DIỄN ĐÀN

 

Liên kết

 

Thống kê truy cập
  • Total: 30164688
  • Visitor Online: 0
  • Hôm nay: 43
  • Trong tuần: 16198
  • Trong tháng: 422069
  • Trong năm: 2696021
Trang chủ

Phổ biến GDPL

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 78/2015/NĐ-CP về đăng ký doanh nghiệp (11:04:08 | 30/08/2018)
Chính phủ vừa ban hành Nghị định 108/2018/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 78/2015/NĐ-CP về đăng ký doanh nghiệp (ĐKDN). Theo đó, sửa đổi, bổ sung hàng loạt quy định về ĐKDN như: - Sửa quy định về Ủy quyền thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp: + Cụm từ chỉ đối tượng ủy quyền từ “người thành lập doanh nghiệp hoặc doanh nghiệp” chuyển thành “người có thẩm quyền ký văn bản đề nghị đăng ký doanh nghiệp”; + Văn bản ủy quyền cho cá nhân thực hiện thủ tục liên quan đến đăng ký doanh nghiệp không bắt buộc phải công chứng, chứng thực. - Sửa quy định về hồ sơ ĐKDN đối với công ty TNHH MTV: Bỏ thành phần Điều lệ hoặc tài liệu tương đương khác.
Sửa đổi, bổ sung 11 Luật liên quan đến Luật Quy hoạch (15:27:30 | 16/06/2018)
Báo cáo tiếp tiếp thu, chỉnh lý, giải trình dự án Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của 11 luật có liên quan đến quy hoạch của Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho biết, ngày 23/5/2018 và ngày 1/6/2018, Quốc hội đã thảo luận về dự án Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều quy định về quy hoạch tại Luật An toàn thực phẩm, Luật Công chứng, Luật Dược, Luật Đầu tư, Luật Đầu tư công, Luật Điện lực, Luật Hóa chất, Luật Khoa học và Công nghệ, Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá, Luật Quy hoạch đô thị, Luật Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả, Luật Trẻ em, Luật Xây dựng (gọi tắt là dự án Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều quy định về quy hoạch tại 13 luật). Trên cơ sở ý kiến của các vị đại biểu Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã chỉ đạo cơ quan chủ trì thẩm tra, cơ quan soạn thảo và các cơ quan hữu quan tiếp thu, chỉnh lý, giải trình dự án Luật.
Đánh giá, phân loại cán bộ, công chức, viên chức năm 2017 theo quy định mới (14:30:44 | 03/11/2017)
Căn cứ Nghị định số 56/2015/NĐ-CP ngày 09/6/2015 của Chính phủ Về đánh giá phân loại cán bộ, công chức, viên chức và Nghị định số 88/2017/NĐ-CP ngày 27/7/2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 56/2015/NĐ-CP ngày 09/9/2015 của Chính phủ về đánh giá và phân loại cán bộ, công chức, viên chức, theo đó việc đánh giá và phân loại cán bộ, công chức, viên chức năm nay sẽ được tiến hành trong tháng 12/2017 và có nhiều điểm mới so với năm trước (năm 2016). Trong đó, có những điểm mới đáng chú ý sau:
Những chính sách quan trọng có hiệu lực trong tháng 10 (11:00:17 | 01/10/2017)
Tiêu chuẩn danh hiệu chiến sĩ thi đua toàn quốc, cơ sở; 20 loại hàng hóa, dịch vụ thực hiện độc quyền Nhà nước; quy định mới về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức;... là những chính sách mới có hiệu lực từ tháng 10/2017.
Thông tư 22/2017/TT-BTTTT về quy định mức giá cước tối đa và chính sách miễn, giảm giá cước dịch vụ nhận gửi hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính và dịch vụ chuyển trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích (10:12:36 | 01/10/2017)
Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Thông tư 22/2017/TT-BTTTT quy định mức giá cước tối đa, chính sách miễn, giảm giá cước nhận gửi hồ sơ, chuyển trả kết quả giải quyết TTHC qua dịch vụ bưu chính công ích. Theo đó:
Nghị định 104/2017/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực phòng, chống thiên tai; khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi; đê điều (15:02:17 | 22/09/2017)
Đây là một trong những quy định mới tại Nghị định 104/2017/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực phòng, chống thiên tai; khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi; đê điều.
Nghị định 107/2017/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 193/2013/NĐ-CP hướng dẫn Luật Hợp tác xã (14:56:05 | 22/09/2017)
Nghị định 107/2017/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 193/2013/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật Hợp tác xã.
Các văn bản QPPL có hiệu lực từ tháng 9 năm 2017 (09:33:41 | 11/09/2017)
1.Điều chỉnh hồ sơ xóa nợ thuế với doanh nghiệp phá sản
Thời điểm có hiệu lực của đăng ký biện pháp bảo đảm (11:24:39 | 08/09/2017)
Ngày 01/9/2017, Chính phủ ban hành Nghị định 102/2017/NĐ-CP thay thế Nghị định 83/2010/NĐ-CP về đăng ký biện pháp bảo đảm.
Đổi mới điều kiện đào tạo sau đại học cho cán bộ, công chức (11:19:46 | 08/09/2017)
Chính phủ vừa ban hành Nghị định 101/2017/NĐ-CP về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức.
Hướng dẫn mới về Luật PCCC 2013 (10:33:36 | 28/08/2017)
Vừa qua Chính phủ đã ban hành Nghị định 79/2014/NĐ-CP hướng dẫn Luật Phòng cháy và chữa cháy và Luật Phòng cháy và chữa cháy sửa đổi.
Nghị định 91/2017/NĐ-CP hướng dẫn Luật thi đua, khen thưởng (15:30:29 | 11/08/2017)
Có một số nội dung đáng chú ý được quy định tại Nghị định 91/2017/NĐ-CP hướng dẫn chi tiết thi hành một số điều của Luật thi đua, khen thưởng.
Nghị định 92/2017/NĐ-CP về sửa đổi Nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính (14:57:19 | 11/08/2017)
   "Kiểm soát thủ tục hành chính ngay khi đề nghị xây dựng văn bản "Đây là một trong những nội dung mới được Chính phủ quy định tại Nghị định số 92/2017/NĐ-CP ngày 07/08/2017 sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính, có hiệu lực từ ngày 25/09/2017.
Các văn bản QPPL có hiệu lực từ tháng 8 năm 2017 (15:01:28 | 10/08/2017)
1.Nâng hạn mức bảo hiểm tiền gửi lên 75 triệu đồng
Quyết định 33/2017/QĐ-TTg Quy chế tiếp nhận, giải quyết và trả lời kiến nghị của cử tri do Quốc hội chuyển đến do Thủ tướng Chính phủ ban hành (11:14:56 | 01/08/2017)
Vừa qua, Thủ tướng ban hành kèm theo Quyết định 33/2017/QĐ-TTg là quy chế tiếp nhận, giải quyết và trả lời kiến nghị cử tri do Quốc hội chuyển đến.
