DIỄN ĐÀN

 

Liên kết

 

Thống kê truy cập
  • Total: 30073603
  • Visitor Online: 0
  • Hôm nay: 2744
  • Trong tuần: 2744
  • Trong tháng: 330984
  • Trong năm: 2604936
Trang chủ

Luật doanh nghiệp năm 2005 có điều chỉnh các mối quan hệ giao dịch phát sinh trước đăng ký kinh doanh không?. Xử lý những hợp đồng trước khi đăng ký kinh doanh giữa các sáng lập viên như thế nào? ( 08:56 | 21/09/2012 )

Bản để inGửi bài này qua Email

 

Trả lời:
Điều 14 Luật doanh nghiệp năm 2005 quy định hợp đồng trước đăng ký kinh doanh như sau:
   1) Thành viên, cổ đông sáng lập hoặc người đại diện theo uỷ quyền được ký các loại hợp đồng phục vụ cho việc thành lập và hoạt động của doanh nghiệp trước khi đăng ký kinh doanh.
   2) Trường hợp doanh nghiệp được thành lập thì doanh nghiệp là người tiếp nhận quyền và nghĩa vụ phát sinh từ hợp đồng đã ký kết quy định tại khoản 1 Điều này.
   3) Trường hợp doanh nghiệp không được thành lập thì người ký kết hợp đồng theo quy định tại khoản 1 Điều này chịu trách nhiệm hoặc liên đới chịu trách nhiệm tài sản về việc thực hiện hợp đồng đó.
Như vậy khi ký kết hợp đồng trước đăng ký kinh doanh, các nhà đầu tư dự định thành lập doanh nghiệp cần thoả thuận với nhau về quyền và nghĩa vụ dân sự phát sinh trong trường hợp doanh nghiệp không được thành lập để tránh xảy ra các mâu thuẫn sau này.

Các tin khác