DIỄN ĐÀN

 

Liên kết

 

Thống kê truy cập
  • Total: 30259076
  • Visitor Online: 0
  • Hôm nay: 473
  • Trong tuần: 8865
  • Trong tháng: 516457
  • Trong năm: 2790409
Trang chủ

Tình hình thu hút đầu tư trên địa bàn tỉnh Bắc Giang trong tháng 5 năm 2013 ( 14:53 | 14/05/2013 )

Bản để inGửi bài này qua Email

    Trong tháng 5/2013: UBND tỉnh đã cấp mới 4 Giấy chứng nhận đầu tư cho các nhà đầu tư trong nước (tổng vốn đăng ký 198,5 tỷ đồng; sử dụng 8,88 ha đất); cấp 01 Giấy chứng nhận đầu tư cho các nhà đầu tư nước ngoài (vốn đăng ký 9,5 triệu USD; diện tích đất sử dụng 2,2 ha); cấp 5 Giấy chứng nhận đầu tư điều chỉnh cho các nhà đầu tư trong nước (vốn đăng ký bổ sung tăng thêm 364,89 tỷ đồng); cấp 01 Giấy chứng nhận đầu tư điều chỉnh cho 01 nhà đầu tư nước ngoài (vốn đăng ký không thay đổi). 

     Trong tháng 5/2013: UBND tỉnh đã cấp mới 4 Giấy chứng nhận đầu tư cho các nhà đầu tư trong nước (tổng vốn đăng ký 198,5 tỷ đồng; sử dụng 8,88 ha đất); cấp 01 Giấy chứng nhận đầu tư cho các nhà đầu tư nước ngoài (vốn đăng ký 9,5 triệu USD; diện tích đất sử dụng 2,2 ha); cấp 5 Giấy chứng nhận đầu tư điều chỉnh cho các nhà đầu tư trong nước (vốn đăng ký bổ sung tăng thêm 364,89 tỷ đồng); cấp 01 Giấy chứng nhận đầu tư điều chỉnh cho 01 nhà đầu tư nước ngoài (vốn đăng ký không thay đổi).

    Ban QL các KCN không cấp mới cho dự án đầu tư trong nước nào; cấp 01 Giấy chứng nhận  đầu tư cho 01 nhà đầu tư nước ngoài (vốn đăng ký 9,5 triệu USD; diện tích 4,06 ha); cấp 2 Giấy chứng nhận đầu tư điều chỉnh cho các nhà đầu tư nước ngoài (vốn đăng ký bổ sung tăng thêm 49 triệu USD)

    Từ đầu năm (01/01/2013) đến nay, toàn tỉnh thu hút được 24 dự án đầu tư, trong đó có 13 dự án đầu tư trong nước (KCN có 01 dự án với vốn đăng ký 58,25 tỷ đồng và sử dụng 2,7 ha đất), tổng vốn đăng ký 545,04 tỷ đồng, diện tích đất đăng ký 17,44 ha; và 11 dự án FDI, vốn đăng ký 38 triệu USD (KCN có 7 dự án với vốn đăng ký 16,6 triệu USD).

    Tính chung từ trước đến nay, toàn tỉnh có 711 dự án, trong đó có 595 dự án đầu tư trong nước và 116 dự án đầu tư nước ngoài, tổng vốn đăng ký là 33.225,7 tỷ đồng (bao gồm cả vốn đăng ký bổ sung tăng là 364,89 tỷ đồng) và 1.880,9 triệu USD (bao gồm cả vốn đăng ký bổ sung tăng là 49 triệu USD). Lũy kế vốn thực hiện từ trước đến nay ước đạt 14.950 tỷ đồng và 602,5 triệu USD.

 

Nguồn: Sở Kế hoạch và Đầu tư Bắc Giang