Nghị định 88/2017/NĐ-CP - Sửa đổi đánh giá và phân loại cán bộ, công chức, viên chức (11:13:24 | 01/08/2017)
Nghị định 88/2017/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 56/2015/NĐ-CP về đánh giá và phân loại cán bộ, công chức, viên chức. Theo đó, việc đánh giá, phân loại cán bộ, công chức, viên chức được được tiến hành trong tháng 12 hàng năm, trước khi bình xét thi đua, khen thưởng (hiện hành chỉ nêu tiến hành trong tháng 12 hàng năm).  
Nghị định 86/2017/NĐ-CP quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Kế hoạch và Đầu tư (11:19:24 | 27/07/2017)
Ngày 25/07/2017, Chính phủ đã ra Nghị định số 86/2017/NĐ-CP quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Kế hoạch và Đầu tư; thay thế Nghị định số 116/2008/NĐ-CP ngày 14/11/2008.
20 ngành, lĩnh vực phải cổ phần hóa trong giai đoạn 2017-2020 (15:17:18 | 20/07/2017)
Đây là nội dung nổi bật được quy định tại Quyết định 31/2017/QĐ-TTg về tiêu chí, danh mục ngành, lĩnh vực thực hiện chuyển đơn vị sự nghiệp công lập thành công ty cổ phần.
Nghị định 68/2017/NĐ-CP về quản lý, phát triển cụm công nghiệp (15:25:18 | 11/07/2017)
Theo đó, Nhà nước khuyến khích đầu tư, di dời vào cụm công nghiệp một số ngành nghề như:
Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa (14:55:49 | 11/07/2017)
Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa được Quốc hội thông qua có 4 chương với 35 điều và có hiệu lực thi hành từ ngày 1/1/2018. Luật quy định về nguyên tắc, nội dung, nguồn lực hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa; trách nhiệm của cơ quan, tổ chức và cá nhân liên quan đến hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa.
Các văn bản QPPL có hiệu lực từ tháng 7 năm 2017 (15:23:28 | 05/07/2017)
1. Ngày 20/6/2017, UBND tỉnh Bắc Giang đã ban hành Quyết định số 20/2017/QĐ-UBND về sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định một số nội dung về quản lý đầu tư và xây dựng trên địa bàn tỉnh Bắc Giang ban hành kèm theo Quyết định số 535/2016/QĐ-UBND ngày 14/9/2016 của UBND tỉnh Bắc Giang
Quyết định 21/2017/QĐ-TTg về hạn mức trả tiền bảo hiểm do Thủ tướng Chính phủ ban hành (07:44:36 | 05/07/2017)
Ngày 15/6/2017, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định 21/2017/QĐ-TTg về hạn mức trả tiền bảo hiểm theo quy định tại khoản 2 Điều 24 Luật bảo hiểm tiền gửi. Theo đó:
Quyết định 23/2017/QĐ-TTg sửa đổi Quyết định 246/2006/QĐ-TTg về thành lập Quỹ Hỗ trợ phát triển hợp tác xã và Quy chế hoạt động bảo lãnh tín dụng, hỗ trợ lãi suất sau đầu tư của Quỹ Hỗ trợ phát triển hợp tác xã do Thủ tướng Chính phủ ban hành (10:14:13 | 04/07/2017)
Quyết định 23/2017/QĐ-TTg sửa đổi Quyết định 246/2006/QĐ-TTg thành lập Quỹ Hỗ trợ phát triển hợp tác xã (HTX) và Quy chế hoạt động bảo lãnh tín dụng, hỗ trợ lãi suất sau đầu tư của Quỹ.
Quyết định Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định một số nội dung về quản lý đầu tư và xây dựng trên địa bàn tỉnh Bắc Giang (08:15:14 | 28/06/2017)
Ngày 20/6/2017, UBND tỉnh Bắc Giang đã ban hành Quyết định số 20/2017/QĐ-UBND về sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định một số nội dung về quản lý đầu tư và xây dựng trên địa bàn tỉnh Bắc Giang ban hành kèm theo Quyết định số 535/2016/QĐ-UBND ngày 14/9/2016 của UBND tỉnh Bắc Giang
Nghị quyết quy định chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao trên địa bàn tỉnh Bắc Giang, giai đoạn 2017-2020 (08:56:19 | 08/06/2017)
Ngày 8/12/2016, Hội đồng Nhân dân tỉnh Bắc Giang đã ban hành Nghị quyết số 46/2016/NQ-HĐND về quy định chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao trên địa bàn tỉnh Bắc Giang, giai đoạn 2017-2020
Khuyến khích di dời một số ngành nghề vào cụm công nghiệp (10:54:00 | 07/06/2017)
Đây là nội dung quy định tại Nghị định 68/2017/NĐ-CP về quản lý, phát triển cụm công nghiệp, ban hành ngày 25/5/2017.
Thông tư 02/2017/TT-BKHĐT quy định về giải quyết thủ tục đăng ký doah nghiệp và thủ tục đăng ký đầu tư đối với nhà đầu tư nước ngoài theo cơ chế liên thông khi nhà đầu tư nước ngoài đầu tư t (09:44:30 | 05/05/2017)
Thông tư 02/2017/TT-BKHĐT quy định về giải quyết thủ tục đăng ký doah nghiệp và thủ tục đăng ký đầu tư đối với nhà đầu tư nước ngoài theo cơ chế liên thông khi nhà đầu tư nước ngoài đầu tư theo 2 hình thức thành lập tổ chức kinh tế mới và góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp.
Hướng dẫn về cơ chế phối hợp giải quyết thủ tục đăng ký đầu tư và đăng ký doanh nghiệp đối với nhà đầu tư nước ngoài (15:10:15 | 25/04/2017)
Thực hiện cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia hai năm 2016 - 2017, định hướng đến năm 2020, ngày 18/4/2017, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã ban hành Thông tư số 02/2017/TT-BKHĐT hướng dẫn về cơ chế phối hợp giải quyết thủ tục đăng ký đầu tư và đăng ký doanh nghiệp đối với nhà đầu tư nước ngoài.
Nghị định 32/2017/NĐ-CP quy định chính sách cho vay tín dụng đầu tư Nhà nước (11:11:44 | 19/04/2017)
Nghị định 32/2017/NĐ-CP quy định chính sách cho vay tín dụng đầu tư Nhà nước về đối tượng được vay tín dụng đầu tư, điều kiện vay, mức vốn cho vay, thời hạn và lãi suất vay tín dụng đầu tư tại ngân hàng đầu tư và phát triển.
Quyết định 10/2017/QĐ-TTg quy định về việc xây dựng, quản lý và thực hiện Chương trình phát triển công nghiệp hỗ trợ. (11:05:24 | 19/04/2017)
Quyết định 10/2017/QĐ-TTg quy định về việc xây dựng, quản lý và thực hiện Chương trình phát triển công nghiệp hỗ trợ.
