DIỄN ĐÀN

 

Liên kết

 

Thống kê truy cập
  • Total: 30264460
  • Visitor Online: 0
  • Hôm nay: 900
  • Trong tuần: 14249
  • Trong tháng: 521841
  • Trong năm: 2795793
Trang chủ

Công tác thẩm tra và trình cấp Giấy chứng nhận đầu tư trong tháng 06 năm 2015 ( 09:08 | 19/06/2015 )

Bản để inGửi bài này qua Email

Từ ngày 11/5/2015 đến hết ngày 10/6/2015, Phòng HT&KTĐN đã tiếp nhận 40 hồ sơ, trong đó 26 hồ sơ đăng ký cấp mới Giấy CNĐT, 14 hồ sơ đăng ký điều chỉnh GCNĐT. Tính cả hồ sơ chuyển tiếp từ tháng 05/2015 là 42 hồ sơ.

   Trong tháng, đã trình UBND tỉnh cấp mới Giấy CNĐT cho 13 dự án; cấp Giấy CNĐT điều chỉnh cho 4 dự án; còn lại đang xem xét xử lý 20 hồ sơ.

   Trong 6 tháng đầu năm 2015, toàn tỉnh thu hút được 85 dự án đầu tư, trong đó có 56 dự án đầu tư trong nước, vốn đăng ký 2.239 tỷ đồng, diện tích đất đăng ký là 101 ha; 29 dự án đầu tư nước ngoài, vốn đăng ký 164,7 triệu USD; điều chỉnh tăng vốn đầu tư cho 17 dự án đầu tư trong nước với số vốn đăng ký bổ sung là 260 tỷ đồng và điều chỉnh tăng vốn cho 10 dự án có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài với số vốn tăng thêm là 297,2 triệu USD. Trong đó:

   - Ngoài KCN: Thu hút được 51 dự án đầu tư trong nước, vốn đăng ký 2.096,5 tỷ đồng, diện tích đất sử dụng là 101 ha; 8 dự án đầu tư nước ngoài, vốn đăng ký 17,2 triệu USD và 14 dự án đầu tư trong nước điều chỉnh tăng vốn đầu tư với số vốn đăng ký bổ sung là 230 tỷ đồng.

   - Trong KCN: thu hút 5 dự án đầu tư trong nước, vốn đăng ký 233 tỷ đồng; 21 dự án đầu tư nước ngoài, vốn đăng ký 147,53 triệu USD.

   Tính chung từ trước đến nay, toàn tỉnh có 895 dự án đầu tư, trong đó có 712 dự án đầu tư trong nước và 194 dự án đầu tư nước ngoài, tổng vốn đăng ký là 41.848 tỷ đồng và 2.398 triệu USD (Riêng bên ngoài các KCN có 683 dự án, trong đó có 71 dự án FDI với tổng vốn đăng ký 316 triệu USD và 618 dự án đầu tư trong nước với vốn đăng ký đạt 37.675 tỷ đồng).

Nguồn: Phòng HT-KTĐN