DIỄN ĐÀN

 

Liên kết

 

Thống kê truy cập
  • Total: 30263181
  • Visitor Online: 0
  • Hôm nay: 2239
  • Trong tuần: 12970
  • Trong tháng: 520562
  • Trong năm: 2794514
Trang chủ

Hoạt động đầu tư

Kết quả thu hút đầu tư 6 tháng đầu năm 2018 (14:13:20 | 04/07/2018)
Trong 6 tháng đầu năm 2018, trên địa bàn tỉnh đã có 118 dự án đầu tư được cấp mới và đăng ký bổ sung vốn đầu tư (89 dự án cấp mới và 29 dự án bổ sung vốn) với tổng vốn thu hút quy đổi đạt 312,13 triệu USD. Trong đó, cấp mới 59 dự án đầu tư trong nước, vốn đăng ký đạt 783 tỷ đồng, (bằng 90,77% về số dự án và 3,3% so với cùng kỳ năm 2017), điều chỉnh tăng vốn cho 6 dự án với vốn tăng thêm đạt 354 tỷ đồng; 30 dự án đầu tư nước ngoài, vốn đăng ký đạt 109,5 triệu USD, (bằng 90,9% về số dự án và 21,3% so với cùng kỳ năm 2017), điều chỉnh tăng vốn đầu tư cho 23 dự án với số vốn tăng thêm 152,1 triệu USD. Về kết quả thu hút đầu tư FDI, Bắc Giang đứng thứ 6 cả nước về số dự án đăng ký mới (30 dự án); đứng thứ 13 cả nước về tổng vốn đăng ký mới, vốn bổ sung và góp vốn, mua phần vốn góp.
Công tác thẩm tra và trình cấp Giấy chứng nhận đầu tư trong tháng 11 năm 2017 (09:28:11 | 29/11/2017)
Trong tháng, UBND tỉnh đã chấp thuận chủ trương đầu tư cho 18 dự án của các nhà đầu tư trong nước với tổng vốn đăng ký 581 tỷ đồng; Sở Kế hoạch và Đầu tư cấp giấy chứng nhận đầu tư cho 02 dự án của nhà đầu tư nước ngoài với vốn đăng ký là 0,35 triệu USD; điều chỉnh giấy chứng nhận đăng ký đầu tư của 01 nhà đầu tư nước ngoài với tổng vốn đầu tư giảm là 1 triệu USD; Ban quản lý các KCN tỉnh đã cấp 4 Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho nhà đầu tư nước ngoài với vốn đăng ký là 2,21 triệu USD, điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho 2 dự án đầu tư nước ngoài với vốn tăng thêm là 9 triệu USD (Trong tháng, không có dự án đầu tư nước  ngoài nào tại địa bàn ngoài Khu công nghiệp được cấp).
Công tác thẩm tra và trình cấp Giấy chứng nhận đầu tư trong tháng 10 năm 2017 (14:36:47 | 30/10/2017)
Trong tháng,  đã tiếp nhận 73 lượt hồ sơ, (trong đó 51 lượt hồ sơ đề nghị chấp thuận chủ trương đầu tư, 3 hồ sơ giãn tiến độ và 16 lượt hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận đầu tư, điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư; 03 hồ sơ Thông báo mua phần vốn góp). Có 59 hồ sơ xử lý chuyển tiếp từ tháng trước.
Công tác thẩm tra và trình cấp Giấy chứng nhận đầu tư trong tháng 9 năm 2017 (15:46:38 | 13/09/2017)
Trong tháng,  đã tiếp nhận 77 lượt hồ sơ, (trong đó 56 lượt hồ sơ đề nghị chấp thuận chủ trương đầu tư, 3 hồ sơ giãn tiến độ và 17 lượt hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận đầu tư, điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư; 01 hồ sơ Thông báo mua phần vốn góp). Có 75 hồ sơ xử lý chuyển tiếp từ tháng trước.
Công tác thẩm tra và trình cấp Giấy chứng nhận đầu tư trong tháng 8 năm 2017 (11:05:14 | 28/08/2017)
Trong tháng, đã tiếp nhận 85 lượt hồ sơ, (trong đó 61 lượt hồ sơ đề nghị chấp thuận chủ trương đầu tư, 3 hồ sơ giãn tiến độ và 20 lượt hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận đầu tư, điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư; 01 hồ sơ Thông báo mua phần vốn góp). Có 79 hồ sơ xử lý chuyển tiếp từ tháng trước.
Công tác thẩm tra và trình cấp Giấy chứng nhận đầu tư trong tháng 7 năm 2017 (14:18:55 | 13/07/2017)
Từ ngày 12/6/2017 đến hết ngày 11/7/2017,  đã tiếp nhận 103 lượt hồ sơ, (trong đó 62 lượt hồ sơ đề nghị chấp thuận chủ trương đầu tư, 5 hồ sơ giãn tiến độ và 31 lượt hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận đầu tư, điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư; 5 hồ sơ Thông báo mua phần vốn góp). Có 63 hồ sơ xử lý chuyển tiếp từ tháng trước.
Công tác thẩm tra và trình cấp Giấy chứng nhận đầu tư trong tháng 6 năm 2017 (11:09:48 | 19/06/2017)
Từ ngày 12/5/2017 đến hết ngày 11/6/2017, đã tiếp nhận 82 lượt hồ sơ, (trong đó 54 lượt hồ sơ đề nghị chấp thuận chủ trương đầu tư, 4 hồ sơ giãn tiến độ và 19 lượt hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận đầu tư, điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư; 5 hồ sơ Thông báo mua phần vốn góp). Có 75 hồ sơ xử lý chuyển tiếp từ tháng trước.
Công tác thẩm tra và trình cấp Giấy chứng nhận đầu tư trong tháng 5 năm 2017 (10:56:25 | 07/06/2017)
Công tác thẩm tra và trình cấp Giấy chứng nhận đầu tư trong tháng 5 năm 2017
Công tác thẩm tra và trình cấp Giấy chứng nhận đầu tư trong tháng 4 năm 2017 (13:59:02 | 17/04/2017)
Từ ngày 12/03/2017 đến hết ngày 11/04/2017, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã tiếp nhận 91 lượt hồ sơ, (trong đó 70 lượt hồ sơ đề nghị chấp thuận chủ trương đầu tư, 03 hồ sơ giãn tiến độ và 18 hồ sơ đề nghị điều chỉnh giấy chứng nhận đăng ký đầu tư). Có 60 hồ sơ xử lý chuyển tiếp từ tháng trước.
Công tác thẩm tra và trình cấp Giấy chứng nhận đầu tư trong tháng 03 năm 2017 (10:42:18 | 20/03/2017)
Từ ngày 12/02/2017 đến hết ngày 11/03/2017, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã tiếp nhận 52 lượt hồ sơ, (trong đó 39 lượt hồ sơ đề nghị chấp thuận chủ trương đầu tư, 02 hồ sơ giãn tiến độ và 11 hồ sơ đề nghị điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư). Có 43 hồ sơ xử lý chuyển tiếp từ tháng trước.
Công tác thẩm tra và trình cấp Giấy chứng nhận đầu tư trong tháng 02 năm 2017 (09:35:56 | 15/02/2017)
Từ ngày 12/01/2017 đến hết ngày 11/02/2017, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã tiếp nhận 56 lượt hồ sơ, (trong đó 43 lượt hồ sơ đề nghị chấp thuận chủ trương đầu tư, 03 hồ sơ giãn tiến độ và 10 hồ sơ đề nghị điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư). Có 55 hồ sơ xử lý chuyển tiếp từ tháng trước.
Công tác thẩm tra và trình cấp Giấy chứng nhận đầu tư trong tháng 01 năm 2017 (09:29:21 | 15/01/2017)
Từ ngày 12/12/2016 đến hết ngày 11/01/2017, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã tiếp nhận 67 lượt hồ sơ, (trong đó 52 lượt hồ sơ đề nghị chấp thuận chủ trương đầu tư, 05 hồ sơ giãn tiến độ và 10 hồ sơ đề nghị điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư). Có 32 hồ sơ xử lý chuyển tiếp từ tháng trước.
Công tác thẩm tra và trình cấp Giấy chứng nhận đầu tư trong tháng 12 năm 2016 (09:39:35 | 15/12/2016)
Từ ngày 12/11/2016 đến hết ngày 11/12/2016, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã tiếp nhận 44 lượt hồ sơ, trong đó 32 lượt hồ sơ đề nghị chấp thuận chủ trương đầu tư, 04 hồ sơ giãn tiến độ và 08 hồ sơ đề nghị điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư.
