DIỄN ĐÀN

 

Liên kết

 

Thống kê truy cập
  • Total: 30164666
  • Visitor Online: 0
  • Hôm nay: 21
  • Trong tuần: 16176
  • Trong tháng: 422047
  • Trong năm: 2695999
Trang chủ

Thủ tục hành chính

Nộp lại Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư (15:53:50 | 09/08/2016)
23.1.Trình tự thực hiện: Bước 1:Nhà đầu tư nộp lại Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư tại Bộ phận Tiếp nhận hồ sơ và Trả kết quả - Sở Kế hoạch và Đầu tư. Bước 2: Cán bộ tiếp nhận hồ sơ kiểm tra, tiếp nhận Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư và ghi giấy biên nhận. 23.2. Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại Bộ phận Tiếp nhận hồ sơ và Trả kết quả - Sở Kế hoạch và Đầu tư. 23.3. Thành phần, số lượng hồ sơ: a) Thành phần hồ sơ gồm:Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư b) Số lượng: 01 bộ 23.4. Thời hạn giải quyết: Ngay trong ngày
Thủ tục thẩm định nguồn vốn và khả năng cân đối vốn (14:53:48 | 09/08/2016)
THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THỰC HIỆN TIẾP NHẬN, TRẢ KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH QUA DỊCH VỤ BƯU CHÍNH CÔNG ÍCH 3.1.Trình tự thực hiện: Bước 1: Cơ quan, đơn vị, chủ đầu tư nộp hồ sơ tại Bộ phận Tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả Sở KH&ĐT. Địa chỉ: Đường Nguyễn Gia Thiều, thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang. Thời gian tiếp nhận: Trong giờ làm việc hành chính, các ngày trong tuần. Cán bộ kiểm tra hồ sơ, nếu hồ sơ đầy đủ viết giấy biên nhận. Bước 2: Hồ sơ được được chuyển qua lãnh đạo xử lý và phân công giải quyết. Thẩm định nguồn vốn được thực hiện như sau:
Thủ tục thẩm định chủ trương đầu tư (dự án nhóm B,C do cấp tỉnh quản lý) (14:52:50 | 09/08/2016)
THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THỰC HIỆN TIẾP NHẬN, TRẢ KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH QUA DỊCH VỤ BƯU CHÍNH CÔNG ÍCH 1.1.Trình tự thực hiện: Bước 1: Cơ quan, đơn vị, chủ đầu tư lập chủ trương đầu tư (trừ các dự án sử dụng toàn bộ vốn sự nghiệp có tính chất đầu tư, các dự án thuộc chương trình đầu tư công đã được phê duyệt chủ trương đầu tư), nộp hồ sơ tại Bộ phận Tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả của Sở Kế hoạch và Đầu  tư. Địa chỉ: Đường Nguyễn Gia Thiều, thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang. Thời gian tiếp nhận: Trong giờ làm việc hành chính, các ngày trong tuần. Cán bộ kiểm tra hồ sơ, nếu hồ sơ đầy đủ viết giấy biên nhận.
Thủ tục thẩm định chủ trương đầu tư (dự án nhóm A do cấp tỉnh quản lý) (14:49:33 | 09/08/2016)
THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THỰC HIỆN TIẾP NHẬN, TRẢ KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH QUA DỊCH VỤ BƯU CHÍNH CÔNG ÍCH 1.1.Trình tự thực hiện: Bước 1: Cơ quan, đơn vị, chủ đầu tư lập Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi (trừ các dự án sử dụng toàn bộ vốn sự nghiệp có tính chất đầu tư, các dự án thuộc chương trình đầu tư công đã được phê duyệt chủ trương đầu tư), nộp hồ sơ tại Bộ phận Tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả của Sở Kế hoạch và Đầu  tư. Địa chỉ: Đường Nguyễn Gia Thiều, thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang. Thời gian tiếp nhận: Trong giờ làm việc hành chính, các ngày trong tuần. Cán bộ kiểm tra hồ sơ, nếu hồ sơ đầy đủ viết giấy biên nhận.
Thủ tục xác nhận chuyên gia (10:55:11 | 23/05/2016)
9.1. Trình tự thực hiện:   Các bước thực hiện: Bước 1: Chủ dự án nộp hồ sơ đề nghị xác nhận chuyên gia tại Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bắc Giang; Bước 2: Sở Kế hoạch và Đầu tư đề nghị UBND tỉnh xác nhận chuyên gia; Bước 3: UBND tỉnh có văn bản xác nhận chuyên gia theo mẫu gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư; Bước 4: Trả kết quả cho chủ dự án. 9.2. Cách thức thực hiện: Chủ dự án nộp Hồ sơ trực tiếp tại Sở Kế hoạch và Đầu tư hoặc thông qua hệ thống bưu chính. 9.3. Thành phần, số lượng hồ sơ: a) Thành phần hồ sơ, bao gồm: - Văn bản đề nghị xác nhận chuyên gia của Chủ dự án;
Thẩm định, phê duyệt văn kiện chương trình, dự án ô sử dụng vốn ODA và vốn vay ưu đãi thuộc thẩm quyền phê duyệt của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang (10:53:15 | 23/05/2016)
8.1. Trình tự thực hiện:  Các bước thực hiện: Bước 1: Chủ dự án nộp hồ sơ tại Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bắc Giang; Bước 2: Sở Kế hoạch và Đầu tư xin ý kiến các cơ quan liên quan về các nội dung thẩm định; Bước 3: Sở Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp, báo cáo trình UBND tỉnh phê duyệt văn kiện chương trình, dự án ô; Bước 4: UBND tỉnh ban hành quyết định phê duyệt phê duyệt văn kiện chương trình, dự án ô; Bước 5: Trả kết quả cho chủ dự án.   8.2. Cách thức thực hiện: Chủ dự án nộp Hồ sơ trực tiếp tại Sở Kế hoạch và Đầu tư Thông qua hệ thống bưu chính.
Thẩm định, phê duyệt văn kiện chương trình, dự án sử dụng vốn ODA và vốn vay ưu đãi thuộc thẩm quyền phê duyệt của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang (10:50:50 | 23/05/2016)
7.1. Trình tự thực hiện:   Các bước thực hiện: Bước 1: Chủ dự án nộp hồ sơ tại Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bắc Giang; Bước 2: Sở Kế hoạch và Đầu tư xin ý kiến các cơ quan liên quan về các nội dung thẩm định; Bước 3: Sở Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp, báo cáo trình UBND tỉnh phê duyệt văn kiện chương trình, dự án; Bước 4: UBND tỉnh ban hành quyết định phê duyệt phê duyệt văn kiện chương trình, dự án; Bước 5: Trả kết quả cho chủ dự án. 7.2. Cách thức thực hiện: Nhà đầu tư nộp Hồ sơ trực tiếp tại Sở Kế hoạch và Đầu tư hoặc thông qua hệ thống bưu chính.
Thẩm định, phê duyệt văn kiện dự án hỗ trợ kỹ thuật sử dụng vốn ODA và vốn vay ưu đãi thuộc thẩm quyền phê duyệt của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang (10:47:14 | 23/05/2016)
6.1. Trình tự thực hiện:   Các bước thực hiện: Bước 1: Chủ dự án nộp hồ sơ tại Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bắc Giang; Bước 2: Sở Kế hoạch và Đầu tư xin ý kiến các cơ quan liên quan về các nội dung thẩm định; Bước 3: Sở Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp, báo cáo trình UBND tỉnh phê duyệt văn kiện dự án hỗ trợ kỹ thuật; Bước 4: UBND tỉnh ban hành quyết định phê duyệt phê duyệt văn kiện dự án hỗ trợ kỹ thuật; Bước 5: Trả kết quả cho chủ dự án. 6.2. Cách thức thực hiện: Chủ dự án nộp Hồ sơ trực tiếp tại Sở Kế hoạch và Đầu tư hoặc thông qua hệ thống bưu chính. 6.3. Thành phần, số lượng hồ sơ:
Thẩm định, phê duyệt văn kiện chương trình, dự án sử dụng vốn ODA và vốn vay ưu đãi thuộc thẩm quyền phê duyệt của Thủ tướng Chính phủ (10:45:12 | 23/05/2016)
5.1. Trình tự thực hiện:   Các bước thực hiện: Bước 1: Chủ dự án nộp hồ sơ theo quy định tại Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bắc Giang; Bước 2: Sở Kế hoạch và Đầu tư thông qua UBND tỉnh gửi hồ sơ kèm theo văn bản đề nghị Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính và các cơ quan liên quan góp ý kiến về các nội dung văn kiện chương trình, dự án; Bước 3: Sở Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp tổng hợp ý kiến của các cơ quan liên quan, dự thảo tờ trình kèm theo báo cáo thẩm định và dự thảo quyết định phê duyệt văn kiện chương trình, dự án đề nghị UBND tỉnh trình Thủ tướng Chính phủ xem xét và quyết định. Bước 4: Trả kết quả cho chủ dự án.
Thẩm định, phê duyệt văn kiện chương trình, dự án ô sử dụng vốn ODA và vốn vay ưu đãi thuộc thẩm quyền phê duyệt của Thủ tướng Chính phủ (10:42:57 | 23/05/2016)
4.1. Trình tự thực hiện:   Các bước thực hiện: Bước 1: Chủ dự án nộp hồ sơ theo quy định tại Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bắc Giang; Bước 2: Sở Kế hoạch và Đầu tư thông qua UBND tỉnh gửi hồ sơ kèm theo văn bản đề nghị Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính và các cơ quan liên quan góp ý kiến về các nội dung văn kiện chương trình, dự án; Bước 3: Sở Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp tổng hợp ý kiến của các cơ quan liên quan, dự thảo tờ trình kèm theo báo cáo thẩm định và dự thảo quyết định phê duyệt văn kiện chương trình, dự án đề nghị UBND tỉnh trình Thủ tướng Chính phủ xem xét và quyết định. Bước 4: Trả kết quả cho chủ dự án.
Thẩm định, phê duyệt văn kiện dự án hỗ trợ kỹ thuật sử dụng vốn ODA và vốn vay ưu đãi thuộc thẩm quyền phê duyệt của Thủ tướng Chính phủ (10:37:37 | 23/05/2016)
3.1. Trình tự thực hiện:   Các bước thực hiện: Bước 1: Chủ dự án nộp hồ sơ theo quy định tại Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bắc Giang; Bước 2: Sở Kế hoạch và Đầu tư thông qua UBND tỉnh gửi hồ sơ kèm theo văn bản đề nghị Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính và các cơ quan liên quan góp ý kiến về các nội dung văn kiện chương trình, dự án; Bước 3: Sở Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp tổng hợp ý kiến của các cơ quan liên quan, dự thảo tờ trình kèm theo báo cáo thẩm định và dự thảo quyết định phê duyệt văn kiện chương trình, dự án đề nghị UBND tỉnh trình Thủ tướng Chính phủ xem xét và quyết định. Bước 4: Trả kết quả cho chủ dự án.
