DIỄN ĐÀN

 

Liên kết

 

Thống kê truy cập
  • Total: 30259099
  • Visitor Online: 0
  • Hôm nay: 496
  • Trong tuần: 8888
  • Trong tháng: 516480
  • Trong năm: 2790432
Trang chủ

Tình hình thu hút đầu tư tại các khu công nghiệp ( 10:01 | 20/09/2012 )

Bản để inGửi bài này qua Email

 

Tính đến 30/11/2009 Ban quản lý các KCN đã cấp Giấy chứng nhận đầu tư cho 30 dự án, trong đó có 18 dự án thu hút đầu tư mới và 12 dự án điều chỉnh, thay đổi nội dung đầu tư, với tổng số vốn đăng ký đạt 33,77 triệu USD và 625,79 tỷ đồng.

 

 

Năm 2009 do tiếp tục chịu sự ảnh hưởng của suy thoái kinh tế nên tình hình thu hút đầu tư vào các KCN đạt kết quả không cao. Tính đến 30/11/2009 đã cấp Giấy chứng nhận đầu tư cho 30 dự án, trong đó có 18 dự án thu hút đầu tư mới và 12 dự án điều chỉnh, thay đổi nội dung đầu tư, với tổng số vốn đăng ký đạt 33,77 triệu USD và 625,79 tỷ đồng. Ước cả năm 2009, cấp GCNĐT cho 32 dự án với tổng vốn đầu tư 39,77 triệu USD và 625,79 tỷ đồng. So với năm 2008, số lượng dự án đầu tư giảm 11 dự án, vốn đầu tư đăng ký (quy đổi USD) chỉ bằng 28% và bằng 63% so với kế hoạch năm 2009.

Các dự án đầu tư mới trong năm chủ yếu tập trung vào lĩnh vực sản xuất công nghiệp như sản xuất thép, điện tử…

Để tiếp tục đẩy mạnh thu hút đầu tư vào các KCN, Ban Quản lý KCN tỉnh đã xây dựng phương hướng thực hiện năm 2010 cụ thể như: Đôn đốc và đẩy nhanh tiến độ xây dựng cơ sở hạ tầng hai khu công nghiệp Song khê – Nội hoàng và Quang Châu; Nâng cao trách nhiệm của chủ đầu tư xây dựng hạ tầng KCN trong việc vận động thu hút đầu tư; thu hút có lựa chọn các dự án đầu tư, hạn chế những dự án có suất đầu tư thấp, hiệu quả kinh tế – xã hội thấp và có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường.

Tăng cường công tác quản lý sau đầu tư, giám sát chặt chẽ quá trình triển khai thực hiện dự án, rà soát tình hình sử dụng đất, tiến độ đầu tư của các doanh nghiệp; kiên quyết xử lý các dự án vi phạm quy định của pháp luật về đầu tư để giành quỹ đất cho các dự án khác có hiệu quả hơn.
     
                                                                                                                                                      BBT