DIỄN ĐÀN

 

Liên kết

 

Thống kê truy cập
  • Total: 30164679
  • Visitor Online: 0
  • Hôm nay: 34
  • Trong tuần: 16189
  • Trong tháng: 422060
  • Trong năm: 2696012
Trang chủ

Lĩnh vực Đầu tư

Nộp lại Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư (15:53:50 | 09/08/2016)
23.1.Trình tự thực hiện: Bước 1:Nhà đầu tư nộp lại Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư tại Bộ phận Tiếp nhận hồ sơ và Trả kết quả - Sở Kế hoạch và Đầu tư. Bước 2: Cán bộ tiếp nhận hồ sơ kiểm tra, tiếp nhận Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư và ghi giấy biên nhận. 23.2. Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại Bộ phận Tiếp nhận hồ sơ và Trả kết quả - Sở Kế hoạch và Đầu tư. 23.3. Thành phần, số lượng hồ sơ: a) Thành phần hồ sơ gồm:Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư b) Số lượng: 01 bộ 23.4. Thời hạn giải quyết: Ngay trong ngày
Thủ tục xác nhận chuyên gia (10:55:11 | 23/05/2016)
9.1. Trình tự thực hiện:   Các bước thực hiện: Bước 1: Chủ dự án nộp hồ sơ đề nghị xác nhận chuyên gia tại Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bắc Giang; Bước 2: Sở Kế hoạch và Đầu tư đề nghị UBND tỉnh xác nhận chuyên gia; Bước 3: UBND tỉnh có văn bản xác nhận chuyên gia theo mẫu gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư; Bước 4: Trả kết quả cho chủ dự án. 9.2. Cách thức thực hiện: Chủ dự án nộp Hồ sơ trực tiếp tại Sở Kế hoạch và Đầu tư hoặc thông qua hệ thống bưu chính. 9.3. Thành phần, số lượng hồ sơ: a) Thành phần hồ sơ, bao gồm: - Văn bản đề nghị xác nhận chuyên gia của Chủ dự án;
Thẩm định, phê duyệt văn kiện chương trình, dự án ô sử dụng vốn ODA và vốn vay ưu đãi thuộc thẩm quyền phê duyệt của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang (10:53:15 | 23/05/2016)
8.1. Trình tự thực hiện:  Các bước thực hiện: Bước 1: Chủ dự án nộp hồ sơ tại Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bắc Giang; Bước 2: Sở Kế hoạch và Đầu tư xin ý kiến các cơ quan liên quan về các nội dung thẩm định; Bước 3: Sở Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp, báo cáo trình UBND tỉnh phê duyệt văn kiện chương trình, dự án ô; Bước 4: UBND tỉnh ban hành quyết định phê duyệt phê duyệt văn kiện chương trình, dự án ô; Bước 5: Trả kết quả cho chủ dự án.   8.2. Cách thức thực hiện: Chủ dự án nộp Hồ sơ trực tiếp tại Sở Kế hoạch và Đầu tư Thông qua hệ thống bưu chính.
Thẩm định, phê duyệt văn kiện chương trình, dự án sử dụng vốn ODA và vốn vay ưu đãi thuộc thẩm quyền phê duyệt của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang (10:50:50 | 23/05/2016)
7.1. Trình tự thực hiện:   Các bước thực hiện: Bước 1: Chủ dự án nộp hồ sơ tại Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bắc Giang; Bước 2: Sở Kế hoạch và Đầu tư xin ý kiến các cơ quan liên quan về các nội dung thẩm định; Bước 3: Sở Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp, báo cáo trình UBND tỉnh phê duyệt văn kiện chương trình, dự án; Bước 4: UBND tỉnh ban hành quyết định phê duyệt phê duyệt văn kiện chương trình, dự án; Bước 5: Trả kết quả cho chủ dự án. 7.2. Cách thức thực hiện: Nhà đầu tư nộp Hồ sơ trực tiếp tại Sở Kế hoạch và Đầu tư hoặc thông qua hệ thống bưu chính.
Thẩm định, phê duyệt văn kiện dự án hỗ trợ kỹ thuật sử dụng vốn ODA và vốn vay ưu đãi thuộc thẩm quyền phê duyệt của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang (10:47:14 | 23/05/2016)
6.1. Trình tự thực hiện:   Các bước thực hiện: Bước 1: Chủ dự án nộp hồ sơ tại Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bắc Giang; Bước 2: Sở Kế hoạch và Đầu tư xin ý kiến các cơ quan liên quan về các nội dung thẩm định; Bước 3: Sở Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp, báo cáo trình UBND tỉnh phê duyệt văn kiện dự án hỗ trợ kỹ thuật; Bước 4: UBND tỉnh ban hành quyết định phê duyệt phê duyệt văn kiện dự án hỗ trợ kỹ thuật; Bước 5: Trả kết quả cho chủ dự án. 6.2. Cách thức thực hiện: Chủ dự án nộp Hồ sơ trực tiếp tại Sở Kế hoạch và Đầu tư hoặc thông qua hệ thống bưu chính. 6.3. Thành phần, số lượng hồ sơ:
Thẩm định, phê duyệt văn kiện chương trình, dự án sử dụng vốn ODA và vốn vay ưu đãi thuộc thẩm quyền phê duyệt của Thủ tướng Chính phủ (10:45:12 | 23/05/2016)
5.1. Trình tự thực hiện:   Các bước thực hiện: Bước 1: Chủ dự án nộp hồ sơ theo quy định tại Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bắc Giang; Bước 2: Sở Kế hoạch và Đầu tư thông qua UBND tỉnh gửi hồ sơ kèm theo văn bản đề nghị Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính và các cơ quan liên quan góp ý kiến về các nội dung văn kiện chương trình, dự án; Bước 3: Sở Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp tổng hợp ý kiến của các cơ quan liên quan, dự thảo tờ trình kèm theo báo cáo thẩm định và dự thảo quyết định phê duyệt văn kiện chương trình, dự án đề nghị UBND tỉnh trình Thủ tướng Chính phủ xem xét và quyết định. Bước 4: Trả kết quả cho chủ dự án.