Xây dựng và phê duyệt Danh mục tài trợ các khoản viện trợ phi dự án thuộc thẩm quyền phê duyệt của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang (10:34:05 | 23/05/2016)
2.1.Trình tự thực hiện:   Các bước thực hiện: Bước 1: Cơ quan, đơn vị nộp hồ sơ tại Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bắc Giang; Bước 2: Sở Kế hoạch và Đầu tư xin ý kiến các cơ quan liên quan; Bước 3: Sở Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp, báo cáo trình UBND tỉnh phê duyệt Danh mục tài trợ; Bước 4: UBND tỉnh ban hành quyết định phê duyệt Danh mục tài trợ; Bước 5: Trả kết quả cho cơ quan, đơn vị. 2.2. - Cách thức thực hiện: Cơ quan, đơn vị nộp Hồ sơ trực tiếp tại Sở Kế hoạch và Đầu tư hoặc thông qua hệ thống bưu chính. 2.3.  Thành phần, số lượng hồ sơ: a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:
Xây dựng và phê duyệt Danh mục tài trợ các chương trình, dự án thuộc thẩm quyền phê duyệt của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang (10:29:03 | 23/05/2016)
1.1. Trình tự thực hiện:   Các bước thực hiện: Bước 1: Cơ quan, đơn vị nộp hồ sơ tại Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bắc Giang; Bước 2: Sở Kế hoạch và Đầu tư xin ý kiến các cơ quan liên quan; Bước 3: Sở Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp, báo cáo trình UBND tỉnh phê duyệt Danh mục tài trợ; Bước 4: UBND tỉnh ban hành quyết định phê duyệt Danh mục tài trợ; Bước 5: Trả kết quả cho cơ quan, đơn vị. 1.2. - Cách thức thực hiện: Cơ quan, đơn vị nộp Hồ sơ trực tiếp tại Sở Kế hoạch và Đầu tư hoặc thông qua hệ thống bưu chính. 1.3. Thành phần, số lượng hồ sơ: a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:
Tiếp nhận chương trình sử dụng nguồn viện trợ phi Chính phủ nước ngoài (PCPNN) (10:24:58 | 23/05/2016)
2.1. Trình tự thực hiện: Bước 1:Chủ khoản viện trợ phi chính phủ nước ngoài nộp hồ sơ tại Bộ phận Tiếp nhận hồ sơ và Trả kết quả - Sở Kế hoạch và Đầu tư. Bước 2:Sở Kế hoạch và Đầu tư tổ chức lấy ý kiến các đơn vị có liên quan về nội dung hồ sơ hoặc tổ chức hội nghị thẩm định (nếu cần thiết). Bước 3: Sở Kế hoạch và Đầu tư  lập báo cáo kết quả thẩm định và trình Chủ tịch UBND tỉnh xem xét, phê duyệt khoản viện trợ. Bước 4: Chủ tịch UBND tỉnh xem xét phê duyệt khoản viện trợ phi chính phủ nước ngoài Bước 5:Trả kết quả cho Chủ khoản viện trợ PCPNN. 2.2. Cách thức thực hiện:
Tiếp nhận chương trình sử dụng nguồn viện trợ phi Chính phủ nước ngoài (PCPNN) (10:24:55 | 23/05/2016)
2.1. Trình tự thực hiện: Bước 1:Chủ khoản viện trợ phi chính phủ nước ngoài nộp hồ sơ tại Bộ phận Tiếp nhận hồ sơ và Trả kết quả - Sở Kế hoạch và Đầu tư. Bước 2:Sở Kế hoạch và Đầu tư tổ chức lấy ý kiến các đơn vị có liên quan về nội dung hồ sơ hoặc tổ chức hội nghị thẩm định (nếu cần thiết). Bước 3: Sở Kế hoạch và Đầu tư  lập báo cáo kết quả thẩm định và trình Chủ tịch UBND tỉnh xem xét, phê duyệt khoản viện trợ. Bước 4: Chủ tịch UBND tỉnh xem xét phê duyệt khoản viện trợ phi chính phủ nước ngoài Bước 5:Trả kết quả cho Chủ khoản viện trợ PCPNN. 2.2. Cách thức thực hiện:
Góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp vào tổ chức kinh tế của nhà đầu tư nước ngoài (10:20:56 | 23/05/2016)
32.1. Trình tự thực hiện: Bước 1:Nhà đầu tư nộp hồ sơ tại Bộ phận Tiếp nhận hồ sơ và Trả kết quả - Sở Kế hoạch và Đầu tư. Bước 2:Sở Kế hoạch và Đầu tư xin ý kiến các cơ quan có liên quan (nếu cần thiết) Bước 3:Sở Kế hoạch và Đầu tư thông báo về việc đáp ứng Thời gian trả kết quả: - Buổi sáng: Theo giờ hành chính các ngày làm việc trong tuần.  - Buổi chiều: Từ 13h đến 15h30 các ngày làm việc trong tuần. 32.2. Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại Bộ phận Tiếp nhận hồ sơ và Trả kết quả - Sở Kế hoạch và Đầu tư. 32.3. Thành phần, số lượng hồ sơ:
Bảo đảm đầu tư trong trường hợp không được tiếp tục áp dụng ưu đãi đầu tư (10:17:44 | 23/05/2016)
31.1. Trình tự thực hiện: Bước 1:Nhà đầu tư nộp hồ sơ tại Bộ phận Tiếp nhận hồ sơ và Trả kết quả - Sở Kế hoạch và Đầu tư. Bước 2:Sở Kế hoạch và Đầu tư quyết định hoặc trình cơ quan nhà nước có thẩm quyền xem xét quyết định áp dụng biện pháp bảo đảm ưu đãi đầu tư theo đề xuất của nhà đầu tư. Bước 3:Trả kết quả cho nhà đầu tư 31.2. Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại Bộ phận Tiếp nhận hồ sơ và Trả kết quả - Sở Kế hoạch và Đầu tư. 31.3. Thành phần, số lượng hồ sơ: a)Thành phần hồ sơ gồm: - Tên và địa chỉ của nhà đầu tư;
Cung cấp thông tin về dự án đầu tư (10:15:57 | 23/05/2016)
30.1.1. Trình tự thực hiện: Bước 1:Nhà đầu tư nộp/gửi văn bản đề nghị cung cấp thông tin về dự án đầu tư về Sở Kế hoạch và Đầu tư. Bước 2:Sở Kế hoạch và Đầu tư cung cấp thông tin về dự án đầu tư cho nhà đầu tư. 30.2. Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại Sở Kế hoạch và Đầu tư hoặc qua đường bưu điện. 30.3. Thành phần, số lượng hồ sơ: 3.1. Thành phần hồ sơ gồm: Văn bản đề nghị cung cấp thông tin 3.2. Số lượng: 01 bộ 30.4. Thời hạn giải quyết: 05 ngày làm việc.
Đổi Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho dự án hoạt động theo Giấy phép đầu tư, Giấy chứng nhận đầu tư hoặc giấy tờ khác có giá trị pháp lý tương đương (10:15:06 | 23/05/2016)
29.1. Trình tự thực hiện: Bước 1:Nhà đầu tư nộp hồ sơ tại Bộ phận Tiếp nhận hồ sơ và Trả kết quả - Sở Kế hoạch và Đầu tư. Bước 2:Sở Kế hoạch và Đầu tư cấp đổi Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho nhà đầu tư Bước 3.Trả kết quả cho nhà đầu tư. 29.2. Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại Bộ phận Tiếp nhận hồ sơ và Trả kết quả - Sở Kế hoạch và Đầu tư. 29.3. Thành phần, số lượng hồ sơ: 3.1. Thành phần hồ sơ gồm: - Văn bản đề nghị đổi Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư; - Bản sao Giấy phép đầu tư, Giấy chứng nhận ưu đãi đầu tư, Giấy chứng nhận đầu tư hoặc giấy tờ có giá trị pháp lý tương đương.
Chấm dứt hoạt động văn phòng điều hành của nhà đầu tư nước ngoài trong hợp đồng BCC (10:13:21 | 23/05/2016)
28.1. Trình tự thực hiện: Bước 1:Nhà đầu tư nộp hồ sơ tại Bộ phận Tiếp nhận hồ sơ và Trả kết quả - Sở Kế hoạch và Đầu tư. Bước 2:Sở Kế hoạch và Đầu tư xem xét quyết định thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động văn phòng điều hành. 28.2. Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại Bộ phận Tiếp nhận hồ sơ và Trả kết quả - Sở Kế hoạch và Đầu tư. 28.3. Thành phần, số lượng hồ sơ: 3.1. Thành phần hồ sơ gồm: a)Quyết định chấm dứt hoạt động của văn phòng điều hành b) Danh sách chủ nợ và số nợ đã thanh toán; c) Danh sách người lao động và quyền lợi người lao động đã được giải quyết;
Thành lập văn phòng điều hành của nhà đầu tư nước ngoài trong hợp đồng BCC (10:13:19 | 23/05/2016)
27.1.Trình tự thực hiện: Bước 1:Nhà đầu tư nộp hồ sơ tại Bộ phận Tiếp nhận hồ sơ và Trả kết quả - Sở Kế hoạch và Đầu tư. Bước 2:Sở Kế hoạch và Đầu tư cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động văn phòng điều hanh cho nhà đầu tư nước ngoài trong hợp đồng BCC. Bước 3:Trả kết quả cho Nhà đầu tư. 27.2. Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại Bộ phận Tiếp nhận hồ sơ và Trả kết quả - Sở Kế hoạch và Đầu tư. 27.3. Thành phần, số lượng hồ sơ: 27.3.1. Thành phần hồ sơ gồm:
Thủ tục thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu thuộc dự án đầu tư xây dựng do Chủ tịch UBND tỉnh và Báo cáo KTKT do Giám đốc Sở Xây dựng quyết định đầu tư (10:10:48 | 23/05/2016)
1.1.Trình tự thực hiện: - Bước 1:Chủ đầu tư nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết – Sở Kế hoạch và Đầu tư. Địa chỉ: Đường Nguyễn Gia Thiều, thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang. Điện thoại: 0240.3858617                                fax: 0240.3854923. Thời gian tiếp nhận: + Buổi sáng: Trong giờ làm việc hành chính, các ngày trong tuần. + Buổi chiều: Từ 13h đến 15h30 các ngày làm việc trong tuần.
Chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư (10:07:12 | 23/05/2016)
26.1.Trình tự thực hiện: Bước 1:Nhà đầu tư gửiquyết định chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư cho Sở Kế hoạch và Đầu tư trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày quyết định, kèm theo Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư (nếu có) trong trường hợp tự quyết định chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư theo quy định tại Điểm a Khoản 1 Điều 48 Luật Đầu tư; hoặc thông báo và nộp lại Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư (nếu có) cho Sở Kế hoạch và Đầu tư trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư kèm theo bản sao tài liệu ghi nhận việc chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư trong trường hợp chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư theo các điều kiện quy định trong hợp đồng, điều lệ doanh nghiệp hoặc hết thời hạn hoạt động của dự án đầu tư theo quy định tại Điểm b và Điểm c Khoản 1 Điều 48 Luật Đầu tư. 26.2. Cách thức thực hiện:
Tạm ngừng hoạt động của dự án đầu tư (10:00:45 | 23/05/2016)
25.1. Trình tự thực hiện: Bước 1:Nhà đầu tư nộp hồ sơ tại Bộ phận Tiếp nhận hồ sơ và Trả kết quả - Sở Kế hoạch và Đầu tư. Bước 2:Sở Kế hoạch và Đầu tư tiếp nhận và ghi giấy biên nhận hoặc vào sổ theo dõi. 25.2. Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại Bộ phận Tiếp nhận hồ sơ và Trả kết quả - Sở Kế hoạch và Đầu tư hoặc bằng đường bưu điện. 25.3. Thành phần, số lượng hồ sơ: a). Thành phần hồ sơ gồm: - Văn bản thông báo tạm ngừng hoạt động của dự án đầu tư - Bản sao Quyết định chủ trương đầu tư/Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư/Giấy chứng nhận đầu tư/Giấy phép đầu tư/ Giấy phép kinh doanh hoặc Quyết định chủ trương đầu tư;
Giãn tiến độ đầu tư (09:58:20 | 23/05/2016)
24.1. Trình tự thực hiện: Bước 1:Nhà đầu tư nộp hồ sơ tại Bộ phận Tiếp nhận hồ sơ và Trả kết quả - Sở Kế hoạch và Đầu tư. Bước 2:  Sở Kế hoạch và Đầu tư tổ chức xin ý kiến các đơn vị  có liên quan (nếu có) về nội dung hồ sơ. Bước 3:Sở Kế hoạch và Đầu tư chấp thuận hoặc không chấp thuận việc giãn tiến độ thực hiện dự án của nhà đầu tư. Bước 4: Trả kết quả cho Nhà đầu tư xuất trình phiếu hẹn và nhận kết quả tại Bộ phận Tiếp nhận hồ sơ và Trả kết quả - Sở Kế hoạch và Đầu tư. 24.2. Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại Bộ phận Tiếp nhận hồ sơ và Trả kết quả - Sở Kế hoạch và Đầu tư. 24.3. Thành phần, số lượng hồ sơ: a) Thành phần hồ sơ gồm: - Văn bản Đề xuất giãn tiến độ đầu tư (theo mẫu);
Hiệu đính thông tin trên Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư (09:53:45 | 23/05/2016)
22.1. Trình tự thực hiện Bước 1:Nhà đầu tư nộp hồ sơ tại Bộ phận Tiếp nhận hồ sơ và Trả kết quả - Sở Kế hoạch và Đầu tư. Bước 2: Sở Kế hoạch và Đầu tư hiệu đính thông tin trên Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho nhà đầu tư. Bước 3: Trả kết quả cho Nhà đầu tư. 22.2. Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại Bộ phận Tiếp nhận hồ sơ và Trả kết quả - Sở Kế hoạch và Đầu tư. 22.3. Thành phần, số lượng hồ sơ: a) Thành phần hồ sơ gồm:Văn bản đề nghị hiệu đính thông tin của nhà đầu tư. b) Số lượng: 01 bộ 22.4. Thời hạn giải quyết: 03 ngày làm việc
Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư (09:52:43 | 23/05/2016)
 21.1. Trình tự thực hiện: Bước 1:Nhà đầu tư nộp hồ sơ tại Bộ phận Tiếp nhận hồ sơ và Trả kết quả - Sở Kế hoạch và Đầu tư. Bước 2: Sở Kế hoạch và Đầu tư cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho nhà đầu tư. Bước 3: Trả kết quả cho nhà đầu tư. 21.2. Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại Bộ phận Tiếp nhận hồ sơ và Trả kết quả - Sở Kế hoạch và Đầu tư. 21.3. Thành phần, số lượng hồ sơ: a) Thành phần hồ sơ gồm:Văn bản đề nghị cấp lại giấy chứng nhận đăng ký đầu tư b) Số lượng: 01 bộ 21.4. Thời hạn giải quyết: 05 ngày làm việc
Điều chỉnh dự án đầu tư theo bản án, quyết định của tòa án, trọng tài (09:51:23 | 23/05/2016)
 20. 1. Trình tự thực hiện: Bước 1:Nhà đầu tư nộp hồ sơ tại Bộ phận Tiếp nhận hồ sơ và Trả kết quả - Sở Kế hoạch và Đầu tư. Bước 2:  Sở Kế hoạch và Đầu tư tổ chức xin ý kiến các đơn vị  có liên quan (nếu có) về nội dung hồ sơ. Bước 3:Sở Kế hoạch và Đầu tư điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho nhà đầu tư. Bước 4: Trả kết quả cho Nhà đầu tư. 20. 2. Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại Bộ phận Tiếp nhận hồ sơ và Trả kết quả - Sở Kế hoạch và Đầu tư. 20.3. Thành phần, số lượng hồ sơ: a) Thành phần hồ sơ gồm: a) Văn bản đề nghị điều chỉnh dự án đầu tư;
Điều chỉnh dự án đầu tư trong trường hợp chia, tách, hợp nhất, sáp nhập, chuyển đổi loại hình tổ chức kinh tế (09:47:45 | 23/05/2016)
19.1Trình tự thực hiện: Bước 1:Nhà đầu tư nộp hồ sơ tại Bộ phận Tiếp nhận hồ sơ và Trả kết quả - Sở Kế hoạch và Đầu tư. Bước 2:Sở Kế hoạch và Đầu tư tổ chức xin ý kiến các đơn vị  có liên quan (nếu có) về nội dung hồ sơ. Bước 3:Sở Kế hoạch và Đầu tư cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho nhà đầu tư. Bước 4: Trả kết quả cho Nhà đầu tư. 19.2. Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại Bộ phận Tiếp nhận hồ sơ và Trả kết quả - Sở Kế hoạch và Đầu tư. 19.3. Thành phần, số lượng hồ sơ: a) Thành phần hồ sơ gồm: a) Văn bản đề nghị điều chỉnh dự án đầu tư;
Thủ tục thay đổi nhà đầu tư đối với dự án đầu tư thuộc diện quyết định chủ trương đầu tư của Thủ tướng chính phủ và không thuộc diện cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư (trong trường hợp chuyển nhượng dự án). (09:41:03 | 23/05/2016)
18.1. Trình tự thực hiện: Bước 1:Nhà đầu tư nộp hồ sơ tại Bộ phận Tiếp nhận hồ sơ và Trả kết quả - Sở Kế hoạch và Đầu tư. Bước 2:Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ Sở Kế hoạch và Đầu tưgửi 02 bộ hồ sơ cho Bộ Kế hoạch và Đầu tư đồng thời gửi hồ sơ cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền liên quan đến dự án đầu tư để xiný kiến. Bước 3: Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư, các cơ quan được xin ý kiếncó ý kiến về những nội dung thuộc phạm vi quản lý nhà nước của mình gửi Sở Kế hoạch và Đầu tưvà Bộ Kế hoạch và Đầu tư.
