DIỄN ĐÀN

 

Liên kết

 

Thống kê truy cập
  • Total: 28506334
  • Visitor Online: 0
  • Hôm nay: 594
  • Trong tuần: 19552
  • Trong tháng: 77942
  • Trong năm: 1037667
Trang chủ
Số/ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
272/QĐ-SKHĐT 12/10/2018 QĐ V/v công khai tình hình thực hiện dự toán NSNN quý III năm 2018 của Sở Kế hoạch và Đầu tư Bắc Giang
271/QĐ-SKHĐT 12/10/2018 QĐ V/v công bố công khai kết quả mua sắm tài sản của Văn phòng Sở KH&ĐT năm 2018
1312/KL-SKHĐT 25/07/2018 Kết luận thanh tra về việc chấp hành quy định pháp luật về quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế xã hội huyện Việt Yên
176/SKHĐT-ĐKKD 20/07/2018 Thực hiện Kế hoạch số 17/KH-SKHĐT-CT ngày 28/6/2016 về việc triển khai rà soát, chuẩn hóa dữ liệu để đồng bộ thông tin về doanh nghiệp giữa Sờ Ke hoạch và...
211a/QĐ-SKHĐT 11/07/2018 V/v công khai tình hình thực hiện dự toán NSNN quý II năm 2018 của Sở KH&ĐT Bắc Giang
211b/QĐ-SKHĐT 11/07/2018 QĐ V/v công khai tình hình thực hiện dự toán NSNN 6 tháng đầu năm 2018 của Sở KH&ĐT Bắc Giang
1150/SKHĐT-THQH 29/06/2018 Hướng dẫn đánh giá giữa kỳ kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 và lập kế hoạch năm 2019 
1148/SKHĐT-THQH 29/06/2018 Hướng dẫn đánh giá giữa kỳ giai đoạn 2016-2020 và xây dựng kế hoạch phát triển KTXH năm 2019  Tải Tài liệu Hướng dẫn tại đây Đường dẫn Tải về
20/QĐ-XPVPHC 25/06/2018 Quyết xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty TNHH Đại Hoàng Dương
251a/BC-SKHĐT 18/05/2018 Báo cáo Rà soát, các quy định, quyết định về việc thực hiện công tác cán bộ(từ 01/6/2012 - 19/5/2018)
772/KL-SKHĐT 09/05/2018 Kết luận thanh tra Việc chấp hành chính sách pháp luật, nhiệm vụ, quyền hạn được giao tại Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Ke hoạch và Đầu tư.
53a/QĐ-SKHĐT 09/04/2018 V/v công khai tình hình thực hiện dự toán NSNN quý I năm 2018 của Sở KH&ĐT Bắc Giang
544a/KLKT-SKHĐT 04/04/2018 Kết luận kiểm tra v/v thực hiện công tác đấu thầu dự án ĐTXD công trình: Cải tạo, nâng cấp Đường tỉnh 295(đoạn Vôi - Bến Tuần và đoạn Ngọc Ch...
424/KLKT-SKHĐT 14/03/2018 Kết luận Kiểm tra V/v thực hiện công tác đấu thầu các dự án ĐTXD công trình tại UBND huyện Lục Nam
369/SKHĐT-VP 07/03/2018 V/v đề nghị công khai Quy hoạch đã được phê duyệt chức danh Giám đốc, Phó giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư năm 2017 và những năm tiếp theo
262/CV-SKHĐT 07/02/2018 Kết luận thanh tra Kết quả thanh tra công tác QLNN về phân bổ, quản lý, sử dụng vốn đầu tư công huyện Yên Dũng năm 2015-2017
31/KLKT-SKHĐT 05/01/2018 Kết luận kiểm tra V/v thực hiện công tác đấu thầu dự án ĐTXD công trình: Cải tạo, nâng cấp đường liên xã từ Cầu Liềng, Phúc Hòa - thị...
32/KLKT-SKHĐT 05/01/2018 Kết luận kiểm tra V/v thực hiện Kiểm tra công tác đấu thầu một số dự án đầu tư xây dựng trên địa bàn huyện Tân Yên
02/KH-SKHĐT 04/01/2018 Kế hoạch Công khai bản kê khai tài sản, thu nhập năm 2017
386/QĐ-SKHĐT 29/12/2017 QĐ V/v công bố công khai kết quả mua sắm tài sản của Văn phòng Sở KH&ĐT năm 2017