DIỄN ĐÀN

 

Liên kết

 

Thống kê truy cập
  • Total: 30259113
  • Visitor Online: 0
  • Hôm nay: 510
  • Trong tuần: 8902
  • Trong tháng: 516494
  • Trong năm: 2790446
Trang chủ

Công tác thẩm tra và trình cấp Giấy chứng nhận đầu tư trong tháng 12 năm 2014 ( 10:30 | 29/12/2014 )

Bản để inGửi bài này qua Email

   Từ ngày 11/11/2014 đến hết ngày 10/12/2014, Phòng HT&KTĐN đã tiếp nhận 38 hồ sơ, trong đó 27 hồ sơ đăng ký cấp mới Giấy CNĐT, 7 hồ sơ đăng ký điều chỉnh GCNĐT, 4 hồ sơ đề nghị giãn tiến độ thực hiện dự án. Tính cả hồ sơ chuyển tiếp từ tháng 11/2014 là 43 hồ sơ.

   Trong tháng, đã trình UBND tỉnh cấp mới Giấy CNĐT cho 9 dự án; cấp Giấy CNĐT điều chỉnh cho: 3 dự án; đề nghị UBND tỉnh giãn tiến độ cho 3 dự án; trả lời 6 nhà đầu tư chưa đủ điều kiện cấp Giấy chứng nhận đầu tư, Giấy chứng nhận đầu tư điều chỉnh còn lại đang xem xét xử lý 22 hồ sơ.

   Trong tháng 12/2014 (từ 11/11 đến 10/12): UBND tỉnh đã cấp mới 7 Giấy CNĐT cho các nhà đầu tư trong nước với tổng vốn đăng ký 96,81 tỷ đồng, sử dụng 14,9 ha đất; cấp 02 Giấy CNĐTĐC cho nhà đầu tư trong nước; Cấp 01 Giấy CNĐT cho  nhà đầu tư nước ngoài với tổng vốn đăng ký 1,7 triệu USD; cấp 01 Giấy CNĐTĐC cho các nhà đầu tư nước ngoài.

   Từ đầu năm (01/01/2014) đến nay, bên ngoài các KCN trên địa bàn tỉnh thu hút được 81 dự án đầu tư trong nước, vốn đăng ký 4.721,56 tỷ đồng (không tính 5 dự án được cấp mới Giấy CNĐT trên cơ sở cấp lại cho dự án cũ); 11 dự án đầu tư nước ngoài với tổng vốn đăng ký 14,3 triệu USD. Các KCN trên địa bàn tỉnh thu hút được 28  dự án có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài với vốn đăng ký đạt 171,4 triệu USD.

   Tính chung từ trước đến nay, toàn tỉnh có  dự án đầu tư, trong đó có 698 dự án đầu tư trong nước và 169 dự án đầu tư nước ngoài, tổng vốn đăng ký là 40.405 tỷ đồng và 2.309,9 triệu USD (Riêng trong các KCN có 190 dự án, trong đó có 104 dự án FDI với tổng vốn đăng ký 1.856 triệu USD và 86 dự án đầu tư trong nước với tổng vốn đăng ký 4.389 tỷ đồng).

Nguồn: Phòng HT&KTĐN