Thủ tục thay đổi nhà đầu tư đối với dự án đầu tư thuộc diện quyết định chủ trương đầu tư của UBND tỉnh và không thuộc diện cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư (trong trường hợp chuyển nhượng dự án) (09:39:38 | 23/05/2016)
17.1. Trình tự thực hiện: Bước 1:Nhà đầu tư nộp hồ sơ tại Bộ phận Tiếp nhận hồ sơ và Trả kết quả - Sở Kế hoạch và Đầu tư. Bước 2:Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ, Sở Kế hoạch và Đầu tư thông báo cho nhà đầu tư chỉnh sửa, bổ sung hồ sơ nếu hồ sơ chưa hợp lệ. Nếu hồ sơ hợp lệ, Sở Kế hoạch và Đầu tư tổ chức xin ý kiến các sở, ngành, UBND các huyện, thành phố (gọi chung là các đơn vị) có liên quan.   Bước 3:Trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày có văn bản xin ý kiến các đơn vị có liên quan, Sở Kế hoạch và Đầu tư có trách nhiệm phối hợp với các đơn vị được xin ý kiến kiểm tra thực tế vị trí đề nghị chấp thuận chủ trương đầu tư (nếu thấy cần thiết).
Thủ tục thay đổi nhà đầu tư đối với dự án đầu tư hoạt động theo Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư và thuộc diện quyết định chủ trương đầu tư của Thủ tướng chính phủ (trong trường hợp chuyển nhượng dự án) (09:38:15 | 23/05/2016)
16.1. Trình tự thực hiện: Bước 1:Nhà đầu tư nộp hồ sơ tại Bộ phận Tiếp nhận hồ sơ và Trả kết quả - Sở Kế hoạch và Đầu tư. Bước 2:Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ Sở Kế hoạch và Đầu tưgửi 02 bộ hồ sơ cho Bộ Kế hoạch và Đầu tư đồng thời gửi hồ sơ cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền liên quan đến dự án đầu tư để xiný kiến. Bước 3: Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư, các cơ quan được xin ý kiếncó ý kiến về những nội dung thuộc phạm vi quản lý nhà nước của mình gửi Sở Kế hoạch và Đầu tưvà Bộ Kế hoạch và Đầu tư.
Thủ tục thay đổi nhà đầu tư đối với dự án đầu tư hoạt động theo Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư và thuộc diện quyết định chủ trương đầu tư của UBND tỉnh (trong trường hợp chuyển nhượng dự án) (09:36:26 | 23/05/2016)
15.1. Trình tự thực hiện: Bước 1:Nhà đầu tư nộp hồ sơ tại Bộ phận Tiếp nhận hồ sơ và Trả kết quả - Sở Kế hoạch và Đầu tư. Bước 2:Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ, Sở Kế hoạch và Đầu tư thông báo cho nhà đầu tư chỉnh sửa, bổ sung hồ sơ nếu hồ sơ chưa hợp lệ. Nếu hồ sơ hợp lệ, Sở Kế hoạch và Đầu tư tổ chức xin ý kiến các sở, ngành, UBND các huyện, thành phố (gọi chung là các đơn vị) có liên quan. Bước 3:Trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày có văn bản xin ý kiến các đơn vị có liên quan, Sở Kế hoạch và Đầu tư có trách nhiệm phối hợp với các đơn vị được xin ý kiến kiểm tra thực tế vị trí đề nghị chấp thuận chủ trương đầu tư (nếu thấy cần thiết).
Thủ tục thay đổi nhà đầu tư đối với dự án đầu tư hoạt động theo Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư và không thuộc diện quyết định chủ trương đầu tư (trong trường hợp chuyển nhượng) (09:35:06 | 23/05/2016)
14.1. Trình tự thực hiện: Bước 1:Nhà đầu tư nộp hồ sơ tại Bộ phận Tiếp nhận hồ sơ và Trả kết quả - Sở Kế hoạch và Đầu tư. Bước 2:  Sở Kế hoạch và Đầu tư tổ chức xin ý kiến các đơn vị có liên quan (nếu có) về nội dung hồ sơ. Bước 3:Sở Kế hoạch và Đầu tư điều chỉnh giấy chứng nhận đăng ký đầu tư. Bước 4: Trả kết quả cho Nhà đầu tư. 14.2. Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại Bộ phận Tiếp nhận hồ sơ và Trả kết quả - Sở Kế hoạch và Đầu tư. 14.3. Thành phần, số lượng hồ sơ: a) Thành phần hồ sơ gồm: - Văn bản đề nghị điều chỉnh dự án đầu tư;
Điều chỉnh giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với dự án đầu tư thuộc diện điều chỉnh quyết định chủ trương đầu tư của Thủ tướng chính phủ (09:32:39 | 23/05/2016)
13.1. Trình tự thực hiện: Bước 1:Nhà đầu tư nộp hồ sơ tại Bộ phận Tiếp nhận hồ sơ và Trả kết quả - Sở Kế hoạch và Đầu tư. Bước 2:Sở Kế hoạch và Đầu tư tổ chức xin ý kiến Bộ Kế hoạch và Đầu tư và các đơn vị có liên quan (nếu có) về nội dung hồ sơ. Bước 3: Sở Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp ý kiến và báo cáo UBND tỉnh xem xét, có ý kiến gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Bước 4:Bộ Kế hoạch và Đầu tư lập báo cáo thẩm định các nội dung điều chỉnh, trình thủ tướng Chính phủ quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư. Bước 5: Thủ tướng Chính phủ xem xét và có văn bản quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư.
Điều chỉnh giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với dự án đầu tư thuộc diện điều chỉnh quyết định chủ trương đầu tư của UBND cấp tỉnh (09:26:03 | 23/05/2016)
12.1. Trình tự thực hiện: Bước 1:Nhà đầu tư nộp hồ sơ tại Bộ phận Tiếp nhận hồ sơ và Trả kết quả - Sở Kế hoạch và Đầu tư. Bước 2:Sở Kế hoạch và Đầu tư tổ chức xin ý kiến các đơn vị có liên quan (nếu có) về nội dung hồ sơ. Bước 3: Sở Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp ý kiến và báo cáo UBND tỉnh xem xét điều chỉnh chủ trương đầu tư. Bước 4:Văn phòng UBND tỉnh chuyển kết quả giải quyết của UBND tỉnh cho Sở Kế hoạch và Đầu tư. Bước 5:Trả kết quả cho Nhà đầu tư. 12.2. Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại Bộ phận Tiếp nhận hồ sơ và Trả kết quả - Sở Kế hoạch và Đầu tư. 12.3. Thành phần, số lượng hồ sơ:
Điều chỉnh nội dung dự án dầu tư trong giấy chứng nhận đăng ký đầu tư (đối với trường hợp không điều chỉnh quyết định chủ trương đầu tư) (09:23:12 | 23/05/2016)
11.1. Trình tự thực hiện: Bước 1:Nhà đầu tư nộp hồ sơ tại Bộ phận Tiếp nhận hồ sơ và Trả kết quả - Sở Kế hoạch và Đầu tư. Bước 2:Sở Kế hoạch và Đầu tư tổ chức xin ý kiến các đơn vị có liên quan (nếu có) về nội dung hồ sơ. Bước 3: Sở Kế hoạch và Đầu tư điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho nhà đầu tư. Bước 5:Trả kết quả cho Nhà đầu tư. 11.2. Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại Bộ phận Tiếp nhận hồ sơ và Trả kết quả - Sở Kế hoạch và Đầu tư. 11.3. Thành phần, số lượng hồ sơ: a) Thành phần hồ sơ gồm: - Văn bản đề nghị điều chỉnh dự án đầu tư;
Điều chỉnh tên dự án đầu tư, nhà đầu tư, tên địa chỉ nhà đầu tư trong giấy chứng nhận đăng ký đầu tư (09:20:42 | 23/05/2016)
1. Trình tự thực hiện: Bước 1:Nhà đầu tư nộp hồ sơ tại Bộ phận Tiếp nhận hồ sơ và Trả kết quả - Sở Kế hoạch và Đầu tư. Bước 2:Nhà đầu tư xuất trình phiếu hẹn và nhận kết quả tại Bộ phận Tiếp nhận hồ sơ và Trả kết quả - Sở Kế hoạch và Đầu tư. 2. Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại Bộ phận Tiếp nhận hồ sơ và Trả kết quả - Sở Kế hoạch và Đầu tư. 3. Thành phần, số lượng hồ sơ: a) Thành phần hồ sơ gồm: Văn bản đề nghị điều chỉnh dự án đầu tư; b) Số lượng: 01 bộ hồ sơ 4. Thời gian giải quyết: 3 ngày làm việc
Cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với dự án thuộc diện quyết định chủ trương đầu tư của Quốc hội (09:15:58 | 23/05/2016)
9.1. Trình tự thực hiện: Bước 1:Nhà đầu tư nộp hồ sơ tại Bộ phận Tiếp nhận hồ sơ và Trả kết quả - Sở Kế hoạch và Đầu tư. Bước 2:Sở Kế hoạch và Đầu tư gửi hồ sơ cho Bộ Kế hoạch và Đầu tư và gửi hồ sơ lấy ý kiến của các cơ quan nhà nước có liên quan. Bước 3: Bộ Kế hoạch và Đầu tư báo cáo Thủ tướng Chính phủ thành lập Hội đồng thẩm định nhà nước. Bước 4:Hội đồng thẩm định nhà nước tổ chức thẩm định hồ sơ dự án đầu tư. Bước 5:Chính phủ gửi Hồ sơ quyết định chủ trương đầu tư đến cơ quan chủ trì thẩm tra của Quốc hội. Bước 6:Quốc hội thông qua Nghị quyết về chủ trương đầu tư
Cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với dự án thuộc diện quyết định chủ trương đầu tư của Thủ tướng chính phủ (08:43:00 | 23/05/2016)
8.1. Trình tự thực hiện: Bước 1:Nhà đầu tư nộp hồ sơ tại Bộ phận Tiếp nhận hồ sơ và Trả kết quả - Sở Kế hoạch và Đầu tư. Bước 2:Sở Kế hoạch và Đầu tư gửi hồ sơ cho Bộ Kế hoạch và Đầu tư và gửi hồ sơ lấy ý kiến của các cơ quan nhà nước có liên quan. Bước 3: Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổ chức thẩm định hồ sơ dự án đầu tư và báo cáo trình Thủ tướng Chính phủ quyết định chủ trương đầu tư. Bước 4:Sở Kế hoạch và Đầu tư cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư. Bước 6:Trả kết quả cho Nhà đầu tư. 8.2. Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại Bộ phận Tiếp nhận hồ sơ và Trả kết quả - Sở Kế hoạch và Đầu tư.
Cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với dự án thuộc diện quyết định chủ trương đầu tư của UBND tỉnh (08:39:55 | 23/05/2016)
7.1. Trình tự thực hiện: Bước 1:Nhà đầu tư nộp hồ sơ tại Bộ phận Tiếp nhận hồ sơ và Trả kết quả - Sở Kế hoạch và Đầu tư. Bước 2:Sở Kế hoạch và Đầu tư tổ chức xin ý kiến các đơn vị có liên quan (nếu có) về nội dung hồ sơ. Bước 3: Sở Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp ý kiến và báo cáo UBND tỉnh xem xét đồng ý chủ trương đầu tư Bước 4:UBND tỉnh ra quyết định chủ trương đầu tư. Bước 5: Cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho nhà đầu tư. Bước 6:Trả kết quả cho Nhà đầu tư. 7.2. Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại Bộ phận Tiếp nhận hồ sơ và Trả kết quả - Sở Kế hoạch và Đầu tư.
Cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với dự án không thuộc diện quyết định chủ trương đầu tư (08:35:45 | 23/05/2016)
6.1. Trình tự thực hiện: Bước 1:Nhà đầu tư nộp hồ sơ tại Bộ phận Tiếp nhận hồ sơ và Trả kết quả - Sở Kế hoạch và Đầu tư. Bước 2:Sở Kế hoạch và Đầu tư tổ chức xin ý kiến các đơn vị có liên quan (nếu có) về nội dung hồ sơ. Bước 3: Sở Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp ý kiến các đơn vị liên quan. Bước 4:Sở Kế hoạch và Đầu tư cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư hoặc từ chối cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho nhà đầu tư. Bước 5:Trả kết quả cho Nhà đầu tư. 6.2. Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại Bộ phận Tiếp nhận hồ sơ và Trả kết quả - Sở Kế hoạch và Đầu tư. 6.3. Thành phần, số lượng hồ sơ:
Điều chỉnh quyết định chủ trương đầu tư của UBND tỉnh (đối với dự án đầu tư không thuộc diện cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư) (08:33:51 | 23/05/2016)
5. 1. Trình tự thực hiện: Bước 1:Nhà đầu tư nộp hồ sơ tại Bộ phận Tiếp nhận hồ sơ và Trả kết quả - Sở Kế hoạch và Đầu tư. Bước 2:Sở Kế hoạch và Đầu tư tổ chức xin ý kiến các đơn vị có liên quan (nếu có) về nội dung hồ sơ. Bước 3: Sở Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp ý kiến và báo cáo UBND tỉnh xem xét đồng ý chủ trương điều chỉnh dự án đầu tư hoặc không chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư. Bước 4:Văn phòng UBND tỉnh chuyển kết quả giải quyết của UBND tỉnh cho Sở Kế hoạch và Đầu tư. Bước 5:Trả kết quả cho Nhà đầu tư. 5. 2. Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại Bộ phận Tiếp nhận hồ sơ và Trả kết quả - Sở Kế hoạch và Đầu tư.
