DIỄN ĐÀN

 

Liên kết

 

Thống kê truy cập
  • Total: 30264456
  • Visitor Online: 0
  • Hôm nay: 896
  • Trong tuần: 14245
  • Trong tháng: 521837
  • Trong năm: 2795789
Trang chủ

Công tác thẩm tra và trình cấp Giấy chứng nhận đầu tư trong tháng 07 năm 2015 ( 08:49 | 17/07/2015 )

Bản để inGửi bài này qua Email

Từ ngày 11/6/2015 đến hết ngày 10/7/2015, Phòng HT&KTĐN đã tiếp nhận 29 hồ sơ, trong đó 19 hồ sơ đăng ký cấp mới Giấy CNĐT, 10 hồ sơ đăng ký điều chỉnh GCNĐT. Tính cả hồ sơ chuyển tiếp từ tháng 06/2015 là 33 hồ sơ.

   Trong tháng, đã trình UBND tỉnh cấp mới Giấy CNĐT cho 17 dự án; cấp Giấy CNĐT điều chỉnh cho 5 dự án; từ chối 7 hồ sơ dự án, còn lại đang xem xét xử lý 13 hồ sơ.

   Trong tháng 7/2015 (từ 11/6 đến 10/7): UBND tỉnh đã cấp mới 17 Giấy CNĐT cho các nhà đầu tư trong nước với tổng vốn đăng ký 739 tỷ đồng; cấp 03 Giấy CNĐTĐC cho nhà đầu tư trong nước (trong đó ngoài KCN cấp 15 giấy chứng nhận đầu tư với vốn đăng ký 659 tỷ đồng); Cấp 01 Giấy CNĐT cho nhà đầu tư nước ngoài với tổng vốn đăng ký 90.000 USD; cấp 01 Giấy CNĐTĐC cho các nhà đầu tư nước ngoài.

   Từ đầu năm đến nay, trên địa bàn toàn tỉnh thu hút được 102 dự án, trong đó có 71 dự án đầu tư trong nước với tổng vốn đăng ký đạt 2.835 tỷ đồng (trong đó, bên ngoài các KCN trên địa bàn tỉnh thu hút được 66 dự án đầu tư trong nước với vốn đăng ký đạt 2.602 tỷ đồng; trong các KCN thu hút được 5 dự án với vốn đăng ký đạt 233 tỷ đồng).Có 33 dự án có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài với số vốn đăng ký đạt 171 triệu USD; trong các KCN thu hút được 24 dự án với vốn đăng ký đạt 160 triệu USD. (So với cùng kỳ năm 2014, số vốn đăng ký tăng 19 triệu USD, số dự án tăng 12dự án)

   Tính chung từ trước đến nay, toàn tỉnh có 933 dự án đầu tư, trong đó có 727 dự án đầu tư trong nước và 206 dự án đầu tư nước ngoài, tổng vốn đăng ký là 42.444 tỷ đồng và 2.439 triệu USD (Riêng ngoài các KCN có 703 dự án, trong đó có 70 dự án FDI với tổng vốn đăng ký 319 triệu USD và 633 dự án đầu tư trong nước với tổng vốn đăng ký 38.271 tỷ đồng).

Nguồn: Phòng HT-KTĐN