Nghị định 42/2017/NĐ-CP sửa đổi Nghị định số 59/2015/NĐ-CP về quản lý dự án đầu tư cụ thể thay đổi quy định về điều kiện năng lực hoạt động xây dựng của cá nhân và tổ chức. (10:32:59 | 19/04/2017)
Nghị định 42/2017/NĐ-CP có một số điểm mới về điều kiện năng lực hoạt động xây dựng của cá nhân, và Điều kiện đối với năng lực hoạt động xây dựng của tổ chức.
Quyết định 03/2017/QĐ-KTNN về Quy định lập, thẩm định và ban hành kế hoạch kiểm toán năm của Kiểm toán nhà nước (16:00:11 | 30/03/2017)
Vừa qua, Tổng Kiểm toán nhà nước đã ký Quyết định 03/2017/QĐ-KTNN về Quy định lập, thẩm định và ban hành kế hoạch kiểm toán năm của Kiểm toán nhà nước.
Nghị định 30/2017/NĐ-CP quy định tổ chức, hoạt động ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn. (15:56:44 | 30/03/2017)
Mới đây, Chính phủ ban hành Nghị định 30/2017/NĐ-CP quy định tổ chức, hoạt động ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn.
Nghị định 31/2017/NĐ-CP về quy chế lập, thẩm tra, quyết định kế hoạch tài chính, dự toán và phân bổ ngân sách địa phương (NSĐP) hằng năm. (15:51:46 | 30/03/2017)
Ngày 23/3/2017, Chính phủ ban hành Nghị định 31/2017/NĐ-CP về quy chế lập, thẩm tra, quyết định kế hoạch tài chính, dự toán và phân bổ ngân sách địa phương (NSĐP) hằng năm. 
Quyết định ban hành Quy trình kiểm toán dự án đầu tư xây dựng công trình. (16:18:14 | 23/03/2017)
1. Chuẩn bị kiểm toán nhà nước đối với dự án đầu tư xây dựng công trình
Quyết định 05/2017/QĐ-TTg quy định phân cấp tổ chức thực hiện ứng cứu sự cố đảm bảo an toàn thông tin mạng quốc gia; phương án ứng cứu sự cố thông tin quốc gia; và biện pháp đảm bảo ứng cứu sự cố an toàn thông tin mạng quốc gia. (16:07:58 | 23/03/2017)
Quyết định 05/2017/QĐ-TTg quy định phân cấp tổ chức thực hiện ứng cứu sự cố đảm bảo an toàn thông tin mạng quốc gia; phương án ứng cứu sự cố thông tin quốc gia; và biện pháp đảm bảo ứng cứu sự cố an toàn thông tin mạng quốc gia.
Hướng dẫn quy trình lập kế hoạch đầu tư cấp xã thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia (10:30:00 | 20/02/2017)
Ngày 14/02/2017, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã ban hành Thông tư số 01/2017/TT-BKHĐT về Hướng dẫn quy trình lập kế hoạch đầu tư cấp xã thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia.
Chính phủ ban hành tiêu chí phân loại doanh nghiệp nhà nước (10:22:09 | 20/02/2017)
Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Quyết định 58/2016/QĐ-TTg về tiêu chí phân loại doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp có vốn nhà nước và Danh mục doanh nghiệp nhà nước thực hiện sắp xếp giai đoạn 2016 - 2020.
Chỉ thị số 31/CT-TTg ngày 02 tháng 11 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường quản lý, nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản công. (16:09:20 | 17/11/2016)
Chỉ thị số 31/CT-TTg ngày 02 tháng 11 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường quản lý, nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản công.
Thông tư 13/2016/TT-BKHĐT quy định về Báo cáo trực tuyến, quản lý vận hành Hệ thống thông tin giám sát, đánh giá chương trình, dự án đầu tư sử dụng vốn Nhà nước (09:27:28 | 10/10/2016)
Ngày 29/9/2016, Bộ KH&ĐT ban hành Thông tư 13/2016/TT-BKHĐT quy định về Báo cáo trực tuyến, quản lý vận hành Hệ thống thông tin giám sát, đánh giá chương trình, dự án đầu tư sử dụng vốn Nhà nước. Theo đó:
Hướng dẫn một số điểm mới của Quyết định số 535/2016/QĐ-UBND ngày 14/9/2016 so với Quyết định số 486/2015/QĐ-UBND ngày 12/10/2015 (13:59:25 | 03/10/2016)
Ngày 14/9/2016, UBND tỉnh Bắc Giang đã ban hành Quyết định số 535/2016/QĐ-UBND Ban hành quy định một số nội dung về quản lý đầu tư và xây dựng trên địa bàn tỉnh Bắc Giang, có hiệu lực thi hành từ ngày 30/9/2016. Theo đó, Sở Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn một số điểm mới của Quyết định số 535/2016/QĐ-UBND ngày 14/9/2016 so với Quyết định số 486/2015/QĐ-UBND ngày 12/10/2015 của UBND tỉnh như sau:
Chỉ thị 26/CT-TTg về việc tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong các cơ quan hành chính nhà nước các cấp. (11:13:29 | 27/09/2016)
Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Chỉ thị 26/CT-TTg về việc tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong các cơ quan hành chính nhà nước các cấp. Theo đó, yêu cầu cán bộ, công chức, viên chức và người lao động:
Triển khai thi hành Luật Tiếp cận thông tin (15:09:57 | 05/09/2016)
Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật Tiếp cận thông tin.
Thông tư 10/2016/TT-BKHĐT quy định chi tiết việc giám sát, theo dõi và kiểm tra hoạt động đấu thầu (14:00:42 | 23/08/2016)
Ngày 22/7/2016, Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hànhThông tư 10/2016/TT-BKHĐT quy định chi tiết việc giám sát, theo dõi và kiểm tra hoạt động đấu thầu.
Quyết định số 1402/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Kế hoạch tổng thể và lộ trình áp dụng đấu thầu qua mạng giai đoạn 2016 - 2025. (10:26:06 | 20/07/2016)
Ngày 13/7/2016, Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt Quyết định số 1402/QĐ-TTg Kế hoạch tổng thể và lộ trình áp dụng đấu thầu qua mạng giai đoạn 2016 - 2025.
Thủ tướng Chính Phủ ban hành Chỉ thị xây dựng Kế hoạch phát triển Kinh tế - Xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2017 (10:50:03 | 01/07/2016)
Ngày 2/6/2016, Thủ tướng Chính phủ ban hành Chỉ thị số 21/CT-TTg về xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2017. Chỉ thị gồm các nội dung chủ yếu sau:
Nghị định 50/2016/NĐ-CP: Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế hoạch và đầu tư (10:28:34 | 10/06/2016)
Chính phủ vừa ban hành Nghị định 50/2016/NĐ-CP (có hiệu lực từ ngày 15/7/2016) về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế hoạch và đầu tư:
Thông tư số 03/2015/TT-BKHĐT ngày 06/05/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư: Quy định chi tiết lập Hồ sơ mời thầu xây lắp (08:40:59 | 17/05/2016)
Ngày 05/05/2016, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã ban hành Thông tư số 03/2015/TT-BKHĐT Quy định chi tiết lập Hồ sơ mới thầu xây lắp.
