DIỄN ĐÀN

 

Liên kết

 

Thống kê truy cập
  • Total: 30073544
  • Visitor Online: 0
  • Hôm nay: 2685
  • Trong tuần: 2685
  • Trong tháng: 330925
  • Trong năm: 2604877
Trang chủ

Điều kiện để doanh nghiệp được cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh? ( 09:13 | 21/09/2012 )

Bản để inGửi bài này qua Email

 

Trả lời: 
Điều 24 Luật doanh nghiệp năm 2005 quy định “Doanh nghiệp được cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh khi có đủ các điều kiện sau đây”:
1) Ngành, nghề đăng ký kinh doanh không thuộc lĩnh vực cấm kinh doanh.
2) Tên của doanh nghiệp được đặt theo đúng quy định tại các điều 31, 32, 33 và 34 của Luật này;
3) Có trụ sở chính theo quy định tại khoản 1 Điều 35 của Luật này;
4) Có hồ sơ đăng ký kinh doanh hợp lệ theo quy định của pháp luật;
5) Nộp đủ lệ phí đăng ký kinh doanh theo quy định của pháp luật. 
Lệ phí đăng ký kinh doanh được xác định căn cứ vào số lượng ngành, nghề đăng ký kinh doanh; mức lệ phí cụ thể do Chính phủ quy định.

Các tin khác