DIỄN ĐÀN

 

Liên kết

 

Thống kê truy cập
  • Total: 30263206
  • Visitor Online: 0
  • Hôm nay: 2264
  • Trong tuần: 12995
  • Trong tháng: 520587
  • Trong năm: 2794539
Trang chủ

Công tác thẩm tra và trình cấp Giấy chứng nhận đầu tư trong tháng 02 năm 2015 ( 14:52 | 26/02/2015 )

Bản để inGửi bài này qua Email

Từ ngày 11/01/2015 đến hết ngày 10/02/2015, Phòng HT&KTĐN đã tiếp nhận 26 hồ sơ, trong đó 18 hồ sơ đăng ký cấp mới Giấy CNĐT, 6 hồ sơ đăng ký điều chỉnh GCNĐT, 2 hồ sơ đề nghị giãn tiến độ thực hiện dự án. Tính cả hồ sơ chuyển tiếp từ tháng 01/2015 là 33 hồ sơ.

   Trong tháng, đã trình UBND tỉnh cấp mới Giấy CNĐT cho 19 dự án; cấp Giấy CNĐT điều chỉnh cho 5 dự án; đề nghị UBND tỉnh giãn tiến độ cho 02 dự án; trả lời 4 nhà đầu tư chưa đủ điều kiện cấp Giấy chứng nhận đầu tư, Giấy chứng nhận đầu tư điều chỉnh còn lại đang xem xét xử lý 12 hồ sơ.

   Trong tháng 02/2015 (từ 11/01 đến 10/02): UBND tỉnh đã cấp mới 16 Giấy CNĐT cho các nhà đầu tư trong nước với tổng vốn đăng ký 435 tỷ đồng, sử dụng 22,5 ha đất; cấp 03 Giấy CNĐTĐC cho nhà đầu tư trong nước; Cấp 6 Giấy CNĐT cho  nhà đầu tư nước ngoài với tổng vốn đăng ký 39,6 triệu USD; cấp 10 Giấy CNĐTĐC cho các nhà đầu tư nước ngoài.

   Tính chung từ trước đến nay, toàn tỉnh có 858 dự án đầu tư, trong đó có 681 dự án đầu tư trong nước và 177 dự án đầu tư nước ngoài, tổng vốn đăng ký là 40.436 tỷ đồng và 2.232 triệu USD (Riêng trong các KCN có 709 dự án, trong đó có 115 dự án FDI với tổng vốn đăng ký 1.908,41 triệu USD và 594 dự án đầu tư trong nước với tổng vốn đăng ký 36.471  tỷ đồng).

Nguồn: Phòng HT&KTĐN