Nghị quyết 19-2016/NQ-CP về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia hai năm 2016 - 2017, định hướng đến năm 2020 (14:33:08 | 06/05/2016)
Ngày 28/4, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã ký ban hành Nghị quyết 19-2016/NQ-CP của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia hai năm 2016- 2017, định hướng đến năm 2020.
Nghị định 16/2016/NĐ-CP về quản lý và sử dụng vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài (15:02:50 | 13/04/2016)
Ngày 16/03/2016, Chính phủ ban hành Nghị định 16/2016/NĐ-CP về quản lý và sử dụng vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài.
Thông tư số 02/2016/TT-BKHĐT của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc hướng dẫn lựa chọn sơ bộ dự án, lập, thẩm định, phê duyệt đề xuất dự án và báo cáo nghiên cứu khả thi dự án đầu tư theo hình thức đối tác công tư (14:52:56 | 30/03/2016)
Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15 tháng 02 năm 2016. Thông tư này thay thế Thông tư số 09/2010/TT-BKH ngày 21 tháng 4 năm 2010 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết lập Báo cáo đánh giá hồ sơ dự thầu đối với gói thầu mua sắm hàng hóa, xây lắp và Thông tư số 15/2010/TT-BKH ngày 29 tháng 6 năm 2010 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết lập Báo cáo đánh giá hồ sơ dự thầu đối với gói thầu dịch vụ tư vấn.
Định hướng thu hút, quản lý và sử dụng nguồn vốn ODA và vốn vay ưu đãi thời kỳ 2016 – 2020 (09:26:05 | 17/03/2016)
Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số 251/QĐ-TTg ngày 17/02/2016 về phê duyệt Đề án “Định hướng thu hút, quản lý và sử dụng nguồn vốn ODA và vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài thời kỳ 2016 – 2020”.
Quyết định 225/QĐ-TTg năm 2016 - Kế hoạch cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2016 - 2020 (14:51:06 | 25/02/2016)
Quyết định 225/QĐ-TTg năm 2016 phê duyệt Kế hoạch cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2016 - 2020 do Thủ tướng Chính phủ ban hành với mục tiêu tiếp tục đẩy mạnh triển khai thực hiện Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011 - 2020 theo Nghị quyết số 30c/NQ-CP của Chính phủ, đảm bảo hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ cải cách hành chính nhà nước trong giai đoạn II (2016 - 2020).
Thủ tướng Chính phủ ký ban hành Nghị định số 135/2015/NĐ-CP Quy định về đầu tư gián tiếp ra nước ngoài (14:10:54 | 01/02/2016)
Nghị định số 135/2015/NĐ-CP ngày 31/12/2015 quy định chi tiết việc thực hiện hình thức đầu tư gián tiếp ra nước ngoài theo quy định tại điểm d khoản 1 Điều 52 Luật Đầu tư
Nghị định số 118/2015/NĐ-CP của Chính phủ: Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư (10:56:35 | 07/01/2016)
Ngày 12/11/2015, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 118/2015/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư.
Thông tư 11/2015/TT-BKHĐT quy định chi tiết về mẫu HSYC đối với chỉ định thầu, chào hàng cạnh tranh (10:07:49 | 17/11/2015)
Thông tư số 11/2015/TT-BKHĐT ngày 27/10/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết về mẫu HSYC đối với chỉ định thầu, chào hàng cạnh tranh. Phạm vi điều chỉnh của Thông tư số 11/2015/TT-BKHĐT như sau:
Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành thông tư 10/2015/TT-BKHĐT quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu (10:03:36 | 17/11/2015)
Ngày 26/10/2015, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã ban hành Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu.
Chính phủ ban hành Nghị định số 96/2015/NĐ-CP Quy định chi tiết một số điều của Luật Doanh nghiệp (09:58:45 | 27/10/2015)
Ngày 19/10/2015, Chính phủ ban hành Nghị định số 96/2015/NĐ-CP Quy định chi tiết một số điều của Luật Doanh nghiệp thay thế Nghị định số 102/2010/NĐ-CP ngày 01/10/2010 của Chính phủ. Nghị định này quy định chi tiết 04 điều của Luật Doanh nghiệp 2014 (Điều 10, Điều 44, Điều 189 và Điều 208) về doanh nghiệp xã hội, về con dấu của doanh nghiệp, về hạn chế sở hữu chéo giữa các công ty và trách nhiệm các cơ quan quản lý nhà nước đối với doanh nghiệp.
Hướng dẫn thực hiện cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu kể từ ngày 1/11/2015 (10:34:15 | 22/09/2015)
   Bộ Kế hoạch và Đầu tư (KH&ĐT) vừa ban hành Văn bản số 6443/BKHĐT-QLĐT nhằm bảo đảm hiệu lực và thực hiện thống nhất việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu theo quy định.
Nghị định số 78/2015/NĐ-CP của Chính phủ Về đăng ký doanh nghiệp (10:26:23 | 22/09/2015)
Ngày 14/9/2015, Chính phủ ban hành Nghị định số 78/2015/NĐ-CP Về đăng ký doanh nghiệp. Theo đó Nghị định có một số quy định mới, cụ thể như sau:
Nghị quyết số 59/NQ-CP của Chính phủ tập trung triển khai thi hành Luật Doanh nghiệp và Luật Đầu tư 2014 (09:37:09 | 23/08/2015)
Luật Đầu tư số 67/2014/QH13 và Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội khóa XIII thông qua tại kỳ họp thứ 8 ngày 26 tháng 11 năm 2014 và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2015.
Nghị định 56/2015/NĐ-CP về đánh giá và phân loại cán bộ, công chức, viên chức (09:15:22 | 01/07/2015)
Ngày 09/6/2015, Chính phủ ban hành Nghị định 56/2015/NĐ-CP về đánh giá và phân loại cán bộ, công chức, viên chức. Nghị định này có hiệu lực từ ngày 01/8/2015.