Công tác thẩm tra và trình cấp Giấy chứng nhận đầu tư trong tháng 11 năm 2016 (14:29:45 | 16/11/2016)
Từ ngày 12/10/2016 đến hết ngày 11/11/2016, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã tiếp nhận 51 lượt hồ sơ, trong đó 37 lượt hồ sơ đề nghị chấp thuận chủ trương đầu tư, 03 hồ sơ giãn tiến độ và 11 hồ sơ đề nghị điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư.
Khởi sắc trong thu hút đầu tư năm 2016 của tỉnh (15:34:38 | 15/11/2016)
Nhờ tích cực thực hiện các giải pháp cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, trong năm 2016 tình hình thu hút đầu tư trên địa bàn tỉnh Bắc Giang đã có nhiều chuyển biến tích cực. Toàn tỉnh đã thu hút được 151 dự án đầu tư, trong đó có 112 dự án đầu tư trong nước, vốn đăng ký 12.098 tỷ đồng; 39 dự án đầu tư nước ngoài, vốn đăng ký 618,09triệu USD; và điều chỉnh tăng vốn cho 18 dự án có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài với số vốn tăng thêm là 68,6 triệu USD.
Công tác thẩm tra và trình cấp Giấy chứng nhận đầu tư trong tháng 10 năm 2016 (15:51:44 | 18/10/2016)
Từ ngày 12/9/2016 đến hết ngày 10/10/2016, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã tiếp nhận 55 lượt hồ sơ, trong đó 43 lượt hồ sơ đề nghị chấp thuận chủ trương đầu tư,02 hồ sơ giãn tiến độ và 10 hồ sơ đề nghị điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư.
Công tác thẩm tra và trình cấp Giấy chứng nhận đầu tư trong tháng 09 năm 2016 (11:22:02 | 27/09/2016)
Từ ngày 12/8/2016 đến hết ngày 11/9/2016, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã tiếp nhận 30 hồ sơ, trong đó 23 hồ sơ đề nghị chấp thuận chủ trương đầu tư, 02 hồ sơ giãn tiến độ và 5 hồ sơ đề nghị điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư.
Công tác thẩm tra và trình cấp Giấy chứng nhận đầu tư trong tháng 08 năm 2016 (14:53:01 | 16/08/2016)
Từ ngày 12/7/2016 đến hết ngày 11/8/2016, Phòng HT&KTĐN đã tiếp nhận 47 hồ sơ, trong đó 38 hồ sơ đề nghị chấp thuận chủ trương đầu tư, 03 hồ sơ giãn tiến độ, 02 hồ sơ góp vốn mua cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài và 5 hồ sơ đề nghị điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư.
Công tác thẩm tra và trình cấp Giấy chứng nhận đầu tư trong tháng 07 năm 2016 (15:16:22 | 21/07/2016)
Từ ngày 12/6/2016 đến hết ngày 11/7/2016, Phòng HT&KTĐN đã tiếp nhận 41hồ sơ, trong đó 21hồ sơ đề nghị chấp thuận chủ trương đầu tư,05 hồ sơ giãn tiến độ, 01hồ sơ góp vốn mua cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài và 14 hồ sơ đề nghị điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư.
Công tác thẩm tra và trình cấp Giấy chứng nhận đầu tư trong tháng 06 năm 2016 (14:50:11 | 23/06/2016)
Từ ngày 12/5/2016 đến hết ngày 11/6/2016, Phòng HT&KTĐN đã tiếp nhận 34 hồ sơ, trong đó 20 hồ sơ đề nghị chấp thuận chủ trương đầu tư,02 hồ sơ giãn tiến độ, 02 hồ sơ góp vốn mua cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài và 10 hồ sơ đề nghị điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư.
Công tác thẩm tra và trình cấp Giấy chứng nhận đầu tư trong tháng 05 năm 2016 (15:50:16 | 20/05/2016)
Từ ngày 12/4/2016 đến hết ngày 11/5/2016, Phòng HT&KTĐN đã tiếp nhận 41hồ sơ, trong đó 27hồ sơ đề nghị chấp thuận chủ trương đầu tư,02 hồ sơ giãn tiến độ, 02hồ sơ góp vốn mua cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài và 10 hồ sơ đề nghị điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư, 01 hồ sơ cấp đổi sang giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.
Công tác thẩm tra và trình cấp Giấy chứng nhận đầu tư trong tháng 04 năm 2016 (10:40:36 | 25/04/2016)
Từ ngày 12/3/2016 đến hết ngày 11/4/2016, Phòng HT&KTĐN đã tiếp nhận 48 hồ sơ, trong đó 29 hồ sơ đề nghị chấp thuận chủ trương đầu tư,04 hồ sơ giãn tiến độ, 03 hồ sơ góp vốn mua cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài và 14 hồ sơ đề nghị điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư, 01 hồ sơ cấp đổi sang giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.
Công tác thẩm tra và trình cấp Giấy chứng nhận đầu tư trong tháng 03 năm 2016 (09:02:15 | 17/03/2016)
Từ ngày 11/02/2016 đến hết ngày 10/3/2016, Phòng HT&KTĐN đã tiếp nhận 16 hồ sơ, trong đó 9  hồ sơ đề nghị chấp thuận chủ trương đầu tư,01 hồ sơ giãn tiến độ, 03hồ sơ góp vốn mua cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài và 3 hồ sơ đề nghị điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư.
Bắc Giang: Tổng vốn đầu tư đăng ký mới vượt mục tiêu cả năm 2016 (15:02:10 | 01/03/2016)
Trong tháng 1 và đầu tháng 2 năm 2016, tỉnh Bắc Giang đã thu hút được 14 dự án với tổng vốn đầu tư đăng ký đạt khoảng 204,08 triệu USD và 478.18 tỷ đồng, vượt mục tiêu đề ra cả năm 2016 về tổng vốn đầu tư đăng ký mới.
Công tác thẩm tra và trình cấp Giấy chứng nhận đầu tư trong tháng 02 năm 2016 (14:58:51 | 18/02/2016)
Từ ngày 11/01/2016 đến hết ngày 10/02/2016, Phòng HT&KTĐN đã tiếp nhận 25 hồ sơ, trong đó 15 hồ sơ đề nghị chấp thuận chủ trương đầu tư, 3 hồ sơ giãn tiến độ, 01 hồ sơ góp vốn mua cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài và 6 hồ sơ đề nghị điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư.
Công tác thẩm tra và trình cấp Giấy chứng nhận đầu tư trong tháng 01 năm 2016 (14:57:18 | 18/02/2016)
Từ ngày 11/12/2015 đến hết ngày 10/01/2016, Phòng HT&KTĐN đã tiếp nhận 30hồ sơ, trong đó 19 hồ sơ đề nghị chấp thuận chủ trương đầu tư, 5 hồ sơ giãn tiến độ, 1 hồ sơ đăng ký cấp giấy chứng nhận đầu tư, 01 hồ sơ góp vốn mua cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài và 5 hồ sơ đề nghị điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư.
Công tác thẩm tra và trình cấp Giấy chứng nhận đầu tư trong tháng 12 năm 2015 (15:26:37 | 19/01/2016)
Từ ngày 11/12/2015 đến hết ngày 10/01/2016, Phòng HT&KTĐN đã tiếp nhận 30hồ sơ, trong đó 19 hồ sơ đề nghị chấp thuận chủ trương đầu tư, 5 hồ sơ giãn tiến độ, 1 hồ sơ đăng ký cấp giấy chứng nhận đầu tư, 01 hồ sơ góp vốn mua cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài và 5 hồ sơ đề nghị điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư.
Công tác thẩm tra và trình cấp Giấy chứng nhận đầu tư trong tháng 11 năm 2015 (09:03:43 | 17/11/2015)
Từ ngày 11/10/2015 đến hết ngày 10/11/2015, Phòng HT&KTĐN đã tiếp nhận 35hồ sơ, trong đó 27hồ sơ đề nghị chấp thuận chủ trương đầu tư, 6 hồ sơ giãn tiến độ, 1 hồ sơ đăng ký cấp giấy chứng nhận đầu tư, 01 hồ sơ góp vốn mua cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài.
Công tác thẩm tra và trình cấp Giấy chứng nhận đầu tư trong tháng 10 năm 2015 (14:32:22 | 27/10/2015)
Từ ngày 11/9/2015 đến hết ngày 10/10/2015, Phòng HT&KTĐN đã tiếp nhận 33 hồ sơ, trong đó 28 hồ sơ đề nghị chấp thuận chủ trương đầu tư, 4 hồ sơ giãn tiến độ, 1 hồ sơ đăng ký cấp giấy chứng nhận đầu tư.
