DIỄN ĐÀN

 

Liên kết

 

Thống kê truy cập
  • Total: 30485973
  • Visitor Online: 0
  • Hôm nay: 206
  • Trong tuần: 11739
  • Trong tháng: 743354
  • Trong năm: 3017306
Trang chủ

Hướng dẫn xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, vốn đầu tư năm 2014 ( 07:57 | 04/07/2013 )

Bản để inGửi bài này qua Email

        Thực hiện Chỉ thị số 13/CT-TTg ngày 25 tháng 6 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, Dự toán ngân sách nhà nước năm 2014; Khung hướng dẫn xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2014 theo Công văn số 4480/BKHĐT-TH ngày 28 tháng 6 năm 2013 của bộ Kế hoạch và Đầu tư và ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại Công văn số 1647/UBND-TH ngày 01/7/2013.

        Để việc xây dựng, tổng hợp Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội,vốn đầu tư năm 2014 đạt kết quả cao, Sở Kế hoạch và Đầu tư xây dựng khung hướng dẫn xây dựng kế hoạch cho các sở, cơ quan thuộc UBND tỉnh, UBND các huyện, thành phố. Khung hướng dẫn xây dựng kế hoạch năm 2014 được chia thành 2 phần:

          - Phần thứ nhất: Tình hình thực hiện kế hoạch phát triển KT-XH năm 2013 và kế hoạch phát triển KT-XH năm 2014.

         - Phần thứ hai: Kết quả thực hiện kế hoạch vốn đầu tư năm 2013 và Kế hoạch vốn đầu tư năm 2014.Sở Kế hoạch và Đầu tư xin đăng tải toàn bộ Khung hướng dẫn xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, vốn đầu tư năm 2014  (Bao gồm hướng dẫn và các phụ lục mẫu biểu chỉ tiêu kế hoạch); Chỉ thị số 13/CT-TTg ngày 26/6/2013 của Thủ tướng Chính phủ về xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, Dự toán ngân sách nhà nước năm 2014; Công văn 4480/BKHĐT-TH ngày 28 tháng 6 năm 2013 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2014 theo địa chỉ:http://www.bacgiangdpi.gov.vnđể các phòng chuyên môn của các sở, cơ quan thuộc UBND tỉnh, UBND các huyện, thành phố tải về sử dụng.

     Đề nghị các sở, ngành, UBND các huyện, thành phố và các đơn vị căn cứ vào văn bảnhướng dẫn của Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính và tình hình cụ thể của các ngành, UBND các huyện, thành phố, triển khai xây dựng kế hoạch của sở, ngành, địa phương, đơn vị mình và gửi Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, vốn đầu tư năm 2014 của đơn vị, địa phương về Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính trước ngày 12/7/2013, để tổng hợp báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính theo quy định. (Ngoài bản Kế hoạch gửi theo đường công văn, đề nghị gửi kèm file word và file excel kế hoạch theo địa chỉEmail: phong_thqh_skhdt@Bacgiang.gov.vn; phong_ktn_skhdt@Bacgiang.gov.vn; phong_vx_skhdt@Bacgiang.gov.vn;

    Sở Kế hoạch và Đầu tư đề nghị các sở, ngành, UBND các huyện, thành phố quan tâm triển khai thực hiện.

*Văn bản của huyện, thành phố: Tải tại đây.

*Văn bản của Sở, Ban, Ngành : Tải tại đây.

 

Nguồn: Phòng Tổng hợp Quy hoạch