Phổ biến Nghị định số 15/2015/NĐ-CP về đầu tư theo hình thức đối tác công tư và Thông tư số 01/2015/TT-BKHĐT quy định chi tiết lập Hồ sơ mời quan tâm, Hồ sơ mời thầu, Hồ sơ yêu cầu dịch vụ tư vấn (14:13:12 | 16/06/2015)
  Ngày 18/3, Thứ trưởng Nguyễn Ngọc Đông đã ký Công văn số 3235/BGTVT-CQLXD gửi các Tổng Cục, Cục quản lý chuyên ngành; Sở Giao thông vận tải; Ban Quản lý dự án, Tổng công ty, Trường, Viện thuộc Bộ GTVT về việc phổ biến Nghị định số 15/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ và Thông tư số 01/2015/TT-BKHĐT ngày 14/02/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Bắc Giang: Quy định về việc gửi, nhận, sử dụng văn bản điện tử và hồ sơ điện tử trong các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh (16:42:03 | 19/05/2015)
Ngày 10/4/2015, Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang đã ban hành Quyết định số 133/2015/QĐ-UBND Quy định về việc gửi, nhận, sử dụng văn bản điện tử và hồ sơ điện tử trong các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh.
Quyết định số 09/2015/QĐ-TTg về thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông tại cơ quan hành chính nhà nước ở địa phương. (09:26:54 | 14/04/2015)
Ngày 25/3/2015, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 09/2015/QĐ-TTg về Quy chế thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông tại cơ quan hành chính nhà nước ở địa phương.
Nghị quyết 01/NQ-CP: Những giải pháp chủ yếu phát triển KT-XH năm 2015 (14:17:22 | 16/03/2015)
Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết 01/NQ-CP về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo điều hành thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội và dự toán ngân sách Nhà nước năm 2015.
Bắc Giang triển khai kế hoạch Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh (07:51:40 | 31/12/2014)
Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bắc Giang vừa ban hành Kế hoạch học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh năm 2015.
Bắc Giang: Tổ chức tập huấn, tuyên truyền, phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật về giáo dục quốc phòng và an ninh năm 2015 (08:51:12 | 25/11/2014)
Nhằm nâng cao ý thức chấp hành Luật Giáo dục quốc phòng và an ninh (GDQP&AN), ngày 07/11 Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang ban hành Kế hoạch số 3213/KH-UBND về việc triển khai tập huấn, tuyên truyền, phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật về GDQP&AN năm 2015.
Tổ chức cuộc thi viết “Tìm hiểu Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” (10:59:28 | 21/10/2014)
Ngày 01/10/2014, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 131/KH-UBND về tổ chức cuộc thi viết “Tìm hiểu Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam”.
Giới thiệu về Luật đầu tư công (10:57:25 | 09/09/2014)
Luật Đầu tư công gồm 6 Chương, 108 Điều quy định việc quản lý và sử dụng vốn đầu tư công; quản lý nhà nước về đầu tư công; quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân liên quan đến hoạt động đầu tư công.
Tài liệu tuyền truyền về biển, đảo quê hương (14:28:31 | 14/08/2014)
Xuất phát từ mong muốn giáo dục lòng yêu nước, niềm tự hào cho nhân dân và giới trẻ, Bác Hồ đã nói “Rừng vàng Biển bạc” nhằm khẳng định những thuận lợi mà nước ta có được trong công cuộc xây dựng xã hội chủ nghĩa. Đặc biệt khi nói đến đây, Bác luôn nhấn mạnh việc bảo vệ tài nguyên thiên nhiên quý giá cho thế hệ sau; cần có kế hoạch khai thác, sử dụng thiên nhiên để phát triển kinh tế, nâng cao đời sống cho nhân dân: “Rừng là vàng, biển là bạc; nếu phá rừng thì tiêu hủy vàng, phá biển là đốt bạc còn gì!”.
Thực hiện Chỉ thị số số 34-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XI) (13:59:30 | 05/08/2014)
Ngày 31/7/2014, Tỉnh ủy Bắc Giang đã có Công văn số 841-CT/TW "V/v thực hiện Chỉ thị số số 34-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XI)"
Đẩy mạnh cải cách hành chính để cải thiện môi trường đầu tư (10:38:13 | 03/07/2014)
Nhằm đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính (TTHC), góp phần cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh, ngày 25/6/2014, Chủ tịch UBND tỉnh ký ban hành Công văn số 1668/UBND-KTN về việc triển khai một số biện pháp cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh.
Thực hiện Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 và Nghị định số 63/2014/NĐ-CP (09:46:45 | 02/07/2014)
Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 đã được Quốc hội khóa XIII thông qua tại Kỳ họp thứ 6, ngày 26/11/2013 và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1/7/2014. Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu (NĐ63) vừa được ban hành, có hiệu lực thi hành vào ngày 15/8/2014.
Triển khai kế hoạch về cải thiện và nâng cao Chỉ số PAPI (08:09:00 | 01/07/2014)
Ngày 04/6/2014, UBND tỉnh Bắc Giang đã có Kế hoạch số 1492/KH-UBND về việc cải thiện và nâng cao Chỉ số hiệu quả quản trị hành chính công tỉnh Bắc Giang (PAPI)
Triển khai thực hiện Quyết định số 217-QĐ/TW và Quyết định số 218-QĐ/TW của Bộ Chính trị Khóa XI (10:04:20 | 30/05/2014)
Thực hiện công văn số 889/UBND-VX ngày 10/4/2014 của UBND tỉnh Bắc Giang về việc triển khai thực hiện Quyết định số 217-QĐ/TW và Quyết định 218-QĐ/TW của Bộ Chính trị Khóa XI, Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bắc Giang đã ban hành công văn số 458/SKHĐT-VP ngày 28/5/2014 nhằm tuyên truyền và triển khai thực hiện các Quyết định trên.
Chỉ thị số 09/CT-TTg ngày 25/4/2014 về việc triển khai thực hiện Nghị định số 210/NĐ-CP về chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn (10:34:17 | 28/04/2014)
  Thay mặt Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải vừa ký ban hành Chỉ thị số 09/CT-TTg ngày 25/4/2014 về việc triển khai thực hiện Nghị định số 210/NĐ-CP về chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn.  
Chỉ thị số 21- CT/TW và công văn số 178-CV/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tiết kiệm, chống lãng phí trong dịp tết Giáp Ngọ 2014. (09:34:07 | 23/01/2014)
Ban Bí thư đã ban hành Chỉ thị số 21-CT/TW ngày 21/12/2012 và Công văn số 178-CV/TW ngày 31/12/2013 yêu cầu các tỉnh ủy, thành ủy, các ban đảng, ban cán sự đảng, đảng ủy trực thuộc Trung ương, thực hiện nghiêm chủ trương của Đảng và Nhà nước về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và tổ chức tốt các hoạt động nhân dịp Tết Nguyên đán Giáp Ngọ năm 2014.
Chỉ thị số 31-CT/TW ngày 25/12/2013 của Bộ Chính trị (14:13:13 | 21/01/2014)
Ngày 25/12/2013 Bộ Chính trị đã ra Chỉ thị số 31-CT/TW quán triệt việc tổ chức các ngày lễ lớn trong năm 2014-2015.
Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 07 tháng 01 năm 2013 của Chính phủ (15:37:22 | 07/01/2014)
Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 07 tháng 01 năm 2013 của Chính phủ về những giải pháp chủ yếu chỉ đạo điều hành thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2013. Chi tiết xem tại file đính kèm./.
