DIỄN ĐÀN

 

Liên kết

 

Thống kê truy cập
  • Total: 30164711
  • Visitor Online: 0
  • Hôm nay: 66
  • Trong tuần: 16221
  • Trong tháng: 422092
  • Trong năm: 2696044
Trang chủ

Các Khu, cụm công nghiệp

Tăng diện tích quy hoạch cụm công nghiệp Hà Thịnh (huyện Hiệp Hòa) (15:10:34 | 04/10/2017)
UBND tỉnh Bắc Giang vừa ban hành quyết định điều chỉnh quy mô, vị trí Cụm công nghiệp (CCN) Hà Thịnh, huyện Hiệp Hòa.
Phê duyệt quy hoạch chi tiết Cụm công nghiệp Mỹ An (15:07:16 | 04/10/2017)
Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang vừa phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng cụm công nghiệp Mỹ An, huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang, tỷ lệ 1/500.
Điều chỉnh Quy hoạch chi tiết xây dựng Khu công nghiệp Vân Trung (15:05:23 | 04/09/2017)
UBND tỉnh Bắc Giang vừa phê duyệt điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chi tiết xây dựng Khu công nghiệp Vân Trung, tỉnh Bắc Giang, tỷ lệ 1/2000 phần diện tích giao cho Công ty TNHH FuGiang làm chủ đầu tư.
Bắc Giang: Mở rộng Cụm công nghiệp Việt Tiến, huyện Việt Yên (15:02:50 | 24/08/2017)
UBND tỉnh Bắc Giang vừa ban hành Quyết định số 465/QĐ-UBND về việc mở rộng Cụm công nghiệp (CCN) Việt Tiến, huyện Việt Yên.
Điều chỉnh, bổ sung Quy hoạch phát triển các cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bắc Giang đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 (14:58:06 | 04/08/2017)
Điều chỉnh, bổ sung Quy hoạch phát triển các cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bắc Giang đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030
Quyết định số 1680/QĐ-UBND 20/10/2010 của UBND tỉnh về việc phê duyệt Quy hoạch chi tiết xây dựng Khu công nghiệp Châu Minh - Mai Đình, huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang (tỷ lệ 1/2000) (14:55:28 | 04/08/2017)
Quyết định số 1680/QĐ-UBND 20/10/2010 của UBND tỉnh về việc phê duyệt Quy hoạch chi tiết xây dựng Khu công nghiệp Châu Minh - Mai Đình, huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang (tỷ lệ 1/2000)
Quyết định 285/QĐ-UBND ngày 27/02/2009 của UBND tỉnh về việc v/v thành lập Khu công nghiệp Việt Hàn, tỉnh Bắc Giang (14:54:36 | 24/07/2017)
Quyết định 285/QĐ-UBND ngày 27/02/2009 của UBND tỉnh về việc v/v thành lập Khu công nghiệp Việt Hàn, tỉnh Bắc Giang
Quyết định số 2180/QĐ-UBND ngày 23/12/2008 của UBND tỉnh V/v phê duyệt Quy hoạch chi tiết xây dựng KCN Việt Hàn, tỉnh Bắc Giang (14:51:41 | 24/07/2017)
Quyết định số 2180/QĐ-UBND ngày 23/12/2008 của UBND tỉnh V/v phê duyệt Quy hoạch chi tiết xây dựng KCN Việt Hàn, tỉnh Bắc Giang
Văn bản số 920/TTg-KTN của Thủ tướng Chính phủ V/v bổ sung KCN Việt Hàn, tỉnh Bắc Giang và Quy hoạch phát triển các KCN ở Việt Nam (14:49:01 | 24/07/2017)
Văn bản số 920/TTg-KTN của Thủ tướng Chính phủ V/v bổ sung KCN Việt Hàn, tỉnh Bắc Giang và Quy hoạch phát triển các KCN ở Việt Nam
Quyết định 185/QĐ-UBND ngày 10/4/2017 của UBND tỉnh về việc phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng Khu công nghiệp Vân Trung, tỉnh Bắc Giang, tỷ lệ 1/2000 (Phần diện tích giao cho Công ty TNHH S&G) (14:48:03 | 24/07/2017)
Quyết định 185/QĐ-UBND ngày 10/4/2017 của UBND tỉnh về việc phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng Khu công nghiệp Vân Trung, tỉnh Bắc Giang, tỷ lệ 1/2000 (Phần diện tích giao cho Công ty TNHH S&G)
Quyết định số 726/QĐ-UBND ngày 17/5/2016 của UBND tỉnh về việc phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch chi tiết xây dựng Khu công nghiệp Vân Trung, tỉnh Bắc Giang, tỷ lệ 1/2000 (14:44:08 | 24/07/2017)
Quyết định số 726/QĐ-UBND ngày 17/5/2016 của UBND tỉnh về việc phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch chi tiết xây dựng Khu công nghiệp Vân Trung, tỉnh Bắc Giang, tỷ lệ 1/2000
