DIỄN ĐÀN

 

Liên kết

 

Thống kê truy cập
  • Total: 30264471
  • Visitor Online: 0
  • Hôm nay: 911
  • Trong tuần: 14260
  • Trong tháng: 521852
  • Trong năm: 2795804
Trang chủ

Công tác thẩm tra và trình cấp Giấy chứng nhận đầu tư trong tháng 06 năm 2016 ( 14:50 | 23/06/2016 )

Bản để inGửi bài này qua Email
Từ ngày 12/5/2016 đến hết ngày 11/6/2016, Phòng HT&KTĐN đã tiếp nhận 34 hồ sơ, trong đó 20 hồ sơ đề nghị chấp thuận chủ trương đầu tư,02 hồ sơ giãn tiến độ, 02 hồ sơ góp vốn mua cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài và 10 hồ sơ đề nghị điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư.
   Trong tháng, đã báo cáo UBND tỉnh Quyết định chủ trương đầu tư cho 7dự án; từ chối 2 dự án đầu tư.
   Trong tháng 6/2016 (từ 12/5/2016 đến 11/6/2016), UBND tỉnh đã chấp thuận chủ trương đầu tư cho 11dự án của các nhà đầu tư trong nước với tổng vốn đăng ký 2.436tỷ đồng; trong đó, Ban quản lý các KCN cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho 03 dự án của nhà đầu tư trong nước vốn đăng ký 1.943tỷ đồng; có4dự án đầu tư nước ngoài , vốn đăng ký là 3triệu USD.
   Từ đầu năm đến nay, toàn tỉnh thu hút được 92 dự án đầu tư, trong đó có 59 dự án đầu tư trong nước, vốn đăng ký 9,309 tỷ đồng, diện tích đất đăng ký là 523ha (trong đó có 02 dự án xây dựng hạ tầng các KCN Song Khê - Nội Hoàng và Châu Minh - Mai Đình với tổng diện tích là 217ha); 33 dự án đầu tư nước ngoài, vốn đăng ký 226triệu USD; và điều chỉnh tăng vốn cho 11 dự án có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài với số vốn tăng thêm là 65 triệu USD. Trong đó:
- Ngoài KCN: Thu hút được 49 dự án đầu tư trong nước, vốn đăng ký 6.326 tỷ đồng, diện tích đất sử dụng là 203 ha; 5 dự án đầu tư nước ngoài, vốn đăng ký 2,238 triệu USD.
- Trong KCN: thu hút 10 dự án đầu tư trong nước, vốn đăng ký 2.983 tỷ đồng; 28 dự án đầu tư nước ngoài, vốn đăng ký  223,68 triệu USD.
   So với cùng kỳ năm trước, Các dự án đầu tư trong nước tăng 5,4% về số dự án (tăng 3 dự án) và tăng 7070 tỷ đồng vốn đăng ký; các dự án đầu tư nước ngoài tăng  14% về số dự án (tăng 04 dự án) và tăng 37,2% về vốn đăng ký (tăng 61,3 triệu USD). 
   Cũng trong 6 tháng, có một số dự án lớn đăng ký đầu tư trên địa bàn tỉnh như: Dự án “Xây dựng nhà máy xử lý rác thải phát điện 31MW/h” của Công ty TNHH MTV Kỹ thuật Cơ điện Hà Nội với tổng vốn đăng ký 4.750 tỷ đồng; Dự án Đầu tư xây dựng và Kinh doanh kết cấu hạ tầng KCN Châu Minh – Mai Đình của Công ty Cổ phần Tập đoàn Phú Mỹ  với tổng vốn đăng ký 1.933 tỷ đồng; Dự án “Nhà máy sản xuất tai nghe, dây kết nối New Wing” của Công ty TNHH New Wing Interconnect Technology (Bắc Giang) với tổng vốn đăng ký 100 triệu USD; Dự án “Nhà máy sản xuất tế bào quang học điện Vina cell Technology” của Công ty TNHH Thương mại HQ”với tổng vốn đăng ký 80 triệu USD.
   Phân theo quốc gia, vùng lãnh thổ các dự án FDI vào địa bàn tỉnh trong 6 tháng đầu năm, Hàn Quốc đứng đầu với 13 dự án (28 triệu USD); Trung Quốc 5 dự án (5,85 triệu USD); Hồng Kông 3 dự án (87,25 triệu USD); Đài Loan – Singapore 01 dự án (100 triệu USD); Nhật Bản 02 dự án (6,5 triệu USD); Hoa Kỳ 01 dự án (0,45 triệu USD); còn lại là các nước khác. 
   Tính chung từ trước đến nay, toàn tỉnh có 1.038 dự án đầu tư, trong đó có 798 dự án đầu tư trong nước và 240 dự án đầu tư nước ngoài, tổng vốn đăng ký là  51.789 tỷ đồng và 2.813,04 triệu USD (Riêng bên ngoài các KCN có 778 dự án, trong đó có 78 dự án FDI với tổng vốn đăng ký 264,783 triệu USD và 700 dự án đầu tư trong nước với vốn đăng ký đạt 44,384 tỷ đồng).
Nguồn: Phòng HT-KTĐN