Công tác thẩm tra và trình cấp Giấy chứng nhận đầu tư trong tháng 09 năm 2015 (14:14:25 | 18/09/2015)
Từ ngày 11/8/2015 đến hết ngày 10/9/2015, Phòng HT&KTĐN đã tiếp nhận 23 hồ sơ, trong đó 20 hồ sơ đề nghị chấp thuận chủ trương đầu tư, 1 hồ sơ giãn tiến độ, 1 hồ sơ đăng ký cấp giấy chứng nhận đầu tư, 1 hồ sơ góp vốn.
Công tác thẩm tra và trình cấp Giấy chứng nhận đầu tư trong tháng 08 năm 2015 (16:06:45 | 17/08/2015)
Từ ngày 11/4/2015 đến hết ngày 10/5/2015, Phòng HT&KTĐN đã tiếp nhận 29 hồ sơ, trong đó 19 hồ sơ đăng ký cấp mới Giấy CNĐT, 10 hồ sơ đăng ký điều chỉnh GCNĐT. Tính cả hồ sơ chuyển tiếp từ tháng 06/2015 là 33 hồ sơ.
Biểu mẫu triển khai Hệ thống thông tin phục vụ công tác giám sát và đánh giá đầu tư các dự án đầu tư sử dụng vốn Nhà nước (09:35:05 | 22/07/2015)
Biểu mẫu triển khai Hệ thống thông tin phục vụ công tác giám sát và đánh giá đầu tư các dự án đầu tư sử dụng vốn Nhà nước kèm theo Công văn số 2249/BKHĐT-GSTĐĐT ngày 20 tháng 4 năm 2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.
Công tác thẩm tra và trình cấp Giấy chứng nhận đầu tư trong tháng 07 năm 2015 (08:49:11 | 17/07/2015)
Từ ngày 11/6/2015 đến hết ngày 10/7/2015, Phòng HT&KTĐN đã tiếp nhận 29 hồ sơ, trong đó 19 hồ sơ đăng ký cấp mới Giấy CNĐT, 10 hồ sơ đăng ký điều chỉnh GCNĐT. Tính cả hồ sơ chuyển tiếp từ tháng 06/2015 là 33 hồ sơ.
Quy định tạm thời thực hiện thủ tục hành chính trong lĩnh vực đầu tư theo Luật Đầu tư năm 2014 (15:10:45 | 07/07/2015)
Luật Đầu tư số 67/2014/QH13 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014, có hiệu lực từ ngày 01/7/2015. Hiện nay, Dự thảo Nghị định đã được Bộ Kế hoạch và Đầu tư xây dựng và trình Chính phủ xem xét, ban hành. Trong thời gian chờ Chính phủ ban hành Nghị định hướng dẫn Luật Đầu tư, để có cơ sở cho các sở, ngành, các đơn vị có liên quan tổ chức thực hiện, Sở Kế hoạch và Đầu tư đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh chấp thuận cho phép áp dụng tạm thời thủ tục, trình tự thực hiện các  dự án thực hiện bên ngoài các KCN trên địa bàn tỉnh.
Công tác thẩm tra và trình cấp Giấy chứng nhận đầu tư trong tháng 06 năm 2015 (09:08:36 | 19/06/2015)
Từ ngày 11/5/2015 đến hết ngày 10/6/2015, Phòng HT&KTĐN đã tiếp nhận 40 hồ sơ, trong đó 26 hồ sơ đăng ký cấp mới Giấy CNĐT, 14 hồ sơ đăng ký điều chỉnh GCNĐT. Tính cả hồ sơ chuyển tiếp từ tháng 05/2015 là 42 hồ sơ.
Tình hình đầu tư trực tiếp nước ngoài cả nước 5 tháng năm 2015 (16:33:41 | 03/06/2015)
Theo báo cáo của Cục Đầu tư nước ngoài, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, tính chung trong 5 tháng năm 2015, tổng vốn đăng ký cấp mới và tăng thêm là 4,29 tỷ USD, bằng 78% so với cùng kỳ năm 2014.
Công tác thẩm tra và trình cấp Giấy chứng nhận đầu tư trong tháng 05 năm 2015 (10:15:31 | 26/05/2015)
Từ ngày 11/4/2015 đến hết ngày 10/5/2015, Phòng HT&KTĐN đã tiếp nhận 22 hồ sơ, trong đó 13 hồ sơ đăng ký cấp mới Giấy CNĐT, 8 hồ sơ đăng ký điều chỉnh GCNĐT, 01 hồ sơ giãn tiến độ thực hiện dự án. Tính cả hồ sơ chuyển tiếp từ tháng 04/2015 là 35 hồ sơ.
Thông báo lựa chọn nhà đầu tư thực hiện các dự án theo Quy hoạch chi tiết đường Nguyễn Văn Cừ, thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang (23:08:20 | 06/05/2015)
UBND tỉnh Bắc Giang thông báo về việc lựa chọn các nhà đầu tư dự án theo Quy hoạch chi tiết đường Nguyễn Văn Cừ, thành phố Bắc Giang 
Công tác thẩm tra và trình cấp Giấy chứng nhận đầu tư trong tháng 04 năm 2015 (13:48:01 | 22/04/2015)
Từ ngày 11/03/2015 đến hết ngày 10/4/2015, Phòng HT&KTĐN đã tiếp nhận 24 hồ sơ, trong đó 18 hồ sơ đăng ký cấp mới Giấy CNĐT, 4 hồ sơ đăng ký điều chỉnh GCNĐT, 02 hồ sơ giãn tiến độ thực hiện dự án. Tính cả hồ sơ chuyển tiếp từ tháng 01/2015 là 33 hồ sơ.
Công tác thẩm tra và trình cấp Giấy chứng nhận đầu tư trong tháng 03 năm 2015 (10:37:09 | 25/03/2015)
Từ ngày 11/02/2015 đến hết ngày 10/3/2015, Phòng HT&KTĐN đã tiếp nhận 14 hồ sơ, trong đó 12 hồ sơ đăng ký cấp mới Giấy CNĐT, 2 hồ sơ đăng ký điều chỉnh GCNĐT. Tính cả hồ sơ chuyển tiếp từ tháng 01/2015 là 19 hồ sơ.
Bắc Giang: Thêm 40 dự án đầu tư được cấp Giấy chứng nhận đầu tư (13:31:33 | 17/03/2015)
Tính từ đầu năm đến nay, toàn tỉnh có 40 dự án đầu tư được cấp Giấy chứng nhận đầu tư, trong đó có 31 dự án đầu tư trong nước và 9 dự án đầu tư nước ngoài với tổng vốn đăng ký 1.570 tỷ đồng và 60,8 triệu USD.
Công tác thẩm tra và trình cấp Giấy chứng nhận đầu tư trong tháng 02 năm 2015 (14:52:52 | 26/02/2015)
Từ ngày 11/01/2015 đến hết ngày 10/02/2015, Phòng HT&KTĐN đã tiếp nhận 26 hồ sơ, trong đó 18 hồ sơ đăng ký cấp mới Giấy CNĐT, 6 hồ sơ đăng ký điều chỉnh GCNĐT, 2 hồ sơ đề nghị giãn tiến độ thực hiện dự án. Tính cả hồ sơ chuyển tiếp từ tháng 01/2015 là 33 hồ sơ.
Công tác thẩm tra và trình cấp Giấy chứng nhận đầu tư trong tháng 01 năm 2015 (13:41:34 | 20/01/2015)
Từ ngày 11/12/2014 đến hết ngày 10/01/2015, Phòng HT&KTĐN đã tiếp nhận 27 hồ sơ, trong đó 17. hồ sơ đăng ký cấp mới Giấy CNĐT, 7 hồ sơ đăng ký điều chỉnh GCNĐT, 3 hồ sơ đề nghị giãn tiến độ thực hiện dự án. Tính cả hồ sơ chuyển tiếp từ tháng 12/2014 là  58 hồ sơ.
Công tác thẩm tra và trình cấp Giấy chứng nhận đầu tư trong tháng 12 năm 2014 (10:30:46 | 29/12/2014)
   Từ ngày 11/11/2014 đến hết ngày 10/12/2014, Phòng HT&KTĐN đã tiếp nhận 38 hồ sơ, trong đó 27 hồ sơ đăng ký cấp mới Giấy CNĐT, 7 hồ sơ đăng ký điều chỉnh GCNĐT, 4 hồ sơ đề nghị giãn tiến độ thực hiện dự án. Tính cả hồ sơ chuyển tiếp từ tháng 11/2014 là 43 hồ sơ.
Quốc hội thông qua Luật Đầu tư (sửa đổi) (10:45:19 | 01/12/2014)
Sáng ngày 26/11/2014, tiếp tục chương trình làm việc kỳ họp thứ 8 Quốc hội khóa XIII, với 84,91% đại biểu tán thành, Dự thảo Luật Đầu tư (sửa đổi) đã được Quốc hội thông qua với 7 chương và 76 điều.