Quyết định số 31/QĐ-KCN ngày 14/7/2014 của Ban Quản lý các KCN về việc phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch chi tiết Khu công nghiệp Vân Trung (14:41:44 | 24/07/2017)
Quyết định số 31/QĐ-KCN ngày 14/7/2014 của Ban Quản lý các KCN về việc phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch chi tiết Khu công nghiệp Vân Trung
Quyết định số 133/QĐ-UBND ngày 01/02/2013 của UBND tỉnh về việc phê duyệt điều chỉnh cục bộ quy hoạch KCN Vân Trung, tỉnh Bắc Giang (14:39:42 | 24/07/2017)
Quyết định số 133/QĐ-UBND ngày 01/02/2013 của UBND tỉnh về việc phê duyệt điều chỉnh cục bộ quy hoạch KCN Vân Trung, tỉnh Bắc Giang
Quyết định số 1253/QĐ-UBND ngày 09/9/2011 của UBND tỉnh về việc sáp nhập Cụm công nghiệp ô tô Đồng Vàng vào Khu công nghiệp Đình Trám (14:36:44 | 24/07/2017)
Quyết định số 1253/QĐ-UBND ngày 09/9/2011 của UBND tỉnh về việc sáp nhập Cụm công nghiệp ô tô Đồng Vàng vào Khu công nghiệp Đình Trám
Quyết định số 1109/QĐ-UBND ngày 12/8/2011 của UBND tỉnh về việc phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch chi tiết xây dựng KCN Vân Trung, tỉnh Bắc Giang (tỷ lệ 1/2000) (14:35:52 | 24/07/2017)
Quyết định số 1109/QĐ-UBND ngày 12/8/2011 của UBND tỉnh về việc phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch chi tiết xây dựng KCN Vân Trung, tỉnh Bắc Giang (tỷ lệ 1/2000)
Quyết định số 2283/QĐ-UBND ngày 14/8/2009 của UBND tỉnh v/v phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch chi tiết xây dựng KCN Vân Trung, tỉnh Bắc Giang tỷ lệ 1/2000 (14:34:26 | 24/07/2017)
Quyết định số 2283/QĐ-UBND ngày 14/8/2009 của UBND tỉnh v/v phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch chi tiết xây dựng KCN Vân Trung, tỉnh Bắc Giang tỷ lệ 1/2000
Quyết định số 223/QĐ-UBND ngày 18/02/2008 của UBND tỉnh về việc thành lập Khu công nghiệp Vân Trung, tỉnh Bắc Giang (14:33:27 | 24/07/2017)
Quyết định số 223/QĐ-UBND ngày 18/02/2008 của UBND tỉnh về việc thành lập Khu công nghiệp Vân Trung, tỉnh Bắc Giang
Quyết định số 2080/QĐ của UBND ngày 03/12/2007 của UBND tỉnh về việc phê duyệt Quy hoạch chi tiết xây dựng điều chỉnh, mở rộng Khu công nghiệp Vân Trung tỉnh Bắc Giang (14:31:51 | 24/07/2017)
Quyết định số 2080/QĐ của UBND ngày 03/12/2007 của UBND tỉnh về việc phê duyệt Quy hoạch chi tiết xây dựng điều chỉnh, mở rộng Khu công nghiệp Vân Trung tỉnh Bắc Giang
Quyết định số 22/QĐ-UBND ngày 11/01/2017 của UBND tỉnh về việc phê duyệt điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chi tiết xây dựng Khu công nghiệp Quang Châu, tỉnh Bắc Giang (lần 3) (14:17:07 | 24/07/2017)
Quyết định số 22/QĐ-UBND ngày 11/01/2017 của UBND tỉnh về việc phê duyệt điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chi tiết xây dựng Khu công nghiệp Quang Châu, tỉnh Bắc Giang (lần 3)
Quyết định số 1391/QĐ-BXD, ngày 09/10/2006 của Bộ Xây dựng V/v Phê duyệt quy hoạch chi tiết khu công nghiệp Quang Châu, tỉnh Bắc Giang (14:16:09 | 24/07/2017)
Quyết định số 1391/QĐ-BXD, ngày 09/10/2006 của Bộ Xây dựng V/v Phê duyệt quy hoạch chi tiết khu công nghiệp Quang Châu, tỉnh Bắc Giang
Quyết định số 1910/QĐ-UBND ngày 22/10/2015 của UBND tỉnh v/v phê duyệt nhiệm vụ điều chỉnh thiết kế quy hoạch chi tiết xây dựng Khu đô thị mới Quang Châu (14:15:26 | 24/07/2017)
Quyết định số 1910/QĐ-UBND ngày 22/10/2015 của UBND tỉnh v/v phê duyệt nhiệm vụ điều chỉnh thiết kế quy hoạch chi tiết xây dựng Khu đô thị mới Quang Châu
Quyết định số 598/QĐ-UBND, ngày 26/4/2006 của UBND tỉnh về việc thành lập khu công nghiệp và phê duyệt dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh cơ sở hạ tầng Khu công nghiệp Quang Châu (14:14:41 | 24/07/2017)
