DIỄN ĐÀN

 

Liên kết

 

Thống kê truy cập
  • Total: 30263179
  • Visitor Online: 0
  • Hôm nay: 2237
  • Trong tuần: 12968
  • Trong tháng: 520560
  • Trong năm: 2794512
Trang chủ

Công tác thẩm tra và trình cấp Giấy chứng nhận đầu tư trong tháng 03 năm 2015 ( 10:37 | 25/03/2015 )

Bản để inGửi bài này qua Email

Từ ngày 11/02/2015 đến hết ngày 10/3/2015, Phòng HT&KTĐN đã tiếp nhận 14 hồ sơ, trong đó 12 hồ sơ đăng ký cấp mới Giấy CNĐT, 2 hồ sơ đăng ký điều chỉnh GCNĐT. Tính cả hồ sơ chuyển tiếp từ tháng 01/2015 là 19 hồ sơ.

   Trong tháng, đã trình UBND tỉnh cấp mới Giấy CNĐT cho 10 dự án; cấp Giấy CNĐT điều chỉnh cho 2 dự án; đề nghị UBND tỉnh giãn tiến độ cho 1 dự án; trả lời 4 nhà đầu tư chưa đủ điều kiện cấp Giấy chứng nhận đầu tư còn lại đang xem xét xử lý 8 hồ sơ.

   Trong tháng 3/2015 (từ 11/02 đến 10/3): UBND tỉnh đã cấp mới 10 Giấy CNĐT cho các nhà đầu tư trong nước với tổng vốn đăng ký 1147 tỷ đồng; cấp 03 Giấy CNĐTĐC cho nhà đầu tư trong nước; Cấp 5 Giấy CNĐT cho nhà đầu tư nước ngoài với tổng vốn đăng ký 21,2 triệu USD; cấp 01 Giấy CNĐTĐC cho các nhà đầu tư nước ngoài.

   Tính chung từ trước đến nay, toàn tỉnh có 858 dự án đầu tư, trong đó có 691 dự án đầu tư trong nước và 181 dự án đầu tư nước ngoài, tổng vốn đăng ký là 41.583 tỷ đồng và 2.293 triệu USD (Riêng trong các KCN có 709 dự án, trong đó có 117 dự án FDI với tổng vốn đăng ký 1.908,41 triệu USD và 604 dự án đầu tư trong nước với tổng vốn đăng ký 37.564  tỷ đồng).

Nguồn: Phòng HT&KTĐN