DIỄN ĐÀN

 

Liên kết

 

Thống kê truy cập
  • Total: 30263191
  • Visitor Online: 0
  • Hôm nay: 2249
  • Trong tuần: 12980
  • Trong tháng: 520572
  • Trong năm: 2794524
Trang chủ

Công tác thẩm tra và trình cấp Giấy chứng nhận đầu tư trong tháng 01 năm 2017 ( 09:29 | 15/01/2017 )

Bản để inGửi bài này qua Email
Từ ngày 12/12/2016 đến hết ngày 11/01/2017, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã tiếp nhận 67 lượt hồ sơ, (trong đó 52 lượt hồ sơ đề nghị chấp thuận chủ trương đầu tư, 05 hồ sơ giãn tiến độ và 10 hồ sơ đề nghị điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư). Có 32 hồ sơ xử lý chuyển tiếp từ tháng trước.
   Trong tháng, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã xử lý, tham mưu xử lý và trả kết quả cho 44 lượt hồ sơ của các nhà đầu tư. Đến nay còn 55 hồ sơ đang trong quá trình xử lý. 
   Trong tháng 01/2017 (từ 12/12/2016 đến 11/01/2017), UBND tỉnh đã chấp thuận chủ trương đầu tư cho 10 dự án của các nhà đầu tư trong nước với tổng vốn đăng ký 22.657 tỷ đồng; Sở Kế hoạch và Đầu tư đã cấp giấy chứng nhận ĐKĐT cho 3 dự án đầu tư nước ngoài, vốn đăng ký là 4 triệu USD (nằm ngoài khu công nghiệp).
   Từ đầu năm đến nay (tính đến hết tháng 01/2017), toàn tỉnh thu hút được 13 dự án đầu tư, trong đó có 10 dự án đầu tư trong nước với tổng vốn đăng ký 22.657 tỷ đồng (trong đó có 05 dự án được chuyển tiếp từ năm 2016 với vốn đăng ký đạt 90,2 tỷ đồng); 03 dự án đầu tư nước ngoài, vốn đăng ký 4 triệu USD. Trong đó:
   - Ngoài KCN: Thu hút được 10 dự án đầu tư trong nước, vốn đăng ký 22.657 tỷ đồng.
   - Trong KCN: thu hút 3 dự án đầu tư nước ngoài, vốn đăng ký 4 triệu USD.
   Tính chung từ trước đến nay, toàn tỉnh có 1106 dự án đầu tư, trong đó có 864 dự án đầu tư trong nước và và 262 dự án đầu tư nước ngoài, tổng vốn đăng ký là 75.620 tỷ đồng và 3.504,2 triệu USD (Riêng bên ngoài các KCN có 839 dự án, trong đó có 86 dự án FDI với tổng vốn đăng ký 481,63 triệu USD và 763 dự án đầu tư trong nước với vốn đăng ký đạt 68.016 tỷ đồng).
Nguồn: Phòng KTĐN