DIỄN ĐÀN

 

Liên kết

 

Thống kê truy cập
  • Total: 30263178
  • Visitor Online: 0
  • Hôm nay: 2236
  • Trong tuần: 12967
  • Trong tháng: 520559
  • Trong năm: 2794511
Trang chủ

Công tác thẩm tra và trình cấp Giấy chứng nhận đầu tư trong tháng 08 năm 2016 ( 14:53 | 16/08/2016 )

Bản để inGửi bài này qua Email

Từ ngày 12/7/2016 đến hết ngày 11/8/2016, Phòng HT&KTĐN đã tiếp nhận 47 hồ sơ, trong đó 38 hồ sơ đề nghị chấp thuận chủ trương đầu tư, 03 hồ sơ giãn tiến độ, 02 hồ sơ góp vốn mua cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài và 5 hồ sơ đề nghị điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư.

   Trong tháng 8, đã báo cáo UBND tỉnh Quyết định chủ trương đầu tư cho 12 dự án; từ chối 4 dự án đầu tư. 

   Trong tháng 8/2016 (từ 12/7/2016 đến 11/8/2016), UBND tỉnh đã chấp thuận chủ trương đầu tư cho 12 dự án của các nhà đầu tư trong nước với tổng vốn đăng ký 1.687 tỷ đồng; trong đó, có 3 dự án đăng ký điều chỉnh tăng vốn, với số vốn tăng thêm là 14 tỷ đồng; có 05 dự án đầu tư nước ngoài, vốn đăng ký là 103,1 triệu USD, trong đó, Ban quản lý các khu công nghiệp có 3 dự án, vốn đăng ký là 102, 4 triệu USD.

   Từ đầu năm đến nay, toàn tỉnh thu hút được 103 dự án đầu tư, trong đó có 87 dự án đầu tư trong nước, vốn đăng ký 11.426 tỷ đồng; 31 dự án đầu tư nước ngoài, vốn đăng ký 352,47 triệu USD; và điều chỉnh tăng vốn cho 13 dự án có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài với số vốn tăng thêm là 65,6 triệu USD. Trong đó:

- Ngoài KCN: Thu hút được 76 dự án đầu tư trong nước, vốn đăng ký 8.343 tỷ đồng; 09 dự án đầu tư nước ngoài, vốn đăng ký 26,2 triệu USD.

- Trong KCN: thu hút 11dự án đầu tư trong nước, vốn đăng ký 3.083tỷ đồng; 22 dự án đầu tư nước ngoài, vốn đăng ký  326,26 triệu USD.

   Tính chung từ trước đến nay, toàn tỉnh có 1.074 dự án đầu tư, trong đó có 826 dự án đầu tư trong nước và 248 dự án đầu tư nước ngoài, tổng vốn đăng ký là  54.006 tỷ đồng và 2.940 triệu USD (Riêng bên ngoài các KCN có 810 dự án, trong đó có 83dự án FDI với tổng vốn đăng ký 289,76 triệu USD và 727 dự án đầu tư trong nước với vốn đăng ký đạt 46.501 tỷ đồng).

Phòng KTĐN