DIỄN ĐÀN

 

Liên kết

 

Thống kê truy cập
  • Total: 30485685
  • Visitor Online: 0
  • Hôm nay: 3059
  • Trong tuần: 11451
  • Trong tháng: 743066
  • Trong năm: 3017018
Trang chủ

Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội các xã, thôn, bản vùng đồng bào dân tộc thiểu số. ( 13:53 | 26/09/2012 )

Bản để inGửi bài này qua Email

Ngày 21/9/2012, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 47/KH-UBND về việc phát triển kinh tế - xã hội các xã, thôn, bản vùng đồng bào dân tộc thiểu số tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2012-2015.

 

Phát triển giáo dục và đào tạo, y tế, văn hóa vùng dân tộc thiểu số là một trong nhiệm vụ trọng tâm của Kế hoạch

Phát triển giáo dục và đào tạo, y tế, văn hóa vùng dân tộc thiểu số là một trong nhiệm vụ trọng tâm của Kế hoạch

Theo đó, mục tiêu của Kế hoạch nhằm tập trung phát triển kinh tế - xã hội các xã, thôn, bản vùng đồng bào dân tộc thiểu số, thực hiện  giảm nghèo bền vững; tăng cường xây dựng cơ sở hạ tầng thiết yếu, đảm bảo an sinh xã hội; nâng cao trình độ dân trí; tăng cường chất lượng dịch vụ công; bảo vệ môi trường sinh thái; đảm bảo phát triển kinh tế gắn với tiến bộ và công bằng xã hội;… Phấn đấu giải quyết cơ bản tình trạng thiếu nước sản xuất và nước sinh hoạt tại 06 xã khó khăn nhất của huyện Lục Ngạn; đảm bảo xây dựng các công trình thủy lợi chủ động tưới tiêu cho trên 75% diện tích trồng lúa nước; giảm tỷ lệ hộ nghèo các xã vùng dân tộc thiểu số từ 40,8% năm 2011 xuống còn 25% vào năm 2015; cơ bản không còn nhà ở tạm bợ, dột nát; trên 60% thôn, bản trong vùng dân tộc có nhà sinh hoạt cộng đồng; 100% các thôn, bản có điện ở khu dân cư và có đủ các tổ chức trong hệ thống chính trị cơ sở theo quy định;…

Kế hoạch đề ra 07 nhiệm vụ trọng tâm gồm: Tập trung huy động và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực cho phát triển kinh tế - xã hội vùng dân tộc thiểu số; tăng cường đào tạo, dạy nghề, giải quyết việc làm tại chỗ cho vùng dân tộc thiểu số; thực hiện các chính sách về lâm nghiệp; phát triển giáo dục và đào tạo, y tế, văn hóa; đẩy mạnh công tác chuyển giao, ứng dụng khoa học và công nghệ; tiếp tục thực hiện có hiệu quả công tác cán bộ dân tộc thiểu số ở các ngành, các cấp; tăng cường hơn nữa công tác thông tin, tuyên truyền chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước đối với cán bộ, đảng viên và đồng bào dân tộc thiểu số về nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội.

Kế hoạch nêu rõ, các sở, ngành, địa phương cần tăng cường công tác phối hợp, chủ động xúc tiến từng nội dung, nhiệm vụ cụ thể trong lĩnh vực của mình phụ trách, đảm bảo thực hiện đúng tiến độ, có hiệu quả những mục tiêu, nhiệm vụ mà Kế hoạch đã đề ra.

 

* Xem chi tiết Kế hoạch số 47/KH-UBND tại đây./.

 

Nguon: bacgiang.gov.vn