Bắc Giang: Thu hút đầu tư trong tỉnh tăng 65,3% (15:27:47 | 19/11/2014)
Năm 2014, trong điều kiện nền kinh tế vẫn còn khó khăn, song số dự án đầu tư được cấp mới trên địa bàn tỉnh Bắc Giang tăng cả về số lượng dự án và vốn đăng ký so với năm 2013.
Công tác thẩm tra và trình cấp Giấy chứng nhận đầu tư trong tháng 11 năm 2014 (15:22:44 | 19/11/2014)
Từ ngày 11/10/2014 đến hết ngày 10/11/2014, Phòng HT&KTĐN đã tiếp nhận 27 hồ sơ, trong đó 15 hồ sơ đăng ký cấp mới Giấy CNĐT, 8 hồ sơ đăng ký điều chỉnh GCNĐT, 4 hồ sơ đề nghị giãn tiến độ thực hiện dự án. Tính cả hồ sơ chuyển tiếp từ tháng 10/2014 là 41 hồ sơ.
Công tác thẩm tra và trình cấp Giấy chứng nhận đầu tư trong tháng 10 năm 2014 (13:47:08 | 21/10/2014)
Từ ngày 12/9/2014 đến hết ngày 10/10/2014, Phòng HT&KTĐN đã tiếp nhận 18 hồ sơ, trong đó 9 hồ sơ đăng ký cấp mới Giấy CNĐT, 6 hồ sơ đăng ký điều chỉnh GCNĐT, 03 hồ sơ đề nghị giãn tiến độ thực hiện dự án. Tính cả hồ sơ chuyển tiếp từ tháng 9/2014 là 27 hồ sơ.
FDI 9 tháng năm 2014 đạt 11,18 tỷ USD (10:06:16 | 25/09/2014)
Theo báo cáo của Cục Đầu tư nước ngoài, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, trong 9 tháng năm 2014 tính chung cả cấp mới và tăng vốn, các nhà đầu tư nước ngoài đã đăng ký đầu tư vào Việt Nam 11,18 tỷ USD, bằng 74,5% so với cùng kỳ năm 2013.
Gần 15.000 tỷ xây cao tốc Bắc Giang - Lạng Sơn (09:05:52 | 19/08/2014)
Tuyến cao tốc Bắc Giang - Lạng Sơn sẽ được xây dựng cùng với việc sửa chữa, nâng cấp mặt đường Quốc lộ 1 đoạn Tân Dĩnh (Bắc Giang) - Lạng Sơn theo hình thức BOT.
Các dự án đầu tư nước ngoài tăng 111,7% trong 6 tháng đầu năm (14:34:29 | 30/06/2014)
Trong 6 tháng đầu năm 2014, toàn tỉnh thu hút được 49 dự án đầu tư, trong đó có 30 dự án đầu tư trong nước, vốn đăng ký hơn 3.100 tỷ đồng; 19 dự án đầu tư nước ngoài, vốn đăng ký hơn 147 triệu USD.
Phê duyệt danh mục Dự án do Chương trình Phát triển của Liên hợp quốc tài trợ (10:31:40 | 11/06/2014)
Ngày 06/6, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 874/QĐ-TTg về việc phê duyệt danh mục Dự án do Chương trình Phát triển của Liên hợp quốc (UNDP) tài trợ.
Danh mục dự án quốc gia kêu gọi đầu tư nước ngoài tới năm 2020 (15:50:07 | 12/05/2014)
 Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Quyết định số 631/QĐ-TTg ngày 29/4/2014 về Danh mục dự án quốc gia kêu gọi đầu tư nước ngoài tới năm 2020.
Việt Nam đầu tư sang Nga 2,47 tỷ USD (10:21:07 | 28/04/2014)
Cục Đầu tư nước ngoài (Bộ Kế hoạch và Đầu tư) cho biết, tính đến cuối tháng 2/2014, Việt Nam có 19 dự án đầu tư sang Nga, với tổng vốn đầu tư cấp mới và tăng vốn là 2,47 tỷ USD.
Tình hình thu hút Đầu tư quý I năm 2014 trên địa bàn tỉnh (10:59:15 | 11/04/2014)
Ba tháng đầu năm, nền kinh tế đang trên đà phục hồi, các giải pháp tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp, nhà đầu tư được tỉnh đẩy mạnh thực hiện, do vậy kết quả hoạt động thu hút các dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh tiếp tục đạt những kết quả tích cực.
Nhật Bản coi Việt Nam là cứ điểm đầu tư quan trọng (11:32:02 | 03/03/2014)
 Xu hướng chuyển hướng đầu tư của Nhật Bản đã ngày càng trở nên rõ ràng hơn, khi thông tin vừa được Tổ chức Xúc tiến thương mại Nhật Bản (JETRO) cho biết, đầu tư từ quốc gia này vào Thái Lan và Trung Quốc trong năm qua đã giảm, trong khi tăng khá mạnh vào ASEAN 6 (gồm Brunei, Indonesia, Malaysia, Philippines, Singapore và Thái Lan).
Vốn đầu tư từ Nga: Mạch ngầm đang chảy mạnh (13:38:05 | 15/11/2013)
Ngày càng nhiều nhà đầu tư Nga quan tâm tới thị trường Việt Nam. Dự báo, dòng vốn đầu tư từ quốc gia này sẽ tăng mạnh trong thời gian tới.
85.500 tỷ xây đường vành đai 5 - vùng Thủ đô Hà Nội (15:20:21 | 06/11/2013)
Đây là một trong những nội dung quan trọng được đề cập tại tờ trình phê duyệt Quy hoạch chi tiết đường vành đai 5 - vùng Thủ đô Hà Nội vừa được Bộ Giao thông - Vận tải (GTVT) gửi Thủ tướng Chính phủ.
3.600 tỷ mở rộng, nâng cấp QL1 đoạn Hà Nội - Bắc Giang (10:41:57 | 24/10/2013)
Khoảng 50 km Quốc lộ 1 đoạn Hà Nội - Bắc Giang sẽ được ưu tiên nâng cấp sớm bằng hình thức BOT với tổng mức đầu tư khoảng 3.600 tỷ đồng.
Bắc Giang: Thêm 4 dự án đầu tư mới trong tháng 7 (09:05:55 | 31/07/2013)
Tháng 7, tỉnh Bắc Giang có thêm 4 dự án được cấp giấy chứng nhận đầu tư với tổng số vốn đăng ký 119,25 tỷ đồng.
Thêm 8 dự án đầu tư vào Bắc Giang (09:35:32 | 12/07/2013)
Tính từ ngày 11/5/2013 đến ngày 11/6/2013, tỉnh Bắc Giang đã thu hút được 8 dự án đầu tư, trong đó có 04 dự án đầu tư trong nước với số vốn đăng ký hơn 23 tỷ đồng và 04 dự án nước ngoài với số vốn đăng ký gần 11 triệu USD.
Tình hình đầu tư trực tiếp nước ngoài 5 tháng năm 2013 trên địa bàn cả nước (10:24:44 | 07/06/2013)
Dựa trên báo cáo của các địa phương và số liệu thu thập được tới thời điểm hiện tại, Cục Đầu tư nước ngoài báo cáo sơ bộ tình hình đầu tư trực tiếp nước ngoài 5 tháng năm 2013 như sau:
Tình hình thu hút đầu tư trên địa bàn tỉnh Bắc Giang trong tháng 5 năm 2013 (14:53:10 | 14/05/2013)
    Trong tháng 5/2013: UBND tỉnh đã cấp mới 4 Giấy chứng nhận đầu tư cho các nhà đầu tư trong nước (tổng vốn đăng ký 198,5 tỷ đồng; sử dụng 8,88 ha đất); cấp 01 Giấy chứng nhận đầu tư cho các nhà đầu tư nước ngoài (vốn đăng ký 9,5 triệu USD; diện tích đất sử dụng 2,2 ha); cấp 5 Giấy chứng nhận đầu tư điều chỉnh cho các nhà đầu tư trong nước (vốn đăng ký bổ sung tăng thêm 364,89 tỷ đồng); cấp 01 Giấy chứng nhận đầu tư điều chỉnh cho 01 nhà đầu tư nước ngoài (vốn đăng ký không thay đổi). 