Thẩm định, phê duyệt văn kiện chương trình, dự án ô sử dụng vốn ODA và vốn vay ưu đãi thuộc thẩm quyền phê duyệt của Thủ tướng Chính phủ (10:42:57 | 23/05/2016)
4.1. Trình tự thực hiện:   Các bước thực hiện: Bước 1: Chủ dự án nộp hồ sơ theo quy định tại Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bắc Giang; Bước 2: Sở Kế hoạch và Đầu tư thông qua UBND tỉnh gửi hồ sơ kèm theo văn bản đề nghị Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính và các cơ quan liên quan góp ý kiến về các nội dung văn kiện chương trình, dự án; Bước 3: Sở Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp tổng hợp ý kiến của các cơ quan liên quan, dự thảo tờ trình kèm theo báo cáo thẩm định và dự thảo quyết định phê duyệt văn kiện chương trình, dự án đề nghị UBND tỉnh trình Thủ tướng Chính phủ xem xét và quyết định. Bước 4: Trả kết quả cho chủ dự án.
Thẩm định, phê duyệt văn kiện dự án hỗ trợ kỹ thuật sử dụng vốn ODA và vốn vay ưu đãi thuộc thẩm quyền phê duyệt của Thủ tướng Chính phủ (10:37:37 | 23/05/2016)
3.1. Trình tự thực hiện:   Các bước thực hiện: Bước 1: Chủ dự án nộp hồ sơ theo quy định tại Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bắc Giang; Bước 2: Sở Kế hoạch và Đầu tư thông qua UBND tỉnh gửi hồ sơ kèm theo văn bản đề nghị Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính và các cơ quan liên quan góp ý kiến về các nội dung văn kiện chương trình, dự án; Bước 3: Sở Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp tổng hợp ý kiến của các cơ quan liên quan, dự thảo tờ trình kèm theo báo cáo thẩm định và dự thảo quyết định phê duyệt văn kiện chương trình, dự án đề nghị UBND tỉnh trình Thủ tướng Chính phủ xem xét và quyết định. Bước 4: Trả kết quả cho chủ dự án.
Xây dựng và phê duyệt Danh mục tài trợ các khoản viện trợ phi dự án thuộc thẩm quyền phê duyệt của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang (10:34:05 | 23/05/2016)
2.1.Trình tự thực hiện:   Các bước thực hiện: Bước 1: Cơ quan, đơn vị nộp hồ sơ tại Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bắc Giang; Bước 2: Sở Kế hoạch và Đầu tư xin ý kiến các cơ quan liên quan; Bước 3: Sở Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp, báo cáo trình UBND tỉnh phê duyệt Danh mục tài trợ; Bước 4: UBND tỉnh ban hành quyết định phê duyệt Danh mục tài trợ; Bước 5: Trả kết quả cho cơ quan, đơn vị. 2.2. - Cách thức thực hiện: Cơ quan, đơn vị nộp Hồ sơ trực tiếp tại Sở Kế hoạch và Đầu tư hoặc thông qua hệ thống bưu chính. 2.3.  Thành phần, số lượng hồ sơ: a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:
Xây dựng và phê duyệt Danh mục tài trợ các chương trình, dự án thuộc thẩm quyền phê duyệt của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang (10:29:03 | 23/05/2016)
1.1. Trình tự thực hiện:   Các bước thực hiện: Bước 1: Cơ quan, đơn vị nộp hồ sơ tại Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bắc Giang; Bước 2: Sở Kế hoạch và Đầu tư xin ý kiến các cơ quan liên quan; Bước 3: Sở Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp, báo cáo trình UBND tỉnh phê duyệt Danh mục tài trợ; Bước 4: UBND tỉnh ban hành quyết định phê duyệt Danh mục tài trợ; Bước 5: Trả kết quả cho cơ quan, đơn vị. 1.2. - Cách thức thực hiện: Cơ quan, đơn vị nộp Hồ sơ trực tiếp tại Sở Kế hoạch và Đầu tư hoặc thông qua hệ thống bưu chính. 1.3. Thành phần, số lượng hồ sơ: a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:
Tiếp nhận chương trình sử dụng nguồn viện trợ phi Chính phủ nước ngoài (PCPNN) (10:24:58 | 23/05/2016)
