DIỄN ĐÀN

 

Liên kết

 

Thống kê truy cập
  • Total: 30263160
  • Visitor Online: 0
  • Hôm nay: 2218
  • Trong tuần: 12949
  • Trong tháng: 520541
  • Trong năm: 2794493
Trang chủ

Công tác thẩm tra và trình cấp Giấy chứng nhận đầu tư trong tháng 05 năm 2015 ( 10:15 | 26/05/2015 )

Bản để inGửi bài này qua Email

Từ ngày 11/4/2015 đến hết ngày 10/5/2015, Phòng HT&KTĐN đã tiếp nhận 22 hồ sơ, trong đó 13 hồ sơ đăng ký cấp mới Giấy CNĐT, 8 hồ sơ đăng ký điều chỉnh GCNĐT, 01 hồ sơ giãn tiến độ thực hiện dự án. Tính cả hồ sơ chuyển tiếp từ tháng 04/2015 là 35 hồ sơ.

   Trong tháng, đã trình UBND tỉnh cấp mới Giấy CNĐT cho 11 dự án; cấp Giấy CNĐT điều chỉnh cho 4 dự án; đề nghị UBND tỉnh giãn tiến độ cho 3 dự án; còn lại đang xem xét xử lý 15 hồ sơ.

   Trong tháng 5/2015 (từ 11/4 đến 10/5): UBND tỉnh đã cấp mới 7 Giấy CNĐT cho các nhà đầu tư trong nước với tổng vốn đăng ký 40 tỷ đồng; cấp 03 Giấy CNĐTĐC cho nhà đầu tư trong nước; Cấp 03 Giấy CNĐT cho nhà đầu tư nước ngoài với tổng vốn đăng ký 3 triệu USD; cấp 01 Giấy CNĐTĐC cho các nhà đầu tư nước ngoài.

   Từ đầu năm đến nay, trên địa bàn toàn tỉnh thu hút được 48 dự án đầu tư trong nước với tổng vốn đăng ký đạt 2024 tỷ đồng (trong đó, bên ngoài các KCN trên địa bàn tỉnh thu hút được 45 dự án đầu tư trong nước với vốn đăng ký đạt 1.871 tỷ đồng; trong các KCN thu hút được 03 dự án với vốn đăng ký đạt 153 tỷ đồng). Có 23 dự án có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài với số vốn đăng ký đạt 145,2 triệu USD (So với cùng kỳ năm 2014, số vốn đăng ký giảm 7 triệu USD, số dự án tăng 3 dự án)

   Tính chung từ trước đến nay, toàn tỉnh có 904 dự án đầu tư, trong đó có 706 dự án đầu tư trong nước và 198 dự án đầu tư nước ngoài, tổng vốn đăng ký là 41.741 tỷ đồng và 2.326,6 triệu USD (Riêng ngoài các KCN có 682 dự án, trong đó có 71 dự án FDI với tổng vốn đăng ký 317 triệu USD và 611 dự án đầu tư trong nước với tổng vốn đăng ký 37.604  tỷ đồng).

Nguồn: Phòng HT&KTĐN