DIỄN ĐÀN

 

Liên kết

 

Thống kê truy cập
  • Total: 30164651
  • Visitor Online: 0
  • Hôm nay: 6
  • Trong tuần: 16161
  • Trong tháng: 422032
  • Trong năm: 2695984
Trang chủ

Thống kê Kinh tế - Xã hội

Tình hình thực hiện một số nội dung về công tác đầu tư XDCB 8 tháng đầu năm; nhiệm vụ, giải pháp những tháng cuối năm 2018 (14:44:37 | 11/09/2018)
Năm 2018, bám sát sự chỉ đạo của Chính phủ và các Bộ, ngành Trung ương, của Tỉnh ủy, HĐND tỉnh, UBND tỉnh đã quyết liệt chỉ đạo các cấp, các ngành, chủ đầu tư các dự án xây dựng kế hoạch, tiến độ triển khai thực hiện, giải ngân đối với từng chương trình, dự án, tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ thực hiện trong 8 tháng đầu năm, phấn đấu hoàn thành giải ngân kế hoạch đầu tư công năm 2018 được giao.
Số liệu thống kê KT-XH 6 tháng đầu năm 2016 (14:03:50 | 23/08/2016)
1. MỤC TIÊU PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI 2. TÀI KHOẢN QUỐC GIA
Thống kê kinh tế - xã hội tỉnh Bắc Giang năm 2015 (09:21:15 | 17/03/2016)
1. MỤC TIÊU PHÁT TRIỂN KINH TẾ TỈNH BẮC GIANG NĂM 2015 2. TÀI KHOẢN QUỐC GIA
Số liệu thống kê KT-XH 6 tháng đầu năm 2015 (09:20:34 | 17/03/2016)
1. CHỈ SỐ PHÁT TRIỂN SẢN XUẤT CÔNG NGHIỆP  2. GIÁ TRỊ SẢN XUẤT CÔNG NGHIỆP NHÀ NƯỚC
Thống kê kinh tế - xã hội tỉnh Bắc Giang năm 2014 (14:15:04 | 26/01/2015)
1. CHỈ SỐ PHÁT TRIỂN SẢN XUẤT CÔNG NGHIỆP 2. CÔNG NGHIỆP QUỐC DOANH
Thống kê kinh tế - xã hội tỉnh Bắc Giang 6 tháng đầu năm 2014 (11:26:21 | 08/10/2014)
1. CHỈ SỐ PHÁT TRIỂN SẢN XUẤT CÔNG NGHIỆP 2. GIÁ TRỊ SẢN XUẤT CÔNG NGHIỆP NHÀ NƯỚC 3. GIÁ TRỊ SẢN XUẤT CÔNG NGHIỆP 4. GIÁ TRỊ SẢN XUẤT CÔNG NGHIỆP CÓ VỐN ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI 5. CHỈ SỐ GIÁ TIÊU DÙNG, GIÁ VÀNG VÀ GIÁ ĐÔ LA MỸ 6. GIÁO DỤC
Thống kê kinh tế - xã hội tỉnh Bắc Giang năm 2012 (15:29:43 | 15/04/2013)
Nguồn: bacgiang.gov.vn
Thống kê kinh tế - xã hội tỉnh Bắc Giang năm 2011 (08:21:23 | 10/08/2012)
Nguồn: bacgiang.gov.vn
Thống kê kinh tế - xã hội tỉnh Bắc Giang năm 2010 (09:13:46 | 19/10/2011)
Nguồn: bacgiang.gov.vn