2.1. Trình tự thực hiện: Bước 1:Chủ khoản viện trợ phi chính phủ nước ngoài nộp hồ sơ tại Bộ phận Tiếp nhận hồ sơ và Trả kết quả - Sở Kế hoạch và Đầu tư. Bước 2:Sở Kế hoạch và Đầu tư tổ chức lấy ý kiến các đơn vị có liên quan về nội dung hồ sơ hoặc tổ chức hội nghị thẩm định (nếu cần thiết). Bước 3: Sở Kế hoạch và Đầu tư  lập báo cáo kết quả thẩm định và trình Chủ tịch UBND tỉnh xem xét, phê duyệt khoản viện trợ. Bước 4: Chủ tịch UBND tỉnh xem xét phê duyệt khoản viện trợ phi chính phủ nước ngoài Bước 5:Trả kết quả cho Chủ khoản viện trợ PCPNN. 2.2. Cách thức thực hiện:
Tiếp nhận chương trình sử dụng nguồn viện trợ phi Chính phủ nước ngoài (PCPNN) (10:24:55 | 23/05/2016)
2.1. Trình tự thực hiện: Bước 1:Chủ khoản viện trợ phi chính phủ nước ngoài nộp hồ sơ tại Bộ phận Tiếp nhận hồ sơ và Trả kết quả - Sở Kế hoạch và Đầu tư. Bước 2:Sở Kế hoạch và Đầu tư tổ chức lấy ý kiến các đơn vị có liên quan về nội dung hồ sơ hoặc tổ chức hội nghị thẩm định (nếu cần thiết). Bước 3: Sở Kế hoạch và Đầu tư  lập báo cáo kết quả thẩm định và trình Chủ tịch UBND tỉnh xem xét, phê duyệt khoản viện trợ. Bước 4: Chủ tịch UBND tỉnh xem xét phê duyệt khoản viện trợ phi chính phủ nước ngoài Bước 5:Trả kết quả cho Chủ khoản viện trợ PCPNN. 2.2. Cách thức thực hiện:
Góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp vào tổ chức kinh tế của nhà đầu tư nước ngoài (10:20:56 | 23/05/2016)
32.1. Trình tự thực hiện: Bước 1:Nhà đầu tư nộp hồ sơ tại Bộ phận Tiếp nhận hồ sơ và Trả kết quả - Sở Kế hoạch và Đầu tư. Bước 2:Sở Kế hoạch và Đầu tư xin ý kiến các cơ quan có liên quan (nếu cần thiết) Bước 3:Sở Kế hoạch và Đầu tư thông báo về việc đáp ứng Thời gian trả kết quả: - Buổi sáng: Theo giờ hành chính các ngày làm việc trong tuần.  - Buổi chiều: Từ 13h đến 15h30 các ngày làm việc trong tuần. 32.2. Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại Bộ phận Tiếp nhận hồ sơ và Trả kết quả - Sở Kế hoạch và Đầu tư. 32.3. Thành phần, số lượng hồ sơ:
Bảo đảm đầu tư trong trường hợp không được tiếp tục áp dụng ưu đãi đầu tư (10:17:44 | 23/05/2016)
31.1. Trình tự thực hiện: Bước 1:Nhà đầu tư nộp hồ sơ tại Bộ phận Tiếp nhận hồ sơ và Trả kết quả - Sở Kế hoạch và Đầu tư. Bước 2:Sở Kế hoạch và Đầu tư quyết định hoặc trình cơ quan nhà nước có thẩm quyền xem xét quyết định áp dụng biện pháp bảo đảm ưu đãi đầu tư theo đề xuất của nhà đầu tư. Bước 3:Trả kết quả cho nhà đầu tư 31.2. Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại Bộ phận Tiếp nhận hồ sơ và Trả kết quả - Sở Kế hoạch và Đầu tư. 31.3. Thành phần, số lượng hồ sơ: a)Thành phần hồ sơ gồm: - Tên và địa chỉ của nhà đầu tư;
Cung cấp thông tin về dự án đầu tư (10:15:57 | 23/05/2016)
30.1.1. Trình tự thực hiện: Bước 1:Nhà đầu tư nộp/gửi văn bản đề nghị cung cấp thông tin về dự án đầu tư về Sở Kế hoạch và Đầu tư. Bước 2:Sở Kế hoạch và Đầu tư cung cấp thông tin về dự án đầu tư cho nhà đầu tư. 30.2. Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại Sở Kế hoạch và Đầu tư hoặc qua đường bưu điện. 30.3. Thành phần, số lượng hồ sơ: 3.1. Thành phần hồ sơ gồm: Văn bản đề nghị cung cấp thông tin 3.2. Số lượng: 01 bộ 30.4. Thời hạn giải quyết: 05 ngày làm việc.
Đổi Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho dự án hoạt động theo Giấy phép đầu tư, Giấy chứng nhận đầu tư hoặc giấy tờ khác có giá trị pháp lý tương đương (10:15:06 | 23/05/2016)
29.1. Trình tự thực hiện: Bước 1:Nhà đầu tư nộp hồ sơ tại Bộ phận Tiếp nhận hồ sơ và Trả kết quả - Sở Kế hoạch và Đầu tư. Bước 2:Sở Kế hoạch và Đầu tư cấp đổi Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho nhà đầu tư Bước 3.Trả kết quả cho nhà đầu tư. 29.2. Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại Bộ phận Tiếp nhận hồ sơ và Trả kết quả - Sở Kế hoạch và Đầu tư. 29.3. Thành phần, số lượng hồ sơ: 3.1. Thành phần hồ sơ gồm: - Văn bản đề nghị đổi Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư; - Bản sao Giấy phép đầu tư, Giấy chứng nhận ưu đãi đầu tư, Giấy chứng nhận đầu tư hoặc giấy tờ có giá trị pháp lý tương đương.
