DIỄN ĐÀN

 

Liên kết

 

Thống kê truy cập
  • Total: 30264496
  • Visitor Online: 0
  • Hôm nay: 936
  • Trong tuần: 14285
  • Trong tháng: 521877
  • Trong năm: 2795829
Trang chủ

Báo cáo tình hình đầu tư trực tiếp nước ngoài Quý II, 6 tháng, ước cả năm 2010 và kế hoạch 2011 ( 13:35 | 20/09/2012 )

Bản để inGửi bài này qua Email

 

I. TÌNH HÌNH THU HÚT VÀ TRIỂN KHAI THỰC HIỆN CÁC DỰ ÁN CÓ VỐN ĐẦU TƯ TRỰC TIẾP NƯỚC NGOÀI TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BẮC GIANG QUÝ II, 6 THÁNG NĂM 2010

 

1. Tình hình thu hút các dự án FDI

Quý II năm 2010, tỉnh Bắc Giang thu hút được 5 dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài với tổng số vốn đăng ký đạt 50 triệu USD, trong đó các khu công nghiệp có 4 dự án, với tổng vốn đăng ký là 45,7 triệu USD. Cũng trong Quý II năm 2010, tỉnh Bắc Giang có 4 dự án đăng ký điều chỉnh vốn đầu tư với số vốn đăng ký điều chỉnh tăng thêm là 2,16 triệu USD. Tính chung cả vốn cấp mới và vốn điều chỉnh, trong Quý II năm 2010, tỉnh Bắc Giang thu hút thêm 52,16 triệu USD.

6 tháng năm 2010, tỉnh Bắc Giang thu hút được 10 dự án với tổng vốn đăng ký đạt 106,64 triệu USD, 6 dự án đăng ký điều chỉnh, trong đó có 5 dự án điều chỉnh tăng vốn với số vốn đăng ký điều chỉnh tăng thêm là 51,16, nâng tổng vốn đăng ký mới và điều chỉnh là 157,8 triệu USD.

Phân theo đối tác đầu tư, Trung Quốc có 7 dự án với số vốn đăng ký đạt 66,7 triệu USD (chiếm 62%) , Hàn Quốc có 2 dự án, vốn đăng ký chiếm 31% vốn đăng ký, vốn đăng ký là 33,6 triệu USD, còn lại là Singapo.

Phân theo lĩnh vực đầu tư: các dự án FDI chủ yếu tập trung vào lĩnh vực công nghiệp với 8 dự án, với số vốn đăng ký đạt 67,3 triệu USD, chiếm 64% vốn đăng ký, 80% số dự án, còn lại là đầu tư kinh doanh bất động sản với 2 dự án, chiếm 36% vốn đăng ký.

Tính chung từ trước đến nay, trên địa bàn tỉnh Bắc Giang đã thu hút 88 dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài với tổng số vốn đăng ký là 607,3 triệu USD (tính cả cấp mới và tăng vốn). Riêng các KCN có 43 dự án, với tổng vốn đăng ký 451,3 triệu USD.

2. Tình hình triển khai thực hiện các dự án FDI

Tính riêng trong quý II năm nay, số vốn giải ngân của các dự án FDI đạt 13,14 triệu USD, nâng tổng số vốn giải ngân 6 tháng đạt 25,1 triệu USD, tính chung tổng số vốn giải ngân của các dự án FDI từ trước đến nay đạt khoảng 185 triệu USD.

Phân loại cụ thể tình hình thực hiện các dự án như sau:

- Dự án đã đi vào hoạt động (sản xuất ổn định): 40 dự án

- Dự án đang xây dựng cơ bản: 28 dự án

- Dự án đang làm thủ tục thuê đất: 11 dự án

- Dự án không triển khai thực hiện: 5 dự án

- Dự án tạm ngừng hoạt động: 4 dự án

Cũng trong qúy II năm 2010, doanh thu của các doanh nghiệp FDI ước đạt 38 triệu USD, tăng 26% so với cùng kỳ; đóng góp cho ngân sách ước đạt 1,7 tỷ đồng (không bao gồm thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu). Các doanh nghiệp FDI từ đầu năm đến nay đã tạo thêm 1.900 chỗ làm việc mới cho các lao động, nâng tổng số các lao động trong các doanh nghiệp FDI từ trước đến nay lên khoảng 15.300 người.

3. Một số khó khăn, vướng mắc của các nhà đầu tư khi triển khai thực hiện dự án

- Thời gian qua, do tác động của suy thoái kinh tế kéo dài từ giữa năm 2008 đã ảnh hưởng không nhỏ đến tiến độ triển khai của đa số các dự án của cả trong nước và nước ngoài. Đặc biệt là một số dự án đầu tư nước ngoài có vốn đăng ký lớn đăng ký đầu tư từ năm 2008, nhưng đến nay tiến độ thực hiện chậm hơn so với dự kiến như: Dự án xây dựng và kinh doanh hạ tầng khu công nghiệp Vân Trung của Công ty TNHH Một thành viên FUGIANG thuộc Tập đoàn Hồng Hải, Dự án của Công ty TNHH linh kiện điện tử SANYO HQ Việt Nam...

