Get Adobe Flash player
DIỄN ĐÀN

Liên kết

 

Thống kê truy cập
  • Total: 21667970
  • Visitor Online: 0
  • Hôm nay: 5296
  • Trong tuần: 14202
  • Trong tháng: 563115
  • Trong năm: 13667970
Trang chủ | Thủ tục thẩm định hồ sơ yêu cầu gói thầu mua sắm hàng hóa thuộc dự án UBND tỉnh làm chủ đầu tư

Thủ tục thẩm định hồ sơ yêu cầu gói thầu mua sắm hàng hóa thuộc dự án UBND tỉnh làm chủ đầu tư ( 08:12 | 19/09/2012 )

Bản để inGửi bài này qua Email
Field gắn: 

Trình tự thực hiện:

Bước 1: Bên mời thầu nộp hồ sơ tại Phòng Thẩm định Giám sát đầu tư - Sở Kế hoạch và Đầu tư;

- Địa chỉ: Đường Nguyễn Gia Thiều, thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang.

- Điện thoại: 0240.3858617 fax: 0240.3854923.

- Thời gian tiếp nhận: Trong giờ làm việc hành chính, các ngày trong tuần.Cán bộ phòng kiểm tra hồ sơ, nếu hồ sơ đầy đủ viết giấy biên nhận.

Bước 2: Hồ sơ được được chuyển qua lãnh đạo xử lý và phân công giải quyết. Cán bộ thụ lý kiểm tra nếu hồ sơ chưa đúng quy đình thì yêu cầu chủ đầu tư lập lại (bằng văn bản), nếu hồ sơ  đã đúng quy định thì soạn thảo báo cáo thẩm định trình lãnh đạo ký.

Bước 3: Trả kết quả cho chủ đầu tư và trình báo cáo thẩm định gửi Chủ tịch UBND tỉnh quyết định.

- Thời gian trả kết quả: Trong giờ làm việc hành chính, các ngày trong tuần.

11.2.Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại Phòng Thẩm định và Giám sát đầu tư -Sở Kế hoạch và Đầu tư.

11.3.Thành phần, số lượng hồ sơ

a) Thành phần hồ sơ:

1- Tờ trình xin phê duyệt hồ sơ yêu cầu:

2- Các văn bản kèm theo Tờ trình:

+ Quyết định phê duyệt kế hoạch đấu thầu (nếu trình hồ sơ mời thầu sau khi phê duyệt kế hoạch đấu thầu).

+ Hồ sơ yêu cầu (theo mẫu).

+ Quyết định đầu tư và các tài liệu để ra quyết định đầu tư. 

+ Điều ước quốc tế hoặc văn bản thoả thuận quốc tế đối với các dự án sử dụng vốn ODA;

+  Dự toán được duyệt và quyết định phê duyệt (nếu có). 

+ Văn bản chứng minh nguồn vốn cho dự án;

+ Các văn bản pháp lý khác liên quan (nếu có);

b) Số lượng hồ sơ:01 bộ.

11.4.Thời hạn giải quyết: 10 ngày kể từ khi nhận đầy đủ hồ sơ và hợp lệ.

11.5.Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức.

11.6.Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Sở Kế hoạch và Đầu tư

- Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Kế hoạch và Đầu tư

- Cơ quan phối hợp (nếu có): Không.

11.7.Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Báo cáo thẩm định.

11.8.Phí, lệ phí (nếu có): Không.

11.9.Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Hồ sơ yêu cầu chào hàng cạnh tranh.(Thông tư số 11/2010/TT-BKH ngày 27/5/2010 ).

11.10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không.

11.11.Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Luật Đấu thầu số 61/2005/QH11 ngày 29/11/2005 Luật Đấu thầu số 61/2005/QH11 ngày 29/11/2005 .

- Căn cứ Luật sửa đổi bổ sung một số điều liên quan đến đầu tư xây dựng cơ bản số 38/2009/QH12;

- Nghị định số 85/2009/NĐ-CP ngày 15/10/2009 của Chính phủ Hướng dẫn thi hành Luật Đấu thầu và lựa chọn nhà thầu xây dựng theo Luật Xây dựng.

- Nghị định số 68/2012/NĐ-CP ngày 12/9/2012 của Chính phủ.

- Thông tư số 11/2010/TT-BKH ngày 27/5/2010 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết về chào hàng cạnh tranh.

- Quyết định số 475/2013/QĐ-UBND ngày 13/9/2013 của UBND tỉnh ban hành “Quy định một số nội dung về quản lý đầu tư và xây dựng đối với các dự án đầu tư địa bàn tỉnh Bắc Giang”.

- Quyết định số 130/2009/QĐ-UBND ngày 30/11/2009 của UBND tỉnh V/v ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn cơ cấu, tổ chức và mối quan hệ công tác của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh.