DIỄN ĐÀN

 

Liên kết

 

Thống kê truy cập
  • Total: 30164727
  • Visitor Online: 0
  • Hôm nay: 82
  • Trong tuần: 16237
  • Trong tháng: 422108
  • Trong năm: 2696060
Trang chủ

Lĩnh vực Đấu thầu và Thẩm định dự án

Thủ tục thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu thuộc dự án đầu tư xây dựng do Chủ tịch UBND tỉnh và Báo cáo KTKT do Giám đốc Sở Xây dựng quyết định đầu tư (10:10:48 | 23/05/2016)
1.1.Trình tự thực hiện: - Bước 1:Chủ đầu tư nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết – Sở Kế hoạch và Đầu tư. Địa chỉ: Đường Nguyễn Gia Thiều, thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang. Điện thoại: 0240.3858617                                fax: 0240.3854923. Thời gian tiếp nhận: + Buổi sáng: Trong giờ làm việc hành chính, các ngày trong tuần. + Buổi chiều: Từ 13h đến 15h30 các ngày làm việc trong tuần.
Thủ tục tham gia kiến HSMT (đối với gói thầu thuộc dự án do Chủ tịch UBND tỉnh và Báo cáo KT-KT do Giám đốc Sở Xây dựng quyết định đầu tư) (15:40:05 | 04/03/2015)
2.1.Trình tự thực hiện: - Bước 1:Chủ đầu tư nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết – Sở Kế hoạch và Đầu tư. Địa chỉ: Đường Nguyễn Gia Thiều, thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang. Điện thoại: 0240.3858617                                fax: 0240.3854923. Thời gian tiếp nhận: + Buổi sáng: Trong giờ làm việc hành chính, các ngày trong tuần. + Buổi chiều: Từ 13h đến 15h30 các ngày làm việc trong tuần
Thủ tục thẩm định HSMT mua sắm hàng hoá thuộc dự án do UBND tỉnh làm chủ đầu tư (15:31:40 | 04/03/2015)
3.1.Trình tự thực hiện: - Bước 1:Đơn vị được chủ đầu tư giao thực hiện nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết – Sở Kế hoạch và Đầu tư. Địa chỉ: Đường Nguyễn Gia Thiều, thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang. Điện thoại: 0240.3858617                                fax: 0240.3854923. Thời gian tiếp nhận: + Buổi sáng: Trong giờ làm việc hành chính, các ngày trong tuần. + Buổi chiều: Từ 13h đến 15h30 các ngày làm việc trong tuần.
Thủ tục thẩm định hồ sơ mời thầu xây lắp thuộc dự án do UBND tỉnh làm chủ đầu tư (15:05:11 | 04/03/2015)
4.1.Trình tự thực hiện: - Bước 1:Đơn vị được chủ đầu tư giao thực hiện nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết – Sở Kế hoạch và Đầu tư. Địa chỉ: Đường Nguyễn Gia Thiều, thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang. Điện thoại: 0240.3858617                                fax: 0240.3854923. Thời gian tiếp nhận: + Buổi sáng: Trong giờ làm việc hành chính, các ngày trong tuần. + Buổi chiều: Từ 13h đến 15h30 các ngày làm việc trong tuần.
Thủ tục thẩm định hồ sơ mời thầu tư vấn công trình do UBND tỉnh làm chủ đầu tư (14:57:49 | 04/03/2015)
5.1.Trình tự thực hiện: - Bước 1:Đơn vị được chủ đầu tư giao thực hiện nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết – Sở Kế hoạch và Đầu tư. Địa chỉ: Đường Nguyễn Gia Thiều, thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang. Điện thoại: 0240.3858617                                fax: 0240.3854923. Thời gian tiếp nhận: + Buổi sáng: Trong giờ làm việc hành chính, các ngày trong tuần. + Buổi chiều: Từ 13h đến 15h30 các ngày làm việc trong tuần.
Thủ tục Sửa đổi hồ sơ mời thầu gói thầu thuộc công trình UBND tỉnh làm chủ đầu tư (14:56:38 | 04/03/2015)
6.1.Trình tự thực hiện: - Bước 1:Đơn vị được chủ đầu tư giao thực hiện nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết – Sở Kế hoạch và Đầu tư. Địa chỉ: Đường Nguyễn Gia Thiều, thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang. Điện thoại: 0240.3858617                                fax: 0240.3854923. Thời gian tiếp nhận: + Buổi sáng: Trong giờ làm việc hành chính, các ngày trong tuần. + Buổi chiều: Từ 13h đến 15h30 các ngày làm việc trong tuần.
Thủ tục thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu công trình do UBND tỉnh làm chủ đầu tư (14:55:38 | 04/03/2015)
7.1.Trình tự thực hiện: - Bước 1:Đơn vị được chủ đầu tư giao thực hiện nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết – Sở Kế hoạch và Đầu tư. Địa chỉ: Đường Nguyễn Gia Thiều, thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang. Điện thoại: 0240.3858617                                fax: 0240.3854923. Thời gian tiếp nhận: + Buổi sáng: Trong giờ làm việc hành chính, các ngày trong tuần. + Buổi chiều: Từ 13h đến 15h30 các ngày làm việc trong tuần.
Thủ tục giải quyết kiến nghị của nhà thầu (14:54:22 | 04/03/2015)
9.1.Trình tự thực hiện: - Bước 1:Nhà thầu tham gia đấu thầu gửi đơn kiến nghị đến bên mời thầu. - Bước 2:Bên mời thầu giải quyết kiến nghị. - Bước 3:Nếu nhà thầu không đồng ý hoặc bên mời thầu không giải quyết được, nhà thầu gửi đơn kiến nghị đến chủ đầu tư. - Bước 4:Chủ đầu tư giải quyết kiến nghị. - Bước 5:Nếu nhà thầu không đồng ý hoặc chủ đầu tư không giải quyết được, nhà thầu gửi đơn kiến nghị đến người có thẩm quyền và Hội đồng tư vấn. Sở Kế hoạch và Đầu tư - Địa chỉ: Đường Nguyễn Gia Thiều, thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang.
Thủ tục kiến nghị kết quả lựa chọn nhà thầu (14:53:24 | 04/03/2015)
10.1.Trình tự thực hiện: - Bước 1: Nhà thầu tham gia đấu thầu gửi đơn kiến nghị đến bên mời thầu. - Bước 2: Bên mời thầu giải quyết kiến nghị. - Bước 3: Nếu nhà thầu không đồng ý hoặc bên mời thầu không giải quyết được, nhà thầu gửi đơn kiến nghị đến chủ đầu tư. - Bước 4: Chủ đầu tư giải quyết kiến nghị. - Bước 5: Nếu nhà thầu không đồng ý hoặc chủ đầu tư không giải quyết được, nhà thầu gửi đơn kiến nghị đến người có thẩm quyền và Hội đồng tư vấn. Địa chỉ: Đường Nguyễn Gia Thiều, thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang. Điện thoại: 0240.3858617 fax: 0240.3854923. Thời gian tiếp nhận: + Buổi sáng: Trong giờ làm việc hành chính, các ngày trong tuần.
Thủ tục thẩm định hồ sơ yêu cầu mua sắm hàng hóa do UBND tỉnh làm chủ đầu tư (14:52:31 | 04/03/2015)
11.1.Trình tự thực hiện: - Bước 1:Đơn vị được chủ đầu tư giao thực hiện nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết – Sở Kế hoạch và Đầu tư. Địa chỉ: Đường Nguyễn Gia Thiều, thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang. Điện thoại: 0240.3858617                                fax: 0240.3854923. Thời gian tiếp nhận: + Buổi sáng: Trong giờ làm việc hành chính, các ngày trong tuần. + Buổi chiều: Từ 13h đến 15h30 các ngày làm việc trong tuần.
Thủ tục thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu (Chỉ định thầu, chào hàng cạnh tranh) công trình do UBND tỉnh làm chủ đầu tư (14:51:55 | 04/03/2015)
8. Thủ tục thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu (Chỉ định thầu, chào hàng cạnh tranh) công trình do UBND tỉnh làm chủ đầu tư: 8.1.Trình tự thực hiện: Bước 1: Chủ đầu tư nộp hồ sơ tại Phòng Thẩm định và Giám sát đầu tư - Sở Kế hoạch và Đầu tư; - Địa chỉ: Đường Nguyễn Gia Thiều, thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang. - Điện thoại: 0240.3858617 fax: 0240.3854923. - Thời gian tiếp nhận: Trong giờ làm việc hành chính, các ngày trong tuần. Cán bộ phòng kiểm tra hồ sơ, nếu hồ sơ đầy đủ viết giấy biên nhận.
Thủ tục thẩm định hồ sơ yêu cầu chỉ định thầu xây lắp thuộc công trình do UBND tỉnh làm chủ đầu tư (14:50:53 | 04/03/2015)
12.1.Trình tự thực hiện: - Bước 1:Đơn vị được chủ đầu tư giao thực hiện nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết – Sở Kế hoạch và Đầu tư. Địa chỉ: Đường Nguyễn Gia Thiều, thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang. Điện thoại: 0240.3858617                                fax: 0240.3854923. Thời gian tiếp nhận: + Buổi sáng: Trong giờ làm việc hành chính, các ngày trong tuần. + Buổi chiều: Từ 13h đến 15h30 các ngày làm việc trong tuần.
Thủ tục thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu thuộc dự toán mua sắm thường xuyên (14:49:48 | 04/03/2015)
13.1.Trình tự thực hiện: - Bước 1:Chủ đầu tư nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết – Sở Kế hoạch và Đầu tư. Địa chỉ: Đường Nguyễn Gia Thiều, thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang. Điện thoại: 0240.3858617                                fax: 0240.3854923. Thời gian tiếp nhận: + Buổi sáng: Trong giờ làm việc hành chính, các ngày trong tuần. + Buổi chiều: Từ 13h đến 15h30 các ngày làm việc trong tuần.