ đạo điều hành
Số/ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
409/SKHĐT-KTĐN 17/03/2017 V/v. Cho ý kiến về hồ sơ rà soát Quyết định số 227/2014/QĐ-UBND ngay 29/4/2014 cùa UBND tinh.
396/SKHĐT-KTĐN 16/03/2017 Giấy chứng nhận ĐK đầu tư Dự án: Nhà máy sản xuất hàng dệt may Thiên Phong của Công ty TNHH SX&TM Hà Bình
392/SKHĐT-KTĐN 15/03/2017 V/v Đề nghị giải trình một số nội dung về dự án phi chính phủ nước ngoài
379/SKHĐT-ĐTTĐGSĐT 10/03/2017 V/v Tham gia dự thảo Báo cáo Kiểm tra công tác đấu thầu
314/SKHĐT-VP 03/03/2017 V/v đăng ký triển khai dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 năm 2017
323/SKHĐT-KTĐN 03/03/2017 Giấy chứng nhận ĐK đầu tư dự án: Đầu tư cơ sở hạ tầng CCN Lan Sơn và nhà máy nhựa Khải Hồng Việt Nam - của Công ty Wenzhou Hendy Mechanism and Plastics Co., Ltd
325/SKHĐT-ĐTTĐGSĐT 03/03/2017 V/v lập danh mục dự án đầu tư theo hình thức đối tác công tư(lần 2)
293/SKHĐT-KGVX 01/03/2017 V/v xây dựng Quy hoạch mạng lưới cơ sở giáo dục nghề nghiệp tỉnh Bắc Giang đến năm 2020, định hướng đến năm 2030
294/SKHĐT-KTĐN 01/03/2017 V/v tham gia ý kiến dự thảo Kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết số 19/2017/NQ-CP của Chính Phủ
298/SKHĐT-KTĐN 01/03/2017 Giấy chứng nhận ĐK đầu tư dự án Nhà máy gạch VSBK Trí Yên của Công ty TNHH Gạch ngói Trí Yên Bắc Giang
299/SKHĐT-KTĐN 01/03/2017 Giấy chứng nhận ĐK đầu tư điều chỉnh. Dự án: Bãi chung chuyển vật liệu xây dựng - của Công ty Xây dựng Việt Đức(TNHH)
303/SKHĐT-KGVX 01/03/2017 V/v báo cáo tình hình thực hiện, triển khai các chương trình mục tiêu quốc gia. V/v báo cáo tình hình...
276/SKHĐT-KGVX 28/02/2017 V/v đánh giá tình hình thực hiện Đề án giải quyết một số vấn đề xã hội xung quanh các KCN trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2013-2018
269/SKHĐT-KTĐN 27/02/2017 V/v Khảo sát việc chấp hành pháp luật trong quản lý, sử dụng đất và thực hiện nghĩa vụ tài chính đối với một số tổ chức, hộ gia đình, c...
254/SKHĐT-ĐTTĐGSĐT 23/02/2017 V/v cung cấp tài liệu lập kế hoạch kiểm toán năm 2017
245/SKHĐT-TTr 22/02/2017 V/v cung cấp số liệu thanh tra, kiểm tra XDCB năm 2016 và kế hoạch năm 2017
247/SKHĐT-DNKTTT&TN 22/02/2017 V/v Tham gia ý kiến dự thảo Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 04/CT-TTg
227/SKHĐT-ĐTTĐGSĐT 21/02/2017 V/v nâng cao tính công bằng, minh bạch trong việc tổ chức lựa chọn nhà thầu của các chủ đầu tư, bên mời thầu trên địa bàn tỉnh
229/SKHĐT-DNKTTT&TN 21/02/2017 V/v báo cáo sơ kết 01 năm triển khai cải thiện môi trường kinh doanh, đầu tư, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp
221/SKHĐT-KTĐN 20/02/2017 Giấy chứng nhận ĐK đầu tư Dự án: Nhà máy sản xuất và nuôi trồng thủy sản - Công ty TNHH Phương Sơn