Quyết định số 598/QĐ-UBND, ngày 26/4/2006 của UBND tỉnh về việc thành lập khu công nghiệp và phê duyệt dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh cơ sở hạ tầng Khu công nghiệp Quang Châu
Quyết định 1754/QĐ-UBND ngày 31/10/2016 của UBND tỉnh về việc phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng Khu phía Nam Khu công nghiệp Song Khê - Nội Hoàng, tỉnh Bắc Giang, tỷ lệ 1/2000 (14:13:48 | 24/07/2017)
Quyết định 1754/QĐ-UBND ngày 31/10/2016 của UBND tỉnh về việc phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng Khu phía Nam Khu công nghiệp Song Khê - Nội Hoàng, tỉnh Bắc Giang, tỷ lệ 1/2000
Quyết định 1032/QĐ-UBND ngày 04/7/2016 của UBND tỉnh v/v phê duyệt điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chi tiết xây dựng KCN Song Khê - Nội Hoàng (14:12:53 | 24/07/2017)
Quyết định 1032/QĐ-UBND ngày 04/7/2016 của UBND tỉnh v/v phê duyệt điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chi tiết xây dựng KCN Song Khê - Nội Hoàng
Quyết định số 624/QĐ-UBND ngày 20/4/2016 của UBND tỉnh về việc phê duyệt nhiệm vụ Quy hoạch chi tiết xây dựng Khu nhà ở công nhân xã Tiền Phong, huyện Yên Dũng, tỷ lệ: 1/500 (14:12:00 | 24/07/2017)
Quyết định số 624/QĐ-UBND ngày 20/4/2016 của UBND tỉnh về việc phê duyệt nhiệm vụ Quy hoạch chi tiết xây dựng Khu nhà ở công nhân xã Tiền Phong, huyện Yên Dũng, tỷ lệ: 1/500
Quyết định số 25/QĐ-KCN ngày 12/05/2015 Ban Quản lý các KCN về việc phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch chi tiết KCN Song Khê - Nội Hoàng, tỉnh Bắc Giang (khu phía Bắc) (14:10:51 | 24/07/2017)
Quyết định số 25/QĐ-KCN ngày 12/05/2015 Ban Quản lý các KCN về việc phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch chi tiết KCN Song Khê - Nội Hoàng, tỉnh Bắc Giang (khu phía Bắc)
Quyết định số 1892/QĐ-UBND năm 2014 của UBND tỉnh v/v phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng khu phía Bắc khu công nghiệp Song Khê - Nội Hoàng (14:09:52 | 24/07/2017)
Quyết định số 1892/QĐ-UBND năm 2014 của UBND tỉnh v/v phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng khu phía Bắc khu công nghiệp Song Khê - Nội Hoàng
Văn bản số 364/KCN-QHMT ngày 02/06/2016 của Ban Quản KCN về việc điều chỉnh quy hoạch chi tiết KCN Đình Trám (11:23:37 | 24/07/2017)
Văn bản số 364/KCN-QHMT ngày 02/06/2016 của Ban Quản KCN về việc điều chỉnh quy hoạch chi tiết KCN Đình Trám
Văn bản số 2098/UBND-CN ngày 31/7/2014 của UBND tỉnh v/v điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng KCN Đình Trám (11:21:20 | 24/07/2017)
Văn bản số 2098/UBND-CN ngày 31/7/2014 của UBND tỉnh v/v điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng KCN Đình Trám
Quyết định số 1253/QĐ-UBND ngày 09/9/2011 Sáp nhập Cụm công nghiệp ô tô Đồng Vàng vào Khu công nghiệp Đình Trám (11:13:37 | 24/07/2017)
Quyết định số 1253/QĐ-UBND ngày 09/9/2011 Sáp nhập Cụm công nghiệp ô tô Đồng Vàng vào Khu công nghiệp Đình Trám
Quyết định 1384/QĐ-BXD, ngày 31/8/2004 của Bộ Xây dựng V/v Phê duyệt quy hoạch chi tiết khu công nghiệp Đình Trám, tỉnh Bắc Giang (11:12:43 | 24/07/2017)
Quyết định 1384/QĐ-BXD, ngày 31/8/2004 của Bộ Xây dựng V/v Phê duyệt quy hoạch chi tiết khu công nghiệp Đình Trám, tỉnh Bắc Giang
Văn bản số 16/CP-KCN ngày 07/12/1999 của Chính phủ V/v Quy hoạch Khu công nghiệp tại tỉnh Bắc Giang (11:11:41 | 24/07/2017)
Văn bản số 16/CP-KCN ngày 07/12/1999 của Chính phủ V/v Quy hoạch Khu công nghiệp tại tỉnh Bắc Giang
Thành lập Cụm công nghiệp Yên Lư, huyện Yên Dũng (11:00:16 | 24/03/2017)
UBND tỉnh Bắc Giang vừa có quyết định thành lập Cụm công nghiệp Yên Lư, huyện Yên Dũng với tổng diện tích 50 ha.
