DIỄN ĐÀN

 

Liên kết

 

Thống kê truy cập
  • Total: 30379511
  • Visitor Online: 0
  • Hôm nay: 1151
  • Trong tuần: 8816
  • Trong tháng: 636892
  • Trong năm: 2910844
Trang chủ

Cải cách thủ tục hành chính

Báo cáo Kết quả CCHC Quý III năm 2018 (16:20:15 | 06/09/2018)
Báo cáo Kết quả CCHC Quý III năm 2018
Báo cáo Tình hình triển khai hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008 Quý III năm 2018 (16:20:15 | 05/09/2018)
Báo cáo Tình hình triển khai hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008 Quý III năm 2018
QĐ V/v công bố Danh mục TTHC Thực hiện tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết qua dịch vụ bưu chính công ích trong lĩnh vực KH&ĐT trên địa bàn tỉnh Bắc Giang (16:26:30 | 28/08/2018)
QĐ V/v công bố Danh mục TTHC Thực hiện tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết qua dịch vụ bưu chính công ích trong lĩnh vực KH&ĐT trên địa bàn tỉnh Bắc Giang
Thông báo Điều chỉnh Kế hoạch duy trì, áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008 vào hoạt động của Sở KH&ĐT năm 2018 (14:32:22 | 07/07/2018)
Thông báo Điều chỉnh Kế hoạch duy trì, áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008 vào hoạt động của Sở KH&ĐT năm 2018
Báo cáo Kết quả thực hiện Kiểm soát TTHC quý II năm 2018 (08:48:26 | 27/06/2018)
Báo cáo Kết quả thực hiện Kiểm soát TTHC quý II năm 2018
Báo cáo Kết quả CCHC 6 tháng đầu năm 2018; phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018 (11:15:32 | 05/06/2018)
Báo cáo Kết quả CCHC 6 tháng đầu năm 2018; phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018
Báo cáo Tình hình triển khai hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008 6 tháng đầu năm 2018 (11:10:30 | 05/06/2018)
Báo cáo Tình hình triển khai hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008 6 tháng đầu năm 2018
Báo cáo Kết quả Kiểm soát TTHC Quý I năm 2018 (10:39:36 | 28/03/2018)
Báo cáo Kết quả Kiểm soát TTHC Quý I năm 2018
BC Tình hình triển khai hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuản ISO 9001:2008 tháng 3 và Quý I năm 2018 (09:35:20 | 03/03/2018)
BC Tình hình triển khai hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuản ISO 9001:2008 tháng 3 và Quý I năm 2018
Báo cáo Kết quả Công tác CCHC tháng 3 và Quý I năm 2018; phương hướng nhiệm vụ tháng 4 năm 2018 (08:20:26 | 03/03/2018)
Báo cáo Kết quả Công tác CCHC tháng 3 và Quý I năm 2018; phương hướng nhiệm vụ tháng 4 năm 2018
Kế hoạch tuyên truyền CCHC nhà nước năm 2018 (14:12:32 | 17/01/2018)
Kế hoạch tuyên truyền CCHC nhà nước năm 2018
Kế hoạch Kiểm tra công tác CCHC năm 2018 (14:50:10 | 16/01/2018)
Kế hoạch Kiểm tra công tác CCHC năm 2018
Kế hoạch Cải cách hành chính nhà nước năm 2018 (13:35:20 | 10/01/2018)
Kế hoạch Cải cách hành chính nhà nước năm 2018
Kế hoạch Kiểm soát TTHC năm 2018 (13:35:20 | 10/01/2018)
Kế hoạch Kiểm soát Thủ tục hành chính Năm 2018
KH duy trì, áp dụng Hệ thống QLCL theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008 vào hoạt của Sở Kế hoạch và Đầu tư năm 2018 (10:11:30 | 20/12/2017)
KH duy trì, áp dụng Hệ thống QLCL theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008 vào hoạt của Sở Kế hoạch và Đầu tư năm 2018 
Công bố Danh mục TTHC Thực hiện tiếp nhận, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích và không thực hiện tiếp nhận, trả kết quả giải quyết TTHC qua dịch vụ bưu chính công ích (14:53:35 | 21/02/2017)
Quyết định số 121/QĐ-UBND ngày 20/01/2017 của UBND tỉnh Bắc Giang V/v công bố Danh mục TTHC Thực hiện tiếp nhận, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích và không thực hiện tiếp nhận, trả kết quả giải quyết TTHC qua dịch vụ bưu chính công ích.
Kế hoạch Tuyên truyền cải cách hành chính nhà nước năm 2017 (14:51:31 | 21/02/2017)
Kế hoạch 06/BC-SKHĐT ngày 17/01/2017 về Kế hoạch Tuyên truyền cải cách hành chính nhà nước năm 2017 của Sở Kế hoạch và Đầu tư
Báo cáo cải cách hành chính nhà nước năm 2016 (14:45:58 | 21/02/2017)
Báo cáo 686/BC-SKHĐT ngày 23/11/2016 về kết quả công tác cải cách hành chính nhà nước năm 2016 của Sở Kế hoạch và Đầu tư
Kế hoạch Cải cách hành chính nhà nước năm 2016 (14:43:48 | 21/02/2017)
Kế hoạch 02/BC-SKHĐT ngày 28/01/2016 về Cải cách hành chính nhà nước năm 2016 của Sở Kế hoạch và Đầu tư
Kết quả công tác cải cách thủ tục hành chính năm 2015 (14:40:09 | 21/02/2017)
Báo cáo 669/BC-SKHĐT ngày 30/12/2015 về kết quả công tác cải cách hành chính năm 2015 của Sở Kế hoạch và Đầu tư
Kết quả thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính tháng 8 năm 2015 (14:48:46 | 15/09/2015)
Báo cáo số 305/BC-SKHĐT ngày 07/8/2015 về báo cáo kết quả thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính tháng 8 năm 2015.
Kết quả thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính tháng 7 năm 2015 (14:44:17 | 15/08/2015)
Báo cáo số 256/BC-SKHĐT ngày 07/7/2015 về báo cáo kết quả thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính tháng 7 năm 2015.
Kết quả thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính 6 tháng đầu năm 2015 (11:09:46 | 09/06/2015)
Báo cáo số 145/BC-SKHĐT ngày 19/5/2015 về báo cáo kết quả thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính 6 tháng đầu năm 2015.
Báo cáo tình hình, kết quả giải quyết thủ tục hành chính tháng 5 năm 2015 (11:06:21 | 09/06/2015)
Báo cáo số 119/BC-SKHĐT ngày 06/5/2015 về báo cáo tình hình, kết quả giải quyết thủ tục hành chính tháng 5 năm 2015.
Báo cáo tình hình, kết quả giải quyết thủ tục hành chính tháng 02 năm 2015 (11:03:34 | 09/06/2015)
Báo cáo số 38a/BC-SKHĐT ngày 10/02/2015 về tình hình, kết quả giải quyết thủ tục hành chính tháng 02 năm 2015.
Báo cáo tình hình giải quyết thủ tục hành chính tháng 1 và tháng 3 năm 2015 (11:01:43 | 09/06/2015)
Báo cáo số 55/BC-SKHĐT ngày 10/03/2015 về  tình hình giải quyết thủ tục hành chính tháng 1 và tháng 3 năm 2015.
Kế hoạch cải cách hành chính Nhà nước năm 2015 (10:58:47 | 09/06/2015)
Ngày 31/12/2014, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã ban hành Kế hoạch số 32/KH-SKHĐT về cải cách hành chính Nhà nước năm 2015.