DIỄN ĐÀN

 

Liên kết

 

Thống kê truy cập
  • Total: 30264470
  • Visitor Online: 0
  • Hôm nay: 910
  • Trong tuần: 14259
  • Trong tháng: 521851
  • Trong năm: 2795803
Trang chủ

Công tác thẩm tra và trình cấp Giấy chứng nhận đầu tư trong tháng 11 năm 2016 ( 14:29 | 16/11/2016 )

Bản để inGửi bài này qua Email

Từ ngày 12/10/2016 đến hết ngày 11/11/2016, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã tiếp nhận 51 lượt hồ sơ, trong đó 37 lượt hồ sơ đề nghị chấp thuận chủ trương đầu tư, 03 hồ sơ giãn tiến độ và 11 hồ sơ đề nghị điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư.

   Trong tháng, đã báo cáo UBND tỉnh Quyết định chủ trương đầu tư cho 17 dự án; từ chối 03 dự án đầu tư; thực hiện cấp Giấy chứng nhận đầu tư, Giấy chứng nhận đầu tư điều chỉnh cho 07 dự án.

   Trong tháng 11/2016 (từ 12/10/2016 đến 11/11/2016), UBND tỉnh đã chấp thuận chủ trương đầu tư cho 10 dự án của các nhà đầu tư trong nước với tổng vốn đăng ký 179 tỷ đồng; Sở Kế hoạch và Đầu tư đã cấp giấy chứng nhận ĐKĐT cho 02 dự án đầu tư nước ngoài, vốn đăng ký là 0,25 triệu USD (nằm ngoài khu công nghiệp).

   Từ đầu năm đến nay (tính đến hết tháng 11/2016), toàn tỉnh thu hút được 151 dự án đầu tư, trong đó có 112 dự án đầu tư trong nước với tổng vốn đăng ký 12,098 tỷ đồng; 39 dự án đầu tư nước ngoài, vốn đăng ký 618,09 triệu USD; và điều chỉnh tăng vốn cho 18 dự án có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài với số vốn tăng thêm là 68,6 triệu USD. Trong đó:

   - Ngoài KCN: Thu hút được 100 dự án đầu tư trong nước, vốn đăng ký 8967 tỷ đồng; ; 12 dự án đầu tư nước ngoài, vốn đăng ký 215,33 triệu USD.

   - Trong KCN: thu hút 12 dự án đầu tư trong nước, vốn đăng ký 3131 tỷ đồng; 27 dự án đầu tư nước ngoài, vốn đăng ký 402,760 triệu USD.

   Tính chung từ trước đến nay, toàn tỉnh có 1.093 dự án đầu tư, trong đó có 839 dự án đầu tư trong nước và và 254 dự án đầu tư nước ngoài, tổng vốn đăng ký là 53.767 tỷ đồng và 3.473,6 triệu USD (Riêng bên ngoài các KCN có 824 dự án, trong đó có 85 dự án FDI với tổng vốn đăng ký 480,937 triệu USD và 739 dự án đầu tư trong nước với vốn đăng ký đạt 46.211 tỷ đồng)

Phòng KTĐN