Thành lập Cụm công nghiệp Non Sáo, huyện Lạng Giang (09:15:13 | 24/02/2017)
UBND tỉnh Bắc Giang vừa quyết định thành lập Cụm công nghiệp (CCN) Non Sáo, huyện Lạng Giang với tổng diện tích trên 22 ha.
Phê duyệt quy hoạch chi tiết Cụm công nghiệp Hà Thịnh (09:13:36 | 24/02/2017)
Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang vừa phê duyệt Quy hoạch chi tiết xây dựng Cụm công nghiệp (CCN) Hà Thịnh, huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang tỷ lệ 1/500.
Phê duyệt Quy hoạch chi tiết Cụm công nghiệp Vũ Xá (09:05:47 | 24/02/2017)
Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang vừa phê duyệt Quy hoạch chi tiết Cụm công nghiệp (CCN) Vũ Xá, huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang tỷ lệ 1/500.
QĐ V.v Phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng cụm công nghiệp Lan Sơn, huyện Lục Nam, tỷ lệ 1/500 (15:24:16 | 25/09/2016)
QĐ V.v Phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng cụm công nghiệp Lan Sơn, huyện Lục Nam, tỷ lệ 1/500
QĐ V.v Phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng cụm công nghiệp Tân Dĩnh-Phi Mô, huyện Lạng Giang, tỷ lệ 1/500 (15:22:42 | 25/09/2016)
QĐ V.v Phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng cụm công nghiệp Tân Dĩnh-Phi Mô, huyện Lạng Giang, tỷ lệ 1/500
QĐ v/v phê duyệt điều chỉnh tên Quy hoạch chi tiết xây dựng Trung tâm Logistics Quốc tế thành phố Bắc Giang, tỷ lệ 1/500 (15:21:56 | 25/09/2016)
QĐ v/v phê duyệt điều chỉnh tên Quy hoạch chi tiết xây dựng Trung tâm Logistics Quốc tế thành phố Bắc Giang, tỷ lệ 1/500
QĐ v/v phê duyệt điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chi tiết xây dựng Khu công nghiệp Đình Trám, tỉnh Bắc Giang, tỷ lệ 1/2000 (15:22:23 | 16/08/2016)
QĐ v/v phê duyệt điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chi tiết xây dựng Khu công nghiệp Đình Trám, tỉnh Bắc Giang, tỷ lệ 1/2000
QĐ v/v thành lập Cụm công nghiệp Hà Thịnh, huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang (15:21:30 | 16/08/2016)
QĐ v/v thành lập Cụm công nghiệp Hà Thịnh, huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang
QĐ v/v phê duyệt điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chi tiết xây dựng Khu công nghiệp Song Khê - Nội Hoàng, tỉnh Bắc Giang, tỷ lệ 1/2000 (15:20:32 | 16/08/2016)
QĐ v/v phê duyệt điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chi tiết xây dựng Khu công nghiệp Song Khê - Nội Hoàng, tỉnh Bắc Giang, tỷ lệ 1/2000
QĐ v/v phê duyệt điều chỉnh cục bộ Quy hoạch phát triển các cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bắc Giang, giai đoạn đến năm 2030 (15:18:26 | 12/06/2016)
QĐ v/v phê duyệt điều chỉnh cục bộ Quy hoạch phát triển các cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bắc Giang, giai đoạn đến năm 2030
QĐ v/v phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch chi tiết xây dựng Khu công nghiệp Vân Trung, tỉnh Bắc Giang, tỷ lệ 1/2000 (15:17:20 | 12/06/2016)
QĐ v/v phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch chi tiết xây dựng Khu công nghiệp Vân Trung, tỉnh Bắc Giang, tỷ lệ 1/2000
Điều chỉnh Quy hoạch phát triển công nghiệp tỉnh Bắc Giang đến năm 2020 (11:23:29 | 06/01/2016)
HĐND tỉnh Bắc Giang vừa ban hành Nghị quyết thông qua điều chỉnh quy hoạch phát triển công nghiệp tỉnh đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030.
Phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng Cụm công nghiệp Hợp Thịnh, huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang (08:56:36 | 06/01/2016)
Phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng Cụm công nghiệp Hợp Thịnh, huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang
Quyết định Phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng cụm công nghiệp Già Khê, huyện Lục Nam tỉnh Bắc Giang, tỷ lệ 1/500 (11:21:53 | 30/09/2015)
QĐ V/v Phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng cụm công nghiệp Già Khê, huyện Lục Nam tỉnh BG, tỷ lệ 1/500
Mở rộng cụm công nghiệp Già Khê, xã Tiên Hưng, huyện Lục Nam (08:55:03 | 17/06/2015)
Ngày 26/5/2015, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang ban hành Quyết định số 911/QĐ-UBND về việc phê duyệt mở rộng cụm công nghiệp Già Khê, xã Tiên Hưng, huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang.
Bắc Giang: Điều chỉnh thu hẹp 6 cụm công nghiệp giai đoạn đến năm 2020 (08:52:13 | 17/06/2015)
Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang vừa phê duyệt điều chỉnh thu hẹp 6 cụm công nghiệp (CCN) và rút khỏi quy hoạch 7 CCN trên địa bàn tỉnh giai đoạn đến năm 2020.
Phê duyệt Quy hoạch chi tiết xây dựng Cụm công nghiệp Nghĩa Hòa (14:43:42 | 01/11/2012)
Chi tiết QĐ QH cum CN nghia hoa.pdf
Phê duyệt Quy hoạch chi tiết xây dựng Cụm công nghiệp Đại Lâm (14:41:33 | 01/11/2012)
Chi tiết QH cum CN Dai Lam.pdf
Phê duyệt Quy hoạch chi tiết xây dựng Khu đô thị - Công nghiệp Nham Sơn – Yên Lư, huyện Yên Dũng (09:17:35 | 17/10/2012)
Ngày 20/9/2012, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1303/QĐ-UBND phê duyệt Quy hoạch chi tiết xây dựng Khu đô thị - Công nghiệp Nham Sơn – Yên Lư (dọc tuyến đường nối Tỉnh lộ 398 đi Quốc lộ 18), huyện Yên Dũng.
Phê duyệt thành lập Cụm Công nghiệp Núi Sẻ và Cụm Công nghiệp Nghĩa Hoà (22:11:50 | 23/09/2012)
    Ngày 20 tháng 12 năm 2010 UBND tỉnh Bắc Giang Quyết định thành lập Cụm Công nghiệp Núi Sẻ và Cụm Công nghiệp Nghĩa Hoà, huyện Lạng Giang 
Phê duyệt thành lập Cụm công nghiệp Cầu Đất (22:10:41 | 23/09/2012)
Ngày 16 tháng 12 năm 2010 UBND tỉnh Bắc Giang Quyết định thành lập Cụm Công nghiệp Cầu Đất, xã Phượng Sơn, huyện Lục Ngạn
Định hướng Quy hoạch chung dọc tuyến Quốc lộ 1A mới đến năm 2020 (22:01:00 | 23/09/2012)
Tuyến quốc lộ 1A mới từ Hà Nội đi cửa khẩu Hữu Nghị được hoàn thành và đưa vào sử dụng, ngoài việc tạo điều kiện thuận lợi về giao thông kết nối các đô thị, các tiểu vùng phát triển kinh tế trong và ngoài tỉnh Bắc Giang, còn tạo ra quỹ đất mới dọc hai bên đường rất thuận lợi cho phát triển công nghiệp, đang hấp dẫn nhiều nhà đầu tư ở các lĩnh vực khác nhau.
Quy hoạch phát triển các khu, cụm công nghiệp đến năm 2020 (21:58:30 | 23/09/2012)
Là một tỉnh có nhiều tiềm năng về đất đai, nhân lực, đường giao thông thuận lợi, tỉnh Bắc Giang đang tiếp tục ưu tiên phát triển các khu, cụm công nghiệp ; cải thiện môi trường đầu tư để thu hút đầu tư trong và ngoài nước