Chấm dứt hoạt động văn phòng điều hành của nhà đầu tư nước ngoài trong hợp đồng BCC (10:13:21 | 23/05/2016)
28.1. Trình tự thực hiện: Bước 1:Nhà đầu tư nộp hồ sơ tại Bộ phận Tiếp nhận hồ sơ và Trả kết quả - Sở Kế hoạch và Đầu tư. Bước 2:Sở Kế hoạch và Đầu tư xem xét quyết định thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động văn phòng điều hành. 28.2. Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại Bộ phận Tiếp nhận hồ sơ và Trả kết quả - Sở Kế hoạch và Đầu tư. 28.3. Thành phần, số lượng hồ sơ: 3.1. Thành phần hồ sơ gồm: a)Quyết định chấm dứt hoạt động của văn phòng điều hành b) Danh sách chủ nợ và số nợ đã thanh toán; c) Danh sách người lao động và quyền lợi người lao động đã được giải quyết;
Thành lập văn phòng điều hành của nhà đầu tư nước ngoài trong hợp đồng BCC (10:13:19 | 23/05/2016)
27.1.Trình tự thực hiện: Bước 1:Nhà đầu tư nộp hồ sơ tại Bộ phận Tiếp nhận hồ sơ và Trả kết quả - Sở Kế hoạch và Đầu tư. Bước 2:Sở Kế hoạch và Đầu tư cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động văn phòng điều hanh cho nhà đầu tư nước ngoài trong hợp đồng BCC. Bước 3:Trả kết quả cho Nhà đầu tư. 27.2. Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại Bộ phận Tiếp nhận hồ sơ và Trả kết quả - Sở Kế hoạch và Đầu tư. 27.3. Thành phần, số lượng hồ sơ: 27.3.1. Thành phần hồ sơ gồm:
Chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư (10:07:12 | 23/05/2016)
26.1.Trình tự thực hiện: Bước 1:Nhà đầu tư gửiquyết định chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư cho Sở Kế hoạch và Đầu tư trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày quyết định, kèm theo Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư (nếu có) trong trường hợp tự quyết định chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư theo quy định tại Điểm a Khoản 1 Điều 48 Luật Đầu tư; hoặc thông báo và nộp lại Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư (nếu có) cho Sở Kế hoạch và Đầu tư trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư kèm theo bản sao tài liệu ghi nhận việc chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư trong trường hợp chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư theo các điều kiện quy định trong hợp đồng, điều lệ doanh nghiệp hoặc hết thời hạn hoạt động của dự án đầu tư theo quy định tại Điểm b và Điểm c Khoản 1 Điều 48 Luật Đầu tư. 26.2. Cách thức thực hiện:
Tạm ngừng hoạt động của dự án đầu tư (10:00:45 | 23/05/2016)
25.1. Trình tự thực hiện: Bước 1:Nhà đầu tư nộp hồ sơ tại Bộ phận Tiếp nhận hồ sơ và Trả kết quả - Sở Kế hoạch và Đầu tư. Bước 2:Sở Kế hoạch và Đầu tư tiếp nhận và ghi giấy biên nhận hoặc vào sổ theo dõi. 25.2. Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại Bộ phận Tiếp nhận hồ sơ và Trả kết quả - Sở Kế hoạch và Đầu tư hoặc bằng đường bưu điện. 25.3. Thành phần, số lượng hồ sơ: a). Thành phần hồ sơ gồm: - Văn bản thông báo tạm ngừng hoạt động của dự án đầu tư - Bản sao Quyết định chủ trương đầu tư/Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư/Giấy chứng nhận đầu tư/Giấy phép đầu tư/ Giấy phép kinh doanh hoặc Quyết định chủ trương đầu tư;
Giãn tiến độ đầu tư (09:58:20 | 23/05/2016)
24.1. Trình tự thực hiện: Bước 1:Nhà đầu tư nộp hồ sơ tại Bộ phận Tiếp nhận hồ sơ và Trả kết quả - Sở Kế hoạch và Đầu tư. Bước 2:  Sở Kế hoạch và Đầu tư tổ chức xin ý kiến các đơn vị  có liên quan (nếu có) về nội dung hồ sơ. Bước 3:Sở Kế hoạch và Đầu tư chấp thuận hoặc không chấp thuận việc giãn tiến độ thực hiện dự án của nhà đầu tư. Bước 4: Trả kết quả cho Nhà đầu tư xuất trình phiếu hẹn và nhận kết quả tại Bộ phận Tiếp nhận hồ sơ và Trả kết quả - Sở Kế hoạch và Đầu tư. 24.2. Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại Bộ phận Tiếp nhận hồ sơ và Trả kết quả - Sở Kế hoạch và Đầu tư. 24.3. Thành phần, số lượng hồ sơ: a) Thành phần hồ sơ gồm: - Văn bản Đề xuất giãn tiến độ đầu tư (theo mẫu);
Hiệu đính thông tin trên Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư (09:53:45 | 23/05/2016)
22.1. Trình tự thực hiện Bước 1:Nhà đầu tư nộp hồ sơ tại Bộ phận Tiếp nhận hồ sơ và Trả kết quả - Sở Kế hoạch và Đầu tư. Bước 2: Sở Kế hoạch và Đầu tư hiệu đính thông tin trên Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho nhà đầu tư. Bước 3: Trả kết quả cho Nhà đầu tư. 22.2. Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại Bộ phận Tiếp nhận hồ sơ và Trả kết quả - Sở Kế hoạch và Đầu tư. 22.3. Thành phần, số lượng hồ sơ: a) Thành phần hồ sơ gồm:Văn bản đề nghị hiệu đính thông tin của nhà đầu tư. b) Số lượng: 01 bộ 22.4. Thời hạn giải quyết: 03 ngày làm việc
Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư (09:52:43 | 23/05/2016)
