DIỄN ĐÀN

 

Liên kết

 

Thống kê truy cập
  • Total: 30264468
  • Visitor Online: 0
  • Hôm nay: 908
  • Trong tuần: 14257
  • Trong tháng: 521849
  • Trong năm: 2795801
Trang chủ

Công tác thẩm tra và trình cấp Giấy chứng nhận đầu tư trong tháng 07 năm 2016 ( 15:16 | 21/07/2016 )

Bản để inGửi bài này qua Email
Từ ngày 12/6/2016 đến hết ngày 11/7/2016, Phòng HT&KTĐN đã tiếp nhận 41hồ sơ, trong đó 21hồ sơ đề nghị chấp thuận chủ trương đầu tư,05 hồ sơ giãn tiến độ, 01hồ sơ góp vốn mua cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài và 14 hồ sơ đề nghị điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư.
   Trong tháng, đã báo cáo UBND tỉnh Quyết định chủ trương đầu tư cho 15dự án; từ chối 5 dự án đầu tư.
   Trong tháng 6/2016 (từ 12/5/2016 đến 11/6/2016), UBND tỉnh đã chấp thuận chủ trương đầu tư cho 15dự án của các nhà đầu tư trong nước với tổng vốn đăng ký 330tỷ đồng; trong đó, Ban quản lý các KCN cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho 01 dự án của nhà đầu tư trong nước vốn đăng ký 100 tỷ đồng, có 4 dự án đăng ký điều chỉnh tăng vốn, với số vốn tăng thêm là 86 tỷ đồng; có 01 dự án đầu tư nước ngoài, vốn đăng ký là 0,909 triệu USD.
   Từ đầu năm đến nay, toàn tỉnh thu hút được 103 dự án đầu tư, trong đó có 75 dự án đầu tư trong nước, vốn đăng ký 9.739tỷ đồng; 28 dự án đầu tư nước ngoài, vốn đăng ký 249,1triệu USD; và điều chỉnh tăng vốn cho 12 dự án có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài với số vốn tăng thêm là 65,5 triệu USD. Trong đó:
- Ngoài KCN: Thu hút được 64 dự án đầu tư trong nước, vốn đăng ký 6.656tỷ đồng; 8 dự án đầu tư nước ngoài, vốn đăng ký 25,510 triệu USD.
- Trong KCN: thu hút 11dự án đầu tư trong nước, vốn đăng ký 3.083 tỷ đồng; 20 dự án đầu tư nước ngoài, vốn đăng ký  223,68 triệu USD.
   Tính chung từ trước đến nay, toàn tỉnh có 1.057 dự án đầu tư, trong đó có 814 dự án đầu tư trong nước và 243 dự án đầu tư nước ngoài, tổng vốn đăng ký là  52.305 tỷ đồng và 2.837,2 triệu USD (Riêng bên ngoài các KCN có 796 dự án, trong đó có 81 dự án FDI với tổng vốn đăng ký 288,96 triệu USD và 715 dự án đầu tư trong nước với vốn đăng ký đạt 44,800tỷ đồng).
Nguồn: Phòng Kinh tế đối ngoại