Tình hình thu hút đầu tư trên địa bàn tỉnh Bắc Giang trong tháng 4 năm 2013 (13:19:36 | 22/04/2013)
     Trong tháng 4/2013, UBND tỉnh đã cấp 1 Giấy chứng nhận đầu tư cho 1 nhà đầu tư nước ngoài (vốn đăng ký 3,26 triệu USD; diện tích đất sử dụng 0,92 ha); cấp 6 Giấy chứng nhận đầu tư điều chỉnh cho các nhà đầu tư trong nước và nước ngoài; Ban QL KCN cấp 2 Giấy CNĐT cho các nhà đầu tư nước ngoài (vốn đăng ký 1,55 triệu USD, diện tích đất sử dụng 0,25 ha).
Tình hình thực hiện các chương trình, dự án ODA quý I năm 2013 trên địa bàn tỉnh BG (16:42:24 | 09/04/2013)
Căn cứ vào Quy chế quản lý và sử dụng nguồn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) ban hành kèm theo Nghị định số 131/2006/NĐ-CP ngày 9/11/2006 của Chính phủ; Quyết định số 803/2007/QĐ-BKH ngày 30/07/2007 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về Chế độ báo cáo tình hình thực hiện các Chương trình, dự án ODA.
Tình hình đầu tư trực tiếp nước ngoài Quý I năm 2013 trên cả nước (09:22:20 | 05/04/2013)
Dựa trên báo cáo của các địa phương và số liệu thu thập được tới thời điểm hiện tại, Cục Đầu tư nước ngoài báo cáo tình hình đầu tư trực tiếp nước ngoài Quý I năm 2013 như sau:
Tình hình thu hút đầu tư trên địa bàn tỉnh Bắc Giang trong tháng 3 năm 2013 (08:46:23 | 21/03/2013)
Trong tháng 3/2013, UBND tỉnh đã cấp 7 Giấy chứng nhận đầu tư cho các nhà đầu tư, trong đó có 6 dự án đầu tư trong nước với vốn đăng ký 131,84 tỷ đồng và diện tích đất sử dụng 4,57 ha 
Báo cáo kết quả hoạt động kinh tế đối ngoại của Sở Kế hoạch và Đầu tư năm 2012 (14:05:07 | 11/03/2013)
Căn cứ vào kết quả hoạt động đối ngoại của ngành năm 2012, Sở Kế hoạch và Đầu tư báo cáo những nội dung sau: tải báo cáo số-44-2013-03.pdf Nguồn: Sở Kế hoạch và Đầu tư 
Tình hình thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài tháng 2 năm 2013 (09:44:52 | 04/03/2013)
Dựa trên báo cáo của các địa phương và số liệu thu thập được tới thời điểm hiện tại, Cục Đầu tư nước ngoài báo cáo sơ bộ tình hình đầu tư trực tiếp nước ngoài 2 tháng đầu năm 2013
Tình hình thu hút đầu tư trên địa bàn tỉnh Bắc Giang trong tháng 2 năm 2013 (10:32:33 | 20/02/2013)
Trong tháng 02/2013, UBND tỉnh đã cấp 2 Giấy chứng nhận đầu tư cho các nhà đầu tư,
Báo cáo kết quả rà soát , kiểm tra tình hình triển khai thực hiện dự án đầu tư ngoài các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bắc Giang (16:27:21 | 23/01/2013)
Thực hiện Quyết định số 870/QĐ-UBND ngày 25 tháng 6 năm 2012 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc thành lập tổ liên ngành kiểm tra tình hình thực hiện các dự án đầu tư bên ngoài các Khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh, Sở Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với các cơ quan liên quan ...Sở Kế hoạch đầu tư báo cáo các nội dung sau:  Tải BC-18-2013-20.pdf Nguồn: Sở Kế hoạch và Đầu tư 
Tình hình thu hút đầu tư trên địa bàn tỉnh Bắc Giang trong tháng 1 năm 2013 (08:10:08 | 21/01/2013)
    Trong tháng 01/2013, UBND tỉnh đã cấp 3 Giấy chứng nhận đầu tư mới cho các nhà đầu tư trong nước (tổng vốn đăng ký 178,5 tỷ đồng; diện tích đất sử dụng 6,32 ha); cấp 2 Giấy chứng nhận đầu tư điều chỉnh cho các nhà đầu tư; Ban QL KCN cấp 1 Giấy CNĐT mới cho 1 nhà đầu tư nước ngoài (vốn đăng ký 0,665 triệu USD, diện tích thuê nhà xưởng 0,1644 ha).
Tình hình đầu tư trực tiếp nước ngoài 12 tháng năm 2012 (13:48:12 | 02/01/2013)
Dựa trên báo cáo của các địa phương và số liệu thu thập được tới thời điểm hiện tại, Cục Đầu tư nước ngoài báo cáo tình hình đầu tư trực tiếp nước ngoài đến ngày 15/12 tháng năm 2012 như sau:
Tình hình thu hút đầu tư trên địa bàn tỉnh Bắc Giang trong tháng 12 năm 2012 (10:08:15 | 19/12/2012)
Trong tháng 12/2012, UBND tỉnh đã cấp 3 Giấy chứng nhận đầu tư mới cho các nhà đầu tư trong nước (tổng vốn đăng ký 126,65 tỷ đồng; diện tích đất sử dụng 4,48 ha); cấp 01 Giấy chứng nhận đầu tư điều chỉnh cho 01 nhà đầu tư trong nước; Ban QL KCN cấp 01 Giấy CNĐT mới cho 01 nhà đầu tư nước ngoài (vốn đăng ký 0,3 triệu USD, diện tích thuê nhà xưởng 0,1 ha).
Tình hình đầu tư trực tiếp nước ngoài 11 tháng năm 2012 trên cả nước (07:45:20 | 27/11/2012)
Theo các báo cáo nhận được, tính đến ngày 20 tháng 11 năm 2012 cả nước có 980 dự án mới được cấp GCNĐT với tổng vốn đăng ký 7,25 tỷ USD, bằng 60,4% so với cùng kỳ năm 2011.
Tình hình thu hút đầu tư trên địa bàn tỉnh Bắc Giang trong tháng 11 năm 2012 (16:33:04 | 20/11/2012)
Trong tháng 11/2012, UBND tỉnh đã cấp 3 Giấy chứng nhận đầu tư mới cho các nhà đầu tư trong nước, trong đó 1 dự án được cấp mới do sáp nhập doanh nghiệp và tăng vốn đầu tư (tổng vốn đăng ký 375,88 tỷ đồng; diện tích đất sử dụng 21,36 ha); cấp 5 Giấy chứng nhận đầu tư điều chỉnh cho các nhà đầu tư trong nước và nước ngoài; không có Giấy CNĐT mới nào được cấp trong KCN.
Tình hình thu hút đầu tư trên địa bàn tỉnh Bắc Giang trong tháng 10 năm 2012 (10:37:42 | 22/10/2012)
  Trong tháng 10/2012, UBND tỉnh đã cấp 03 Giấy CNĐT cho nhà đầu tư; không có Giấy CNĐT mới nào được cấp cả trong và ngoài KCN.
Tình hình đầu tư trực tiếp nước ngoài 9 tháng năm 2012 trên địa bàn cả nước (08:10:44 | 02/10/2012)
Tính chung cả cấp mới và tăng vốn, trong 9 tháng đầu năm 2012, các nhà đầu tư nước ngoài đã đăng ký đầu tư vào Việt Nam 9,52 tỷ USD, bằng 72,1% so với cùng kỳ 2011.
Tình hình thu hút đầu tư trên địa bàn tỉnh Bắc Giang quý III và 9 tháng đầu năm 2012 (14:17:47 | 25/09/2012)
Quý III năm 2012, kết quả thu hút các dự án đầu tư của tỉnh tiếp tục đạt được những kết quả tích cực.
Tình hình đầu tư trực tiếp nước ngoài 08 tháng năm 2012 trên địa bàn cả nước (16:21:23 | 20/09/2012)
 Dựa trên báo cáo của các địa phương và số liệu thu thập được tới thời điểm hiện tại, Cục Đầu tư nước ngoài báo cáo sơ bộ tình hình đầu tư trực tiếp nước ngoài tháng 08 năm 2012 như sau:  
Tình hình thu hút đầu tư trên địa bàn tỉnh Bắc Giang tháng 7/2012 (16:14:26 | 20/09/2012)
Trong tháng 7/2012, UBND tỉnh đã cấp Giấy CNĐT cho 01 nhà đầu tư trong nước (vốn đăng ký 18 tỷ đồng, diện tích đất đăng ký sử dụng 0,3 ha); cấp 04 Giấy CNĐTĐC cho các nhà đầu tư trong nước và nước ngoài; trả lời 01 nhà đầu tư chưa đủ điều kiện cấp Giấy CNĐTĐC.
Bắc Giang: Thu hút thêm 14 dự án đầu tư (16:11:43 | 20/09/2012)
    Trong 6 tháng đầu năm 2012, toàn tỉnh đã thu hút được 14 dự án đầu tư, trong đó có 8 dự án đầu tư trong nước, 6 dự án đầu tư nước ngoài, vốn đăng ký 189 tỷ đồng và 23,8 triệu USD.
