DIỄN ĐÀN

 

Liên kết

 

Thống kê truy cập
  • Total: 30259102
  • Visitor Online: 0
  • Hôm nay: 499
  • Trong tuần: 8891
  • Trong tháng: 516483
  • Trong năm: 2790435
Trang chủ

Công tác thẩm tra và trình cấp Giấy chứng nhận đầu tư trong tháng 11 năm 2015 ( 09:03 | 17/11/2015 )

Bản để inGửi bài này qua Email
Từ ngày 11/10/2015 đến hết ngày 10/11/2015, Phòng HT&KTĐN đã tiếp nhận 35hồ sơ, trong đó 27hồ sơ đề nghị chấp thuận chủ trương đầu tư, 6 hồ sơ giãn tiến độ, 1 hồ sơ đăng ký cấp giấy chứng nhận đầu tư, 01 hồ sơ góp vốn mua cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài.
   Trong tháng, đã báo cáo UBND tỉnh Quyết định chủ trương đầu tư cho 15dự án; từ chối 4 dự án đầu tư, Sở cấp Giấy giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho 01 dự án.
   Trong tháng 11/2015 (từ 12/11 đến 11/11/2015), UBND tỉnh đã chấp thuận chủ trương đầu tư cho 5 dự án của các nhà đầu tư trong nước với tổng vốn đăng ký 2.269 tỷ đồng; 01 dự án đầu tư nước ngoài, vốn đăng ký 1,2 triệu USD (không tính các dự án được chấp thuận chủ trương đầu tư trên cơ sở điều chỉnh của các dự án đã được cấp Giấy chứng nhận đầu tư trước đây).
Từ đầu năm đến nay, trên địa bàn toàn tỉnh thu hút được 145dự án, trong đó có 107 dự án đầu tư trong nước với tổng vốn đăng ký đạt 5.576 tỷ đồng (trong đó, bên ngoài các KCN trên địa bàn tỉnh thu hút được 102 dự án đầu tư trong nước với vốn đăng ký đạt 5.343 tỷ đồng (không tính các dự án cấp lại theo Luật Đầu tư năm 2014); trong các KCN thu hút được 5 dự án với vốn đăng ký đạt 233 tỷ đồng). Có 38 dự án có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài với số vốn đăng ký đạt 177,16 triệu USD; trong các KCN thu hút được 24 dự án với vốn đăng ký đạt 161,56 triệu USD.
   Tính chung từ trước đến nay, toàn tỉnh có 939 dự án đầu tư, trong đó có 740 dự án đầu tư trong nước và 199 dự án đầu tư nước ngoài, tổng vốn đăng ký là 42.215 tỷ đồng và 2316.3 triệu USD (Riêng bên ngoài các KCN có 714 dự án, trong đó có 68 dự án FDI với tổng vốn đăng ký 218,11 triệu USD và 646 dự án đầu tư trong nước với vốn đăng ký đạt 37.779 tỷ đồng). 
Nguồn:Phòng HT&KTĐN