DIỄN ĐÀN

 

Liên kết

 

Thống kê truy cập
  • Total: 30264458
  • Visitor Online: 0
  • Hôm nay: 898
  • Trong tuần: 14247
  • Trong tháng: 521839
  • Trong năm: 2795791
Trang chủ

Tình hình thu hút đầu tư trên địa bàn tỉnh Bắc Giang trong tháng 8 năm 2012 ( 16:16 | 20/09/2012 )

Bản để inGửi bài này qua Email

 

Trong tháng 8/2012, UBND tỉnh đã cấp mới 4 Giấy CNĐT cho nhà đầu tư trong nước (vốn đăng ký 168,5 tỷ đồng, diện tích đất đăng ký sử dụng 6,62 ha); cấp 1 Giấy chứng nhận đầu tư cho 1 nhà đầu tư nước ngoài, vốn đăng ký 81 triệu USD, diện tích đất đăng ký 6,82 ha; chấp thuận chủ trương đầu tư đối với 2 dự án đầu tư trong nước. Ban QLKCN cấp 1 Giấy chứng nhận đầu tư cho 1 nhà đầu tư nước ngoài với vốn đăng ký 0,25 triệu USD.

       Từ đầu năm đến nay, toàn tỉnh thu hút được 13 dự án đầu tư trong nước, vốn đăng ký 375,84 tỷ đồng; và 10 dự án FDI, vốn đăng ký 112,8 triệu USD (riêng trong các KCN có 8 dự án, vốn đăng ký là 24,8 triệu USD).

So với 8 tháng cùng kỳ năm 2011: Đối với các dự án đầu tư trong nước, số dự án bằng 37,14%, vốn đăng ký bằng 18,8%; đối với các dự án FDI, số dự án nhiều gấp 3 lần, vốn đăng ký bằng 44,36%.

            Tính chung từ trước đến nay, toàn tỉnh có 693 dự án, trong đó có 593 dự án đầu tư trong nước và 100 dự án đầu tư nước ngoài, vốn đăng ký là 35.026,1 tỷ đồng và 1.794,4 triệu USD. Vốn thực hiện ước đạt 13.650,5 tỷ đồng và 440,5 triệu USD

Nguồn: Sở Kế hoạch và Đầu tư