Tình hình đầu tư trực tiếp nước ngoài 6 tháng năm 2012 trên địa bàn cả nước (16:09:16 | 20/09/2012)
Dựa trên báo cáo của các địa phương và số liệu thu thập được tới thời điểm hiện tại, Cục Đầu tư nước ngoài báo cáo sơ bộ tình hình đầu tư trực tiếp nước ngoài 6 tháng đầu năm 2012 như sau:
Tình hình thu hút đầu tư trên địa bàn tỉnh Bắc Giang trong tháng 6 năm 2012 (16:07:06 | 20/09/2012)
  Trong tháng 6/2012, UBND tỉnh đã cấp cho 01 nhà đầu tư trong nước (vốn đăng ký 05 tỷ đồng, diện tích đất đăng ký sử dụng 0,1945 ha); cấp 04 Giấy CNĐTĐC cho các nhà đầu tư trong nước và nước ngoài. BQL KCN cấp Giấy CNĐT cho 01 nhà đầu tư nước ngoài, vốn đăng ký 2,5 triệu USD.
Tình hình thu hút đầu tư trên địa bàn tỉnh Bắc Giang trong tháng 5 năm 2012 (16:04:44 | 20/09/2012)
     Trong tháng 5/2012, UBND tỉnh đã cấp 3 Giấy CNĐT cho các nhà đầu tư trong nước (vốn đăng ký 104,296 tỷ đồng, diện tích đất đăng ký sử dụng 4,208 ha).
Tình hình đầu tư trực tiếp nước ngoài 4 tháng năm 2012 trên cả nước (15:56:12 | 20/09/2012)
Dựa trên báo cáo của các địa phương và số liệu thu thập được tới thời điểm hiện tại, Cục Đầu tư nước ngoài báo cáo sơ bộ tình hình đầu tư trực tiếp nước ngoài 4 tháng đầu năm 2012 như sau:
Tình hình thu hút đầu tư trên địa bàn tỉnh Bắc Giang trong tháng 4 năm 2012 (15:50:53 | 20/09/2012)
 Trong tháng 4/2012, UBND tỉnh đã cấp 01 Giấy CNĐT cho 01 nhà đầu tư trong nước (vốn đăng ký 5 tỷ đồng, diện tích đất đăng ký sử dụng 0,4 ha).   Từ đầu năm đến nay (tính từ ngày 01/01/2012), toàn tỉnh thu hút được 4 dự án có vốn đầu tư trong nước, vốn đăng ký là 80,045 tỷ đồng, diện tích đất sử dụng là 2,368 ha.
Tình hình đầu tư trực tiếp nước ngoài 3 tháng năm 2012 (15:45:45 | 20/09/2012)
 Dựa trên báo cáo của các địa phương và số liệu thu thập được tới thời điểm hiện tại, Cục Đầu tư nước ngoài báo cáo sơ bộ tình hình đầu tư trực tiếp nước ngoài 3 tháng đầu năm 2012 như sau:
Tình hình thu hút đầu tư trên địa bàn tỉnh Bắc Giang trong tháng 2 năm 2012 (15:40:47 | 20/09/2012)
  Trong tháng 02/2012, UBND tỉnh đã cấp 03 Giấy CNĐT mới cho các nhà đầu tư trong nước (tổng vốn đăng ký là 75,045 tỷ đồng; diện tích đất đăng ký là 1,968 ha). Từ đầu năm đến nay (tính từ ngày 01/01/2012), toàn tỉnh thu hút được 03 dự án có vốn đầu tư trong nước, vốn đăng ký là 75,045 tỷ đồng, diện tích đất sử dụng là 1,968 ha.
Tình hình thu hút đầu tư trên địa bàn tỉnh Bắc Giang trong tháng 1 năm 2012 (15:38:26 | 20/09/2012)
          Trong tháng 01/2012, UBND tỉnh đã cấp 02 Giấy CNĐT mới cho các nhà đầu tư trong nước (tổng vốn đăng ký là 209,034 tỷ đồng; diện tích đất đăng ký là 0,7334 ha), 01 Giấy CNĐT mới cho nhà đầu tư nước ngoài (tổng vốn đăng ký là 0,809 triệu USD; diện tích đất đăng ký là 0,4312 ha); cấp 01 Giấy CNĐTĐC cho nhà đầu tư nước ngoài.  
Tình hình đầu tư trực tiếp nước ngoài 12 tháng năm 2011 (15:37:14 | 20/09/2012)
Dựa trên báo cáo của các địa phương và số liệu thu thập được tới thời điểm hiện tại, Cục Đầu tư nước ngoài báo cáo sơ bộ tình hình đầu tư trực tiếp nước ngoài tháng 12 năm 2011 như sau:   
Kết quả thu hút đầu tư trên địa bàn tỉnh quý IV và cả năm 2011 (15:35:23 | 20/09/2012)
Quý IV/2011, toàn tỉnh thu hút được 7 dự án đầu tư trong nước với tổng vốn đăng ký 218,6 tỷ đồng, đăng ký sử dụng 1.303,13 ha đất và 4 dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) với tổng vốn đăng ký 19,33 triệu USD, đăng ký sử dụng 4,2 ha đất. Trong đó, riêng các khu công nghiệp của tỉnh thu hút được 01 dự án đầu tư trong nước và 4 dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài với vốn đăng ký 20,062 tỷ đồng và 19,33 triệu USD.  
Tình hình thu hút đầu tư trên địa bàn tỉnh Bắc Giang trong tháng 12 năm 2011 (15:33:54 | 20/09/2012)
 Trong tháng 12/2011, UBND tỉnh đã cấp 5 Giấy CNĐT mới cho các nhà đầu tư trong nước (tổng vốn đăng ký là 225,96 tỷ đồng; diện tích đất đăng ký là 12,704 ha); cấp 2 Giấy CNĐTĐC cho các nhà đầu tư trong nước và nước ngoài.  
Tăng cường quản lý hoạt động đầu tư trực tiếp nước ngoài trên địa bàn tỉnh (15:32:21 | 20/09/2012)
Ngày 13/12/2011, Chủ tịch UBND tỉnh đã có Công văn số 2914/UBND-KTN về việc tăng cường quản lý hoạt động đầu tư trực tiếp nước ngoài trên địa bàn tỉnh.
Bắc Giang: 30 dự án được cấp giấy chứng nhận đầu tư vào các khu công nghiệp (15:30:50 | 20/09/2012)
Theo Ban quản lý các KCN tỉnh, năm 2011, đơn vị đã cấp giấy chứng nhận đầu tư cho 30 dự án (trong đó có 13 dự án điều chỉnh giấy chứng nhận) với số vốn đăng ký gần 560 tỷ đồng và 261,15 triệu USD, vượt 261% về giá trị vốn thu hút đầu tư so với kế hoạch, bằng 1,83 lần so với năm 2010. 
Tình hình đầu tư trực tiếp nước ngoài 11 tháng năm 2011 (15:29:23 | 20/09/2012)
Dựa trên báo cáo của các địa phương và số liệu thu thập được tới thời điểm hiện tại, Cục Đầu tư nước ngoài báo cáo sơ bộ tình hình đầu tư trực tiếp nước ngoài tháng 11 năm 2011 như sau:
Tình hình thu hút đầu tư trên địa bàn tỉnh Bắc Giang trong tháng 11 năm 2011 (15:24:12 | 20/09/2012)
    Trong tháng 11/2011, UBND tỉnh đã cấp 2 Giấy CNĐT mới cho các nhà đầu tư trong nước (tổng vốn đăng ký là 65,48 tỷ đồng; diện tích đất đăng ký là 1.289,62 ha, trong đó, dự án của Công ty CP Tuấn Lộc Bắc Giang là 1.288,3ha); cấp 3 Giấy CNĐTĐC cho các nhà đầu tư trong nước và nước ngoài.  
Tình hình đầu tư trực tiếp nước ngoài 10 tháng năm 2011 (15:23:00 | 20/09/2012)
Dựa trên báo cáo của các địa phương và số liệu thu thập được tới thời điểm hiện tại, Cục Đầu tư nước ngoài báo cáo sơ bộ tình hình đầu tư trực tiếp nước ngoài tháng 10 năm 2011 như sau: 
Tình hình thu hút đầu tư trên địa bàn tỉnh Bắc Giang trong tháng 10 năm 2011 (15:21:48 | 20/09/2012)
  Trong tháng 10/2011, không có Giấy CNĐT mới được cấp; UBND tỉnh cấp 5 Giấy CNĐTĐC cho các nhà đầu tư trong nước và nước ngoài.  