Điều chỉnh quyết định chủ trương đầu tư của Thủ tướng Chính phủ (đối với dự án đầu tư không thuộc diện cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư) (08:32:30 | 23/05/2016)
4.1. Trình tự thực hiện: Bước 1:Nhà đầu tư nộp hồ sơ tại Bộ phận Tiếp nhận hồ sơ và Trả kết quả - Sở Kế hoạch và Đầu tư. Bước 2:Sở Kế hoạch và Đầu tư gửi hồ sơ cho Bộ Kế hoạch và Đầu tư và các cơ quan nhà nước có liên quan. Bước 3: Sở Kế hoạch và Đầu tư trình UBND tỉnh xem xét có ý kiến gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Bước 4:Bộ Kế hoạch và Đầu tư lập báo cáo thẩm định các nội dung điều chỉnh, trình thủ tướng Chính phủ. Bước 5:Trả kết quả cho Nhà đầu tư. 4.2. Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại Bộ phận Tiếp nhận hồ sơ và Trả kết quả - Sở Kế hoạch và Đầu tư.
Quyết định chủ trương đầu tư của Quốc hội (đối với dự án không thuộc diện cấp giấy chứng nhận đầu tư) (08:30:52 | 23/05/2016)
3.1. Trình tự thực hiện: Bước 1:Nhà đầu tư nộp hồ sơ tại Bộ phận Tiếp nhận hồ sơ và Trả kết quả - Sở Kế hoạch và Đầu tư. Bước 2:Sở Kế hoạch và Đầu tư gửi hồ sơ cho Bộ Kế hoạch và Đầu tư và gửi hồ sơ lấy ý kiến của các cơ quan nhà nước có liên quan. Bước 3: Bộ Kế hoạch và Đầu tư báo cáo Thủ tướng Chính phủ thành lập Hội đồng thẩm định nhà nước. Bước 4:Hội đồng thẩm định nhà nước tổ chức thẩm định hồ sơ dự án đầu tư. Bước 5:Chính phủ gửi Hồ sơ quyết định chủ trương đầu tư đến cơ quan chủ trì thẩm tra của Quốc hội. Bước 6:Quốc hội thông qua Nghị quyết về chủ trương đầu tư Bước 7:Trả kết quả cho Nhà đầu tư.
Quyết định chủ trương đầu tư của Thủ tướng chính phủ (đối với dự án không thuộc diện cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư) (08:28:42 | 23/05/2016)
2.1. Trình tự thực hiện: Bước 1:Nhà đầu tư nộp hồ sơ tại Bộ phận Tiếp nhận hồ sơ và Trả kết quả - Sở Kế hoạch và Đầu tư. Bước 2:Sở Kế hoạch và Đầu tư gửi hồ sơ cho Bộ Kế hoạch và Đầu tư và gửi hồ sơ lấy ý kiến của các cơ quan nhà nước có liên quan. Bước 3: Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổ chức thẩm định hồ sơ dự án đầu tư và báo cáo trình Thủ tướng Chính phủ xem xét quyết định chủ trương đầu tư. Bước 4:Thủ tướng Chính phủ quyết định chủ trương đầu tư. Bước 5:Trả kết quả cho Nhà đầu tư. 2.2. Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại Bộ phận Tiếp nhận hồ sơ và Trả kết quả - Sở Kế hoạch và Đầu tư.
Quyết định chủ trương đầu tư của UBND cấp tỉnh (đối với dự án không thuộc diện cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư) (08:27:21 | 23/05/2016)
1.1. Trình tự thực hiện: Bước 1:Nhà đầu tư nộp hồ sơ tại Bộ phận Tiếp nhận hồ sơ và Trả kết quả - Sở Kế hoạch và Đầu tư. Bước 2:Sở Kế hoạch và Đầu tư tổ chức xin ý kiến các đơn vị có liên quan (nếu có) về nội dung hồ sơ. Bước 3: Sở Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp ý kiến và báo cáo UBND tỉnh xem xét đồng ý chủ trương đầu tư hoặc không chấp thuận chủ trương đầu tư. Bước 4:Văn phòng UBND tỉnh chuyển kết quả giải quyết của UBND tỉnh cho Sở Kế hoạch và Đầu tư. Bước 5:Trả kết quả cho Nhà đầu tư. 1.2. Cách thức thực hiện:           Trực tiếp tại Bộ phận Tiếp nhận hồ sơ và Trả kết quả - Sở Kế hoạch và Đầu tư.
Đăng ký liên hiệp hợp tác xã sáp nhập (10:36:14 | 25/04/2016)
19.1.  Trình tự thực hiện Bước 1: Hội đồng quản trị của các hợp tác xã/liên hiệp hợp tác xã bị sáp nhập xây dựng phương án sáp nhập trình đại hội thành viên của mình quyết định và có trách nhiệm thông báo bằng văn bản cho các chủ nợ, các tổ chức và cá nhân có liên quan về quyết định sáp nhập hợp tác xã/liên hiệp hợp tác xã. Bước 2:Hội đồng quản trị của các hợp tác xã/liên hiệp hợp tác xã bị sáp nhập hiệp thương về phương án sáp nhập, gồm các nội dung chủ yếu sau: phương án xử lý tài sản, vốn, các khoản nợ, phương án xử lý lao động và những vấn đề tồn đọng của các hợp tác xã/liên hiệp hợp tác xã bị sáp nhập.
Đăng ký liên hiệp hợp tác xã hợp nhất (10:35:04 | 25/04/2016)
18.1.  Trình tự thực hiện Bước 1: Hội đồng quản trị của các hợp tác xã/liên hiệp hợp tác xã dự kiến hợp nhất xây dựng phương án hợp nhất trình đại hội thành viên của mình quyết định và có trách nhiệm thông báo bằng văn bản cho các chủ nợ, các tổ chức và cá nhân có liên quan về quyết định hợp nhất hợp tác xã/liên hiệp hợp tác xã. Bước 2:Hội đồng quản trị của các hợp tác xã/liên hiệp hợp tác xã dự định hợp nhất hiệp thương thành hội đồng hợp nhất. Hội đồng có nhiệm vụ xây dựng phương án hợp nhất trình đại hội thành viên quyết định. Bước 3: Tổ chức nộp hồ sơ, lệ phí tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả - Sở Kế hoạch và Đầu tư.
Đăng ký liên hiệp hợp tác xã tách (10:33:41 | 25/04/2016)
17.1.  Trình tự thực hiện Bước 1: Hội đồng quản trị của hợp tác xã/liên hiệp hợp tác xã dự kiến tách xây dựng phương án tách trình đại hội thành viên quyết định. Bước 2: Sau khi đại hội thành viên quyết định tách, hội đồng quản trị thông báo bằng văn bản cho các chủ nợ, các tổ chức và cá nhân có liên quan về quyết định tách hợp tác xã/liên hiệp hợp tác xã và giải quyết các vấn đề liên quan trước khi tiến hành thủ tục thành lập hợp tác xã/liên hiệp hợp tác xã mới. Bước 3: Hợp tác xã/liên hiệp hợp tác xã được tách thực hiện phương án tách đã được quyết định và tiến hành thủ tục thành lập theo quy định.
Đăng ký liên hiệp hợp tác xã chia (10:32:44 | 25/04/2016)
16.1.  Trình tự thực hiện Bước 1: Hội đồng quản trị của hợp tác xã/liên hiệp hợp tác xã dự kiến chia xây dựng phương án chia trình đại hội thành viên quyết định. Bước 2: Sau khi đại hội thành viên quyết định chia, hội đồng quản trị thông báo bằng văn bản cho các chủ nợ, các tổ chức và cá nhân có liên quan về quyết định chia hợp tác xã/liên hiệp hợp tác xã và giải quyết các vấn đề liên quan trước khi tiến hành thủ tục thành lập hợp tác xã/liên hiệp hợp tác xã mới. Bước 3: Hợp tác xã/liên hiệp hợp tác xã được chia thực hiện phương án chia đã được quyết định và tiến hành thủ tục thành lập theo quy định.
Thay đổi cơ quan đăng ký liên hiệp hợp tác xã (10:31:25 | 25/04/2016)
15.1. Trình tự thực hiện: Bước 1:Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ, lệ phí tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả - Sở Kế hoạch và Đầu tư. + Địa chỉ: Đường Nguyễn Gia Thiều, thành phố Bắc Giang + Điện thoại: 0240.3823139 – Fax: 0240.3823139 + Thời gian tiếp nhận và trả kết quả giải quyết hồ sơ:           Buổi sáng: Theo giờ hành chính các ngày làm việc trong tuần (trừ ngày Lễ, Tết)            Buổi chiều: Từ 13giờ 00 đến 15h30 các ngày làm việc trong tuần (trừ ngày Lễ, Tết). Khi tiếp nhận hồ sơ, cơ quan đăng ký hợp tác xã/liên hiệp hợp tác xã:
Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của liên hiệp hợp tác xã (trường hợp bị mất hoặc bị hư hỏng) (10:25:47 | 25/04/2016)
14.1. Trình tự thực hiện: Bước 1:Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ, lệ phí tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả - Sở Kế hoạch và Đầu tư. + Địa chỉ: Đường Nguyễn Gia Thiều, thành phố Bắc Giang + Điện thoại: 0240.3823139 – Fax: 0240.3823139 + Thời gian tiếp nhận và trả kết quả giải quyết hồ sơ:           Buổi sáng: Theo giờ hành chính các ngày làm việc trong tuần (trừ ngày Lễ, Tết)            Buổi chiều: Từ 13giờ 00 đến 15h30 các ngày làm việc trong tuần (trừ ngày Lễ, Tết). Khi tiếp nhận hồ sơ, cơ quan đăng ký hợp tác xã/liên hiệp hợp tác xã:
Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký liên hiệp hợp tác xã (trường hợp bị mất hoặc bị hư hỏng) (10:24:19 | 25/04/2016)
13.1. Trình tự thực hiện: Bước 1:Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ, lệ phí tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả - Sở Kế hoạch và Đầu tư. + Địa chỉ: Đường Nguyễn Gia Thiều, thành phố Bắc Giang + Điện thoại: 0240.3823139 – Fax: 0240.3823139 + Thời gian tiếp nhận và trả kết quả giải quyết hồ sơ:           Buổi sáng: Theo giờ hành chính các ngày làm việc trong tuần (trừ ngày Lễ, Tết)            Buổi chiều: Từ 13giờ 00 đến 15h30 các ngày làm việc trong tuần (trừ ngày Lễ, Tết). Khi tiếp nhận hồ sơ, cơ quan đăng ký hợp tác xã/liên hiệp hợp tác xã:
Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký liên hiệp hợp tác xã (trường hợp đổi từ giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh sang giấy chứng nhận đăng ký liên hiệp hợp tác xã) (10:23:21 | 25/04/2016)
12.1. Trình tự thực hiện: Bước 1:Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ, lệ phí tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả - Sở Kế hoạch và Đầu tư. + Địa chỉ: Đường Nguyễn Gia Thiều, thành phố Bắc Giang + Điện thoại: 0240.3823139 – Fax: 0240.3823139 + Thời gian tiếp nhận và trả kết quả giải quyết hồ sơ:           Buổi sáng: Theo giờ hành chính các ngày làm việc trong tuần (trừ ngày Lễ, Tết)            Buổi chiều: Từ 13giờ 00 đến 15h30 các ngày làm việc trong tuần (trừ ngày Lễ, Tết). Khi tiếp nhận hồ sơ, cơ quan đăng ký hợp tác xã/liên hiệp hợp tác xã:
Giải thể tự nguyện liên hiệp hợp tác xã (10:22:06 | 25/04/2016)
11.1. Trình tự thực hiện: Bước 1:Tiến hành đại hội thành viên và ra nghị quyết về việc giải thể tự nguyện. Bước 2: Đại hội thành viên thành lập và quy định trách nhiệm, quyền hạn, thời hạn hoạt động của hội đồng giải thể. Hội đồng giải thể bao gồm: Đại diện hội đồng quản trị, Ban kiểm soát hoặc kiểm soát viên, ban điều hành, đại diện của thành viên. Bước 3: Trong thời hạn 60 ngày, kể từ ngày hội đồng thành viên ra quyết định thành lập hội đồng giải thể phải thực hiện các công việc sau: + Thông báo về việc giải thể tới cơ quan nhà nước đã cấp giấy chứng nhận đăng ký cho hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã; đăng báo địa phương nơi hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã hoạt động trong 03 số liên tiếp về việc giải thể;
Chấm dứt hoạt động của chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của liên hiệp hợp tác xã (10:20:42 | 25/04/2016)
10.1.  Trình tự thực hiện: Bước 1:Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ, lệ phí tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả - Sở Kế hoạch và Đầu tư. + Địa chỉ: Đường Nguyễn Gia Thiều, thành phố Bắc Giang + Điện thoại: 0240.3823139 – Fax: 0240.3823139 + Thời gian tiếp nhận và trả kết quả giải quyết hồ sơ:           Buổi sáng: Theo giờ hành chính các ngày làm việc trong tuần (trừ ngày Lễ, Tết)            Buổi chiều: Từ 13giờ 00 đến 15h30 các ngày làm việc trong tuần (trừ ngày Lễ, Tết). Khi tiếp nhận hồ sơ, cơ quan đăng ký hợp tác xã/liên hiệp hợp tác xã:
Tạm ngừng hoạt động liên hiệp hợp tác xã, chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã/liên hiệp hợp tác xã (10:19:09 | 25/04/2016)
9.1. Trình tự thực hiện: Bước 1:Khi tạm ngừng hoạt động hợp tác xã/liên hiệp hợp tác xã, tạm ngừng hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã/liên hiệp hợp tác xã, hợp tác xã/liên hiệp hợp tác xãgửi thông báo đến cơ quan đăng ký hợp tác xã nơi đã cấp giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã/liên hiệp hợp tác xã, giấy chứng nhận đăng ký chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh cho hợp tác xã/liên hiệp hợp tác xãít nhất 15 (mười lăm) ngày trước khi tạm ngừng hoạt động. Tổ chức nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận  và trả kết quả - Sở Kế hoạch và Đầu tư; + Địa chỉ: Đường Nguyễn Gia Thiều, thành phố Bắc Giang + Điện thoại: 0240.3823139 – Fax: 0240.3823139
Thông báo về việc góp vốn/mua cổ phần/thành lập doanh nghiệp của liên hiệp hợp tác xã (10:17:40 | 25/04/2016)
8.1. Trình tự thực hiện: Bước 1:Trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ khi góp vốn, mua cổphần, thành lập doanh nghiệp thì hợp tác xã/liên hiệp hợp tác xẫphải thông báo bằng văn bản đến cơ quan đã cấp giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã/liên hiệp hợp tác xãnơi hợp tác xã đặt trụ sở chính. Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ, lệ phí tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả - Sở Kế hoạch và Đầu tư. + Địa chỉ: Đường Nguyễn Gia Thiều, thành phố Bắc Giang + Điện thoại: 0240.3823139 – Fax: 0240.3823139 + Thời gian tiếp nhận và trả kết quả giải quyết hồ sơ:
Thông báo thay đổi nội dung đăng ký liên hiệp hợp tác xã (thay đổi nội dung điều lệ, số lượng thành viên, thành viên hội đồng quản trị, ban kiểm soát hoặc kiểm soát viên) (10:14:42 | 25/04/2016)
7.1. Trình tự thực hiện: Bước 1:Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ, lệ phí tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả - Sở Kế hoạch và Đầu tư. + Địa chỉ: Đường Nguyễn Gia Thiều, thành phố Bắc Giang + Điện thoại: 0240.3823139 – Fax: 0240.3823139 + Thời gian tiếp nhận và trả kết quả giải quyết hồ sơ:           Buổi sáng: Theo giờ hành chính các ngày làm việc trong tuần (trừ ngày Lễ, Tết)            Buổi chiều: Từ 13giờ 00 đến 15h30 các ngày làm việc trong tuần (trừ ngày Lễ, Tết). Khi tiếp nhận hồ sơ, cơ quan đăng ký hợp tác xã/liên hiệp hợp tác xã:
Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của liên hiệp hợp tác xã (10:10:35 | 25/04/2016)
6.1. Trình tự thực hiện: Bước 1:Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ, lệ phí tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả - Sở Kế hoạch và Đầu tư. + Địa chỉ: Đường Nguyễn Gia Thiều, thành phố Bắc Giang + Điện thoại: 0240.3823139 – Fax: 0240.3823139 + Thời gian tiếp nhận và trả kết quả giải quyết hồ sơ:           Buổi sáng: Theo giờ hành chính các ngày làm việc trong tuần (trừ ngày Lễ, Tết)            Buổi chiều: Từ 13giờ 00 đến 15h30 các ngày làm việc trong tuần (trừ ngày Lễ, Tết). Khi tiếp nhận hồ sơ, cơ quan đăng ký hợp tác xã/liên hiệp hợp tác xã:
Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hợp tác xã: thay đổi tên, địa chỉ trụ sở chính, ngành, nghề sản xuất, kinh doanh, vốn điều lệ, người đại diện theo pháp luật; Tên, địa chỉ, người đại diện chi nhánh, văn phòng đại diện của Liên Hiệp HTX (10:01:41 | 25/04/2016)
5.1. Trình tự thực hiện: Bước 1:Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ, lệ phí tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả - Sở Kế hoạch và Đầu tư. + Địa chỉ: Đường Nguyễn Gia Thiều, thành phố Bắc Giang + Điện thoại: 0240.3823139 – Fax: 0240.3823139 + Thời gian tiếp nhận và trả kết quả giải quyết hồ sơ:           Buổi sáng: Theo giờ hành chính các ngày làm việc trong tuần (trừ ngày Lễ, Tết)            Buổi chiều: Từ 13giờ 00 đến 15h30 các ngày làm việc trong tuần (trừ ngày Lễ, Tết).   Khi tiếp nhận hồ sơ, cơ quan đăng ký hợp tác xã/liên hiệp hợp tác xã:
Đăng ký thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của Liên hiệp hợp tác xã (Trường hợp liên hiệp hợp tác xã lập chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh ở nước ngoài) (09:57:48 | 25/04/2016)
4.1. Trình tự thực hiện: Bước 1:Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ, lệ phí tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả - Sở Kế hoạch và Đầu tư. + Địa chỉ: Đường Nguyễn Gia Thiều, thành phố Bắc Giang + Điện thoại: 0240.3823139 – Fax: 0240.3823139 + Thời gian tiếp nhận và trả kết quả giải quyết hồ sơ:           Buổi sáng: Theo giờ hành chính các ngày làm việc trong tuần (trừ ngày Lễ, Tết)            Buổi chiều: Từ 13giờ 00 đến 15h30 các ngày làm việc trong tuần (trừ ngày Lễ, Tết). Khi tiếp nhận hồ sơ, cơ quan đăng ký hợp tác xã/liên hiệp hợp tác xã:
Đăng ký thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của Liên hiệp hợp tác xã(Trường hợp lập chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh tại huyện hoặc tỉnh/thành phố khác với nơi liên hiệp hợp tác xã đặt trụ sở chính) (09:52:44 | 25/04/2016)
3.1. Trình tự thực hiện: Bước 1:Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ, lệ phí tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả - Sở Kế hoạch và Đầu tư. + Địa chỉ: Đường Nguyễn Gia Thiều, thành phố Bắc Giang + Điện thoại: 0240.3823139 – Fax: 0240.3823139 + Thời gian tiếp nhận và trả kết quả giải quyết hồ sơ:           Buổi sáng: Theo giờ hành chính các ngày làm việc trong tuần (trừ ngày Lễ, Tết)            Buổi chiều: Từ 13giờ 00 đến 15h30 các ngày làm việc trong tuần (trừ ngày Lễ, Tết). Khi tiếp nhận hồ sơ, cơ quan đăng ký hợp tác xã/liên hiệp hợp tác xã:
Đăng ký thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của Liên hiệp hợp tác xã (09:48:57 | 25/04/2016)
2.1. Trình tự thực hiện: Bước 1:Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ, lệ phí tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả - Sở Kế hoạch và Đầu tư. + Địa chỉ: Đường Nguyễn Gia Thiều, thành phố Bắc Giang + Điện thoại: 0240.3823139 – Fax: 0240.3823139 + Thời gian tiếp nhận và trả kết quả giải quyết hồ sơ:           Buổi sáng: Theo giờ hành chính các ngày làm việc trong tuần (trừ ngày Lễ, Tết)            Buổi chiều: Từ 13giờ 00 đến 15h30 các ngày làm việc trong tuần (trừ ngày Lễ, Tết). Khi tiếp nhận hồ sơ, cơ quan đăng ký hợp tác xã/liên hiệp hợp tác xã:
Đăng ký liên hiệp hợp tác xã (09:47:23 | 25/04/2016)
1.1. Trình tự thực hiện: Bước 1:Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ, lệ phí tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả - Sở Kế hoạch và Đầu tư. + Địa chỉ: Đường Nguyễn Gia Thiều, thành phố Bắc Giang + Điện thoại: 0240.3823139 – Fax: 0240.3823139          + Thời gian tiếp nhận và trả kết quả giải quyết hồ sơ:           Buổi sáng: Theo giờ hành chính các ngày làm việc trong tuần (trừ ngày Lễ, Tết)            Buổi chiều: Từ 13giờ 00 đến 15h30 các ngày làm việc trong tuần (trừ ngày Lễ, Tết). Khi tiếp nhận hồ sơ, cơ quan đăng ký hợp tác xã/liên hiệp hợp tác xã:
Hiệu đính thông tin đăng ký doanh nghiệp (14:33:49 | 22/04/2016)
35.1.Trình tự thực hiện: Bước 1: Tiếp nhận hồ sơ: Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả - Sở Kế hoạch và Đầu tư; + Địa chỉ: Đường Nguyễn Gia Thiều, thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang + Điện thoại: 0240.3823139 – Fax: 0240.3823139 + Thời gian tiếp nhận và trả kết quả giải quyết hồ sơ:           Buổi sáng: Theo giờ hành chính các ngày làm việc trong tuần (trừ ngày Lễ, Tết)           Buổi chiều: Từ 13giờ 00 đến 15h30 các ngày làm việc trong tuần (trừ ngày Lễ, Tết).
Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (14:32:05 | 22/04/2016)
34.1.Trình tự thực hiện: Bước 1: Tiếp nhận hồ sơ: Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ, lệ phí tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả - Sở Kế hoạch và Đầu tư; + Địa chỉ: Đường Nguyễn Gia Thiều, thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang + Điện thoại: 0240.3823139 – Fax: 0240.3823139 + Thời gian tiếp nhận và trả kết quả giải quyết hồ sơ:           Buổi sáng: Theo giờ hành chính các ngày làm việc trong tuần (trừ ngày Lễ, Tết)           Buổi chiều: Từ 13giờ 00 đến 15h30 các ngày làm việc trong tuần (trừ ngày Lễ, Tết).
Chấm dứt hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh (14:29:01 | 22/04/2016)
33.1.Trình tự thực hiện: Bước 1: Tiếp nhận hồ sơ: Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả - Sở Kế hoạch và Đầu tư; + Địa chỉ: Đường Nguyễn Gia Thiều, thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang + Điện thoại: 0240.3823139 – Fax: 0240.3823139 + Thời gian tiếp nhận và trả kết quả giải quyết hồ sơ:           Buổi sáng: Theo giờ hành chính các ngày làm việc trong tuần (trừ ngày Lễ, Tết)           Buổi chiều: Từ 13giờ 00 đến 15h30 các ngày làm việc trong tuần (trừ ngày Lễ, Tết).
Giải thể doanh nghiệp trong trường hợp bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc theo quyết định của Tòa án (14:25:54 | 22/04/2016)
32.1.Trình tự thực hiện: Bước 1: Tiếp nhận hồ sơ: Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả - Sở Kế hoạch và Đầu tư; + Địa chỉ: Đường Nguyễn Gia Thiều, thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang + Điện thoại: 0240.3823139 – Fax: 0240.3823139 + Thời gian tiếp nhận và trả kết quả giải quyết hồ sơ:           Buổi sáng: Theo giờ hành chính các ngày làm việc trong tuần (trừ ngày Lễ, Tết)            Buổi chiều: Từ 13giờ 00 đến 15h30 các ngày làm việc trong tuần (trừ ngày Lễ, Tết).
Giải thể doanh nghiệp (14:25:13 | 22/04/2016)
31.1.Trình tự thực hiện: Bước 1: Tiếp nhận hồ sơ: Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả - Sở Kế hoạch và Đầu tư; + Địa chỉ: Đường Nguyễn Gia Thiều, thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang + Điện thoại: 0240.3823139 – Fax: 0240.3823139 + Thời gian tiếp nhận và trả kết quả giải quyết hồ sơ:           Buổi sáng: Theo giờ hành chính các ngày làm việc trong tuần (trừ ngày Lễ, Tết)            Buổi chiều: Từ 13giờ 00 đến 15h30 các ngày làm việc trong tuần (trừ ngày Lễ, Tết).
Thông báo tạm ngừng kinh doanh/ Thông báo về việc tiếp tục kinh doanh trước thời hạn đã thông báo (14:18:40 | 22/04/2016)
30.1.Trình tự thực hiện: Bước 1: Tiếp nhận hồ sơ: Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả - Sở Kế hoạch và Đầu tư; + Địa chỉ: Đường Nguyễn Gia Thiều, thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang + Điện thoại: 0240.3823139 – Fax: 0240.3823139 + Thời gian tiếp nhận và trả kết quả giải quyết hồ sơ:           Buổi sáng: Theo giờ hành chính các ngày làm việc trong tuần (trừ ngày Lễ, Tết)            Buổi chiều: Từ 13giờ 00 đến 15h30 các ngày làm việc trong tuần (trừ ngày Lễ, Tết).
Đăng ký thay đổi công ty nhận sáp nhập (14:17:12 | 22/04/2016)
29.1.Trình tự thực hiện: Bước 1: Tiếp nhận hồ sơ: Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ, lệ phí tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả - Sở Kế hoạch và Đầu tư; + Địa chỉ: Đường Nguyễn Gia Thiều, thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang + Điện thoại: 0240.3823139 – Fax: 0240.3823139 + Thời gian tiếp nhận và trả kết quả giải quyết hồ sơ:           Buổi sáng: Theo giờ hành chính các ngày làm việc trong tuần (trừ ngày Lễ, Tết)           Buổi chiều: Từ 13giờ 00 đến 15h30 các ngày làm việc trong tuần (trừ ngày Lễ, Tết).
Thông báo cho thuê doanh nghiệp tư nhân (14:16:18 | 22/04/2016)
28.1.Trình tự thực hiện: Bước 1: Tiếp nhận hồ sơ: Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả - Sở Kế hoạch và Đầu tư; + Địa chỉ: Đường Nguyễn Gia Thiều, thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang + Điện thoại: 0240.3823139 – Fax: 0240.3823139 + Thời gian tiếp nhận và trả kết quả giải quyết hồ sơ:           Buổi sáng: Theo giờ hành chính các ngày làm việc trong tuần (trừ ngày Lễ, Tết)            Buổi chiều: Từ 13giờ 00 đến 15h30 các ngày làm việc trong tuần (trừ ngày Lễ, Tết).
Thông báo cập nhật thông tin cổ đông là cá nhân nước ngoài, người đại diện theo uỷ quyền của cổ đông là tổ chức nước ngoài (đối với công ty cổ phần) (14:15:11 | 22/04/2016)
27.1.Trình tự thực hiện: Bước 1: Tiếp nhận hồ sơ: Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả - Sở Kế hoạch và Đầu tư; + Địa chỉ: Đường Nguyễn Gia Thiều, thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang + Điện thoại: 0240.3823139 – Fax: 0240.3823139 + Thời gian tiếp nhận và trả kết quả giải quyết hồ sơ:           Buổi sáng: Theo giờ hành chính các ngày làm việc trong tuần (trừ ngày Lễ, Tết)           Buổi chiều: Từ 13giờ 00 đến 15h30 các ngày làm việc trong tuần (trừ ngày Lễ, Tết).
