DIỄN ĐÀN

 

Liên kết

 

Thống kê truy cập
  • Total: 30263183
  • Visitor Online: 0
  • Hôm nay: 2241
  • Trong tuần: 12972
  • Trong tháng: 520564
  • Trong năm: 2794516
Trang chủ

Công tác thẩm tra và trình cấp Giấy chứng nhận đầu tư trong tháng 09 năm 2015 ( 14:14 | 18/09/2015 )

Bản để inGửi bài này qua Email

Từ ngày 11/8/2015 đến hết ngày 10/9/2015, Phòng HT&KTĐN đã tiếp nhận 23 hồ sơ, trong đó 20 hồ sơ đề nghị chấp thuận chủ trương đầu tư, 1 hồ sơ giãn tiến độ, 1 hồ sơ đăng ký cấp giấy chứng nhận đầu tư, 1 hồ sơ góp vốn.

   Trong tháng, đã báo cáo UBND tỉnh Quyết định chủ trương đầu tư cho 10 dự án; từ chối 4 dự án đầu tư, Sở cấp Giấy giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho 02 dự án.

   Trong tháng 9/2015 (từ 11/8 đến 10/9): Trên địa bàn tỉnh Bắc Giang đã chấp thuận chủ trương đầu tư cho 13 dự án cho các nhà đầu tư trong nước với tổng vốn đăng ký 135 tỷ đồng (không tính 04 dự án được chấp thuận chủ trương đầu tư trên cơ sở điều chỉnh của các dự án đã được cấp giấy chứng nhận đầu tư trước đây); cấp 1 Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho nhà đầu tư nước ngoài, vốn đăng ký 2,1 triệu USD (trong KCN không có dự án nào được cấp); không cấp giấy chứng nhận đầu tư điều chỉnh.

   Từ đầu năm đến nay, trên địa bàn toàn tỉnh thu hút được ... dự án, trong đó có 90 dự án đầu tư trong nước với tổng vốn đăng ký đạt 3.044  tỷ đồng (trong đó, bên ngoài các KCN trên địa bàn tỉnh thu hút được 85 dự án đầu tư trong nước với vốn đăng ký đạt 2.6811 tỷ đồng; trong các KCN thu hút được 5 dự án với vốn đăng ký đạt 233 tỷ đồng). Có 36 dự án có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài với số vốn đăng ký đạt 176,13 triệu USD; trong các KCN thu hút được 24 dự án với vốn đăng ký đạt 161,56 triệu USD. (So với cùng kỳ năm 2014, số vốn đăng ký giảm 37,7 triệu USD, số dự án tăng 5 dự án).

   Tính chung từ trước đến nay, toàn tỉnh có 920 dự án đầu tư, trong đó có 723 dự án đầu tư trong nước và 197 dự án đầu tư nước ngoài, tổng vốn đăng ký là 39.683  tỷ đồng và 2.315 triệu USD (Riêng ngoài các KCN có 707 dự án, trong đó có 66 dự án FDI với tổng vốn đăng ký 216,9 triệu USD và 629 dự án đầu tư trong nước với tổng vốn đăng ký 2.970 tỷ đồng). (Trong tháng 9/2015, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã chấm dứt hoạt động của 23 dự án đầu tư trong nước với tổng vốn đăng ký là 2.970 tỷ đồng và 7 dự án đầu tư nước ngoài, vốn đăng ký là 77 triệu USD).

Nguồn: Phòng HT-KTĐN