DIỄN ĐÀN

 

Liên kết

 

Thống kê truy cập
  • Total: 30164663
  • Visitor Online: 0
  • Hôm nay: 18
  • Trong tuần: 16173
  • Trong tháng: 422044
  • Trong năm: 2695996
Trang chủ

Lĩnh vực Thẩm định nguồn vốn và Thẩm định quy hoạch

Thủ tục thẩm định nguồn vốn và khả năng cân đối vốn (14:53:48 | 09/08/2016)
THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THỰC HIỆN TIẾP NHẬN, TRẢ KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH QUA DỊCH VỤ BƯU CHÍNH CÔNG ÍCH 3.1.Trình tự thực hiện: Bước 1: Cơ quan, đơn vị, chủ đầu tư nộp hồ sơ tại Bộ phận Tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả Sở KH&ĐT. Địa chỉ: Đường Nguyễn Gia Thiều, thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang. Thời gian tiếp nhận: Trong giờ làm việc hành chính, các ngày trong tuần. Cán bộ kiểm tra hồ sơ, nếu hồ sơ đầy đủ viết giấy biên nhận. Bước 2: Hồ sơ được được chuyển qua lãnh đạo xử lý và phân công giải quyết. Thẩm định nguồn vốn được thực hiện như sau:
Thủ tục thẩm định chủ trương đầu tư (dự án nhóm B,C do cấp tỉnh quản lý) (14:52:50 | 09/08/2016)
THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THỰC HIỆN TIẾP NHẬN, TRẢ KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH QUA DỊCH VỤ BƯU CHÍNH CÔNG ÍCH 1.1.Trình tự thực hiện: Bước 1: Cơ quan, đơn vị, chủ đầu tư lập chủ trương đầu tư (trừ các dự án sử dụng toàn bộ vốn sự nghiệp có tính chất đầu tư, các dự án thuộc chương trình đầu tư công đã được phê duyệt chủ trương đầu tư), nộp hồ sơ tại Bộ phận Tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả của Sở Kế hoạch và Đầu  tư. Địa chỉ: Đường Nguyễn Gia Thiều, thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang. Thời gian tiếp nhận: Trong giờ làm việc hành chính, các ngày trong tuần. Cán bộ kiểm tra hồ sơ, nếu hồ sơ đầy đủ viết giấy biên nhận.
Thủ tục thẩm định chủ trương đầu tư (dự án nhóm A do cấp tỉnh quản lý) (14:49:33 | 09/08/2016)
THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THỰC HIỆN TIẾP NHẬN, TRẢ KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH QUA DỊCH VỤ BƯU CHÍNH CÔNG ÍCH 1.1.Trình tự thực hiện: Bước 1: Cơ quan, đơn vị, chủ đầu tư lập Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi (trừ các dự án sử dụng toàn bộ vốn sự nghiệp có tính chất đầu tư, các dự án thuộc chương trình đầu tư công đã được phê duyệt chủ trương đầu tư), nộp hồ sơ tại Bộ phận Tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả của Sở Kế hoạch và Đầu  tư. Địa chỉ: Đường Nguyễn Gia Thiều, thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang. Thời gian tiếp nhận: Trong giờ làm việc hành chính, các ngày trong tuần. Cán bộ kiểm tra hồ sơ, nếu hồ sơ đầy đủ viết giấy biên nhận.
Thủ tục thẩm định quy hoạch (15:59:47 | 14/07/2014)
THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THỰC HIỆN TIẾP NHẬN, TRẢ KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH QUA DỊCH VỤ BƯU CHÍNH CÔNG ÍCH 2.1 Trình tự thực hiện: Bước 1: cơ quan được giao tổ chức lập quy hoạch nộp hồ sơ tại Phòng Tổng hợp Quy hoạch, Phòng Kinh tế ngành, Phòng Văn xã (theo lĩnh vực được phân công); Địa chỉ: Đường Nguyễn Gia Thiều, thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang. Thời gian tiếp nhận: Trong giờ làm việc hành chính, các ngày trong tuần. Cán bộ phòng liên quan kiểm tra hồ sơ, nếu hồ sơ đầy đủ viết giấy biên nhận.
Thủ tục thẩm định nhiệm vụ, đề cương quy hoạch và dự toán kinh phí (15:28:39 | 14/07/2014)
THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THỰC HIỆN TIẾP NHẬN, TRẢ KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH QUA DỊCH VỤ BƯU CHÍNH CÔNG ÍCH 1.1Trình tự thực hiện: Bước 1: Cơ quan được giao tổ chức lập quy hoạch nộp hồ sơ tại Phòng Tổng hợp Quy hoạch, Phòng Kinh tế ngành, Phòng Văn xã (theo lĩnh vực được phân công); Địa chỉ: Đường Nguyễn Gia Thiều, thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang. Thời gian tiếp nhận: Trong giờ làm việc hành chính, các ngày trong tuần. Cán bộ phòng liên quan kiểm tra hồ sơ, nếu hồ sơ đầy đủ viết giấy biên nhận.