Thông báo chào bán cổ phần riêng lẻ của công ty cổ phần không phải là công ty cổ phần đại chúng (14:04:41 | 22/04/2016)
26.1.Trình tự thực hiện: Bước 1: Tiếp nhận hồ sơ: Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ, tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả - Sở Kế hoạch và Đầu tư; + Địa chỉ: Đường Nguyễn Gia Thiều, thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang + Điện thoại: 0240.3823139 – Fax: 0240.3823139 + Thời gian tiếp nhận và trả kết quả giải quyết hồ sơ:           Buổi sáng: Theo giờ hành chính các ngày làm việc trong tuần (trừ ngày Lễ, Tết)           Buổi chiều: Từ 13giờ 00 đến 15h30 các ngày làm việc trong tuần (trừ ngày Lễ, Tết).
Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hoạt động của chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh (14:03:21 | 22/04/2016)
25.1.Trình tự thực hiện: Bước 1: Tiếp nhận hồ sơ: Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ, lệ phí tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả - Sở Kế hoạch và Đầu tư; + Địa chỉ: Đường Nguyễn Gia Thiều, thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang + Điện thoại: 0240.3823139 – Fax: 0240.3823139 + Thời gian tiếp nhận và trả kết quả giải quyết hồ sơ:           Buổi sáng: Theo giờ hành chính các ngày làm việc trong tuần (trừ ngày Lễ, Tết)           Buổi chiều: Từ 13giờ 00 đến 15h30 các ngày làm việc trong tuần (trừ ngày Lễ, Tết).
Công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp (13:48:41 | 22/04/2016)
24.1.Trình tự thực hiện: Bước 1: Tiếp nhận hồ sơ: Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ, phí tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả - Sở Kế hoạch và Đầu tư; + Địa chỉ: Đường Nguyễn Gia Thiều, thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang + Điện thoại: 0240.3823139 – Fax: 0240.3823139 + Thời gian tiếp nhận và trả kết quả giải quyết hồ sơ:           Buổi sáng: Theo giờ hành chính các ngày làm việc trong tuần (trừ ngày Lễ, Tết)           Buổi chiều: Từ 13giờ 00 đến 15h30 các ngày làm việc trong tuần (trừ ngày Lễ, Tết).
Thông báo thay đổi thông tin người quản lý doanh nghiệp (13:47:38 | 22/04/2016)
23.1.Trình tự thực hiện: Bước 1: Tiếp nhận hồ sơ: Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả - Sở Kế hoạch và Đầu tư; + Địa chỉ: Đường Nguyễn Gia Thiều, thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang + Điện thoại: 0240.3823139 – Fax: 0240.3823139 + Thời gian tiếp nhận và trả kết quả giải quyết hồ sơ:           Buổi sáng: Theo giờ hành chính các ngày làm việc trong tuần (trừ ngày Lễ, Tết)           Buổi chiều: Từ 13giờ 00 đến 15h30 các ngày làm việc trong tuần (trừ ngày Lễ, Tết).
Thông báo thay đổi nội dung đăng ký thuế (13:46:28 | 22/04/2016)
22.1.Trình tự thực hiện: Bước 1: Tiếp nhận hồ sơ: Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả - Sở Kế hoạch và Đầu tư; + Địa chỉ: Đường Nguyễn Gia Thiều, thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang + Điện thoại: 0240.3823139 – Fax: 0240.3823139 + Thời gian tiếp nhận và trả kết quả giải quyết hồ sơ:           Buổi sáng: Theo giờ hành chính các ngày làm việc trong tuần (trừ ngày Lễ, Tết)           Buổi chiều: Từ 13giờ 00 đến 15h30 các ngày làm việc trong tuần (trừ ngày Lễ, Tết).
Thông báo thay đổi cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài trong công ty cổ phần chưa niêm yết (13:45:22 | 22/04/2016)
21.1.Trình tự thực hiện: Bước 1: Tiếp nhận hồ sơ: Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả - Sở Kế hoạch và Đầu tư; + Địa chỉ: Đường Nguyễn Gia Thiều, thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang + Điện thoại: 0240.3823139 – Fax: 0240.3823139 + Thời gian tiếp nhận và trả kết quả giải quyết hồ sơ:           Buổi sáng: Theo giờ hành chính các ngày làm việc trong tuần (trừ ngày Lễ, Tết)            Buổi chiều: Từ 13giờ 00 đến 15h30 các ngày làm việc trong tuần (trừ ngày Lễ, Tết).
Thông báo thay đổi thông tin của cổ đông sáng lập công ty cổ phần (Lưu ý: Thủ tục hành chính này chỉ áp dụng đối với công ty cổ phần chưa niêm yết theo quy định tại Khoản 1 Điều 5 Thông tư số 20/2015/TT-BKHĐT) (13:41:51 | 22/04/2016)
20.1.Trình tự thực hiện: Bước 1: Tiếp nhận hồ sơ: Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả - Sở Kế hoạch và Đầu tư; + Địa chỉ: Đường Nguyễn Gia Thiều, thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang + Điện thoại: 0240.3823139 – Fax: 0240.3823139 + Thời gian tiếp nhận và trả kết quả giải quyết hồ sơ:           Buổi sáng: Theo giờ hành chính các ngày làm việc trong tuần (trừ ngày Lễ, Tết)           Buổi chiều: Từ 13giờ 00 đến 15h30 các ngày làm việc trong tuần (trừ ngày Lễ, Tết).
Thông báo thay đổi vốn đầu tư của chủ doanh nghiệp tư nhân (13:39:43 | 22/04/2016)
19.1.Trình tự thực hiện: Bước 1: Tiếp nhận hồ sơ: Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả - Sở Kế hoạch và Đầu tư; + Địa chỉ: Đường Nguyễn Gia Thiều, thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang + Điện thoại: 0240.3823139 – Fax: 0240.3823139 + Thời gian tiếp nhận và trả kết quả giải quyết hồ sơ:           Buổi sáng: Theo giờ hành chính các ngày làm việc trong tuần (trừ ngày Lễ, Tết)            Buổi chiều: Từ 13giờ 00 đến 15h30 các ngày làm việc trong tuần (trừ ngày Lễ, Tết).
Thông báo bổ sung, thay đổi ngành, nghề kinh doanh (13:38:32 | 22/04/2016)
18.1.Trình tự thực hiện: Bước 1: Tiếp nhận hồ sơ: Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả - Sở Kế hoạch và Đầu tư; + Địa chỉ: Đường Nguyễn Gia Thiều, thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang + Điện thoại: 0240.3823139 – Fax: 0240.3823139 + Thời gian tiếp nhận và trả kết quả giải quyết hồ sơ:           Buổi sáng: Theo giờ hành chính các ngày làm việc trong tuần (trừ ngày Lễ, Tết)           Buổi chiều: Từ 13giờ 00 đến 15h30 các ngày làm việc trong tuần (trừ ngày Lễ, Tết).
Đăng ký doanh nghiệp thay thế nội dung đăng ký kinh doanh trong Giấy phép đầu tư, Giấy chứng nhận đầu tư hoặc các giấy tờ có giá trị pháp lý tương đương khác (13:36:29 | 22/04/2016)
17.1.Trình tự thực hiện: Bước 1: Tiếp nhận hồ sơ: Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ, lệ phí tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả - Sở Kế hoạch và Đầu tư; + Địa chỉ: Đường Nguyễn Gia Thiều, thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang + Điện thoại: 0240.3823139 – Fax: 0240.3823139 + Thời gian tiếp nhận và trả kết quả giải quyết hồ sơ:           Buổi sáng: Theo giờ hành chính các ngày làm việc trong tuần (trừ ngày Lễ, Tết)           Buổi chiều: Từ 13giờ 00 đến 15h30 các ngày làm việc trong tuần (trừ ngày Lễ, Tết).
Đăng ký thay đổi chủ doanh nghiệp tư nhân trong trường hợp bán, tặng cho doanh nghiệp, chủ doanh nghiệp chết, mất tích (13:35:11 | 22/04/2016)
16.1.Trình tự thực hiện: Bước 1: Tiếp nhận hồ sơ: Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ, lệ phí tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả - Sở Kế hoạch và Đầu tư; + Địa chỉ: Đường Nguyễn Gia Thiều, thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang + Điện thoại: 0240.3823139 – Fax: 0240.3823139 + Thời gian tiếp nhận và trả kết quả giải quyết hồ sơ:           Buổi sáng: Theo giờ hành chính các ngày làm việc trong tuần (trừ ngày Lễ, Tết)           Buổi chiều: Từ 13giờ 00 đến 15h30 các ngày làm việc trong tuần (trừ ngày Lễ, Tết).
Đăng ký thay đổi chủ sở hữu công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên (13:33:22 | 22/04/2016)
15.1.Trình tự thực hiện: Bước 1: Tiếp nhận hồ sơ: Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ, lệ phí tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả - Sở Kế hoạch và Đầu tư; + Địa chỉ: Đường Nguyễn Gia Thiều, thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang + Điện thoại: 0240.3823139 – Fax: 0240.3823139 + Thời gian tiếp nhận và trả kết quả giải quyết hồ sơ:           Buổi sáng: Theo giờ hành chính các ngày làm việc trong tuần (trừ ngày Lễ, Tết)           Buổi chiều: Từ 13giờ 00 đến 15h30 các ngày làm việc trong tuần (trừ ngày Lễ, Tết).
Đăng ký thay đổi thành viên công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên (13:28:31 | 22/04/2016)
14.1.Trình tự thực hiện: Bước 1: Tiếp nhận hồ sơ: Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ, lệ phí tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả - Sở Kế hoạch và Đầu tư; + Địa chỉ: Đường Nguyễn Gia Thiều, thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang + Điện thoại: 0240.3823139 – Fax: 0240.3823139 + Thời gian tiếp nhận và trả kết quả giải quyết hồ sơ:           Buổi sáng: Theo giờ hành chính các ngày làm việc trong tuần (trừ ngày Lễ, Tết)            Buổi chiều: Từ 13giờ 00 đến 15h30 các ngày làm việc trong tuần (trừ ngày Lễ, Tết).
Đăng ký thay đổi vốn điều lệ, thay đổi tỷ lệ vốn góp (11:30:33 | 22/04/2016)
13.1.Trình tự thực hiện: Bước 1: Tiếp nhận hồ sơ: Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ, lệ phí tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả - Sở Kế hoạch và Đầu tư; + Địa chỉ: Đường Nguyễn Gia Thiều, thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang + Điện thoại: 0240.3823139 – Fax: 0240.3823139 + Thời gian tiếp nhận và trả kết quả giải quyết hồ sơ:           Buổi sáng: Theo giờ hành chính các ngày làm việc trong tuần (trừ ngày Lễ, Tết)           Buổi chiều: Từ 13giờ 00 đến 15h30 các ngày làm việc trong tuần (trừ ngày Lễ, Tết).
Đăng ký thay đổi người đại diện theo pháp luật của công ty TNHH, công ty cổ phần (11:22:06 | 22/04/2016)
12.1.Trình tự thực hiện: Bước 1: Tiếp nhận hồ sơ: Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ, lệ phí tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả - Sở Kế hoạch và Đầu tư; + Địa chỉ: Đường Nguyễn Gia Thiều, thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang + Điện thoại: 0240.3823139 – Fax: 0240.3823139 + Thời gian tiếp nhận và trả kết quả giải quyết hồ sơ:           Buổi sáng: Theo giờ hành chính các ngày làm việc trong tuần (trừ ngày Lễ, Tết)           Buổi chiều: Từ 13giờ 00 đến 15h30 các ngày làm việc trong tuần (trừ ngày Lễ, Tết).
Đăng ký thay đổi thành viên hợp danh (11:19:24 | 22/04/2016)
11.1.Trình tự thực hiện: Bước 1: Tiếp nhận hồ sơ: Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ, lệ phí tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả - Sở Kế hoạch và Đầu tư; + Địa chỉ: Đường Nguyễn Gia Thiều, thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang + Điện thoại: 0240.3823139 – Fax: 0240.3823139 + Thời gian tiếp nhận và trả kết quả giải quyết hồ sơ:           Buổi sáng: Theo giờ hành chính các ngày làm việc trong tuần (trừ ngày Lễ, Tết)           Buổi chiều: Từ 13giờ 00 đến 15h30 các ngày làm việc trong tuần (trừ ngày Lễ, Tết).
Đăng ký đổi tên doanh nghiệp (11:17:37 | 22/04/2016)
10.1.Trình tự thực hiện: Bước 1: Tiếp nhận hồ sơ: Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ, lệ phí tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả - Sở Kế hoạch và Đầu tư; + Địa chỉ: Đường Nguyễn Gia Thiều, thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang + Điện thoại: 0240.3823139 – Fax: 0240.3823139 + Thời gian tiếp nhận và trả kết quả giải quyết hồ sơ:           Buổi sáng: Theo giờ hành chính các ngày làm việc trong tuần (trừ ngày Lễ, Tết)           Buổi chiều: Từ 13giờ 00 đến 15h30 các ngày làm việc trong tuần (trừ ngày Lễ, Tết).
Đăng ký thay đổi địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp (11:13:08 | 22/04/2016)
9.1.Trình tự thực hiện: Bước 1: Tiếp nhận hồ sơ: Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ, lệ phí tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả - Sở Kế hoạch và Đầu tư; + Địa chỉ: Đường Nguyễn Gia Thiều, thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang + Điện thoại: 0240.3823139 – Fax: 0240.3823139 + Thời gian tiếp nhận và trả kết quả giải quyết hồ sơ:           Buổi sáng: Theo giờ hành chính các ngày làm việc trong tuần (trừ ngày Lễ, Tết)           Buổi chiều: Từ 13giờ 00 đến 15h30 các ngày làm việc trong tuần (trừ ngày Lễ, Tết).
Thông báo sử dụng, thay đổi, hủy mẫu con dấu (11:09:44 | 22/04/2016)
8.1.Trình tự thực hiện: Bước 1: Tiếp nhận hồ sơ: Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả - Sở Kế hoạch và Đầu tư; + Địa chỉ: Đường Nguyễn Gia Thiều, thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang + Điện thoại: 0240.3823139 – Fax: 0240.3823139 + Thời gian tiếp nhận và trả kết quả giải quyết hồ sơ:           Buổi sáng: Theo giờ hành chính các ngày làm việc trong tuần (trừ ngày Lễ, Tết)           Buổi chiều: Từ 13giờ 00 đến 15h30 các ngày làm việc trong tuần (trừ ngày Lễ, Tết).
