DIỄN ĐÀN

 

Liên kết

 

Thống kê truy cập
  • Total: 30259111
  • Visitor Online: 0
  • Hôm nay: 508
  • Trong tuần: 8900
  • Trong tháng: 516492
  • Trong năm: 2790444
Trang chủ

Công tác thẩm tra và trình cấp Giấy chứng nhận đầu tư trong tháng 02 năm 2016 ( 14:58 | 18/02/2016 )

Bản để inGửi bài này qua Email
Từ ngày 11/01/2016 đến hết ngày 10/02/2016, Phòng HT&KTĐN đã tiếp nhận 25 hồ sơ, trong đó 15 hồ sơ đề nghị chấp thuận chủ trương đầu tư, 3 hồ sơ giãn tiến độ, 01 hồ sơ góp vốn mua cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài và 6 hồ sơ đề nghị điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư.
   Trong tháng, đã báo cáo UBND tỉnh Quyết định chủ trương đầu tư cho 9 dự án; từ chối 3 dự án đầu tư, Sở cấp Giấy giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho 2 dự án (không tính các dự án được đăng ký đầu tư trên cơ sở điều chỉnh dự án đầu tư đã được cấp giấy chứng nhận đầu tư trước đây).
   Trong tháng 02/2016 (từ 12/01/2016 đến 11/02/2016), UBND tỉnh đã chấp thuận chủ trương đầu tư cho 5 dự án của các nhà đầu tư trong nước với tổng vốn đăng ký 125,8 tỷ đồng; 2 dự án đầu tư nước ngoài, vốn đăng ký 2 triệu USD (không tính các dự án được chấp thuận chủ trương đầu tư trên cơ sở điều chỉnh của các dự án đã được cấp Giấy chứng nhận đầu tư trước đây); 
   Từ đầu năm đến nay, trên địa bàn toàn tỉnh thu hút được 17 dự án, trong đó có 23 dự án đầu tư trong nước với tổng vốn đăng ký đạt 897,8 tỷ đồng (trong đó, bên ngoài các KCN trên địa bàn tỉnh thu hút được 21 dự án đầu tư trong nước với vốn đăng ký đạt 720,8 tỷ đồng (không tính các dự án cấp lại theo Luật Đầu tư năm 2014); trong các KCN thu hút được 02 dự án với vốn đăng ký đạt 177 tỷ đồng); 8 dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài với tổng vốn đăng ký đạt 88,2 triệu USD.
  Tính chung từ trước đến nay, toàn tỉnh có 964 dự án đầu tư, trong đó có 755 dự án đầu tư trong nước và 223 dự án đầu tư nước ngoài, tổng vốn đăng ký là 43.093,8 tỷ đồng và 2.642,2 triệu USD (trong đó các KCN có 148 dự án FDI với tổng vốn đầu tư đăng ký đạt 2.380,2 triệu USD; ngoài KCN có 75 dự án vốn đăng ký 262 triệu USD.
Nguồn: Phòng HT-KTĐN