Tình hình đầu tư trực tiếp nước ngoài 9 tháng năm 2011 (15:20:10 | 20/09/2012)
Dựa trên báo cáo của các địa phương và số liệu thu thập được tới thời điểm hiện tại, Cục Đầu tư nước ngoài báo cáo sơ bộ tình hình đầu tư trực tiếp nước ngoài tháng 09 năm 2011 như sau: 
Tình hình thu hút đầu tư trên địa bàn tỉnh Bắc Giang trong tháng 9 năm 2011 (15:18:14 | 20/09/2012)
  Trong tháng 9/2011, UBND tỉnh đã cấp 1 Giấy CNĐT cho nhà đầu tư trong nước (vốn đăng ký: 653,71 tỷ đồng; diện tích đất sử dụng: 370 ha), 1 Giấy CNĐT cho nhà đầu tư nước ngoài (vốn đăng ký: 0,6 triệu USD; diện tích đất đăng ký sử dụng: 0,172 ha); cấp 2 Giấy CNĐTĐC.  
Tình hình đầu tư trực tiếp nước ngoài tại Việt Nam 8 tháng năm 2011 (15:14:44 | 20/09/2012)
Dựa trên báo cáo của các địa phương và số liệu thu thập được tới thời điểm hiện tại, Cục Đầu tư nước ngoài báo cáo sơ bộ tình hình đầu tư trực tiếp nước ngoài tháng 08 năm 2011 như sau: 
Tình hình thu hút đầu tư trên địa bàn tỉnh Bắc Giang trong tháng 8 năm 2011 (15:11:11 | 20/09/2012)
  Trong tháng 8/2011, UBND tỉnh đã cấp 3 Giấy CNĐT cho các nhà đầu tư trong nước (tổng vốn đăng ký: 661,37 tỷ đồng; diện tích đất sử dụng: 1.354,3 ha, trong đó, riêng dự án của Công ty TNHH Một thành viên 45 là 1.350 ha); 
Tình hình đầu tư nước ngoài tại Việt nam tính đến hết tháng 7/2011 (15:09:54 | 20/09/2012)
Trong 7 tháng đầu năm 2011, khu vực FDI (kể cả dầu thô) đã xuất khẩu 27,82 tỷ USD, tăng 33,7% so với cùng kỳ 2010; khu vực này cũng nhập khẩu 25,415 tỷ USD, tăng 29,5% so với cùng kỳ 2010. Khu vực FDI tiếp tục xuất siêu 2,405 tỷ USD (trong khi cả nước nhập siêu 6,639 tỷ USD), tăng gấp đôi so với 1,17 tỷ USD xuất siêu 7 tháng năm 2010. 
Tình hình đầu tư nước ngoài tại Việt nam tính đến hết tháng 6/2011 (15:07:12 | 20/09/2012)
Theo các báo cáo nhận được, tính đến ngày 20 tháng 6 năm 2011 cả nước có 455 dự án mới được cấp GCNĐT với tổng vốn đăng ký 4,399 tỷ USD, bằng 50,1% so với cùng kỳ năm 2010. 
Tình hình đầu tư nước ngoài tại Việt nam tính đến hết tháng 05/2011 (14:58:08 | 20/09/2012)
Theo các báo cáo nhận được, tính đến ngày 20 tháng 5 năm 2011 cả nước có 313 dự án mới được cấp GCNĐT với tổng vốn đăng ký 3,52 tỷ USD, bằng 42,7% so với cùng kỳ năm 2010. Đến 20 tháng 5 năm 2011, có 101 lượt dự án đăng ký tăng vốn đầu tư với tổng vốn đăng ký tăng thêm là 1,161 tỷ USD, tăng 49,5% so với cùng kỳ năm 2010. Tính chung cả cấp mới và tăng vốn, trong 5 tháng đầu năm 2011, các nhà đầu tư nước ngoài đã đăng ký đầu tư vào Việt Nam 4,688 tỷ USD, bằng 51,9% so với cùng kỳ 2010. 
Tình hình thu hút đầu tư trên địa bàn tỉnh Bắc Giang trong tháng 5 năm 2011 (14:56:50 | 20/09/2012)
  Trong tháng 5/2011, UBND tỉnh đã cấp 3 Giấy CNĐT cho các nhà đầu tư trong nước (tổng vốn đăng ký: 71,5 tỷ đồng; diện tích đất sử dụng: 4,6 ha).
Tình hình đầu tư nước ngoài tại Việt nam tính đến hết tháng 04/2011 (14:55:47 | 20/09/2012)
Tính chung cả cấp mới và tăng vốn, trong 4 tháng đầu năm 2011, các nhà đầu tư nước ngoài đã đăng ký đầu tư vào Việt Nam 4,024 tỷ USD, bằng 52,2% so với cùng kỳ 2010. 
Tình hình thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài 3 tháng đầu năm 2011 (14:52:27 | 20/09/2012)
Theo các báo cáo nhận được, tính đến ngày 22 tháng 3 năm 2011 cả nước có 173 dự án mới được cấp GCNĐT với tổng vốn đăng ký 2,038 tỷ USD, bằng 64,8% so với cùng kỳ năm 2010.
Tình hình thu hút đầu tư trên địa bàn tỉnh Bắc Giang trong tháng 3 năm 2011 (14:51:01 | 20/09/2012)
  Trong tháng 03/2011, UBND tỉnh đã cấp 4 Giấy CNĐT cho các nhà đầu tư trong nước (tổng vốn đăng ký: 148,8 tỷ đồng; diện tích đất sử dụng: 5,87 ha). Từ đầu năm đến nay, toàn tỉnh thu hút được 11 dự án có vốn đầu tư trong nước ( tổng vốn đăng ký là 348,23 tỷ đồng, diện tích đất sử dụng là 16,25 ha)
Gần 2.400 tỷ đồng đầu tư xây dựng cơ bản năm 2011 (14:48:57 | 20/09/2012)
Ngày 24-2, UBND tỉnh tổ chức hội nghị tổng kết công tác xây dựng cơ bản (XDCB) năm 2010, bàn giải pháp thực hiện kế hoạch năm 2011. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lại Thanh Sơn chủ trì hội nghị.
Tình hình thu hút đầu tư trên địa bàn tỉnh Bắc Giang trong tháng 2 năm 2011 (14:47:16 | 20/09/2012)
     Trong tháng 02/2011, UBND tỉnh đã cấp 4 Giấy CNĐT cho các nhà đầu tư trong nước (tổng vốn đăng ký: 56,3 tỷ đồng; diện tích đất sử dụng: 3,58 ha).
Tình hình thu hút đầu tư trên địa bàn tỉnh Bắc Giang trong tháng 1 năm 2011 (14:27:57 | 20/09/2012)
  Trong tháng 01/2011, UBND tỉnh đã cấp Giấy Chứng nhận đầu tư cho 3 dự án  đầu tư trong nước (tổng vốn đăng ký: 143,13. tỷ đồng; diện tích đất sử dụng: 6,8 ha) và  Cấp 3 Giấy Chứng nhận đầu tư điểu chỉnh
Tình hình đầu tư trực tiếp nước ngoài tháng 01 năm 2011 trên địa bàn cả nước (14:21:17 | 20/09/2012)
Dựa trên các báo cáo của một số địa phương và số liệu thu thập được tới thời điểm hiện tại, Cục Đầu tư nước ngoài báo cáo sơ bộ tình hình đầu tư nước ngoài tháng 01 năm 2011 như sau: 
Tình hình thu hút đầu tư năm 2010 trên địa bàn tỉnh Bắc Giang (14:18:49 | 20/09/2012)
Theo báo cáo của Sở Kế hoạch và Đầu tư trong năm 2010 toàn tỉnh đã thu hút được 97 dự án có vốn đầu tư trong nước, vốn đăng ký là: 4.446,47 tỷ đồng; thu hút được 16 dự án có vốn đầu tư nước ngoài, vốn đăng ký là 173,56 triệu USD 
FDI dưới “kính lúp” của Bộ chủ quản (14:17:54 | 20/09/2012)
Bộ Kế hạch và Đầu tư giải thích về một số vấn đề mới nổi lên cũng như những tồn tại lâu nay trong thu hút FDI.
62 tỷ đồng đầu tư nâng cấp đường tỉnh 398 (14:14:24 | 20/09/2012)
Sở Giao thông-Vận tải vừa khởi công dự án đầu tư cải tạo, nâng cấp đường tỉnh 398 (mở rộng hai làn đến ngã ba Tiền Phong và đoạn Tiền Phong- Đồng Việt (Yên Dũng) đoạn từ Km0+380 đến Km9+62 và Km18+18 đến Km 19+816.