 21.1. Trình tự thực hiện: Bước 1:Nhà đầu tư nộp hồ sơ tại Bộ phận Tiếp nhận hồ sơ và Trả kết quả - Sở Kế hoạch và Đầu tư. Bước 2: Sở Kế hoạch và Đầu tư cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho nhà đầu tư. Bước 3: Trả kết quả cho nhà đầu tư. 21.2. Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại Bộ phận Tiếp nhận hồ sơ và Trả kết quả - Sở Kế hoạch và Đầu tư. 21.3. Thành phần, số lượng hồ sơ: a) Thành phần hồ sơ gồm:Văn bản đề nghị cấp lại giấy chứng nhận đăng ký đầu tư b) Số lượng: 01 bộ 21.4. Thời hạn giải quyết: 05 ngày làm việc
Điều chỉnh dự án đầu tư theo bản án, quyết định của tòa án, trọng tài (09:51:23 | 23/05/2016)
 20. 1. Trình tự thực hiện: Bước 1:Nhà đầu tư nộp hồ sơ tại Bộ phận Tiếp nhận hồ sơ và Trả kết quả - Sở Kế hoạch và Đầu tư. Bước 2:  Sở Kế hoạch và Đầu tư tổ chức xin ý kiến các đơn vị  có liên quan (nếu có) về nội dung hồ sơ. Bước 3:Sở Kế hoạch và Đầu tư điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho nhà đầu tư. Bước 4: Trả kết quả cho Nhà đầu tư. 20. 2. Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại Bộ phận Tiếp nhận hồ sơ và Trả kết quả - Sở Kế hoạch và Đầu tư. 20.3. Thành phần, số lượng hồ sơ: a) Thành phần hồ sơ gồm: a) Văn bản đề nghị điều chỉnh dự án đầu tư;
Điều chỉnh dự án đầu tư trong trường hợp chia, tách, hợp nhất, sáp nhập, chuyển đổi loại hình tổ chức kinh tế (09:47:45 | 23/05/2016)
19.1Trình tự thực hiện: Bước 1:Nhà đầu tư nộp hồ sơ tại Bộ phận Tiếp nhận hồ sơ và Trả kết quả - Sở Kế hoạch và Đầu tư. Bước 2:Sở Kế hoạch và Đầu tư tổ chức xin ý kiến các đơn vị  có liên quan (nếu có) về nội dung hồ sơ. Bước 3:Sở Kế hoạch và Đầu tư cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho nhà đầu tư. Bước 4: Trả kết quả cho Nhà đầu tư. 19.2. Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại Bộ phận Tiếp nhận hồ sơ và Trả kết quả - Sở Kế hoạch và Đầu tư. 19.3. Thành phần, số lượng hồ sơ: a) Thành phần hồ sơ gồm: a) Văn bản đề nghị điều chỉnh dự án đầu tư;
Thủ tục thay đổi nhà đầu tư đối với dự án đầu tư thuộc diện quyết định chủ trương đầu tư của Thủ tướng chính phủ và không thuộc diện cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư (trong trường hợp chuyển nhượng dự án). (09:41:03 | 23/05/2016)
18.1. Trình tự thực hiện: Bước 1:Nhà đầu tư nộp hồ sơ tại Bộ phận Tiếp nhận hồ sơ và Trả kết quả - Sở Kế hoạch và Đầu tư. Bước 2:Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ Sở Kế hoạch và Đầu tưgửi 02 bộ hồ sơ cho Bộ Kế hoạch và Đầu tư đồng thời gửi hồ sơ cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền liên quan đến dự án đầu tư để xiný kiến. Bước 3: Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư, các cơ quan được xin ý kiếncó ý kiến về những nội dung thuộc phạm vi quản lý nhà nước của mình gửi Sở Kế hoạch và Đầu tưvà Bộ Kế hoạch và Đầu tư.
Thủ tục thay đổi nhà đầu tư đối với dự án đầu tư thuộc diện quyết định chủ trương đầu tư của UBND tỉnh và không thuộc diện cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư (trong trường hợp chuyển nhượng dự án) (09:39:38 | 23/05/2016)
17.1. Trình tự thực hiện: Bước 1:Nhà đầu tư nộp hồ sơ tại Bộ phận Tiếp nhận hồ sơ và Trả kết quả - Sở Kế hoạch và Đầu tư. Bước 2:Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ, Sở Kế hoạch và Đầu tư thông báo cho nhà đầu tư chỉnh sửa, bổ sung hồ sơ nếu hồ sơ chưa hợp lệ. Nếu hồ sơ hợp lệ, Sở Kế hoạch và Đầu tư tổ chức xin ý kiến các sở, ngành, UBND các huyện, thành phố (gọi chung là các đơn vị) có liên quan.   Bước 3:Trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày có văn bản xin ý kiến các đơn vị có liên quan, Sở Kế hoạch và Đầu tư có trách nhiệm phối hợp với các đơn vị được xin ý kiến kiểm tra thực tế vị trí đề nghị chấp thuận chủ trương đầu tư (nếu thấy cần thiết).
Thủ tục thay đổi nhà đầu tư đối với dự án đầu tư hoạt động theo Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư và thuộc diện quyết định chủ trương đầu tư của Thủ tướng chính phủ (trong trường hợp chuyển nhượng dự án) (09:38:15 | 23/05/2016)
16.1. Trình tự thực hiện: Bước 1:Nhà đầu tư nộp hồ sơ tại Bộ phận Tiếp nhận hồ sơ và Trả kết quả - Sở Kế hoạch và Đầu tư. Bước 2:Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ Sở Kế hoạch và Đầu tưgửi 02 bộ hồ sơ cho Bộ Kế hoạch và Đầu tư đồng thời gửi hồ sơ cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền liên quan đến dự án đầu tư để xiný kiến. Bước 3: Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư, các cơ quan được xin ý kiếncó ý kiến về những nội dung thuộc phạm vi quản lý nhà nước của mình gửi Sở Kế hoạch và Đầu tưvà Bộ Kế hoạch và Đầu tư.
