DIỄN ĐÀN

 

Liên kết

 

Thống kê truy cập
  • Total: 30263154
  • Visitor Online: 0
  • Hôm nay: 2212
  • Trong tuần: 12943
  • Trong tháng: 520535
  • Trong năm: 2794487
Trang chủ

Công tác thẩm tra và trình cấp Giấy chứng nhận đầu tư trong tháng 10 năm 2015 ( 14:32 | 27/10/2015 )

Bản để inGửi bài này qua Email

Từ ngày 11/9/2015 đến hết ngày 10/10/2015, Phòng HT&KTĐN đã tiếp nhận 33 hồ sơ, trong đó 28 hồ sơ đề nghị chấp thuận chủ trương đầu tư, 4 hồ sơ giãn tiến độ, 1 hồ sơ đăng ký cấp giấy chứng nhận đầu tư.

   Trong tháng, đã báo cáo UBND tỉnh Quyết định chủ trương đầu tư cho 13 dự án; từ chối 2 dự án đầu tư, Sở cấp Giấy giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho 01 dự án.

   Trong tháng 10/2015 (từ 11/9 đến 10/10): Trên địa bàn tỉnh Bắc Giang đã chấp thuận chủ trương đầu tư cho 12 dự án cho các nhà đầu tư trong nước với tổng vốn đăng ký 263 tỷ đồng (không tính các dự án được chấp thuận chủ trương đầu tư trên cơ sở điều chỉnh của các dự án đã được cấp giấy chứng nhận đầu tư trước đây); cấp 1 Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho nhà đầu tư nước ngoài, vốn đăng ký 100.000 USD (trong KCN không có dự án nào được cấp); 02 giấy chứng nhận đầu tư điều chỉnh trong KCN.

   Từ đầu năm đến nay, trên địa bàn toàn tỉnh thu hút được 139dự án, trong đó có 102 dự án đầu tư trong nước với tổng vốn đăng ký đạt 3.307tỷ đồng (trong đó, bên ngoài các KCN trên địa bàn tỉnh thu hút được 97 dự án đầu tư trong nước với vốn đăng ký đạt 3.074 tỷ đồng (không tính các dự án cấp lại theo Luật Đầu tư năm 2014); trong các KCN thu hút được 5 dự án với vốn đăng ký đạt 233 tỷ đồng). Có 37 dự án có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài với số vốn đăng ký đạt 176,14 triệu USD; trong các KCN thu hút được 24 dự án với vốn đăng ký đạt 161,56 triệu USD. (Cùng kỳ năm 2014, không có dự án nào được cấp).

   Tính chung từ trước đến nay, toàn tỉnh có 933 dự án đầu tư, trong đó có 735 dự án đầu tư trong nước và 198 dự án đầu tư nước ngoài, tổng vốn đăng ký là 39.946  tỷ đồng và 2.315,1 triệu USD (Riêng ngoài các KCN có 708 dự án, trong đó có 67 dự án FDI với tổng vốn đăng ký 216,91 triệu USD và 641 dự án đầu tư trong nước với tổng vốn đăng ký 35.773 tỷ đồng). 

Nguồn: Phòng HT&KTĐN