DIỄN ĐÀN

 

Liên kết

 

Thống kê truy cập
  • Total: 30264478
  • Visitor Online: 0
  • Hôm nay: 918
  • Trong tuần: 14267
  • Trong tháng: 521859
  • Trong năm: 2795811
Trang chủ

Công tác thẩm tra và trình cấp Giấy chứng nhận đầu tư trong tháng 03 năm 2016 ( 09:02 | 17/03/2016 )

Bản để inGửi bài này qua Email
Từ ngày 11/02/2016 đến hết ngày 10/3/2016, Phòng HT&KTĐN đã tiếp nhận 16 hồ sơ, trong đó 9  hồ sơ đề nghị chấp thuận chủ trương đầu tư,01 hồ sơ giãn tiến độ, 03hồ sơ góp vốn mua cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài và 3 hồ sơ đề nghị điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư.
   Trong tháng, đã báo cáo UBND tỉnh Quyết định chủ trương đầu tư cho 5 dự án; từ chối 5 dự án đầu tư.
   Trong tháng 03/2016 (từ 12/01/2016 đến 11/02/2016), UBND tỉnh đã chấp thuận chủ trương đầu tư cho 4dự án của các nhà đầu tư trong nước với tổng vốn đăng ký 75tỷ đồng; không có dự án đầu tư nước ngoài nào được cấp giấy chứng nhận đầu tư.
   Từ đầu năm đến nay, trên địa bàn toàn tỉnh thu hút được 26 dự án, trong đó có 18 dự án đầu tư trong nước với tổng vốn đăng ký đạt 637 tỷ đồng (trong đó, bên ngoài các KCN trên địa bàn tỉnh thu hút được 16 dự án đầu tư trong nước với vốn đăng ký đạt 421tỷ đồng (không tính các dự án cấp lại theo Luật Đầu tư năm 2014); trong các KCN thu hút được 02 dự án với vốn đăng ký đạt 177 tỷ đồng); 8 dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài với tổng vốn đăng ký đạt 88,2 triệu USD.
   Tính chung từ trước đến nay, toàn tỉnh có 980 dự án đầu tư, trong đó có 757 dự án đầu tư trong nước và 223 dự án đầu tư nước ngoài, tổng vốn đăng ký là 43.163 tỷ đồng và 2.642,2 triệu USD (trong đó các KCN có 148 dự án FDI với tổng vốn đầu tư đăng ký đạt 2.380,2 triệu USD; ngoài KCN có 75 dự án vốn đăng ký 262 triệu USD.
Nguồn: Phòng HT-KTĐN