Thủ tục thay đổi nhà đầu tư đối với dự án đầu tư hoạt động theo Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư và thuộc diện quyết định chủ trương đầu tư của UBND tỉnh (trong trường hợp chuyển nhượng dự án) (09:36:26 | 23/05/2016)
15.1. Trình tự thực hiện: Bước 1:Nhà đầu tư nộp hồ sơ tại Bộ phận Tiếp nhận hồ sơ và Trả kết quả - Sở Kế hoạch và Đầu tư. Bước 2:Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ, Sở Kế hoạch và Đầu tư thông báo cho nhà đầu tư chỉnh sửa, bổ sung hồ sơ nếu hồ sơ chưa hợp lệ. Nếu hồ sơ hợp lệ, Sở Kế hoạch và Đầu tư tổ chức xin ý kiến các sở, ngành, UBND các huyện, thành phố (gọi chung là các đơn vị) có liên quan. Bước 3:Trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày có văn bản xin ý kiến các đơn vị có liên quan, Sở Kế hoạch và Đầu tư có trách nhiệm phối hợp với các đơn vị được xin ý kiến kiểm tra thực tế vị trí đề nghị chấp thuận chủ trương đầu tư (nếu thấy cần thiết).
Thủ tục thay đổi nhà đầu tư đối với dự án đầu tư hoạt động theo Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư và không thuộc diện quyết định chủ trương đầu tư (trong trường hợp chuyển nhượng) (09:35:06 | 23/05/2016)
14.1. Trình tự thực hiện: Bước 1:Nhà đầu tư nộp hồ sơ tại Bộ phận Tiếp nhận hồ sơ và Trả kết quả - Sở Kế hoạch và Đầu tư. Bước 2:  Sở Kế hoạch và Đầu tư tổ chức xin ý kiến các đơn vị có liên quan (nếu có) về nội dung hồ sơ. Bước 3:Sở Kế hoạch và Đầu tư điều chỉnh giấy chứng nhận đăng ký đầu tư. Bước 4: Trả kết quả cho Nhà đầu tư. 14.2. Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại Bộ phận Tiếp nhận hồ sơ và Trả kết quả - Sở Kế hoạch và Đầu tư. 14.3. Thành phần, số lượng hồ sơ: a) Thành phần hồ sơ gồm: - Văn bản đề nghị điều chỉnh dự án đầu tư;
Điều chỉnh giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với dự án đầu tư thuộc diện điều chỉnh quyết định chủ trương đầu tư của Thủ tướng chính phủ (09:32:39 | 23/05/2016)
13.1. Trình tự thực hiện: Bước 1:Nhà đầu tư nộp hồ sơ tại Bộ phận Tiếp nhận hồ sơ và Trả kết quả - Sở Kế hoạch và Đầu tư. Bước 2:Sở Kế hoạch và Đầu tư tổ chức xin ý kiến Bộ Kế hoạch và Đầu tư và các đơn vị có liên quan (nếu có) về nội dung hồ sơ. Bước 3: Sở Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp ý kiến và báo cáo UBND tỉnh xem xét, có ý kiến gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Bước 4:Bộ Kế hoạch và Đầu tư lập báo cáo thẩm định các nội dung điều chỉnh, trình thủ tướng Chính phủ quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư. Bước 5: Thủ tướng Chính phủ xem xét và có văn bản quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư.
Điều chỉnh giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với dự án đầu tư thuộc diện điều chỉnh quyết định chủ trương đầu tư của UBND cấp tỉnh (09:26:03 | 23/05/2016)
12.1. Trình tự thực hiện: Bước 1:Nhà đầu tư nộp hồ sơ tại Bộ phận Tiếp nhận hồ sơ và Trả kết quả - Sở Kế hoạch và Đầu tư. Bước 2:Sở Kế hoạch và Đầu tư tổ chức xin ý kiến các đơn vị có liên quan (nếu có) về nội dung hồ sơ. Bước 3: Sở Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp ý kiến và báo cáo UBND tỉnh xem xét điều chỉnh chủ trương đầu tư. Bước 4:Văn phòng UBND tỉnh chuyển kết quả giải quyết của UBND tỉnh cho Sở Kế hoạch và Đầu tư. Bước 5:Trả kết quả cho Nhà đầu tư. 12.2. Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại Bộ phận Tiếp nhận hồ sơ và Trả kết quả - Sở Kế hoạch và Đầu tư. 12.3. Thành phần, số lượng hồ sơ:
Điều chỉnh nội dung dự án dầu tư trong giấy chứng nhận đăng ký đầu tư (đối với trường hợp không điều chỉnh quyết định chủ trương đầu tư) (09:23:12 | 23/05/2016)
