DIỄN ĐÀN

 

Liên kết

 

Thống kê truy cập
  • Total: 30263176
  • Visitor Online: 0
  • Hôm nay: 2234
  • Trong tuần: 12965
  • Trong tháng: 520557
  • Trong năm: 2794509
Trang chủ

Công tác thẩm tra và trình cấp Giấy chứng nhận đầu tư trong tháng 01 năm 2015 ( 13:41 | 20/01/2015 )

Bản để inGửi bài này qua Email

Từ ngày 11/12/2014 đến hết ngày 10/01/2015, Phòng HT&KTĐN đã tiếp nhận 27 hồ sơ, trong đó 17. hồ sơ đăng ký cấp mới Giấy CNĐT, 7 hồ sơ đăng ký điều chỉnh GCNĐT, 3 hồ sơ đề nghị giãn tiến độ thực hiện dự án. Tính cả hồ sơ chuyển tiếp từ tháng 12/2014 là  58 hồ sơ.

   Trong tháng, đã trình UBND tỉnh cấp mới Giấy CNĐT cho 7 dự án; cấp Giấy CNĐT điều chỉnh cho: 4 dự án; đề nghị UBND tỉnh giãn tiến độ cho 5dự án; trả lời 7 nhà đầu tư chưa đủ điều kiện cấp Giấy chứng nhận đầu tư, Giấy chứng nhận đầu tư điều chỉnh còn lại đang xem xét xử lý 35hồ sơ.

   Trong tháng 01/2015 (từ 11/12/2014 đến 10/01/2015): UBND tỉnh đã cấp mới 7 Giấy CNĐT cho các nhà đầu tư trong nước với tổng vốn đăng ký 84,4 tỷ đồng, sử dụng 68,7 ha đất; cấp 01 Giấy CNĐTĐC cho nhà đầu tư trong nước; Cấp 8 Giấy CNĐT cho  nhà đầu tư nước ngoài với tổng vốn đăng ký 19 triệu USD; cấp 3 Giấy CNĐTĐC cho các nhà đầu tư nước ngoài.

   Tính chung từ trước đến nay, toàn tỉnh có 841 dự án đầu tư, trong đó có 665 dự án đầu tư trong nước và 176 dự án đầu tư nước ngoài, tổng vốn đăng ký là 40.436 tỷ đồng và 2.232 triệu USD (Bên ngoài các KCN có 644 dự án, trong đó có 66 dự án FDI với tổng vốn đăng ký 363,39 triệu USD và 578 dự án đầu tư trong nước với tổng vốn đăng ký 36.036 tỷ đồng).

Nguồn: Phòng HT&KTĐN