DIỄN ĐÀN

 

Liên kết

 

Thống kê truy cập
  • Total: 30248207
  • Visitor Online: 0
  • Hôm nay: 1997
  • Trong tuần: 26369
  • Trong tháng: 505588
  • Trong năm: 2779540
Trang chủ

Hỏi:Ông Henry Chau, quốc tịch Singapore, đã thành lập một công ty tại Hà Nội và nay muốn tạm ngừng hoạt động. Ông Henry Chau đề nghị cho biết, công ty của ông có thể tạm ngừng kinh doanh không và thủ tục như thế nào? ( 10:29 | 15/07/2013 )

Bản để inGửi bài này qua Email
Trả lời:
Theo quy định tại Điều 156 Luật Doanh nghiệp, doanh nghiệp có quyền tạm ngừng kinh doanh nhưng phải thông báo bằng văn bản về thời điểm và thời hạn ngừng hoặc tiếp tục kinh doanh cho cơ quan đăng ký kinh doanh và cơ quan thuế chậm nhất 15 ngày trước ngày tạm ngừng hoặc tiếp tục kinh doanh.
Trong thời gian tạm ngừng kinh doanh, doanh nghiệp phải nộp đủ số thuế còn nợ, tiếp tục thanh toán các khoản nợ, hoàn thành việc thực hiện hợp đồng đã ký với khách hàng và người lao động, trừ trường hợp doanh nghiệp chủ nợ, khách hàng và người lao động có thỏa thuận khác.
Đồng thời, tại khoản 3 Điều 57 Nghị định số 43/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp quy định, thời hạn tạm ngừng kinh doanh ghi trong thông báo không được quá 1 năm.
Sau khi hết thời hạn đã thông báo, nếu doanh nghiệp, hộ kinh doanh vẫn tiếp tục tạm ngừng kinh doanh thì phải thông báo tiếp cho cơ quan đăng ký kinh doanh. Tổng thời gian tạm ngừng kinh doanh liên tiếp không được quá 2 năm.
Hồ sơ, trình tự, thủ tục đăng ký tạm ngừng hoạt động thực hiện theo quy định về tạm ngừng kinh doanh tại khoản 3 Điều 57 Nghị định số 43/2010/NĐ-CP nêu trên.
Theo mpi.gov.vn

Các tin khác