11.1. Trình tự thực hiện: Bước 1:Nhà đầu tư nộp hồ sơ tại Bộ phận Tiếp nhận hồ sơ và Trả kết quả - Sở Kế hoạch và Đầu tư. Bước 2:Sở Kế hoạch và Đầu tư tổ chức xin ý kiến các đơn vị có liên quan (nếu có) về nội dung hồ sơ. Bước 3: Sở Kế hoạch và Đầu tư điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho nhà đầu tư. Bước 5:Trả kết quả cho Nhà đầu tư. 11.2. Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại Bộ phận Tiếp nhận hồ sơ và Trả kết quả - Sở Kế hoạch và Đầu tư. 11.3. Thành phần, số lượng hồ sơ: a) Thành phần hồ sơ gồm: - Văn bản đề nghị điều chỉnh dự án đầu tư;
Điều chỉnh tên dự án đầu tư, nhà đầu tư, tên địa chỉ nhà đầu tư trong giấy chứng nhận đăng ký đầu tư (09:20:42 | 23/05/2016)
1. Trình tự thực hiện: Bước 1:Nhà đầu tư nộp hồ sơ tại Bộ phận Tiếp nhận hồ sơ và Trả kết quả - Sở Kế hoạch và Đầu tư. Bước 2:Nhà đầu tư xuất trình phiếu hẹn và nhận kết quả tại Bộ phận Tiếp nhận hồ sơ và Trả kết quả - Sở Kế hoạch và Đầu tư. 2. Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại Bộ phận Tiếp nhận hồ sơ và Trả kết quả - Sở Kế hoạch và Đầu tư. 3. Thành phần, số lượng hồ sơ: a) Thành phần hồ sơ gồm: Văn bản đề nghị điều chỉnh dự án đầu tư; b) Số lượng: 01 bộ hồ sơ 4. Thời gian giải quyết: 3 ngày làm việc
Cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với dự án thuộc diện quyết định chủ trương đầu tư của Quốc hội (09:15:58 | 23/05/2016)
9.1. Trình tự thực hiện: Bước 1:Nhà đầu tư nộp hồ sơ tại Bộ phận Tiếp nhận hồ sơ và Trả kết quả - Sở Kế hoạch và Đầu tư. Bước 2:Sở Kế hoạch và Đầu tư gửi hồ sơ cho Bộ Kế hoạch và Đầu tư và gửi hồ sơ lấy ý kiến của các cơ quan nhà nước có liên quan. Bước 3: Bộ Kế hoạch và Đầu tư báo cáo Thủ tướng Chính phủ thành lập Hội đồng thẩm định nhà nước. Bước 4:Hội đồng thẩm định nhà nước tổ chức thẩm định hồ sơ dự án đầu tư. Bước 5:Chính phủ gửi Hồ sơ quyết định chủ trương đầu tư đến cơ quan chủ trì thẩm tra của Quốc hội. Bước 6:Quốc hội thông qua Nghị quyết về chủ trương đầu tư
Cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với dự án thuộc diện quyết định chủ trương đầu tư của Thủ tướng chính phủ (08:43:00 | 23/05/2016)
8.1. Trình tự thực hiện: Bước 1:Nhà đầu tư nộp hồ sơ tại Bộ phận Tiếp nhận hồ sơ và Trả kết quả - Sở Kế hoạch và Đầu tư. Bước 2:Sở Kế hoạch và Đầu tư gửi hồ sơ cho Bộ Kế hoạch và Đầu tư và gửi hồ sơ lấy ý kiến của các cơ quan nhà nước có liên quan. Bước 3: Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổ chức thẩm định hồ sơ dự án đầu tư và báo cáo trình Thủ tướng Chính phủ quyết định chủ trương đầu tư. Bước 4:Sở Kế hoạch và Đầu tư cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư. Bước 6:Trả kết quả cho Nhà đầu tư. 8.2. Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại Bộ phận Tiếp nhận hồ sơ và Trả kết quả - Sở Kế hoạch và Đầu tư.
Cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với dự án thuộc diện quyết định chủ trương đầu tư của UBND tỉnh (08:39:55 | 23/05/2016)
7.1. Trình tự thực hiện: Bước 1:Nhà đầu tư nộp hồ sơ tại Bộ phận Tiếp nhận hồ sơ và Trả kết quả - Sở Kế hoạch và Đầu tư. Bước 2:Sở Kế hoạch và Đầu tư tổ chức xin ý kiến các đơn vị có liên quan (nếu có) về nội dung hồ sơ. Bước 3: Sở Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp ý kiến và báo cáo UBND tỉnh xem xét đồng ý chủ trương đầu tư Bước 4:UBND tỉnh ra quyết định chủ trương đầu tư. Bước 5: Cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho nhà đầu tư. Bước 6:Trả kết quả cho Nhà đầu tư. 7.2. Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại Bộ phận Tiếp nhận hồ sơ và Trả kết quả - Sở Kế hoạch và Đầu tư.
Cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với dự án không thuộc diện quyết định chủ trương đầu tư (08:35:45 | 23/05/2016)
6.1. Trình tự thực hiện: Bước 1:Nhà đầu tư nộp hồ sơ tại Bộ phận Tiếp nhận hồ sơ và Trả kết quả - Sở Kế hoạch và Đầu tư. Bước 2:Sở Kế hoạch và Đầu tư tổ chức xin ý kiến các đơn vị có liên quan (nếu có) về nội dung hồ sơ. Bước 3: Sở Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp ý kiến các đơn vị liên quan. Bước 4:Sở Kế hoạch và Đầu tư cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư hoặc từ chối cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho nhà đầu tư. Bước 5:Trả kết quả cho Nhà đầu tư. 6.2. Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại Bộ phận Tiếp nhận hồ sơ và Trả kết quả - Sở Kế hoạch và Đầu tư. 6.3. Thành phần, số lượng hồ sơ:
Điều chỉnh quyết định chủ trương đầu tư của UBND tỉnh (đối với dự án đầu tư không thuộc diện cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư) (08:33:51 | 23/05/2016)
5. 1. Trình tự thực hiện: Bước 1:Nhà đầu tư nộp hồ sơ tại Bộ phận Tiếp nhận hồ sơ và Trả kết quả - Sở Kế hoạch và Đầu tư. Bước 2:Sở Kế hoạch và Đầu tư tổ chức xin ý kiến các đơn vị có liên quan (nếu có) về nội dung hồ sơ. Bước 3: Sở Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp ý kiến và báo cáo UBND tỉnh xem xét đồng ý chủ trương điều chỉnh dự án đầu tư hoặc không chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư. Bước 4:Văn phòng UBND tỉnh chuyển kết quả giải quyết của UBND tỉnh cho Sở Kế hoạch và Đầu tư. Bước 5:Trả kết quả cho Nhà đầu tư. 5. 2. Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại Bộ phận Tiếp nhận hồ sơ và Trả kết quả - Sở Kế hoạch và Đầu tư.
Điều chỉnh quyết định chủ trương đầu tư của Thủ tướng Chính phủ (đối với dự án đầu tư không thuộc diện cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư) (08:32:30 | 23/05/2016)
4.1. Trình tự thực hiện: Bước 1:Nhà đầu tư nộp hồ sơ tại Bộ phận Tiếp nhận hồ sơ và Trả kết quả - Sở Kế hoạch và Đầu tư. Bước 2:Sở Kế hoạch và Đầu tư gửi hồ sơ cho Bộ Kế hoạch và Đầu tư và các cơ quan nhà nước có liên quan. Bước 3: Sở Kế hoạch và Đầu tư trình UBND tỉnh xem xét có ý kiến gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Bước 4:Bộ Kế hoạch và Đầu tư lập báo cáo thẩm định các nội dung điều chỉnh, trình thủ tướng Chính phủ. Bước 5:Trả kết quả cho Nhà đầu tư. 4.2. Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại Bộ phận Tiếp nhận hồ sơ và Trả kết quả - Sở Kế hoạch và Đầu tư.
Quyết định chủ trương đầu tư của Quốc hội (đối với dự án không thuộc diện cấp giấy chứng nhận đầu tư) (08:30:52 | 23/05/2016)
3.1. Trình tự thực hiện: Bước 1:Nhà đầu tư nộp hồ sơ tại Bộ phận Tiếp nhận hồ sơ và Trả kết quả - Sở Kế hoạch và Đầu tư. Bước 2:Sở Kế hoạch và Đầu tư gửi hồ sơ cho Bộ Kế hoạch và Đầu tư và gửi hồ sơ lấy ý kiến của các cơ quan nhà nước có liên quan. Bước 3: Bộ Kế hoạch và Đầu tư báo cáo Thủ tướng Chính phủ thành lập Hội đồng thẩm định nhà nước. Bước 4:Hội đồng thẩm định nhà nước tổ chức thẩm định hồ sơ dự án đầu tư. Bước 5:Chính phủ gửi Hồ sơ quyết định chủ trương đầu tư đến cơ quan chủ trì thẩm tra của Quốc hội. Bước 6:Quốc hội thông qua Nghị quyết về chủ trương đầu tư Bước 7:Trả kết quả cho Nhà đầu tư.
Quyết định chủ trương đầu tư của Thủ tướng chính phủ (đối với dự án không thuộc diện cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư) (08:28:42 | 23/05/2016)
2.1. Trình tự thực hiện: Bước 1:Nhà đầu tư nộp hồ sơ tại Bộ phận Tiếp nhận hồ sơ và Trả kết quả - Sở Kế hoạch và Đầu tư. Bước 2:Sở Kế hoạch và Đầu tư gửi hồ sơ cho Bộ Kế hoạch và Đầu tư và gửi hồ sơ lấy ý kiến của các cơ quan nhà nước có liên quan. Bước 3: Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổ chức thẩm định hồ sơ dự án đầu tư và báo cáo trình Thủ tướng Chính phủ xem xét quyết định chủ trương đầu tư. Bước 4:Thủ tướng Chính phủ quyết định chủ trương đầu tư. Bước 5:Trả kết quả cho Nhà đầu tư. 2.2. Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại Bộ phận Tiếp nhận hồ sơ và Trả kết quả - Sở Kế hoạch và Đầu tư.
Quyết định chủ trương đầu tư của UBND cấp tỉnh (đối với dự án không thuộc diện cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư) (08:27:21 | 23/05/2016)
1.1. Trình tự thực hiện: Bước 1:Nhà đầu tư nộp hồ sơ tại Bộ phận Tiếp nhận hồ sơ và Trả kết quả - Sở Kế hoạch và Đầu tư. Bước 2:Sở Kế hoạch và Đầu tư tổ chức xin ý kiến các đơn vị có liên quan (nếu có) về nội dung hồ sơ. Bước 3: Sở Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp ý kiến và báo cáo UBND tỉnh xem xét đồng ý chủ trương đầu tư hoặc không chấp thuận chủ trương đầu tư. Bước 4:Văn phòng UBND tỉnh chuyển kết quả giải quyết của UBND tỉnh cho Sở Kế hoạch và Đầu tư. Bước 5:Trả kết quả cho Nhà đầu tư. 1.2. Cách thức thực hiện:           Trực tiếp tại Bộ phận Tiếp nhận hồ sơ và Trả kết quả - Sở Kế hoạch và Đầu tư.