DIỄN ĐÀN

 

Liên kết

 

Thống kê truy cập
  • Total: 30259124
  • Visitor Online: 0
  • Hôm nay: 521
  • Trong tuần: 8913
  • Trong tháng: 516505
  • Trong năm: 2790457
Trang chủ

Công tác thẩm tra và trình cấp Giấy chứng nhận đầu tư trong tháng 04 năm 2015 ( 13:48 | 22/04/2015 )

Bản để inGửi bài này qua Email

Từ ngày 11/03/2015 đến hết ngày 10/4/2015, Phòng HT&KTĐN đã tiếp nhận 24 hồ sơ, trong đó 18 hồ sơ đăng ký cấp mới Giấy CNĐT, 4 hồ sơ đăng ký điều chỉnh GCNĐT, 02 hồ sơ giãn tiến độ thực hiện dự án. Tính cả hồ sơ chuyển tiếp từ tháng 01/2015 là 33 hồ sơ.

   Trong tháng, đã trình UBND tỉnh cấp mới Giấy CNĐT cho 6 dự án; cấp Giấy CNĐT điều chỉnh cho 4 dự án; đề nghị UBND tỉnh giãn tiến độ cho 4 dự án; còn lại đang xem xét xử lý 19 hồ sơ.

   Trong tháng 3/2015 (từ 11/02 đến 10/3): UBND tỉnh đã cấp mới 10 Giấy CNĐT cho các nhà đầu tư trong nước với tổng vốn đăng ký 1147 tỷ đồng; cấp 03 Giấy CNĐTĐC cho nhà đầu tư trong nước; Cấp 05 Giấy CNĐT cho nhà đầu tư nước ngoài với tổng vốn đăng ký 59 triệu USD; cấp 01 Giấy CNĐTĐC cho các nhà đầu tư nước ngoài.

   Từ đầu năm đến nay, bên ngoài các KCN trên địa bàn tỉnh thu hút được 38 dự án đầu tư trong nước với vốn đăng ký đạt 1831 tỷ đồng. (So với cùng kỳ năm 2014, số dự án vẫn giữ nguyên và số vốn đăng ký tăng 9,2 lần). Có 15 dự án có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài với số vốn đăng ký đạt 112 triệu USD (So với cùng kỳ năm 2014, vốn đăng ký giảm 7 triệu USD, số dự án tăng 7 dự án so với 2014) 

   Tính chung từ trước đến nay, toàn tỉnh có 887 dự án đầu tư, trong đó có 696 dự án đầu tư trong nước và 191 dự án đầu tư nước ngoài, tổng vốn đăng ký là 41.583 tỷ đồng và 2.301,4 triệu USD (Riêng trong các KCN có 709 dự án, trong đó có 122 dự án FDI với tổng vốn đăng ký 1.923,41 triệu USD và 604 dự án đầu tư trong nước với tổng vốn đăng ký 37.564  tỷ đồng).

Nguồn: Phòng HT&KTĐN