DIỄN ĐÀN

 

Liên kết

 

Thống kê truy cập
  • Total: 30073644
  • Visitor Online: 0
  • Hôm nay: 2785
  • Trong tuần: 2785
  • Trong tháng: 331025
  • Trong năm: 2604977
Trang chủ

Chức danh nào được coi là cán bộ quản lý nghiệp vụ trong các doanh nghiệp 100% vốn sở hữu Nhà nước bị cấm thành lập và quản lý doanh nghiệp? ( 08:55 | 21/09/2012 )

Bản để inGửi bài này qua Email

 

Trả lời:
 Luật doanh nghiệp năm 2005 quy định cán bộ lãnh đạo, quản lý nghiệp vụ trong các doanh nghiệp 100% vốn sở hữu Nhà nước bị cấm thành lập và quản lý doanh nghiệp. Những người này bao gồm:
Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, Phó Tổng Giám đốc, Giám đốc, Phó Giám đốc, Kế toán trưởng, thành viên Ban kiểm soát, Trưởng, phó phòng, ban nghiệp vụ, trưởng chi nhánh và văn phòng đại diện của Doanh nghiệp 100% vốn sở hữu Nhà nước.
Tuy nhiên, Luật doanh nghiệp không cấm những đối tượng này sử dụng tài sản thuộc sở hữu cá nhân của mình để mua cổ phần trong các Công ty Cổ phần hoạt động theo luật doanh nghiệp, nhưng họ không được nắm giữ các chức danh quản lý. Những người này chỉ có thể nắm giữ chức danh là người quản lý trong các công ty TNHH và Công ty Cổ phần trong trường hợp họ được cử là người đại diện quản lý vốn Nhà nước tại các Công ty này.
 

Các tin khác