DIỄN ĐÀN

 

Liên kết

 

Thống kê truy cập
  • Total: 30264492
  • Visitor Online: 0
  • Hôm nay: 932
  • Trong tuần: 14281
  • Trong tháng: 521873
  • Trong năm: 2795825
Trang chủ

Một số giải pháp tăng cường thu hút vốn đầu tư nước ngoài vào tỉnh Bắc Giang ( 09:52 | 20/09/2012 )

Bản để inGửi bài này qua Email

Thu hút đầu tư nói chung và thu hút đầu tư nước ngoài nói riêng có vai trò và ý nghĩa hết sức quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Bắc Giang. Trong thời gian qua Bắc Giang đã đạt được những thành tựu quan trọng trong thu hút đầu tư nước ngoài và cải thiện môi trường đầu tư.

 

      Tuy nhiên, thu hút đầu tư nước ngoài của Bắc Giang vẫn còn bộc lộ nhiều hạn chế và chưa tương xứng với tiềm năng và lợi thế của tỉnh. Bài viết này đề xuất một số giải pháp tăng cường thu hút đầu tư nước ngoài nhằm đẩy nhanh tốc độ tăng trưởng và chuyển dịch cơ cấu trong thời gian tới.

Bắc Giang là tỉnh miền núi, nằm trong vùng chuyển tiếp giữa đồng bằng Bắc Bộ và trung du miền núi phía Bắc với địa hình đa dạng với cả 3 vùng (miền núi, trung du và đồng bằng xen kẽ). So với các tỉnh miền núi phía Bắc, Bắc Giang có vị trí địa lý tương đối thuận lợi: Có một số trục đường giao thông gồm cả đường bộ, đường sắt, đường thuỷ quan trọng của Quốc gia chạy qua.

Ngoài ra, Bắc Giang cách không xa các trung tâm công nghiệp, đô thị lớn của Vùng kinh tế trọng điểm phía Bắc và “Tam giác kinh tế phát triển”: Hà Nội - Hải Phòng - Quảng Ninh, nơi tập trung đông dân cư, với tốc độ đô thị hoá nhanh sẽ là thị trường tiêu thụ lớn về nông sản hàng hoá và các hàng hoá tiêu dùng khác.

Trong những năm qua, tình hình thu hút đầu tư nước ngoài của tỉnh Bắc Giang đã đạt được một số kết quả quan trọng. Tính đến hết tháng 4/2009, Bắc Giang đã thu hút được 73 dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài với số vốn đăng ký 429,3 triệu USD. Trong 4 tháng đầu năm 2009 tỉnh Bắc Giang đã thu hút 12 dự án đầu tư trong nước, sử dụng 16,2 ha đất và 4 dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI), với số vốn đăng ký 571 tỷ đồng và 17,478 triệu USD.

Tính chung từ trước tới nay, toàn tỉnh đã thu hút 415 dự án đầu tư trong nước, sử dụng 3.551 ha đất, với số vốn đăng ký đầu tư là 19.505 tỷ đồng (nếu tính cả Nhà máy Nhiệt điện Sơn Động, tổng số vốn đăng ký đầu tư trong nước là 23.205 tỷ đồng) và 73 dự án đầu tư FDI, sử dụng 612,5 ha đất, với số vốn đăng ký đầu tư 429,37 triệu USD.

Phát huy những kết quả đã đạt được, khắc phục khó khăn, trong xu thế của nền kinh tế hội nhập và phát triển Bắc Giang tiếp tục chủ động, tích cực thu hút có hiệu quả nguồn vốn đầu tư nước ngoài cho sự nghiệp phát triển kinh tế địa phương, góp phần đẩy nhanh hơn tốc độ tăng trưởng kinh tế và chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng CNH-HĐH. Thời gian tới, ưu tiên thu hút các dự án có hàm lượng công nghệ, giá trị gia tăng cao, ít gây ô nhiễm môi trường.

Tập trung thực hiện các giải pháp sau:

- Thực hiện tốt công tác quy hoạch phát triển kinh tế; tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư, huy động  mạnh mẽ các nguồn lực cho đầu tư phát triển.

Xây dựng, bổ sung và công bố công khai các quy hoạch phát triển ngành, vùng kinh tế, quy hoạch sử dụng đất đai, quy hoạch phát triển đô thị, các quy hoạch chi tiết các khu, cụm công nghiệp, khu dân cư, khu đô thị để chủ động thu hút đầu tư. Khuyến khích các thành phần kinh tế tham gia đầu tư xây dựng các công trình kết cấu hạ tầng theo hình thức BOT, BTO, BT nhằm từng bước hoàn thiện cơ sở hạ tầng thiết yếu phục vụ công tác thu hút đầu tư; đồng thời chuẩn bị sẵn sàng các điều kiện, nhất là mặt bằng các khu công nghiệp để chủ động đón làn sóng đầu tư nước ngoài vào tỉnh.

Tăng cường công tác đối thoại với các nhà đầu tư, kịp thời trợ giúp, tháo gỡ khó khăn, ách tắc cho các doanh nghiệp, nhất là về thủ tục thẩm định phê duyệt dự án, cấp Giấy chứng nhận đầu tư, giải phóng mặt bằng và cho thuê đất.

- Tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính: Tập trung rà soát, bãi bỏ các thủ tục hành chính, các giấy phép, các quy định không cần thiết, nhằm giảm thiểu thời gian thành lập doanh nghiệp và chi phí tham gia thị trường; Tiếp tục thực hiện tốt cơ chế “một cửa” về đầu tư và cơ chế “một cửa liên thông” trong đăng ký kinh doanh và đầu tư.

- Tập trung cao cho công tác bồi thường giải phóng mặt bằng, đầu tư hạ tầng các Khu công nghiệp: Quang Châu, Song Khê - Nội Hoàng, Vân Trung, Việt Hàn, chuẩn bị tốt các điều kiện về mặt bằng sản xuất cho các nhà đầu tư; xây dựng và từng bước hoàn thiện kết cấu hạ tầng thiết yếu như điện, nước, thông tin liên lạc... phục vụ các nhà đầu tư nước ngoài triển khai thuận lợi các dự án đầu tư.

- Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, từng bước đáp ứng yêu cầu hội nhập: Tiếp tục thực hiện chính sách ưu tiên đầu tư cho phát triển giáo dục, đào tạo và dạy nghề nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, coi đây là một trong những biện pháp quan trọng để cải thiện môi trường đầu tư và tham gia hội nhập quốc tế; Khuyến khích phát triển hệ thống đào tạo, dạy nghề với nhiều thành phần kinh tế tham gia theo hướng xã hội hoá; đổi mới hoạt động của các cơ sở đào tạo theo hướng đẩy mạnh xã hội hóa, mở rộng hợp tác liên kết trong đào tạo, từng bước nâng cao chất lượng nguồn nhân lực.

- Từng bước xây dựng và hoàn thiện hạ tầng kinh tế xã hội của tỉnh, nâng cao chất lượng các dịch vụ phục vụ đời sống như giáo dục, y tế, vui chơi giải trí...để thu hút sự quan tâm của các nhà đầu tư nước ngoài.

- Tranh thủ tối đa sự ủng hộ của Chính phủ và các Bộ, ngành Trung ương trong công tác vận động, thu hút các dự án đầu tư nước ngoài, nhất là các tập đoàn kinh tế lớn của nước ngoài.

                                                    

                                                               Vũ Văn Cường