Tình hình thu hút đầu tư tháng 9 và 9 tháng đầu năm 2010 trên địa bàn tỉnh Bắc Giang (14:12:47 | 20/09/2012)
  Trong tháng 9 năm 2010, UBND tỉnh đã cấp 9 Giấy CNĐT cho các nhà đầu tư trong nước ( tổng vốn đăng ký: 186,86 tỷ đồng, diện tích sử dụng 11 ha) cấp 5 Giấy CNĐTĐC. Không có dự án có vốn đầu tư nước ngoài nào được cấp CNĐT.
Tình hình đầu tư nước ngoài tháng 8 năm 2010 trên tòan quốc (14:10:16 | 20/09/2012)
Vốn thực hiện 8 tháng đầu năm 2010 ước đạt 7,25 tỷ USD, tăng 3,6% so với cùng kỳ. Xuất khẩu của khu vực FDI kể cả dầu thô ước đạt 23,94 tỷ USD, tăng 26,6% so với cùng kỳ. Các mặt hàng xuất khẩu khác của khu vực FDI (không kể dầu thô) ước đạt 20,65 tỷ USD, tăng 39,9% so với cùng kỳ. Giá trị kim ngạch xuất khẩu của khu vực FDI gia tăng mạnh mẽ trong 8 tháng đầu năm. Trong 8 tháng đầu năm, khu vực ĐTNN xuất siêu 1,59 tỷ USD, trong khi cả nước nhập siêu 8,16 tỷ USD; nếu không tính xuất khẩu dầu thô, khu vực ĐTNN nhập siêu 1,7 tỷ USD, chiếm 19,7% giá trị nhập siêu cả nước. Như vậy, để giải quyết tình trạng nhập siêu, trong các tháng cuối năm cần chú trọng thực hiện các giải pháp thúc đẩy xuất khẩu đối với khu vực trong nước. 
Báo cáo tình hình đầu tư trực tiếp nước ngoài Quý II, 6 tháng, ước cả năm 2010 và kế hoạch 2011 (13:35:46 | 20/09/2012)
  I. TÌNH HÌNH THU HÚT VÀ TRIỂN KHAI THỰC HIỆN CÁC DỰ ÁN CÓ VỐN ĐẦU TƯ TRỰC TIẾP NƯỚC NGOÀI TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BẮC GIANG QUÝ II, 6 THÁNG NĂM 2010
Tình hình đầu tư nước ngoài tại Việt Nam tháng 6 năm 2010 (13:30:49 | 20/09/2012)
Vốn thực hiện 6 tháng đầu năm 2010 ước đạt 5,4 tỷ USD, tăng 5,9% so với cùng kỳ. So với dự kiến giải ngân từ đầu năm thì tiến độ giải ngân này là phù hợp. Xuất khẩu của khu vực FDI kể cả dầu thô ước đạt 17,2 tỷ USD, tăng 26,2% so với cùng kỳ. Các mặt hàng xuất khẩu khác của khu vực FDI (không kể dầu thô) ước đạt 14,6 tỷ USD, tăng 39,5% so với cùng kỳ. Giá trị kim ngạch xuất khẩu của khu vực FDI gia tăng mạnh mẽ trong 6 tháng đầu năm do nền kinh tế có dấu hiệu phục hồi. Nhập khẩu của khu vực FDI ước đạt 16 tỷ USD, tăng 48,9% so với cùng kỳ. 
Báo cáo tình hình thực hiện vốn Trái phiếu Chính phủ giai đoạn 2003-2010; (13:27:30 | 20/09/2012)
Thực hiện nội dung Công văn số 2772/BKH-TH, ngày 28/4/2010 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư; ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại Công văn số 869/UBND-XD ngày 05/5/2010 về việc đánh giá tình hình thực hiện vốn Trái phiếu Chính phủ giai đoạn 2003-2010 của tỉnh Bắc Giang. Sở Kế hoạch và Đầu tư đã chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, UBND các huyện, thành phố và các chủ đầu tư, tổng hợp tình hình thực hiện vốn Trái phiếu Chính phủ giai đoạn 2003-2010
Hơn 2,8 triệu eur đầu tư bảo vệ môi trường (13:24:53 | 20/09/2012)
UBND tỉnh vừa phê duyệt dự án "Tăng cường công tác bảo vệ môi trường tại các huyện Việt Yên, Yên Dũng, Hiệp Hoà".
Đẩy nhanh tiến độ các dự án xây dựng cơ bản (13:18:52 | 20/09/2012)
Nhờ có nguồn vốn kích cầu của Chính phủ kết hợp với nguồn lực của địa phương, năm 2009, tỉnh ta tập trung triển khai nhiều dự án trọng điểm, tạo nên diện mạo mới về cơ sở hạ tầng. Tuy nhiên, do nhiều nguyên nhân, trên địa bàn vẫn còn có một số công trình chậm tiến độ, làm lãng phí nguồn vốn đầu tư.
40 tỷ đồng đầu tư nâng cấp đường giao thông nông thôn (13:16:56 | 20/09/2012)
Ngày 21-3, UBND huyện Lục Nam (chủ đầu tư) tổ chức lễ khởi công dự án cải tạo, nâng cấp tuyến đường liên xã thị trấn Lục Nam-Nghĩa Phương-Huyền Sơn-Bắc Lũng. Tổng mức đầu tư 40 tỷ đồng từ nguồn vốn JBIC và ngân sách nhà nước.
13,3 tỷ đồng hỗ trợ phát triển sản xuất (13:14:42 | 20/09/2012)
Năm nay, UBND tỉnh đầu tư 13,3 tỷ đồng từ nguồn vốn Chương trình 135 hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số ở 30 xã và 97 thôn, bản đặc biệt khó khăn thuộc 4 huyện Lục Ngạn, Lục Nam, Sơn Động và Yên Thế thực hiện dự án hỗ trợ phát triển sản xuất.
Hơn 26 tỷ đồng nâng cấp đường Tân Mộc - Bình Sơn (13:12:30 | 20/09/2012)
Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng cơ bản huyện Lục Ngạn (đại diện chủ đầu tư) đang hoàn tất các thủ tục khởi công dự án cải tạo, nâng cấp tuyến đường từ xã Tân Mộc (Lục Ngạn) đi xã Bình Sơn (Lục Nam).
Năm 2010: Gần 987 tỷ đồng vốn ngân sách nhà nước đầu tư xây dựng cơ bản (13:10:10 | 20/09/2012)
Năm 2010, nguồn vốn ngân sách nhà nước chi cho hoạt động xây dựng cơ bản trên địa bàn tỉnh dự kiến đạt 986,72 tỷ đồng, tăng 19,5% so với năm 2009
Bắc Giang: Khởi công xây dựng đường nối tỉnh lộ 398 với Quốc lộ 18 (13:08:40 | 20/09/2012)
Sáng ngày 09/01, tại xã Nham Sơn (huyện Yên Dũng), UBND tỉnh tổ chức Lễ khởi công dự án đầu tư xây dựng đường nối từ tỉnh lộ 398 (Yên Dũng, Bắc Giang) đi Quốc lộ 18 (Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh). 
Tình hình thu hút đầu tư tại các khu công nghiệp (10:01:51 | 20/09/2012)
  Tính đến 30/11/2009 Ban quản lý các KCN đã cấp Giấy chứng nhận đầu tư cho 30 dự án, trong đó có 18 dự án thu hút đầu tư mới và 12 dự án điều chỉnh, thay đổi nội dung đầu tư, với tổng số vốn đăng ký đạt 33,77 triệu USD và 625,79 tỷ đồng.  
Bắc Giang: Thu hút 190 dự án đầu tư vào các cụm công nghiệp (09:58:21 | 20/09/2012)
  Hiện nay toàn tỉnh có 28 cụm công nghiệp (CCN) với tổng diện tích đất quy hoạch là 539,40 ha. 
Bắc Giang: đã cấp Giấy chứng nhận đầu tư cho 73 dự án trong và ngoài nước (09:54:24 | 20/09/2012)
Mặc dù chịu tác động do ảnh hưởng suy giảm kinh tế toàn cầu, song với các chính sách cải thiện môi trường đầu tư, nhất là việc thành lập và đưa Văn phòng “một cửa liên thông” vào hoạt động, trong 9 tháng đầu năm 2009, tỉnh Bắc Giang đã thu hút được 73 dự án đầu tư trong và ngoài nước.
Một số giải pháp tăng cường thu hút vốn đầu tư nước ngoài vào tỉnh Bắc Giang (09:52:54 | 20/09/2012)
Thu hút đầu tư nói chung và thu hút đầu tư nước ngoài nói riêng có vai trò và ý nghĩa hết sức quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Bắc Giang. Trong thời gian qua Bắc Giang đã đạt được những thành tựu quan trọng trong thu hút đầu tư nước ngoài và cải thiện môi trường đầu tư.