DIỄN ĐÀN

 

Liên kết

 

Thống kê truy cập
  • Total: 30073525
  • Visitor Online: 0
  • Hôm nay: 2666
  • Trong tuần: 2666
  • Trong tháng: 330906
  • Trong năm: 2604858
Trang chủ

Công ty cổ phần thành lập được hơn một năm. Có 4 cổ đông sáng lập. nhưng đến nay có môt người vẫn chưa góp vốn. Vậy phải giải quyết như thế nào? ( 09:07 | 21/09/2012 )

Bản để inGửi bài này qua Email

 

Trả lời:
Theo quy định tại Khoản 3- Điều 84 Luật doanh nghiệp thì trường hợp cổ đông sáng lập trong công ty cổ phần không thanh toán hoặc không thanh toán đủ số cổ phần đã đăng ký mua thì số cổ phần chưa góp đủ đó phải được Đại hội đồng cổ đông công ty xử lý 1 trong 3 hình thức:
- Các cổ đông sáng lập còn lại góp đủ số cổ phần đó theo tỷ lệ sở hữu cổ phần trong công ty;
- Một hoặc một số cổ đông sáng lập trong công ty nhận góp đủ số cổ phần đó;
- Huy động người khác không phải là cổ đông sáng lập nhận góp đủ số cổ phần đó. Trong trường hợp này, người nhận góp vốn đó đương nhiên trở thành cổ đông sáng lập của công ty, cổ đông không góp cổ phần theo đăng ký đương nhiên không còn là cổ đông của công ty.
- Khi số cổ phần đăng ký góp của các cổ đông sáng lập chưa được góp đủ thì các cổ đông sáng lập cùng liên đới chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của công ty trong phạm vi giá trị số cổ phần chưa góp đủ đó.
Công ty phải tiến hành thủ tục thay đổi cổ đông sáng lập tại Phòng Đăng ký kinh doanh, Sở Kế hoạch và Đầu tư cấp tỉnh( theo Khoản 3- Điều 10 Nghị định 139/2007 hướng dẫn chi tiết thi hành một số điều Luật doanh nghiệp).

Các tin khác