DIỄN ĐÀN

 

Liên kết

 

Thống kê truy cập
  • Total: 30264487
  • Visitor Online: 0
  • Hôm nay: 927
  • Trong tuần: 14276
  • Trong tháng: 521868
  • Trong năm: 2795820
Trang chủ

Báo cáo tiến độ thực hiện các dự án JICA tại khoá VI, V trên địa bàn tỉnh Bắc Giang đến tháng 12 năm 2010 ( 14:16 | 20/09/2012 )

Bản để inGửi bài này qua Email

1. Các dự án Tài khóa V: 

 

     Tài khóa V trên địa bàn tỉnh Bắc Giang đầu tư 04 dự án. Hiện nay, tất cả các dự án đã hoàn thành đưa vào sử dụng và đã phát huy hiệu quả tích cực góp phần đáng kể vào phát triển kinh tế- xã hội, nâng câng đời sông nhân dân khu vực dự án. Trong đó: Đường dây và Trạm biến áp 35/0,4Kv bản Vua Bà, xã Trường Sơn, huyện Lục Nam; Cải tạo, nâng cấp hệ thống thuỷ lợi hồ Khuôn Thần và hồ làng Thum huyện Lục Ngạn đã được Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt quyết toán; Dự án Hệ thống cấp nước thị trấn An Châu huyện Sơn Động và Dự án Cải tạo, nâng cấp đường Yên Định- Thanh Luận chủ đầu tư đã hoàn tất các thủ tục và  trình phê duyệt quyết toán.
     2. Các dự án Tài khóa VI:
     Tài khóa VI trên địa bàn tỉnh Bắc Giang đầu tư 02 dự án. Trong đó:
   - Dự án Cải tạo, nâng cấp đường liên xã thị trấn Lục Nam-Nghĩa Phương-Huyền Sơn -Bắc Lũng, huyện Lục Nam đã thi công từ đầu năm 2010; hiện tại các nhà thầu đã thi công xong phần nền đường, thoát nước ngang, đang thi công lớp đá base; giá trị khối lượng thực hiện khoảng 20 tỷ đồng, bằng 70% giá trị trúng thầu; giá trị giải ngân 9,1 tỷ đồng, bằng 31,4% tổng giá trị các gói thầu.
    - Dự án: Hệ thống cấp nước thị trấn Đồi Ngô, huyện Lục Nam được Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 2072/QĐ-UBND, ngày 08/12/2008, thời gian thực hiện 2009-2010. Đến thời điểm tháng 2 năm 2010 chủ đầu tư đã triển khai xong bước TKBVTC-DT và đã trình Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt Kế hoạch đấu thầu các gói thầu còn lại của dự án. Trong tháng 9, Đoàn chuyên gia của JICA đã đến kiểm tra thực địa và xem xét thiết kế chi tiết của các dự án và làm việc với Ban QL các dự án JICA tỉnh Bắc Giang và chủ đầu tư. Các nội dung phía tư vấn JICA yêu cầu chủ đầu tư đã bổ sung cơ bản đầy đủ. Hiện tại, chủ đầu tư đang chờ văn bản kết luận chính thức của phía JICA để triển khai các bước tiếp theo của dự án.
    - UBND tỉnh Bắc Giang đã bố trí kế hoạch vốn năm 2011 cho 02 dự án trên để thực hiện GPMB, thanh toán chi phí khác.
    3. Về sử dụng vốn JICA tiết kiệm sau đấu thầu:
     Việc bổ sung hạng mục mới cho dự án thuộc Chương trình JICA SPL V theo tinh thần Công văn số 2289/BKH-KTDV, ngày 08/4/2010 của Ban quản lý Chương trình tín dụng chuyên ngành JICA:
     Dự án Cải tạo, nâng cấp đường Yên Định-Thanh Luận sử dụng vốn JICA tiết kiệm sau đấu thầu để điều chỉnh giá với giá trị 2.075.833.000 đồng; phần vốn JICA tiết kiệm sau đấu thầu chưa sử dụng là 5.185.000.000 đồng. Tuyến đường Yên Định –Thanh Luận có chiều dài 30 Km (điểm đầu từ QL 31 tại xã Yên Định, điểm cuối đấu nối với QL 297 tại địa bàn xã Long Sơn, huyện Sơn Động). Hiện tại Tài khoá III của Chương trình tín dụng chuyên ngành JBIC đã đầu tư 20Km đầu tuyến; tài khoá V tiếp tục đầu tư 7 km tiếp theo và đã hoàn thành đưa vào sử dụng. Qua thực tế sử dụng, 27km được đầu tư đã phát huy  hiệu quả tốt, góp phần quan trọng vào phát triển kinh tế-xã hội các xã trong vùng. Hiện tại còn 3km cuối tuyến đấu nối với QL 279 và thông sang tỉnh Quảng Ninh đã được chủ đầu tư triển khai lập dự án bổ sung và đã được Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt, tổng mức đầu tư sau khi bổ sung 38.438.937.000đồng, tăng 6.980.000.000 đồng so với tổng mức đầu tư đã được phê duyệt (trong đó xây lắp 5,7 tỷ đồng). Ban Quản lý Chương trình tín dụng chuyên ngành JICA đã có Công văn số 4901/BKH-KTDV, ngày 16/7/2010 cho phép sử dụng nguồn vốn tiết kiệm sau đấu thầu của Tài khóa V đầu tư xây dựng 3km còn lại trên. UBND tỉnh Bắc Giang đã bố trí kế hoạch năm 2011 đối ứng kinh phí để thực hiện GPMB và phê duyệt Kế hoạch đấu thầu các gói thầu của mạng mục bổ sung. Hiện tại chủ đầu tư đã triển khai bước Thiết kế BVTC, GPMB để thực hiện các bước tiếp theo cua dự án.
     Trên đây là báo cáo tiến độ thực hiện các dự án JICA Tài khóa V, VI trên địa bàn tỉnh Bắc Giang đến ngày 16 tháng 12 năm 2010./.

 

Nguồn: Sở Kế hoạch và Đầu tư