DIỄN ĐÀN

 

Liên kết

 

Thống kê truy cập
  • Total: 30259122
  • Visitor Online: 0
  • Hôm nay: 519
  • Trong tuần: 8911
  • Trong tháng: 516503
  • Trong năm: 2790455
Trang chủ

Công tác thẩm tra và trình cấp Giấy chứng nhận đầu tư trong tháng 10 năm 2016 ( 15:51 | 18/10/2016 )

Bản để inGửi bài này qua Email

Từ ngày 12/9/2016 đến hết ngày 10/10/2016, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã tiếp nhận 55 lượt hồ sơ, trong đó 43 lượt hồ sơ đề nghị chấp thuận chủ trương đầu tư,02 hồ sơ giãn tiến độ và 10 hồ sơ đề nghị điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư.

   Trong tháng, đã báo cáo UBND tỉnh Quyết định chủ trương đầu tư cho 10 dự án; từ chối 03 dự án đầu tư.

   Trong tháng 9/2016 (từ 12/8/2016 đến 11/9/2016), UBND tỉnh đã chấp thuận chủ trương đầu tư cho 3 dự án của các nhà đầu tư trong nước với tổng vốn đăng ký 85 tỷ đồng; có 01 dự án đầu tư nước ngoài, vốn đăng ký là 189,470 triệu USD (nằm ngoài khu công nghiệp).

   Từ đầu năm đến nay, toàn tỉnh thu hút được 137 dự án đầu tư, trong đó có 102dự án đầu tư trong nước (bằng số lượng dự án được cấp cùng thời kỳ năm 2015) với tổng vốn đăng ký 11.923,3 tỷ đồng (gấp 3,6 lần số vốn đăng ký đầu tư cùng kỳ năm 2015); 35 dự án đầu tư nước ngoài, vốn đăng ký 545.843 triệu USD (giảm 16,7% về số dự án và tăng gấp 2,65 lần về số vốn đăng ký so với cùng kỳ năm 2015). Trong đó:

   - Ngoài KCN: Thu hút được 91 dự án đầu tư trong nước, vốn đăng ký 8.840tỷ đồng; 10 dự án đầu tư nước ngoài, vốn đăng ký 215,083 triệu USD.

   - Trong KCN: thu hút 11dự án đầu tư trong nước, vốn đăng ký 3.083 tỷ đồng; 25 dự án đầu tư nước ngoài, vốn đăng ký 330,760triệu USD.

   Tính chung từ trước đến nay, toàn tỉnh có 1.091 dự án đầu tư, trong đó có 841 dự án đầu tư trong nước và 250 dự án đầu tư nước ngoài, tổng vốn đăng ký là 54.503,7 tỷ đồng và 3.137,397 triệu USD (Riêng bên ngoài các KCN có 824 dự án, trong đó có 83 dự án FDI với tổng vốn đăng ký 483,133 triệu USD và 742 dự án đầu tư trong nước với vốn đăng ký đạt 46.5998 tỷ đồng).

Phòng KTĐN