DIỄN ĐÀN

 

Liên kết

 

Thống kê truy cập
  • Total: 30259133
  • Visitor Online: 0
  • Hôm nay: 530
  • Trong tuần: 8922
  • Trong tháng: 516514
  • Trong năm: 2790466
Trang chủ

Công tác thẩm tra và trình cấp Giấy chứng nhận đầu tư trong tháng 09 năm 2016 ( 11:22 | 27/09/2016 )

Bản để inGửi bài này qua Email

Từ ngày 12/8/2016 đến hết ngày 11/9/2016, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã tiếp nhận 30 hồ sơ, trong đó 23 hồ sơ đề nghị chấp thuận chủ trương đầu tư, 02 hồ sơ giãn tiến độ và 5 hồ sơ đề nghị điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư.

   Trong tháng, đã báo cáo UBND tỉnh Quyết định chủ trương đầu tư cho 15 dự án; từ chối 5 dự án đầu tư.

   Trong tháng 9/2016 (từ 12/8/2016 đến 11/9/2016), UBND tỉnh đã chấp thuận chủ trương đầu tư cho 12dự án của các nhà đầu tư trong nước với tổng vốn đăng ký 412tỷ đồng; có01dự án đầu tư nước ngoài, vốn đăng ký là 1,5triệu USD (nằm ngoài khu công nghiệp).

  Từ đầu năm đến nay, toàn tỉnh thu hút được 134 dự án đầu tư, trong đó có 99dự án đầu tư trong nước, vốn đăng ký 11.838 tỷ đồng; 35 dự án đầu tư nước ngoài, vốn đăng ký 353,97 triệu USD. Trong đó:

  - Ngoài KCN: Thu hút được 88 dự án đầu tư trong nước, vốn đăng ký 8.755 tỷ đồng; 13 dự án đầu tư nước ngoài, vốn đăng ký 27,7triệu USD.

   - Trong KCN: thu hút 11 dự án đầu tư trong nước, vốn đăng ký 3.083 tỷ đồng; 22 dự án đầu tư nước ngoài, vốn đăng ký  327,76triệu USD.

   Tính chung từ trước đến nay, toàn tỉnh có 1.087 dự án đầu tư, trong đó có 838 dự án đầu tư trong nước và 249 dự án đầu tư nước ngoài, tổng vốn đăng ký là 54.418 tỷ đồng và 2.941,5 triệu USD (Riêng bên ngoài các KCN có 823 dự án, trong đó có 84 dự án FDI với tổng vốn đăng ký 291,26 triệu USD và 739 dự án đầu tư trong nước với vốn đăng ký đạt 46.5913 tỷ đồng).

Phòng KTĐN