Mặt khác, cũng do tác động của suy thoái kinh tế thời gian qua, nên một số dự án đã đi vào sản xuất ổn định nhưng hoạt động cầm chừng hoặc phải xin giãn tiến độ đầu tư, tạm ngừng hoạt động để tìm giải pháp tháo gỡ khó khăn và duy trì quá trình đầu tư.

- Công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng của các chủ đầu tư hạ tầng trong các khu công nghiệp chậm, không đáp ứng được tiến độ của các nhà đầu tư. Vì vậy ảnh hưởng tới tiến độ đầu tư của các nhà nhà đầu tư.

- Một số dự án do khó khăn về thủ tục thông quan cho máy móc, thiết bị nhập khẩu kéo dài ảnh hưởng tới tiến độ xây dựng và triển khai của một số dự án như: Dự án sản xuất linh kiện điện tử của Tập đoàn Hồng Hải, Dự án sản xuất mắt thần quang học và các sản phẩm, linh kiện liên quan của Công ty TNHH SANYO Hoa Cường.

- Người lao động trong các doanh nghiệp do xuất phát từ nông nghiệp nên ý thức tổ chức kỷ luật, tác phong trong sản xuất công nghiệp yếu kém. Tình trạng đình công, bãi công trái luật của người lao động trong các doanh nghiệp vẫn còn xảy ra, gây mất an ninh trật tự an toàn xã hội, gây tâm lý lo ngại cho các nhà đầu tư.

II. MỘT SỐ GIẢI PHÁP THÚC ĐẨY GIẢI NGÂN VÀ THU HÚT CÁC DỰ ÁN FDI TRONG THỜI GIAN TỚI

Trong bối cảnh nền kinh tế của cả nước và của tỉnh tiếp phục hồi nhưng vẫn còn nhiều khó khăn, thách thức, để thu hút và thúc đẩy giải ngân các dự án FDI đã đăng ký trên địa bàn tỉnh thời gian tới cần tập trung thực hiện một số giải pháp sau:

1. Tăng cường hơn nữa công tác quản lý nhà nước đối với các dự án FDI trên địa bàn nhằm lắm rõ những khó khăn, vướng mắc của các chủ đầu tư từ đó có các giải pháp cũng như kiến nghị giải quyết những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai, thực hiện các dự án, đặc biệt là tình hình triển khai thực hiện của các dự án lớn như: Dự án hạ tầng KCN Vân Trung của Tập đoàn Hồng Hải; Dự án sản xuất các linh kiện và thiết bị điện tử của Công ty TNHH SANYO; Dự án xây dựng hạ tầng KCN Việt Hàn; Dự án sản xuất Vacxin của Công ty TNHH Một thành viên khoa học kỹ thuật Vacxin sinh phẩm Kim Dương Việt Nam...

2. Đôn đốc các nhà đầu tư hạ tầng các khu công nghiệp Quang Châu, Vân Trung, Song Khê - Nội Hoàng đẩy nhanh tiến độ triển khai hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật giúp các nhà đầu tư đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án; UBND các huyện, thành phố tích cực chỉ đạo Hội đồng bồi thường, GPMB nhanh chóng bàn giao mặt bằng cho các nhà đầu tư, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp FDI triển khai thực hiện dự án.

3. Tiếp tục đẩy mạnh cải cách các thủ tục hành chính, thực hiện tốt cơ chế “một cửa liên thông” tại hai đầu mối Ban quản lý các khu công nghiệp tỉnh và Sở Kế hoạch và Đầu tư nhằm tạo thuận lợi cho các nhà đầu tư, góp phần đẩy nhanh tiến độ triển khai thực hiện của các dự án đang trong giai đoạn hoàn chỉnh thủ tục chuẩn bị đầu tư.

III. DỰ KIẾN THU HÚT VÀ TRIỂN KHAI CÁC DỰ ÁN FDI TRONG THỜI GIAN TỚI

Trong những tháng đầu năm 2010, tình hình kinh tế của cả nước và của tỉnh tiếp tục đà tăng trưởng, dự báo trong những tháng còn lại của năm 2010 và những năm tiếp theo, tình hình thu hút và triển khai các dự án FDI của tỉnh sẽ có những chuyển biến tích cực. Dự báo trong năm 2010, toàn tỉnh cấp mới cho khoảng 20 doanh nghiệp FDI với số vốn đăng ký khoảng 200 triệu USD, tăng gấp gần 2 lần về số dự án và tăng gấp 4,7 lần về vốn đăng ký so với năm 2009. Vốn giải ngân của các doanh nghiệp FDI trong năm 2010 ước đạt khoảng 58 triệu USD, tăng 16% so với năm 2009.
Biểu chi tiết .xls

 

 Nguồn Sở Kế hoạch và Đầu tư Bắc Giang