DIỄN ĐÀN

 

Liên kết

 

Thống kê truy cập
  • Total: 30264448
  • Visitor Online: 0
  • Hôm nay: 888
  • Trong tuần: 14237
  • Trong tháng: 521829
  • Trong năm: 2795781
Trang chủ

Công tác thẩm tra và trình cấp Giấy chứng nhận đầu tư trong tháng 05 năm 2016 ( 15:50 | 20/05/2016 )

Bản để inGửi bài này qua Email
Từ ngày 12/4/2016 đến hết ngày 11/5/2016, Phòng HT&KTĐN đã tiếp nhận 41hồ sơ, trong đó 27hồ sơ đề nghị chấp thuận chủ trương đầu tư,02 hồ sơ giãn tiến độ, 02hồ sơ góp vốn mua cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài và 10 hồ sơ đề nghị điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư, 01 hồ sơ cấp đổi sang giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.
   Trong tháng, đã báo cáo UBND tỉnh Quyết định chủ trương đầu tư cho 3dự án; từ chối 2 dự án đầu tư.
   Trong tháng 5/2016 (từ 12/3/2016 đến 11/4/2016), UBND tỉnh đã chấp thuận chủ trương đầu tư cho 12dự án của các nhà đầu tư trong nước với tổng vốn đăng ký 5.061tỷ đồng; Ban quản lý các KCN cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho 02 dự án của nhà đầu tư trong nước vốn đăng ký 459 tỷ đồng; có 6dự án đầu tư nước ngoài , vốn đăng ký là 12,1triệu USD; 04 dự án điều chỉnh tăng vốn với số vốn tăng thêm 7,3triệu USD.
   Từ đầu năm đến nay, trên địa bàn toàn tỉnh thu hút được 68dự án, trong đó có 48dự án đầu tư trong nước với tổng vốn đăng ký đạt 6.839 tỷ đồng (trong đó, bên ngoài các KCN trên địa bàn tỉnh thu hút được 41dự án đầu tư trong nước với vốn đăng ký đạt 5.806tỷ đồng; trong các KCN thu hút được 07 dự án với vốn đăng ký đạt 1.033 tỷ đồng);20 dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài với tổng vốn đăng ký đạt 224,9 triệu USD.
   Tính chung từ trước đến nay, toàn tỉnh có 1.024dự án đầu tư, trong đó có 788 dự án đầu tư trong nước và 236dự án đầu tư nước ngoài, tổng vốn đăng ký là 49.327 tỷ đồng và 2.816triệu USD (trong đó các KCN có 159 dự án FDI với tổng vốn đầu tư đăng ký đạt 2.544,3triệu USD; ngoài KCN có 77 dự án vốn đăng ký 262,19 triệu USD).
Nguồn: Phòng HT-KTĐN