DIỄN ĐÀN

 

Liên kết

 

Thống kê truy cập
  • Total: 30259075
  • Visitor Online: 0
  • Hôm nay: 472
  • Trong tuần: 8864
  • Trong tháng: 516456
  • Trong năm: 2790408
Trang chủ

Tình hình thu hút đầu tư trên địa bàn tỉnh Bắc Giang trong tháng 3 năm 2013 ( 08:46 | 21/03/2013 )

Bản để inGửi bài này qua Email

Trong tháng 3/2013, UBND tỉnh đã cấp 7 Giấy chứng nhận đầu tư cho các nhà đầu tư, trong đó có 6 dự án đầu tư trong nước với vốn đăng ký 131,84 tỷ đồng và diện tích đất sử dụng 4,57 ha 

 

(trong đó có 2 dự án được cấp mới do nhận chuyển nhượng lại với vốn đăng ký và diện tích không thay đổi, lần lượt là 21,05 tỷ đồng và sử dụng 0,37 ha đất); 1 dự án đầu tư nước ngoài do thực hiện việc sáp nhập (vốn đăng ký 8 triệu USD, diện tích đất sử dụng 7,36 ha); cấp 1 Giấy chứng nhận đầu tư điều chỉnh cho 1 nhà đầu tư nước ngoài do thực hiện việc sáp nhập; Ban QL KCN cấp 3 Giấy CNĐT cho các nhà đầu tư nước ngoài (vốn đăng ký 3,4 triệu USD, diện tích đất sử dụng 1,2 ha), cấp 1 Giấy chứng nhận đầu tư dự án đầu tư trong nước (vốn đăng ký 58,25 tỷ đồng, diện tích đất sử dụng 2,7 ha). Cũng trong tháng, UBND tỉnh đã thu hồi Giấy chứng nhận đầu tư của 2 dự án đầu tư trong nước và 1 dự án FDI để cấp Giấy chứng nhận đầu tư cho các nhà đầu tư mới nhận chuyển nhượng và thực hiện sáp nhập (tổng vốn đăng ký và diện tích không thay đổi).

Từ đầu năm (01/01/2013) đến nay, toàn tỉnh thu hút được 16 dự án đầu tư, trong đó có 9 dự án đầu tư trong nước (KCN có 1 dự án với vốn đăng ký 58,25 tỷ đồng và sử dụng 2,7 ha đất), tổng vốn đăng ký 346,55 tỷ đồng, diện tích đất đăng ký 8,56 ha; và 7 dự án FDI, vốn đăng ký 14,47 triệu USD (KCN có 5 dự án với vốn đăng ký 5,67 triệu USD).

Tính chung từ trước đến nay, toàn tỉnh có 702([1]) dự án, trong đó có 591 dự án đầu tư trong nước và 111 dự án đầu tư nước ngoài, tổng vốn đăng ký là 32.662,34 tỷ đồng và 1.808,1triệu USD (bao gồm vốn đăng ký mới và vốn đăng ký bổ sung). Lũy kế vốn thực hiện từ trước đến nay ước đạt 14.500 tỷ đồng và 590,5 triệu USD.


Nguồn:Sở Kế hoạch và Đầu tư