Chính phủ ban hành Nghị định số 155/2013/NĐ-CP ngày 11/11/2013 về Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực Kế hoạch và Đầu tư. (15:32:25 | 06/12/2013)
Nghị định gồm 4 Chương, 52 Điều; Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2014 và thay thế Nghị định số 53/2007/NĐ-CP ngày 04 tháng 4 năm 2007 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế hoạch và đầu tư
Nghị định số 110/2013/NĐ-CP của Chính phủ: Nhiều điểm mới về xử phạt vi phạm hành chính góp phần tăng cường trật tự, kỷ cương quản lý nhà nước trong các hoạt động tư pháp. (10:35:56 | 24/10/2013)
Ngày 24 tháng 9 năm 2013, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 110/2013/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bổ trợ tư pháp, hành chính tư pháp, hôn nhân và gia đình, thi hành án dân sự, phá sản doanh nghiệp, hợp tác xã.
Nghị quyết 103/NQ-CP: Thêm sức cầu cho bất động sản (13:58:54 | 15/10/2013)
Việc Thủ tướng Chính phủ ban hành Nghị quyết 103/NQ-CP ngày 29/8/2013 trong đó có nội dung xem xét mở rộng, nới lỏng điều kiện cho người nước ngoài mua nhà tại Việt Nam được đánh giá sẽ tiếp thêm sức cầu cho bất động sản.
Quy định một số nội dung về quản lý đầu tư và xây dựng đối với các dự án đầu tư (13:54:36 | 15/10/2013)
Ngày 13/9/2013, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 475/2013/QĐ-UBND quy định một số nội dung về quản lý đầu tư và xây dựng đối với các dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh Bắc Giang.
Phạt đến 2 tỷ đồng hành vi lập hồ sơ giả mạo để niêm yết chứng khoán (09:42:58 | 08/10/2013)
Ngày 23/09/2013, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 108/2013/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán.
Phí công bố nội dung đăng ký Doanh nghiệp 300.000 đồng/lần (17:04:03 | 15/08/2013)
Theo quy định của Bộ Tài chính, từ ngày 1/10/2013, phí công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp là 300.000 đồng/lần.
Quy định 5 hình thức đầu tư vốn ra ngoài doanh nghiệp (16:08:14 | 08/08/2013)
Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng vừa ký ban hành Nghị định số 71/2013/NĐ-CP về đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp và quản lý tài chính đối với doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ, trong đó quy định 5 hình thức đầu tư vốn ra ngoài doanh nghiệp.
Những chính sách có hiệu lực từ tháng 8/2013 (08:18:17 | 05/08/2013)
Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài đã hết hạn hoạt động được đăng ký lại; doanh nghiệp bị giám sát tài chính đặc biệt trong 4 trường hợp, tăng mức cho vay đối với học sinh, sinh viên... là những chính sách mới có hiệu lực từ tháng 8/2013.
Cho vay hỗ trợ Doanh nghiệp vừa và nhỏ không quá 30 tỷ/dự án (08:41:18 | 23/05/2013)
Đây là chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Quyết định số 601/QĐ-TTg ngày 17/04/2013 về việc thành lập Quỹ Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa.
Chính sách hỗ trợ tổ chức, đơn vị sử dụng lao động người dân tộc thiểu số tại khu vực miền núi, vùng đặc biệt khó khăn (10:30:22 | 13/05/2013)
Triển khai thực hiện Quyết định số 42/2012/QĐ-TTg ngày 08/10/2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc hỗ trợ tổ chức, đơn vị sử dụng lao động là người dân tộc thiểu số tại khu vực miền núi, vùng đặc biệt khó khăn. Ngày 02 tháng 5 năm 2013, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 52/2013/TT-BTC về việc Hướng dẫn hỗ trợ tổ chức, đơn vị sử dụng lao động là người dân tộc thiểu số tại khu vực miền núi, vùng đặc biệt khó khăn. 
Bắt đầu thực hiện luật phòng chống tác hại thuốc lá (13:38:38 | 02/05/2013)
Từ hôm nay 1/5, Việt Nam chính thức áp dụng cấm hút thuốc lá ở người dưới 18 tuổi và quy định nơi cấm hút.
UBTVQH: Thống nhất giảm thuế thu nhập doanh nghiệp từ 1/7 (07:26:01 | 17/04/2013)
Chiều 16/4, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã thống nhất đưa dự án Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) ra Quốc hội thảo luận và thông qua tại Kỳ họp thứ 5. Dự kiến, nếu được thông qua, Luật sẽ có hiệu lực từ 1/7/2013, sớm hơn 6 tháng so với dự định.
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2013 (08:30:57 | 01/04/2013)
Hàng loạt chính sách mới, điều chỉnh có tác động tới nhiều đối tượng sẽ có hiệu lực từ tháng 4/2013... Công khai thông tin tổ chức tín dụng bị kiểm soát đặc biệt, giảm lệ phí trước bạ lần đầu ôtô chở người dưới 10 chỗ ngồi, bổ sung quy định về chế độ tiền lương đối với cán bộ công chức... là những chính sách mới sẽ có hiệu lực từ tháng 4/2013.
Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 3/2013 (13:33:04 | 04/03/2013)
Sản xuất hàng giả bị phạt đến 100 triệu đồng; hỗ trợ tiền ăn và nhà ở cho học sinh trung học vùng đặc biệt khó khăn; quy định về thu phí ATM; bảo lưu kết quả trúng tuyển của thí sinh đến khi hoàn thành nghĩa vụ quân sự tại ngũ;... là những chính sách mới có hiệu lực từ tháng 3/2013.
Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 2/2013 (16:41:57 | 24/02/2013)
Luật sửa đổi, bổ sung một số điều Luật phòng, chống tham nhũng có hiệu lực; chính sách vay vốn sản xuất với hộ dân tộc thiểu số đặc biệt khó khăn; quy định mới về đào tạo liên thông; chỉ thành lập Phòng công chứng nếu không phát triển được Văn phòng công chứng... là những chính sách mới có hiệu lực từ tháng 2/2013
Nhiều chính sách có hiệu lực từ 1.1.2013 (10:54:43 | 17/01/2013)
Ngày 1.1.2013, nhiều quy định quan trọng ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống dân sinh sẽ có hiệu lực thi hành
Sớm hướng dẫn thực hiện Nghị quyết "gỡ khó" cho doanh nghiệp (10:49:14 | 17/01/2013)
(Chinhphu.vn) - Hai bản Nghị quyết "gỡ khó" của Chính phủ đầu năm 2013 được cho là sẽ giúp nền kinh tế vượt qua khó khăn, thách thức trong năm nay. Sau gần 10 ngày Nghị quyết 01 và02 ra đời, doanh nghiệp và người dân chờ đợi hướng dẫn của cơ quan chức năng để các quyết sách này thực sự phát huy tác dụng trong đời sống, trong đó có việc gia hạn thuế cho doanh nghiệp, giảm lệ phí trước bạ cho người dân.
Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí đăng ký doanh nghiệp, đăng ký hộ kinh doanh và phí cung cấp thông tin doanh nghiệp (09:10:52 | 19/12/2012)
Ngày 23/10/2012, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 176/2012/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí đăng ký doanh nghiệp, đăng ký hộ kinh doanh và phí cung cấp thông tin doanh nghiệp.
Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 12/2012 (13:10:26 | 30/11/2012)
 Nâng mức bồi dưỡng cho người lao động lĩnh vực đặc thù, hỗ trợ đơn vị sử dụng lao động là người dân tộc thiểu số vùng khó khăn; bổ sung quy định về tuổi đời hưởng lương hưu;... là những chính sách mới có hiệu lực thi hành từ tháng 12/2012.
Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 11/2012 (16:12:41 | 01/11/2012)
Nâng mức phạt vi phạm giao thông đường bộ; 3 loại bao bì không phải chịu thuế bảo vệ môi trường; bổ sung quy định cấp lại, cấp mới hộ chiếu phổ thông; mức phí cấp CMND theo mẫu mới từ 20.000 - 70.000 đồng... là những chính sách mới có hiệu lực từ tháng 11/2012.
Chính phủ quy định điều kiện lập công ty trong HTX (08:17:11 | 26/10/2012)
Chiều 25/10, Quốc hội thảo luận ở hội trường về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự thảo Luật hợp tác xã (HTX). Liên quan đến nội dung HTX được thành lập công ty, có rất nhiều ý kiến khác nhau.
Doanh nghiệp được gia hạn thuế GTGT (10:56:13 | 24/10/2012)
Bộ Tài chính vừa ra Thông tư số 175 hướng dẫn gia hạn nộp thuế giá trị gia tăng đối với doanh nghiệp.
Phê duyệt Đề án “Trợ giúp phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa trong lĩnh vực công nghiệp phụ trợ” (09:37:38 | 23/10/2012)
Ngày 17/10/2012, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 1556/QĐ-TTg phê duyệt Đề án “Trợ giúp phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa trong lĩnh vực công nghiệp phụ trợ”.
Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 10/2012 (15:30:06 | 02/10/2012)
Từ 1/10, không tiếp nhận hồ sơ trình Chính phủ thiếu file điện tử; quy định mới về tiêu chuẩn Giáo sư, Phó Giáo sư; tăng bậc lương với người tốt nghiệp cao đẳng, trung cấp nghề làm việc trong doanh nghiệp;... là những chính sách mới có hiệu lực từ tháng 10/2012. 
Kinh doanh tạm nhập tái xuất thực phẩm đông lạnh phải ký quỹ (07:43:48 | 02/10/2012)
Thương nhân kinh doanh tạm nhập tái xuất hàng hóa thực phẩm đông lạnh phải ký quỹ 5 tỷ đồng tại Kho bạc Nhà nước tỉnh, thành phố nơi thương nhân được cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.
Hỗ trợ Doanh nghiệp đưa hàng việt về nông thôn (07:52:28 | 28/09/2012)
Đây là một trong những nhiệm vụ Thủ tướng Chính phủ đề ra cho Bộ Công Thương tại Chỉ thị số 24/CT-TTg ngày 17/09/2012 về việc tăng cường thực hiện Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”.
Quy đinh mới về Hồ sơ thẩm định kế hoạch đấu thầu (07:40:35 | 28/09/2012)
Ngày 12/09/2012, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 68/2012/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 85/2009/NĐ-CP ngày 15/10/2009 của Chính phủ hướng dẫn thi hành Luật Đấu thầu và lựa chọn nhà thầu xây dựng theo Luật Xây dựng, quy định thành phần hồ sơ trình thẩm định kế hoạch đấu thầu được thực hiện như thành phần hồ sơ trình duyệt kế hoạch đấu thầu.
Phê duyệt Quy hoạch chi tiết xây dựng Khu đô thị - Công nghiệp Nham Sơn – Yên Lư, huyện Yên Dũng (10:19:32 | 25/09/2012)
Ngày 20/9/2012, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1303/QĐ-UBND phê duyệt Quy hoạch chi tiết xây dựng Khu đô thị - Công nghiệp Nham Sơn – Yên Lư (dọc tuyến đường nối Tỉnh lộ 398 đi Quốc lộ 18), huyện Yên Dũng.
Một số chính sách miễn giảm thuế nhằm tháo gỡ khó khăn cho tổ chức và cá nhân (10:17:18 | 25/09/2012)
Ngày 30/7/2012, Chính phủ ban hành Nghị định số 60/2012/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành Nghị quyết số 29/2012/QH13 về ban hành một số chính sách thuế nhằm tháo gỡ khó khăn cho tổ chức và cá nhân.
Định hướng phát triển kinh tế tập thể năm 2013. (10:14:23 | 25/09/2012)
Ngày 31/7/2012, Sở Kế hoạch và Đầu tư ban hành Kế hoạch số 633/KH-SKHĐT về định hướng phát triển kinh tế tập thể năm 2013.
Phê duyệt Quy hoạch hệ thống cơ sở dạy nghề tỉnh Bắc Giang đến năm 2020 (10:04:52 | 25/09/2012)
Ngày 17/7/2012, Chủ tịch UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 919/QĐ-UBND phê duyệt Quy hoạch hệ thống cơ sở dạy nghề tỉnh Bắc Giang đến năm 2020.
Quy định đảm bảo an toàn, an ninh thông tin trong hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin của các cơ quan nhà nước tỉnh (10:01:01 | 25/09/2012)
Ngày 18/6/2012, UBND tỉnh Bắc Giang đã ban hành Quyết định số 176/2012/QĐ-UBND Quy định đảm bảo an toàn, an ninh thông tin trong hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin của các cơ quan nhà nước tỉnh Bắc Giang.
Quy định trình tự, thủ tục khi Nhà nước thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư; giao đất, cho thuê đất để thực hiện dự án đầu tư (09:57:40 | 25/09/2012)
Ngày 20/6/2012, UBND tỉnh Bắc Giang đã ban hành Quyết định số 177/2012/QĐ-UBND Quy định trình tự, thủ tục khi Nhà nước thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư; giao đất, cho thuê đất để thực hiện dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh Bắc Giang.
Quy định về quản lý và cấp phép hoạt động sản xuất gạch, ngói nung sử dụng công nghệ xử lý khí thải (09:50:55 | 25/09/2012)
Ngày 26/6/2012, UBND tỉnh Bắc Giang ban hành Quyết định số 189/2012/QĐ-UBND quy định quản lý và cấp phép hoạt động sản xuất gạch, ngói nung sử dụng công nghệ xử lý khí thải trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2012 - 2015.
Quy chế đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất (09:48:30 | 25/09/2012)
Ngày 14/6/2012, UBND tỉnh đã có Quyết định số 166/2012/QĐ-UBND ban hành Quy chế đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất trên địa bàn tỉnh Bắc Giang.  