Cập nhật bổ sung thông tin đăng ký doanh nghiệp (11:07:11 | 22/04/2016)
7.1.Trình tự thực hiện: Bước 1: Tiếp nhận hồ sơ: Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả - Sở Kế hoạch và Đầu tư; + Địa chỉ: Đường Nguyễn Gia Thiều, thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang + Điện thoại: 0240.3823139 – Fax: 0240.3823139 + Thời gian tiếp nhận và trả kết quả giải quyết hồ sơ:           Buổi sáng: Theo giờ hành chính các ngày làm việc trong tuần (trừ ngày Lễ, Tết)           Buổi chiều: Từ 13giờ 00 đến 15h30 các ngày làm việc trong tuần (trừ ngày Lễ, Tết).
Chuyển đổi công ty TNHH một thành viên thành công ty TNHH hai thành viên trở lên (11:04:08 | 22/04/2016)
6.1.Trình tự thực hiện: Bước 1: Tiếp nhận hồ sơ: Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ, lệ phí tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả - Sở Kế hoạch và Đầu tư; + Địa chỉ: Đường Nguyễn Gia Thiều, thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang + Điện thoại: 0240.3823139 – Fax: 0240.3823139 + Thời gian tiếp nhận và trả kết quả giải quyết hồ sơ:           Buổi sáng: Theo giờ hành chính các ngày làm việc trong tuần (trừ ngày Lễ, Tết)           Buổi chiều: Từ 13giờ 00 đến 15h30 các ngày làm việc trong tuần (trừ ngày Lễ, Tết).
Chuyển đổi công ty TNHH hai thành viên trở lên thành công ty TNHH một thành viên (11:00:35 | 22/04/2016)
5.1.Trình tự thực hiện: Bước 1: Tiếp nhận hồ sơ: Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ, lệ phí tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả - Sở Kế hoạch và Đầu tư; + Địa chỉ: Đường Nguyễn Gia Thiều, thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang + Điện thoại: 0240.3823139 – Fax: 0240.3823139 + Thời gian tiếp nhận và trả kết quả giải quyết hồ sơ:           Buổi sáng: Theo giờ hành chính các ngày làm việc trong tuần (trừ ngày Lễ, Tết)           Buổi chiều: Từ 13giờ 00 đến 15h30 các ngày làm việc trong tuần (trừ ngày Lễ, Tết).
Chuyển đổi doanh nghiệp tư nhân thành công ty trách nhiệm hữu hạn (10:58:28 | 22/04/2016)
4.1.Trình tự thực hiện: Bước 1: Tiếp nhận hồ sơ: Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ, lệ phí tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả - Sở Kế hoạch và Đầu tư; + Địa chỉ: Đường Nguyễn Gia Thiều, thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang + Điện thoại: 0240.3823139 – Fax: 0240.3823139 + Thời gian tiếp nhận và trả kết quả giải quyết hồ sơ:           Buổi sáng: Theo giờ hành chính các ngày làm việc trong tuần (trừ ngày Lễ, Tết)           Buổi chiều: Từ 13giờ 00 đến 15h30 các ngày làm việc trong tuần (trừ ngày Lễ, Tết).
Chuyển đổi công ty cổ phần thành công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên (10:53:23 | 22/04/2016)
3.1.Trình tự thực hiện: Bước 1: Tiếp nhận hồ sơ: Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ, lệ phí tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả - Sở Kế hoạch và Đầu tư; + Địa chỉ: Đường Nguyễn Gia Thiều, thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang + Điện thoại: 0240.3823139 – Fax: 0240.3823139 + Thời gian tiếp nhận và trả kết quả giải quyết hồ sơ:           Buổi sáng: Theo giờ hành chính các ngày làm việc trong tuần (trừ ngày Lễ, Tết)           Buổi chiều: Từ 13giờ 00 đến 15h30 các ngày làm việc trong tuần (trừ ngày Lễ, Tết).
Chuyển đổi công ty cổ phần thành công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên (10:50:56 | 22/04/2016)
2.1.Trình tự thực hiện: Bước 1: Tiếp nhận hồ sơ: Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ, lệ phí tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả - Sở Kế hoạch và Đầu tư; + Địa chỉ: Đường Nguyễn Gia Thiều, thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang + Điện thoại: 0240.3823139 – Fax: 0240.3823139 + Thời gian tiếp nhận và trả kết quả giải quyết hồ sơ:           Buổi sáng: Theo giờ hành chính các ngày làm việc trong tuần (trừ ngày Lễ, Tết)           Buổi chiều: Từ 13giờ 00 đến 15h30 các ngày làm việc trong tuần (trừ ngày Lễ, Tết).
Chuyển đổi công ty TNHH thành công ty cổ phần (10:49:33 | 22/04/2016)
1.1.Trình tự thực hiện: Bước 1: Tiếp nhận hồ sơ: Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ, lệ phí tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả - Sở Kế hoạch và Đầu tư; + Địa chỉ: Đường Nguyễn Gia Thiều, thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang + Điện thoại: 0240.3823139 – Fax: 0240.3823139 + Thời gian tiếp nhận và trả kết quả giải quyết hồ sơ:           Buổi sáng: Theo giờ hành chính các ngày làm việc trong tuần (trừ ngày Lễ, Tết)           Buổi chiều: Từ 13giờ 00 đến 15h30 các ngày làm việc trong tuần (trừ ngày Lễ, Tết).
Thành lập mới công ty hợp nhất là công ty cổ phần (15:51:38 | 21/04/2016)
16.1.Trình tự thực hiện: Bước 1: Tiếp nhận hồ sơ: Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ, lệ phí tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả - Sở Kế hoạch và Đầu tư; + Địa chỉ: Đường Nguyễn Gia Thiều, thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang + Điện thoại: 0240.3823139 – Fax: 0240.3823139 + Thời gian tiếp nhận và trả kết quả giải quyết hồ sơ:           Buổi sáng: Theo giờ hành chính các ngày làm việc trong tuần (trừ ngày Lễ, Tết)           Buổi chiều: Từ 13giờ 00 đến 15h30 các ngày làm việc trong tuần (trừ ngày Lễ, Tết).
Thành lập mới công ty hợp nhất là công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên (15:50:34 | 21/04/2016)
15.1.Trình tự thực hiện: Bước 1: Tiếp nhận hồ sơ: Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ, lệ phí tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả - Sở Kế hoạch và Đầu tư; + Địa chỉ: Đường Nguyễn Gia Thiều, thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang + Điện thoại: 0240.3823139 – Fax: 0240.3823139 + Thời gian tiếp nhận và trả kết quả giải quyết hồ sơ:           Buổi sáng: Theo giờ hành chính các ngày làm việc trong tuần (trừ ngày Lễ, Tết)           Buổi chiều: Từ 13giờ 00 đến 15h30 các ngày làm việc trong tuần (trừ ngày Lễ, Tết).
Thành lập mới công ty hợp nhất là công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên (15:49:02 | 21/04/2016)
14.1.Trình tự thực hiện: Bước 1: Tiếp nhận hồ sơ: Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ, lệ phí tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả - Sở Kế hoạch và Đầu tư; + Địa chỉ: Đường Nguyễn Gia Thiều, thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang + Điện thoại: 0240.3823139 – Fax: 0240.3823139 + Thời gian tiếp nhận và trả kết quả giải quyết hồ sơ:           Buổi sáng: Theo giờ hành chính các ngày làm việc trong tuần (trừ ngày Lễ, Tết)           Buổi chiều: Từ 13giờ 00 đến 15h30 các ngày làm việc trong tuần (trừ ngày Lễ, Tết).
Tách công ty cổ phần (15:47:49 | 21/04/2016)
13.1.Trình tự thực hiện: Bước 1: Tiếp nhận hồ sơ: Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ, lệ phí tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả - Sở Kế hoạch và Đầu tư; + Địa chỉ: Đường Nguyễn Gia Thiều, thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang + Điện thoại: 0240.3823139 – Fax: 0240.3823139 + Thời gian tiếp nhận và trả kết quả giải quyết hồ sơ:           Buổi sáng: Theo giờ hành chính các ngày làm việc trong tuần (trừ ngày Lễ, Tết)            Buổi chiều: Từ 13giờ 00 đến 15h30 các ngày làm việc trong tuần (trừ ngày Lễ, Tết).
Tách công ty TNHH hai thành viên trở lên (15:46:29 | 21/04/2016)
12.1.Trình tự thực hiện: Bước 1: Tiếp nhận hồ sơ: Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ, lệ phí tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả - Sở Kế hoạch và Đầu tư; + Địa chỉ: Đường Nguyễn Gia Thiều, thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang + Điện thoại: 0240.3823139 – Fax: 0240.3823139 + Thời gian tiếp nhận và trả kết quả giải quyết hồ sơ:           Buổi sáng: Theo giờ hành chính các ngày làm việc trong tuần (trừ ngày Lễ, Tết)           Buổi chiều: Từ 13giờ 00 đến 15h30 các ngày làm việc trong tuần (trừ ngày Lễ, Tết).
Tách công ty TNHH một thành viên (15:45:14 | 21/04/2016)
11.1.Trình tự thực hiện: Bước 1: Tiếp nhận hồ sơ: Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ, lệ phí tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả - Sở Kế hoạch và Đầu tư; + Địa chỉ: Đường Nguyễn Gia Thiều, thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang + Điện thoại: 0240.3823139 – Fax: 0240.3823139 + Thời gian tiếp nhận và trả kết quả giải quyết hồ sơ:           Buổi sáng: Theo giờ hành chính các ngày làm việc trong tuần (trừ ngày Lễ, Tết)           Buổi chiều: Từ 13giờ 00 đến 15h30 các ngày làm việc trong tuần (trừ ngày Lễ, Tết).
Chia công ty cổ phần (15:37:35 | 21/04/2016)
10.1.Trình tự thực hiện: Bước 1: Tiếp nhận hồ sơ: Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ, lệ phí tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả - Sở Kế hoạch và Đầu tư; + Địa chỉ: Đường Nguyễn Gia Thiều, thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang + Điện thoại: 0240.3823139 – Fax: 0240.3823139 + Thời gian tiếp nhận và trả kết quả giải quyết hồ sơ:           Buổi sáng: Theo giờ hành chính các ngày làm việc trong tuần (trừ ngày Lễ, Tết)           Buổi chiều: Từ 13giờ 00 đến 15h30 các ngày làm việc trong tuần (trừ ngày Lễ, Tết).
Chia công ty TNHH hai thành viên trở lên (15:34:49 | 21/04/2016)
9.1.Trình tự thực hiện: Bước 1: Tiếp nhận hồ sơ: Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ, lệ phí tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả - Sở Kế hoạch và Đầu tư; + Địa chỉ: Đường Nguyễn Gia Thiều, thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang + Điện thoại: 0240.3823139 – Fax: 0240.3823139 + Thời gian tiếp nhận và trả kết quả giải quyết hồ sơ:           Buổi sáng: Theo giờ hành chính các ngày làm việc trong tuần (trừ ngày Lễ, Tết)           Buổi chiều: Từ 13giờ 00 đến 15h30 các ngày làm việc trong tuần (trừ ngày Lễ, Tết).
Chia công ty TNHH một thành viên (15:32:17 | 21/04/2016)
8.1.Trình tự thực hiện: Bước 1: Tiếp nhận hồ sơ: Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ, lệ phí tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả - Sở Kế hoạch và Đầu tư; + Địa chỉ: Đường Nguyễn Gia Thiều, thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang + Điện thoại: 0240.3823139 – Fax: 0240.3823139 + Thời gian tiếp nhận và trả kết quả giải quyết hồ sơ:           Buổi sáng: Theo giờ hành chính các ngày làm việc trong tuần (trừ ngày Lễ, Tết)           Buổi chiều: Từ 13giờ 00 đến 15h30 các ngày làm việc trong tuần (trừ ngày Lễ, Tết).
Thông báo lập địa điểm kinh doanh (15:21:13 | 21/04/2016)
7.1.Trình tự thực hiện: Bước 1: Tiếp nhận hồ sơ: Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ, lệ phí tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả - Sở Kế hoạch và Đầu tư; + Địa chỉ: Đường Nguyễn Gia Thiều, thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang + Điện thoại: 0240.3823139 – Fax: 0240.3823139 + Thời gian tiếp nhận và trả kết quả giải quyết hồ sơ:           Buổi sáng: Theo giờ hành chính các ngày làm việc trong tuần (trừ ngày Lễ, Tết)           Buổi chiều: Từ 13giờ 00 đến 15h30 các ngày làm việc trong tuần (trừ ngày Lễ, Tết).
Đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện (15:16:24 | 21/04/2016)
6.1.Trình tự thực hiện: Bước 1: Tiếp nhận hồ sơ: Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ, lệ phí tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả - Sở Kế hoạch và Đầu tư; + Địa chỉ: Đường Nguyễn Gia Thiều, thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang + Điện thoại: 0240.3823139 – Fax: 0240.3823139 + Thời gian tiếp nhận và trả kết quả giải quyết hồ sơ:           Buổi sáng: Theo giờ hành chính các ngày làm việc trong tuần (trừ ngày Lễ, Tết)           Buổi chiều: Từ 13giờ 00 đến 15h30 các ngày làm việc trong tuần (trừ ngày Lễ, Tết).
Đăng ký thành lập doanh nghiệp đối với công ty hợp danh (15:12:08 | 21/04/2016)
5.1.Trình tự thực hiện: Bước 1: Tiếp nhận hồ sơ: Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ, lệ phí tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả - Sở Kế hoạch và Đầu tư; + Địa chỉ: Đường Nguyễn Gia Thiều, thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang + Điện thoại: 0240.3823139 – Fax: 0240.3823139 + Thời gian tiếp nhận và trả kết quả giải quyết hồ sơ:           Buổi sáng: Theo giờ hành chính các ngày làm việc trong tuần (trừ ngày Lễ, Tết)            Buổi chiều: Từ 13giờ 00 đến 15h30 các ngày làm việc trong tuần (trừ ngày Lễ, Tết).
