DIỄN ĐÀN

 

Liên kết

 

Thống kê truy cập
  • Total: 30263200
  • Visitor Online: 0
  • Hôm nay: 2258
  • Trong tuần: 12989
  • Trong tháng: 520581
  • Trong năm: 2794533
Trang chủ

Tình hình thu hút đầu tư trên địa bàn tỉnh Bắc Giang trong tháng 11 năm 2012 ( 16:33 | 20/11/2012 )

Bản để inGửi bài này qua Email

Trong tháng 11/2012, UBND tỉnh đã cấp 3 Giấy chứng nhận đầu tư mới cho các nhà đầu tư trong nước, trong đó 1 dự án được cấp mới do sáp nhập doanh nghiệp và tăng vốn đầu tư (tổng vốn đăng ký 375,88 tỷ đồng; diện tích đất sử dụng 21,36 ha); cấp 5 Giấy chứng nhận đầu tư điều chỉnh cho các nhà đầu tư trong nước và nước ngoài; không có Giấy CNĐT mới nào được cấp trong KCN.

Từ đầu năm đến nay, toàn tỉnh thu hút được 18 dự án đầu tư trong nước (trong đó 1 dự án được cấp mới do sáp nhập doanh nghiệp, vốn đăng ký tăng thêm 63,3 tỷ đồng), tổng vốn đăng ký 796,3 tỷ đồng, diện tích đất đăng ký 36,48 ha (trong đó, trong KCN có 1 dự án, vốn đăng ký 26,89 tỷ đồng, diện tích 0,95 ha); và 16 dự án FDI, vốn đăng ký 132,02 triệu USD (riêng trong các KCN có 14 dự án, vốn đăng ký là 44,02triệu USD).

So với cùng kỳ năm 2011, trên địa bàn toàn tỉnh số dự án đầu tư trong nước ít hơn 24 dự án, tổng vốn đăng ký bằng 27,87%; số dự án đầu tư nước ngoài nhiều hơn 6 dự án nhưng tổng vốn đăng ký chỉ bằng 47,69%.

�Dt� (o ��o 63,3 tỷ đồng), tổng vốn đăng ký 796,3 tỷ đồng, diện tích đất đăng ký 36,48 ha (trong đó, trong KCN có 1 dự án, vốn đăng ký 26,89 tỷ đồng, diện tích 0,95 ha); và 16 dự án FDI, vốn đăng ký 132,02 triệu USD (riêng trong các KCN có 14 dự án, vốn đăng ký là 44,02triệu USD).

Tính chung từ trước đến nay, toàn tỉnh có 690[1] dự án, trong đó có 586 dự án đầu tư trong nước và 104 dự án đầu tư nước ngoài, vốn đăng ký là 32.485,2 tỷ đồng và 1.8012,6 triệu USD. Vốn thực hiện ước đạt 13.970 tỷ đồng và 570,1 triệu USDNguồn: Sở Kế hoạch và Đầu tư Bắc Giang