Bắc Giang: Điều chỉnh, bổ sung Quy hoạch mạng lưới kinh doanh xăng dầu (09:44:25 | 25/09/2012)
  Ngày 06/4/2012, UBND tỉnh đã có Quyết định số 84/QĐ-UBND về việc điều chỉnh, bổ sung Quy hoạch mạng lưới kinh doanh xăng dầu tỉnh Bắc Giang đến năm 2020.
Phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch chi tiết xây dựng Khu đô thị mới Đình Trám - Sen Hồ, huyện Việt Yên (09:38:03 | 25/09/2012)
UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định số 105/QĐ-UBND phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch chi tiết xây dựng Khu đô thị mới Đình Trám - Sen Hồ, huyện Việt Yên (tỷ lệ 1/500).
Bắc Giang: Điều chỉnh, bổ sung Quy hoạch mạng lưới chợ, trung tâm thương mại và siêu thị đến năm 2020 (09:32:31 | 25/09/2012)
Vừa qua, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 513/QĐ-UBND về việc điều chỉnh, bổ sung Quy hoạch mạng lưới chợ, trung tâm thương mại và siêu thị tỉnh Bắc Giang đến năm 2020.
Chính phủ ra nghị quyết ’cứu’ doanh nghiệp (08:44:32 | 21/09/2012)
Nghị quyết mang số 13 và được Thủ tướng ký sáng 11/5 với nhiều giải pháp cho doanh nghiệp như giãn thời gian nộp thuế VAT, giảm tiền thuê đất, tái cơ cấu nợ… Riêng việc giảm thuế thu nhập doanh nghiệp sẽ chờ ý kiến Quốc hội
Đủ vốn 3.000 tỷ, tổ chức tín dụng mới được buôn vàng miếng (08:40:03 | 21/09/2012)
Đây là một trong những nội dung được quy định tại Nghị định 24/2012/NĐ-CP về quản lý hoạt động kinh doanh vàng vừa được Thủ tướng ban hành.
Tăng vốn pháp định doanh nghiệp kiểm toán (08:31:00 | 21/09/2012)
  Vốn pháp định của doanh nghiệp kiểm toán là công ty trách nhiệm hữu hạn sẽ là 5 tỷ đồng, thay cho mức 3 tỷ đồng như hiện nay.
Kinh doanh dịch vụ thương mại điện tử sẽ có mã đăng ký riêng (08:28:07 | 21/09/2012)
Quyết định 1073/QĐ-TTg về Kế hoạch tổng thể phát triển thương mại điện tử giai đoạn 2011-2015 đã đặt ra mục tiêu tới năm 2015 tất cả các doanh nghiệp lớn tiến hành giao dịch thương mại điện tử theo hình thức doanh nghiệp với doanh nghiệp (B2B).
7 điều cần làm sau khi được cấp đăng ký kinh doanh (08:22:13 | 21/09/2012)
1. Ngành nghề kinh doanh - Doanh nghiệp chỉ kinh doanh ngành nghề đã đăng ký kinh doanh.
Quy định mới về chuyển doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thành công ty cổ phần (08:20:04 | 21/09/2012)
Ngày 18/7/2011, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 59/2011/NĐ-CP thay thế Nghị định số 109/2007/NĐ-CP ngày 26/6/2007 về chuyển doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thành công ty cổ phần. 
Giới thiệu chung về các loại hình DN (08:03:34 | 21/09/2012)
1. Doanh nghiêp tư nhân
Nhiều chính sách quan trọng đã được thực thi từ 1/5 (08:01:15 | 21/09/2012)
Các chính sách về tăng lương tối thiểu, chấm dứt huy động và cho vay bằng vàng, sử dụng hóa đơn điện tử, phí chứng khoán... có hiệu lực từ 1/5.
Chuyển DN tư nhân thành công ty TNHH chỉ cần nộp 01 bộ hồ sơ (07:48:19 | 21/09/2012)
Đây là phương án đơn giản hóa vừa được Chính phủ thông qua tại Nghị quyết 70/NQ-CP ngày 27/12/2010 về việc đơn giản hóa thủ tục hành chính (TTHC) thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Việc quy định rõ số bộ hồ sơ phải nộp là 1 bộ tạo sự rõ ràng, minh bạch cũng như tạo thuận lợi cho doanh nghiệp khi liên quan đến các thủ tục thành lập và hoạt động.
Từ ngày 15/01/2011, chính thức áp dụng chế độ báo cáo đối với doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp và dự án FDI theo Quyết định số 77/2010/QĐ-TTg (07:46:28 | 21/09/2012)
Ngày 30/11/2010, Thủ tướng chính phủ đã ký Quyết định số 77/2010/QĐ-TTg về việc ban hành về việc ban hành Chế độ báo cáo thống kê cơ sở áp dụng với doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp và dự án có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài.
Nghị định mới hướng dẫn chi tiết thi hành một số điều của Luật Doanh nghiệp (07:44:31 | 21/09/2012)
Ngày 01/10/2010, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 102/2010/NĐ-CP hướng dẫn chi tiết thi hành một số điều của Luật Doanh nghiệp, thay thế cho Nghị định số 139/2007/NĐ-CP ngày 05/9/2007. 
Doanh nghiệp có vốn điều lệ từ 05 tỷ trở lên được tự in hóa đơn (07:41:03 | 21/09/2012)
Ngày 28/9/2010, Bộ Tài chính đã có Thông tư số 153/2010/TT-BTC hướng dẫn thi hành Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010 của Chính phủ quy định về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ.
Đăng ký doanh nghiệp qua mạng điện tử: Giảm thiểu tác động chủ quan (07:39:03 | 21/09/2012)
Theo các chuyên gia về đăng ký kinh doanh, điểm nổi trội của phần mềm thực hiện các quy định đăng ký qua mạng điện tử tại Nghị định số 43/2010/NĐ-CP về đăng ký doanh nghiệp và các thông tư hướng dẫn của Bộ Kế hoạch và Đầu tư là khả năng tự kiểm tra được tính hợp lý của hồ sơ
Hướng dẫn mới về thủ tục đăng ký doanh nghiệp (07:37:55 | 21/09/2012)
Ngày 04/6/2010, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã ban hành Thông tư số 14/2010/TT-BKH hướng dẫn một số nội dung về hồ sơ, trình tự, thủ tục đăng ký doanh nghiệp theo Nghị định số 43/2010/NĐ-CP ngày 15 tháng 4 năm 2010 về đăng ký doanh nghiệp. 
Nghị định mới về đăng ký doanh nghiệp (07:36:07 | 21/09/2012)
Kể từ ngày 01/6/2010, việc đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế đối với các doanh nghiệp hoạt động theo Luật Doanh nghiệp được thực hiện theo quy định tại Nghị định số 43/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 của Chính phủ.