DIỄN ĐÀN

 

Liên kết

 

Thống kê truy cập
  • Total: 30164647
  • Visitor Online: 0
  • Hôm nay: 2
  • Trong tuần: 16157
  • Trong tháng: 422028
  • Trong năm: 2695980
Trang chủ

Kế hoạch phát triển

Tóm tắt kế hoạch phát triển KT-XH, đầu tư công năm 2017 (13:49:40 | 23/09/2016)
Tóm tắt kế hoạch phát triển KT-XH, đầu tư công năm 2017  
Xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế tập thể năm 2017 (13:47:27 | 23/07/2016)
Xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế tập thể năm 2017  
Khung hướng dẫn xây dựng kế hoạch phát triển KT-XH năm 2017 (13:45:37 | 23/06/2016)
Khung hướng dẫn xây dựng kế hoạch phát triển KT-XH năm 2017  
Báo cáo một số nội dung về triển khai kế hoạch phát triển KT-XH, dự toán ngân sách Nhà nước và vốn đầu tư công năm 2016 (13:43:49 | 23/01/2016)
Báo cáo một số nội dung về triển khai kế hoạch phát triển KT-XH, dự toán ngân sách Nhà nước và vốn đầu tư công năm 2016  
Phê duyệt kế hoạch tu bổ đê điều thường xuyên năm 2015 (11:06:56 | 21/10/2014)
Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang vừa có quyết định phê duyệt kế hoạch tu bổ đê điều thường xuyên năm 2015 với tổng vốn đầu tư dự kiến là 15,6 tỷ đồng.
Hướng dẫn xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, vốn đầu tư năm 2014 (07:57:03 | 04/07/2013)
        Thực hiện Chỉ thị số 13/CT-TTg ngày 25 tháng 6 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, Dự toán ngân sách nhà nước năm 2014; Khung hướng dẫn xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2014 theo Công văn số 4480/BKHĐT-TH ngày 28 tháng 6 năm 2013 của bộ Kế hoạch và Đầu tư và ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại Công văn số 1647/UBND-TH ngày 01/7/201
Kế hoạch phát triển kinh tế tập thể năm 2014 (13:46:49 | 27/06/2013)
Tải Kế hoạch phát triển kinh tế tập thể năm 2014
Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội các xã, thôn, bản vùng đồng bào dân tộc thiểu số. (13:53:58 | 26/09/2012)
Ngày 21/9/2012, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 47/KH-UBND về việc phát triển kinh tế - xã hội các xã, thôn, bản vùng đồng bào dân tộc thiểu số tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2012-2015.
Hướng dẫn xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2012 (08:14:06 | 19/09/2012)
Thực hiện Chỉ thị 922/CT-TTg ngày 15/6/2011 của Thủ tướng Chính phủ về việc xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2012; Công văn 406/BKH-TH ngày 24/6/2011 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2012 và ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã tiến hành xây dựng Khung hướng dẫn kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2012 
Đến năm 2020, tỉnh Bắc Giang hình thành 56 cụm công nghiệp với tổng diện tích 1.182,32 ha (07:54:38 | 19/09/2012)
Ngày 31/12/2009, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 141/QĐ-UBND phê duyệt Quy hoạch phát triển các cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bắc Giang đến năm 2020, tầm nhìn đến 2030.