Đăng ký thành lập doanh nghiệp đối với công ty cổ phần (15:10:22 | 21/04/2016)
4.1.Trình tự thực hiện: Bước 1: Tiếp nhận hồ sơ: Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ, lệ phí tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả - Sở Kế hoạch và Đầu tư; + Địa chỉ: Đường Nguyễn Gia Thiều, thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang + Điện thoại: 0240.3823139 – Fax: 0240.3823139 + Thời gian tiếp nhận và trả kết quả giải quyết hồ sơ:           Buổi sáng: Theo giờ hành chính các ngày làm việc trong tuần (trừ ngày Lễ, Tết)            Buổi chiều: Từ 13giờ 00 đến 15h30 các ngày làm việc trong tuần (trừ ngày Lễ, Tết).
Đăng ký thành lập doanh nghiệp đối với Công ty TNHH hai thành viên trở lên (15:06:16 | 21/04/2016)
3.1.Trình tự thực hiện: Bước 1: Tiếp nhận hồ sơ: Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ, lệ phí tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả - Sở Kế hoạch và Đầu tư; + Địa chỉ: Đường Nguyễn Gia Thiều, thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang + Điện thoại: 0240.3823139 – Fax: 0240.3823139 + Thời gian tiếp nhận và trả kết quả giải quyết hồ sơ:           Buổi sáng: Theo giờ hành chính các ngày làm việc trong tuần (trừ ngày Lễ, Tết)            Buổi chiều: Từ 13giờ 00 đến 15h30 các ngày làm việc trong tuần (trừ ngày Lễ, Tết).
Đăng ký thành lập doanh nghiệp đối với Công ty TNHH một thành viên (15:04:17 | 21/04/2016)
2.1.Trình tự thực hiện: Bước 1: Tiếp nhận hồ sơ: Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ, lệ phí (nếu có) tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả - Sở Kế hoạch và Đầu tư; + Địa chỉ: Đường Nguyễn Gia Thiều, thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang + Điện thoại: 0240.3823139 – Fax: 0240.3823139 + Thời gian tiếp nhận và trả kết quả giải quyết hồ sơ:           Buổi sáng: Theo giờ hành chính các ngày làm việc trong tuần (trừ ngày Lễ, Tết)            Buổi chiều: Từ 13giờ 00 đến 15h30 các ngày làm việc trong tuần (trừ ngày Lễ, Tết).
Đăng ký thành lập doanh nghiệp đối với Doanh nghiệp tư nhân (13:18:52 | 20/04/2016)
1.1.Trình tự thực hiện: Bước 1: Tiếp nhận hồ sơ: Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ, lệ phí tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả - Sở Kế hoạch và Đầu tư; + Địa chỉ: Đường Nguyễn Gia Thiều, thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang + Điện thoại: 0240.3823139 – Fax: 0240.3823139 + Thời gian tiếp nhận và trả kết quả giải quyết hồ sơ:            Buổi sáng: Theo giờ hành chính các ngày làm việc trong tuần (trừ ngày Lễ, Tết)            Buổi chiều: Từ 13giờ 00 đến 15h30 các ngày làm việc trong tuần (trừ ngày Lễ, Tết).
Thủ tục tham gia kiến HSMT (đối với gói thầu thuộc dự án do Chủ tịch UBND tỉnh và Báo cáo KT-KT do Giám đốc Sở Xây dựng quyết định đầu tư) (15:40:05 | 04/03/2015)
2.1.Trình tự thực hiện: - Bước 1:Chủ đầu tư nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết – Sở Kế hoạch và Đầu tư. Địa chỉ: Đường Nguyễn Gia Thiều, thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang. Điện thoại: 0240.3858617                                fax: 0240.3854923. Thời gian tiếp nhận: + Buổi sáng: Trong giờ làm việc hành chính, các ngày trong tuần. + Buổi chiều: Từ 13h đến 15h30 các ngày làm việc trong tuần
Thủ tục thẩm định HSMT mua sắm hàng hoá thuộc dự án do UBND tỉnh làm chủ đầu tư (15:31:40 | 04/03/2015)
3.1.Trình tự thực hiện: - Bước 1:Đơn vị được chủ đầu tư giao thực hiện nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết – Sở Kế hoạch và Đầu tư. Địa chỉ: Đường Nguyễn Gia Thiều, thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang. Điện thoại: 0240.3858617                                fax: 0240.3854923. Thời gian tiếp nhận: + Buổi sáng: Trong giờ làm việc hành chính, các ngày trong tuần. + Buổi chiều: Từ 13h đến 15h30 các ngày làm việc trong tuần.
Thủ tục thẩm định hồ sơ mời thầu xây lắp thuộc dự án do UBND tỉnh làm chủ đầu tư (15:05:11 | 04/03/2015)
4.1.Trình tự thực hiện: - Bước 1:Đơn vị được chủ đầu tư giao thực hiện nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết – Sở Kế hoạch và Đầu tư. Địa chỉ: Đường Nguyễn Gia Thiều, thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang. Điện thoại: 0240.3858617                                fax: 0240.3854923. Thời gian tiếp nhận: + Buổi sáng: Trong giờ làm việc hành chính, các ngày trong tuần. + Buổi chiều: Từ 13h đến 15h30 các ngày làm việc trong tuần.
Thủ tục thẩm định hồ sơ mời thầu tư vấn công trình do UBND tỉnh làm chủ đầu tư (14:57:49 | 04/03/2015)
5.1.Trình tự thực hiện: - Bước 1:Đơn vị được chủ đầu tư giao thực hiện nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết – Sở Kế hoạch và Đầu tư. Địa chỉ: Đường Nguyễn Gia Thiều, thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang. Điện thoại: 0240.3858617                                fax: 0240.3854923. Thời gian tiếp nhận: + Buổi sáng: Trong giờ làm việc hành chính, các ngày trong tuần. + Buổi chiều: Từ 13h đến 15h30 các ngày làm việc trong tuần.
Thủ tục Sửa đổi hồ sơ mời thầu gói thầu thuộc công trình UBND tỉnh làm chủ đầu tư (14:56:38 | 04/03/2015)
6.1.Trình tự thực hiện: - Bước 1:Đơn vị được chủ đầu tư giao thực hiện nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết – Sở Kế hoạch và Đầu tư. Địa chỉ: Đường Nguyễn Gia Thiều, thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang. Điện thoại: 0240.3858617                                fax: 0240.3854923. Thời gian tiếp nhận: + Buổi sáng: Trong giờ làm việc hành chính, các ngày trong tuần. + Buổi chiều: Từ 13h đến 15h30 các ngày làm việc trong tuần.
Thủ tục thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu công trình do UBND tỉnh làm chủ đầu tư (14:55:38 | 04/03/2015)
7.1.Trình tự thực hiện: - Bước 1:Đơn vị được chủ đầu tư giao thực hiện nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết – Sở Kế hoạch và Đầu tư. Địa chỉ: Đường Nguyễn Gia Thiều, thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang. Điện thoại: 0240.3858617                                fax: 0240.3854923. Thời gian tiếp nhận: + Buổi sáng: Trong giờ làm việc hành chính, các ngày trong tuần. + Buổi chiều: Từ 13h đến 15h30 các ngày làm việc trong tuần.
Thủ tục giải quyết kiến nghị của nhà thầu (14:54:22 | 04/03/2015)
9.1.Trình tự thực hiện: - Bước 1:Nhà thầu tham gia đấu thầu gửi đơn kiến nghị đến bên mời thầu. - Bước 2:Bên mời thầu giải quyết kiến nghị. - Bước 3:Nếu nhà thầu không đồng ý hoặc bên mời thầu không giải quyết được, nhà thầu gửi đơn kiến nghị đến chủ đầu tư. - Bước 4:Chủ đầu tư giải quyết kiến nghị. - Bước 5:Nếu nhà thầu không đồng ý hoặc chủ đầu tư không giải quyết được, nhà thầu gửi đơn kiến nghị đến người có thẩm quyền và Hội đồng tư vấn. Sở Kế hoạch và Đầu tư - Địa chỉ: Đường Nguyễn Gia Thiều, thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang.
Thủ tục kiến nghị kết quả lựa chọn nhà thầu (14:53:24 | 04/03/2015)
10.1.Trình tự thực hiện: - Bước 1: Nhà thầu tham gia đấu thầu gửi đơn kiến nghị đến bên mời thầu. - Bước 2: Bên mời thầu giải quyết kiến nghị. - Bước 3: Nếu nhà thầu không đồng ý hoặc bên mời thầu không giải quyết được, nhà thầu gửi đơn kiến nghị đến chủ đầu tư. - Bước 4: Chủ đầu tư giải quyết kiến nghị. - Bước 5: Nếu nhà thầu không đồng ý hoặc chủ đầu tư không giải quyết được, nhà thầu gửi đơn kiến nghị đến người có thẩm quyền và Hội đồng tư vấn. Địa chỉ: Đường Nguyễn Gia Thiều, thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang. Điện thoại: 0240.3858617 fax: 0240.3854923. Thời gian tiếp nhận: + Buổi sáng: Trong giờ làm việc hành chính, các ngày trong tuần.
Thủ tục thẩm định hồ sơ yêu cầu mua sắm hàng hóa do UBND tỉnh làm chủ đầu tư (14:52:31 | 04/03/2015)
11.1.Trình tự thực hiện: - Bước 1:Đơn vị được chủ đầu tư giao thực hiện nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết – Sở Kế hoạch và Đầu tư. Địa chỉ: Đường Nguyễn Gia Thiều, thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang. Điện thoại: 0240.3858617                                fax: 0240.3854923. Thời gian tiếp nhận: + Buổi sáng: Trong giờ làm việc hành chính, các ngày trong tuần. + Buổi chiều: Từ 13h đến 15h30 các ngày làm việc trong tuần.
Thủ tục thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu (Chỉ định thầu, chào hàng cạnh tranh) công trình do UBND tỉnh làm chủ đầu tư (14:51:55 | 04/03/2015)
8. Thủ tục thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu (Chỉ định thầu, chào hàng cạnh tranh) công trình do UBND tỉnh làm chủ đầu tư: 8.1.Trình tự thực hiện: Bước 1: Chủ đầu tư nộp hồ sơ tại Phòng Thẩm định và Giám sát đầu tư - Sở Kế hoạch và Đầu tư; - Địa chỉ: Đường Nguyễn Gia Thiều, thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang. - Điện thoại: 0240.3858617 fax: 0240.3854923. - Thời gian tiếp nhận: Trong giờ làm việc hành chính, các ngày trong tuần. Cán bộ phòng kiểm tra hồ sơ, nếu hồ sơ đầy đủ viết giấy biên nhận.
Thủ tục thẩm định hồ sơ yêu cầu chỉ định thầu xây lắp thuộc công trình do UBND tỉnh làm chủ đầu tư (14:50:53 | 04/03/2015)
12.1.Trình tự thực hiện: - Bước 1:Đơn vị được chủ đầu tư giao thực hiện nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết – Sở Kế hoạch và Đầu tư. Địa chỉ: Đường Nguyễn Gia Thiều, thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang. Điện thoại: 0240.3858617                                fax: 0240.3854923. Thời gian tiếp nhận: + Buổi sáng: Trong giờ làm việc hành chính, các ngày trong tuần. + Buổi chiều: Từ 13h đến 15h30 các ngày làm việc trong tuần.
Thủ tục thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu thuộc dự toán mua sắm thường xuyên (14:49:48 | 04/03/2015)
13.1.Trình tự thực hiện: - Bước 1:Chủ đầu tư nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết – Sở Kế hoạch và Đầu tư. Địa chỉ: Đường Nguyễn Gia Thiều, thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang. Điện thoại: 0240.3858617                                fax: 0240.3854923. Thời gian tiếp nhận: + Buổi sáng: Trong giờ làm việc hành chính, các ngày trong tuần. + Buổi chiều: Từ 13h đến 15h30 các ngày làm việc trong tuần.
Thủ tục thẩm định quy hoạch (15:59:47 | 14/07/2014)
THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THỰC HIỆN TIẾP NHẬN, TRẢ KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH QUA DỊCH VỤ BƯU CHÍNH CÔNG ÍCH 2.1 Trình tự thực hiện: Bước 1: cơ quan được giao tổ chức lập quy hoạch nộp hồ sơ tại Phòng Tổng hợp Quy hoạch, Phòng Kinh tế ngành, Phòng Văn xã (theo lĩnh vực được phân công); Địa chỉ: Đường Nguyễn Gia Thiều, thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang. Thời gian tiếp nhận: Trong giờ làm việc hành chính, các ngày trong tuần. Cán bộ phòng liên quan kiểm tra hồ sơ, nếu hồ sơ đầy đủ viết giấy biên nhận.
Thủ tục thẩm định nhiệm vụ, đề cương quy hoạch và dự toán kinh phí (15:28:39 | 14/07/2014)
THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THỰC HIỆN TIẾP NHẬN, TRẢ KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH QUA DỊCH VỤ BƯU CHÍNH CÔNG ÍCH 1.1Trình tự thực hiện: Bước 1: Cơ quan được giao tổ chức lập quy hoạch nộp hồ sơ tại Phòng Tổng hợp Quy hoạch, Phòng Kinh tế ngành, Phòng Văn xã (theo lĩnh vực được phân công); Địa chỉ: Đường Nguyễn Gia Thiều, thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang. Thời gian tiếp nhận: Trong giờ làm việc hành chính, các ngày trong tuần. Cán bộ phòng liên quan kiểm tra hồ sơ, nếu hồ sơ đầy đủ viết giấy biên nhận.
Danh mục các mẫu giấy tờ sử dụng trong Đăng ký doanh nghiệp (07:42:41 | 19/09/2012)
DANH MỤC CÁC MẪU GIẤY TỜ  SỬ DỤNG TRONG ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP (ban hành kèm theo Thông tư số 14 /2010/TT-BKH ngày 04/ 6 /2010 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư)   STT Mẫu giấy tờ Ký hiệu (1) (2) (3)