DIỄN ĐÀN

 

Liên kết

 

Thống kê truy cập
  • Total: 30259067
  • Visitor Online: 0
  • Hôm nay: 464
  • Trong tuần: 8856
  • Trong tháng: 516448
  • Trong năm: 2790400
Trang chủ

Tình hình thu hút đầu tư trên địa bàn tỉnh Bắc Giang trong tháng 2 năm 2013 ( 10:32 | 20/02/2013 )

Bản để inGửi bài này qua Email

Trong tháng 02/2013, UBND tỉnh đã cấp 2 Giấy chứng nhận đầu tư cho các nhà đầu tư,

trong đó có 1 dự án đầu tư trong nước (vốn đăng ký 120 tỷ đồng; diện tích đất sử dụng 0,2945 ha); 1 dự án đầu tư nước ngoài (vốn đăng ký 0,8 triệu USD, diện tích đất sử dụng 0,4583 ha); cấp 1 Giấy chứng nhận đầu tư điều chỉnh cho 1 nhà đầu tư nước ngoài; Ban QL KCN cấp 1 Giấy CNĐT cho 1 nhà đầu tư nước ngoài (vốn đăng ký 1,6 triệu USD, diện tích thuê nhà xưởng 0,2 ha). Cũng trong tháng, toàn tỉnh đã thu hồi Giấy chứng nhận đầu tư của 2 dự án đầu tư trong nước (tổng vốn đăng ký 31,34 tỷ đồng, diện tích 1,4 ha).

Từ đầu năm (01/01/2013) đến nay, toàn tỉnh thu hút được 4 dự án đầu tư, trong đó có 2 dự án đầu tư trong nước (ngoài KCN), tổng vốn đăng ký 156,46 tỷ đồng, diện tích đất đăng ký 1,29 ha; và 2 dự án FDI, vốn đăng ký 2,4 triệu USD,diện tích 0,66 ha (trong đó: KCN có 1 dự án với  vốn đăng ký 1,6 triệu USD; diện tích 0,2 ha).

Tính chung từ trước đến nay, toàn tỉnh có 694([1]) dự án, trong đó có 586 dự án đầu tư trong nước và 108 dự án đầu tư nước ngoài, tổng vốn đăng ký là 32.493,3 tỷ đồng và 1.804,7 triệu USD (bao gồm vốn đăng ký mới và vốn đăng ký bổ sung). Lũy kế vốn thực hiện từ trước đến nay ước đạt 14.450 tỷ đồng và 589,5 triệu USD.Nguồn: Sở Kế hoạch và Đầu tư